Post Info TOPIC: Pastoor S. G. R. Marcantognini gepromoveerd
Giovanni Baptiste La Sprina

Datum:
Pastoor S. G. R. Marcantognini gepromoveerd
Permalink   
 


Samuele Marcantognini gepromoveerd

DR. S. G. R. Marcantognini gepromoveerd op proefschrift hervorming liturgie. Een prachtig werkstuk heeft hij in het Italiaans aangeleverd. Mooie opsomming over het begin van de hervormingen en de natuurlijke evaluatie van die hervormingen. Het enige wat mij hier heel erg tegen valt is dat hij niet analyseert waarom de kerkgang zo enorm gekelderd is sinds die hervormingen, en zijn toekomstperspectief acht ik vaag. 

Kan hem de toekomst wel met enige zekerheid voorspellen: Weinig kerken nog in gebruik voor de eredienst.__________________
Jan Roorda

Datum:
Permalink   
 

Op zichzelf is het heel erg knap om te promoveren tot Doctor. Een mooie eretitel! Had er meer van onder de indruk geweest als hij aan een Nederlandse universiteit gepromoveerd was. Zelf vind ik het een mager onderwerp, liturgische vernieuwing in Nederland. Die zou feitelijk niet heel anders moeten zijn dan in België, Duitsland, Frankrijk etc etc. Er zullen feitelijk marginale verschillen zijn, maar om expliciet de Nederlandse situatie uit te diepen vind ik een mager onderwerp. Vermoedelijk had Maarten van Rossum een zelfde document kunnen fabriceren, waarschijnlijk met iets meer humor? Vorig jaar was hij op tv in een rk kerk in Alkmaar met zijn zus en broer. Toen sprak hij de cynische woorden uit: Opmerkelijk hoe die onderneming ( rk kerk) de afgelopen 50 jaar is ingestort. Over dat feit een werkstuk maken om te promoveren met oorzaak en gevolg goed beschreven had ik interessanter en origineler gevonden! Die instorting loopt namelijk synchrooM met de liturgische hervormingen. Maar dat zal wel niet scoren in Rome en bij de eigen Neocatechumenale road. __________________
Jordy Holder

Datum:
Permalink   
 

Zeer veilig en makkelijk onderwerp om op te promoveren, iedere geschiedenis leraar op vmbo niveau had zo ‘ n stuk kunnen schrijven . Een werkstuk over effectief rendament/gevolgen van liturgie vernieuwing is veel lastiger te verkopen in Rome, zeker als je eerlijk bent. Marcantognini hangt hier in Rome weer de missionaris uit die hij nauwelijks is. Zijn honger naar status is nu voorlopig gestild nu hij Dr voor zijn naam mag zetten. Dat is verder leuk voor hem  , meer niet. __________________
Anna Quadvlieg

Datum:
Permalink   
 

Het is net een klein kind die Samuel, dol op status die zijn rang bij zijn secte weer verhoogt. Een kinderhand is snel gevuld? Intussen is de man pastoor van een trits parochies waar in 1960 nog 9 pastoors aanwezig waren die de hulp hadden van 18 kapelaans. Het had inderdaad interessanter geweest als hij dit gevolg van Vaticaan 2 als thema had genomen voor zijn promotie tot Doctor? Maar ja, dat is veel te moeilijk, dan moet je in de eindconclusie vaststellen dat de hervorming van de liturgie ten minste niks geholpen heeft het verval te stoppen?__________________
Samantha Ras

Datum:
Permalink   
 

Proefschrift pastoor Samuel Marcantognini gereed

Een trotse en deftige man! Ook nog best wel aardig ook, meestal. Jammer dat hij van het Neocatechumenaat is. __________________
Katie Pettersen

Datum:
Permalink   
 

Samantha Ras schreef:

Proefschrift pastoor Samuel Marcantognini gereed

Een trotse en deftige man! Ook nog best wel aardig ook, meestal. Jammer dat hij van het Neocatechumenaat is. 


 Op het moment dat "De Deftige pastoor" met pensioen gaat zullen van de 9 kerken waarvan hij formeel nu pastoor is er minstens 7 dicht zijn. Zo goed werkt zijn formule dus!__________________
G. Diga

Datum:
Permalink   
 

Il pastore della città di Hoorn, Dr. Samuelle Marcantognini è un uomo molto rispettabile. È chiaramente molto superiore ai suoi normali credenti. Ora è promosso. Un teologo di classe mondiale. Un Ratzinger neocatecumenale, un intellettuale. Ha un dottorato di ricerca sull'argomento: rinnovamento liturgico in Olanda. Naturalmente, queste innovazioni non sono diverse da quelle di Belgio, Germania, ecc. Ma devi scegliere un argomento per una promozione, quindi capisco l'argomento. Il documento sarà sicuramente scritto molto bene. Ma se è molto interessante o utile, non ne sono sicuro. Sarebbe stato meglio scrivere un articolo sugli EFFETTI delle innovazioni liturgiche dal 1965. Queste innovazioni non hanno avuto almeno un'influenza positiva sulla frequenza della chiesa. Questo è crollato in Olanda dal 1965. E con il 98%. E sfortunatamente, la chiesa è diventata sterile dopo i lavori di ristrutturazione. Nelle chiese olandesi vedi solo gli anziani la domenica. E ci sono sempre meno. Quindi un articolo che spiegava perché le innovazioni non funzionavano sarebbe stato molto più interessante.__________________
Leo van Haar

Datum:
Permalink   
 

Een trouw kind van Vaticaan II; zijn roeping is hervormen, het liefste hervormt hij de hervorming. Dat het resultaat van die hervormingen niet positief is wordt het liefst verzwegen. __________________
René Teeven

Datum:
Permalink   
 

Zulke lieden hervormen de kerk leeg! Als hij met pensioen gaat kan het licht definitief uit!

Wel een prestatie om te promoveren tot Doctor. Dan moet je best een stevig werkstuk voor produceren; dat is niet makkelijk. Dat niemand verder wat heeft aan dat werkstuk is verder van weinig belang, het nut is de promotie. __________________
Mario Aurelio Poli

Datum:
Permalink   
 

Novae evangelizationis opus, quod verbo usus est in Hollandia dioecesani est consilium vendere ad papam!

In hac cotidiana vita apparet ineptias esse. Quod coetus est Dominus Kiko accelerat relinquens Ecclesia!

Ad verbis non factis autem non habet quidquam. Pulchra verba dicere et scribere, quod medicina non est necessaria in Ecclesia catholica communione.

Ineptias thesis scripturam subiacent vanitati.__________________
Renato Raffaele Martino

Datum:
Permalink   
 

Applausi per il pastore Marcantognini. Ha scritto bene. Ecco perché ora può definirsi dottore. Può essere orgoglioso! È stato conseguito un premio onorario. Incredibile. Che il soggetto fosse inutile non ha importanza. Scrivere belle parole su qualcosa di inutile è anche un risultato molto bello. Una descrizione storica del rinnovamento liturgico nei Paesi Bassi. Bella. Forse uno scrittore più dotato dell'Olanda può fare un'analisi delle conseguenze delle innovazioni liturgiche. In ogni caso non è stato in grado di fermare che la visita alla chiesa è stata notevolmente ridotta. È a causa delle innovazioni liturgiche? Forse la presenza in chiesa è stata ridotta di meno senza innovazioni? Temo che questo argomento stia maledendo in chiesa? È interessante!

 __________________
Luis Francisco Ladaria Ferrer

Datum:
Permalink   
 

También disfruté el libro que el Padre Marcantoginin escribió sobre las innovaciones litúrgicas en los Países Bajos. Sinceramente, creo que España está actualmente unos 20 años detrás de Holanda. ¡Entonces en 20 años nuestras iglesias estarán tan vacías como ahora en los Países Bajos! ¡La lista cronológica de estupideces que Marcantognini ha escrito tan brillantemente debe ser una advertencia para la iglesia mundial! Como sucedió en Holanda, no fue bueno. La jerarquía bajo el cardenal Alfrink y luego Willebrands ha fallado horriblemente. Los Países Bajos son uno de los países donde la Iglesia Católica Romana está muy mal. Las innovaciones litúrgicas no han tenido un efecto positivo. Ahora hay estudiosos que temen que la iglesia hubiera tenido menos declive sin la renovación litúrgica. La conclusión es que estas innovaciones realmente han fallado. El sacerdote de la ciudad holandesa de Hoorn no se atreve a ir tan lejos. Comprensible, porque luego es golpeado en el culo por Rome.__________________
Friesche Palen

Datum:
Permalink   
 

 
 
Ik haw ek genoaten fan it boek dat pater Marcantoginin skreau oer liturgyske ynnovaasjes yn Nederlân. Earlik, ik tink dat Spanje op it stuit sawat 20 jier efter Hollân is. Dan yn 20 jier sille ús tsjerken sa leech wêze as no yn Nederlân! De chronologyske list mei domheden dy't Marcantognini sa briljant hat skreaun, moat in warskôging wêze foar de wrâldsjerke! Lykas it barde yn Hollân, wie it net goed. De hierargy ûnder kardinaal Alfrink en doe Willebrands is ferskriklik mislearre. Nederlân is ien fan 'e lannen wêr't de Roomsk-Katolike Tsjerke tige min is. Liturgyske ynnovaasjes hawwe gjin posityf effekt hân. No binne d'r gelearden dy't bang binne dat de tsjerke minder ferfal soe hawwe hân sûnder liturgyske fernijing. De einline is dat dizze ynnovaasjes echt mislearre binne. De pryster fan 'e Nederlânske stêd Hoorn doarst net sa fier te gean. Begryplik, want dan wurdt hy yn 'e ezel rekke troch Rome.


__________________
Henryk Gulbinowicz

Datum:
Permalink   
 

Ludzie! Bądźmy szczerzy! Większość regałów jest pełna książek, które kiedyś były istotne dla niewielu osób, ale nigdy więcej nie są czytane. Te książki pozostają w regale, aby wypełnić regał. Pastor holenderskiego miasta Hoorn urodził się we Włoszech. Jako misjonarz neokatechumenatu został wysłany do Holandii. Ludzie z tej grupy mają ideały dotyczące przyszłych innowacji liturgicznych. Żaden pies nie będzie tego potrzebował w Polsce. I nie sądzę, że jest to bardzo potrzebne w Europie Zachodniej. Chronologiczne podsumowanie i analiza reform liturgicznych w Holandii jest szczególnie interesujące, aby zobaczyć, jak nie należy tego robić! Ale teraz wszyscy to wiedzą. Ale przedmiot służył do promowania tytułu akademickiego. Pisarz spełnił wymagania. Więc pisarz jest teraz promowany. Oczywiście pastor van Hoorn jest z tego dumny. I to jest dozwolone. Ale oprócz promocji jego książka nie ma żadnego celu. Możesz żałować kapłanów w Holandii, którzy muszą przeczytać tę książkę.__________________
Rebaixes

Datum:
Permalink   
 

Enllaç permanent - Més -Printvriendelijk

 

 

Persones! Siguem sincers! La majoria de les prestatgeries estan plenes de llibres que antigament eren importants per a poca gent, però no es tornen a llegir. Aquests llibres es queden a l’aparador per omplir l’aparador. El pastor de la ciutat holandesa de Hoorn va néixer a Itàlia. Com a missioner del neocatecumenat, va ser enviat als Països Baixos. Les persones d’aquest grup tenen ideals sobre futures innovacions litúrgiques. A Polònia no ho necessitarà cap gos. I no crec que sigui molt necessari a Europa occidental. El resum cronològic i l’anàlisi de les reformes litúrgiques als Països Baixos és especialment interessant per veure com això no s’ha de fer. Però ara tothom ho sap. Però l'assignatura es va utilitzar per promoure el títol acadèmic. L’escriptor va complir els requisits. De manera que ara es promou l’escriptor. Per descomptat, el pastor van Hoorn està orgullós d'això. I està permès. Però, a part de la promoció, el seu llibre no té cap finalitat. Potser es penedeix dels sacerdots dels Països Baixos que han de llegir aquest llibre.

 __________________
Greet Verhaegh

Datum:
Permalink   
 

Ach. Leven en laten leven. Die man wou lekker promoveren en dat is hem gelukt. Ego gestreeld, motivatie gesterkt. Een kinderhand is snel gevuld? Dat het werkstuk verder niet heel interessant of origineel is maakt verder geen drolleke uit. 

Ik weet wel dat men in Vlaanderen zeer huiverig is voor zulke priesters.__________________
Cor

Datum:
Permalink   
 

Toch leuk dat we zo n deftige pastoor hebben in Hoorn!__________________
Jet

Datum:
Permalink   
 

Cor schreef:

Toch leuk dat we zo n deftige pastoor hebben in Hoorn!


 Is promoveren deftig? Ik hoorde van een promovendus dat het vooral véél werk was. Het had hem jaren gekost, maar goed hij had indertijd ook een gezin met opgroeiende kinderen. Hij veranderde er in zijn doen en laten niet mee. Misschien is dat anders bij deze pastoor? 

Ook bij mijn nicht zie ik geen verandering. Ze blijft hetzelfde. Zij zegt dat ze op de meeste gebieden nog net zo groen als gras is. De tijd zal het leren, of deze pastoor deftiger geworden is.__________________
Cor

Datum:
Permalink   
 

Jet schreef:
Cor schreef:

Toch leuk dat we zo n deftige pastoor hebben in Hoorn!


 Is promoveren deftig? Ik hoorde van een promovendus dat het vooral véél werk was. Het had hem jaren gekost, maar goed hij had indertijd ook een gezin met opgroeiende kinderen. Hij veranderde er in zijn doen en laten niet mee. Misschien is dat anders bij deze pastoor? 

Ook bij mijn nicht zie ik geen verandering. Ze blijft hetzelfde. Zij zegt dat ze op de meeste gebieden nog net zo groen als gras is. De tijd zal het leren, of deze pastoor deftiger geworden is.


 Deze pastoor was al heel erg deftig! Nu hij gepromoveerd is lijkt hij nog veel deftiger geworden! En trots als een pauw! Deftig zijn is niet verboden! __________________
Bruno Dranz

Datum:
Permalink   
 

Elitarisme ten top bij deze deftige, bijna bekakte, brigade generaal van het Leger van de Weg van Kiko Arguelo ( het neocatechumenaat kent vele rangen, ook onder de betalende leken!). Verder is het knap dat hij cum laude is afgestudeerd, dat lukt niet met een flut werkstuk, hoewel het onderwerp wel veilig gekozen is. Je kunt je er geen buil aan vallen, gewoon de historie feitelijk chronologisch opschrijven. Dat zal hij capabel gedaan hebben, de prijs is mooi voor de man! Dr. Voor de naam, misschien een ticket terug naar Italië? Dr. S G R Marcantognini zou een prima bisschop zijn aldaar! Of wordt hij klaargestoomd om Hendriks over 10 jaar op te volgen? Mij verbaast niks meer! Hij is er deftig genoeg voor, de deftigste pastoor die ik ooit gezien heb. In ieder geval heeft hij wel de ambitie. En dat hoeft niet slecht te zijn, er is weinig mis met bovenmatige ambitie?!__________________
George Alderweireld

Datum:
Permalink   
 

Bruno Dranz schreef:

Elitarisme ten top bij deze deftige, bijna bekakte, brigade generaal van het Leger van de Weg van Kiko Arguelo ( het neocatechumenaat kent vele rangen, ook onder de betalende leken!). Verder is het knap dat hij cum laude is afgestudeerd, dat lukt niet met een flut werkstuk, hoewel het onderwerp wel veilig gekozen is. Je kunt je er geen buil aan vallen, gewoon de historie feitelijk chronologisch opschrijven. Dat zal hij capabel gedaan hebben, de prijs is mooi voor de man! Dr. Voor de naam, misschien een ticket terug naar Italië? Dr. S G R Marcantognini zou een prima bisschop zijn aldaar! Of wordt hij klaargestoomd om Hendriks over 10 jaar op te volgen? Mij verbaast niks meer! Hij is er deftig genoeg voor, de deftigste pastoor die ik ooit gezien heb. In ieder geval heeft hij wel de ambitie. En dat hoeft niet slecht te zijn, er is weinig mis met bovenmatige ambitie?!


 Paus Kiko Primo?

 __________________
Heloise Geraerts

Datum:
Permalink   
 

Laten we nou eens gewoon eerlijk zijn. Bisdom Haarlem - Amsterdam heeft zich volledig geschikt in het keurslijf van de Kikos. Het woord Nieuwe Evangelisatie is geadopteerd, terwijl Hendriks heel goed weet dat die nieuwe evangelisatie van de Kikos niks meer is dan ledenwerving voor de Kikos. Intussen daalt de kerkgang naar een bijna nulpunt, ondanks of dankzij de Kikos. In beide gevallen is het niet goed. 

Het is lachwekkend wat Hendriks en Punt presteren.__________________
Julieanne Pettersen

Datum:
Permalink   
 

Dr. S G R Marcantognini is een theoloog van wereldformaat en een liturgist zoals de wereld nog nooit gezien heeft. Laat Hem een opvolger voor de falende NOM in elkaar zetten. Voordat het jaar om is zitten de kerken weer afgeladen vol. Een kardinaalshoed moet in het vat zitten voor dit supertalent! __________________
Esther Hoornstra

Datum:
Permalink   
 

Julieanne Pettersen schreef:

Dr. S G R Marcantognini is een theoloog van wereldformaat en een liturgist zoals de wereld nog nooit gezien heeft. Laat Hem een opvolger voor de falende NOM in elkaar zetten. Voordat het jaar om is zitten de kerken weer afgeladen vol. Een kardinaalshoed moet in het vat zitten voor dit supertalent! 


 Eerder een Nihilist van wereldformaat. Kan wel goed improviseren, bereidt zijn preken nooit voor. Uit de losse hand kletst hij er op los. Zal in de kern geen slechte intenties hebben, maar zal ook de kerk niet redden met zijn Kiko-accenten. __________________
Tineke

Datum:
Permalink   
 

De pastoor is een aardige, verzorgde man. Iemand die formeel gekleed gaat hoeft niet deftig te zijn hoor. Het is wel jammer dat hij lid is van die rare club van het Neocatechumenaat/Nieuwe Weg. Met een beetje oppassen kan hij weinig kwaad en veel goeds doen. Het hele eieren-eten is dat je niet naar de evangelisatie-bijeenkomsten moet gaan die hij organiseert. Want die dienen inderdaad maar precies 1 doel. Geld oogsten voor de club middels nieuwe gemeenschapsleden. Dit verzwijgen is niet tof. Zo heeft iedereen plus en min punten. __________________
Bisschop Gijsen

Datum:
Permalink   
 

Hendriks wil Marcantognini als zijn hulpbisschop over 1 jaar. Daarom moet hij in Rome promoveren. De eerste niet-Nederlandse bisschop. Zogenaamd een succesverhaal! In IJsland zijn ook geen IJslandse bisschoppen? Zo onbeduidend is het bisdom Haarlem nu geworden!__________________
Briff

Datum:
Permalink   
 

Zou het?__________________
Suzanne Veeninga

Datum:
Permalink   
 

Briff schreef:

Zou het?


 Zou het WAT? Waarom investeert iemand heel erg veel tijd en energie in een promotie? Die moet toch ergens goed voor zijn? Gezien de wijze waarop Hendriks de promotie verkoopt, vermoed ik dat hij in Rome mensen probeert warm te maken voor een Italiaanse Hulpbisschop. De man is bedreven in het slijmen bij de juiste mensen aldaar. De Italiaanse pastoor heeft er ook de ambitie voor. Maar wat is het bisdom Haarlem diep gezakt....... Op de ABC eilanden is ook geen Antilliaanse bisschop. En ik denk dat er daar meer mensen naar de kerk gaan dan in het bisdom Haarlem. Zoals al eerder op dit forum is geopperd. Een bisdom met zo weinig gelovigen (kun je niet camoufleren met invliegen missio ad gentes) is niet langer levensvatbaar, het wordt tijd dat het mes wordt gezet in de Nederlandse bisdommen. Twee a Drie zou genoeg zijn. Zeven slaat als een tang op een varken. Net als 10 dekanaten in het bisdom Haarlem. De hier vermeldde pastoor is pastoor van Hoorn tot Enkhuizen en hij is er ook deken van. Hij stuurt hier een handvol mensen aan die op pastoraal vlak kunnen worden ingezet. En dat geldt voor de meeste dekens die nu benoemd zijn. Op zo'n moment is het niet meer dan een ere titel. 

Verder maakt het mij weinig uit wie hulpbisschop of bisschop is. Het maakt allemaal geen mallemoer uit. Alleen mag gezegd worden dat De Nieuwe Evangelisatie waar men zo druk over kletst totaal niet van de grond komt. Het aantal bekeerden tot de Neocat Niche is zeer gering, als je de geimporteerden van de missio ad gentes niet meerekent is het zelfs bijna te verwaarlozen. __________________
Briff

Datum:
Permalink   
 

Echt waar?__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Briff schreef:

Echt waar?


 We zullen het gaan zien! Het wordt wel met de dag grappiger!__________________
1 2 3  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard