Post Info TOPIC: Cijfers liegen niet!
Kaski

Datum:
Cijfers liegen niet!
Permalink   
 


Cijfers liegen niet! De kerkgang in de RK kerken in Nederland in een gemiddeld weekend volgens Kaski:

2012: 226.400

2013: 214.300

2014: 198.000

2015: 186.700

2016: 173.500

2017: 157.900

2018: 144.200

Dit is een achteruitgang van 82.200 kerkgangers ( door overlijden en bijna nul aanwas) in 7 jaar, ofwel een daling van 36.3%. Deze zwaar neergaande spiraal is al sinds 1965 " aan de gang". Opvallend is dat de overgrote meederheid van de kerkgangers die nu nog ter kerke gaan geboren zijn voor 1965. Daarna is de klad er goed ingekomen. In de meeste kerken, tijdens normale kerkdiensten, zitten praktisch alleen nog bejaarden. 

Deze neergaande spiraal zal zelfs versneld doorzetten omdat het nu heel grijs geworden is in de kerk. En al die acties aangaande nieuwe evangelisatie helpen niks, kosten alleen erg veel geld. 

Mijn voorspelling voor 2025: hooguit nog 90.000 kerkgangers in het weekend. 

Mijn voorspelling voor 2030: hooguit nog 45.000 kerkgangers in het weekend.

Ja het gaat hard nu. Dus had kardinaal Eijk gelijk met zijn opmerking dat hij aan 20 kerken genoeg heeft voor de eredienst. Regeren is namelijk vooruitzien en niet pappen en nathouden.

Men mag blij zijn als er in Nederland in 2065; 100 jaar na Vaticaan II, nog 1.000 kerkgangers zullen zijn in Nederland. En Nederland is verre van een uitzondering. Het is interessant maar er is geen donder meer aan te doen, een nachtkaars die uitdooft. 

Ga de gemiddelde autochtone Limburgse jongere vragen of ie wat heeft met de kerk, het antwoord zal bijna altijd zijn : Niks. En dat in een ooit zeer katholiek landsdeel. 

Achteraf kijk je een koe in zijn kont. Dat is gewoon zo. Maar met de wijsheid van nu durf ik te stellen dat het enorme implosie van de RK kerk is versneld met het verkeerde antwoord op de problemen van de kerk tijdens en direct na Vaticaan II. Ja, je ziet hetzelfde bij de PKN. Die heeft dan ook 1 ding gemeen met de RK; ze hebben zich aangepast aan de tijdsgeest.... Met bedroevend resultaat. __________________
michel

Datum:
Permalink   
 

Ik ben bang dat u gelijk heeft. Zelf gaan wij ook bijna niet meer naar de kerk. ik mis enthousiasme, bezieling. Heel erg jammer. __________________
Irene Teijsen

Datum:
Permalink   
 

Zonder Vaticaan II was er ook ( in het Westen) een enorm verval geweest. De concilie vaders die het verval voor hun ogen zagen gebeuren dachten dit proces te kunnen stoppen door het Tweede Vaticaans Concilie. Dat dit niet gewerkt heeft klopt, helaas. Het begint er nu zelfs zo uit te zien dat er zonder Tweede Vaticaans Concilie wellicht minder teloorgang was geweest. 

De huidige Paus, het Huidige Rome, regeert volgens de geest van Vaticaan II: is er een probleem gooi je gewoon een sloot water in de wijn. Dat dit de wijn niet smakelijker maakt snapt men daar blijkbaar niet. 

Het is een niet meer terug te draaien proces. De cijfers genoemd door Kaski kloppen, de speculatie over de toekomst is denk ik zelfs nog te positief. 

Vaticaan II is pas echt gloeiend mislukt als de meerderheid van de 1.000 Nederlandse kerkgangers in 2065 dit tridentijns zouden doen, wat ook niet onmogelijk is. __________________
Martine Sinnige

Datum:
Permalink   
 

Het komt erop neer dat NU 0,85% van alle Nederlanders op Zondag de H. Mis bijwonen (of zaterdag avond) in een RK Kerk. De RK Kerk als marginale uitstervende organisatie. 

In 1960 ging nog 35% van de Nederlandse bevolking naar de katholieke H. Mis. 

En over enkele decennia zo goed als niemand meer. Vaticaan II heeft geen moer geholpen, naar mijn mening. __________________
Michel

Datum:
Permalink   
 

Er blijft bijna niets van de kerk over, kijk ook naar het aantal doopsels, vormsels, huwelijken en zelfs uitvaarten. Triest. Of het zonder Vatican2 anders was geweest? Ben bang van niet. Het wordt tijd dat men ook gaat saneren in het aantal bisdommen. __________________
P. Egbertus OSB

Datum:
Permalink   
 

Michel schreef:

Er blijft bijna niets van de kerk over, kijk ook naar het aantal doopsels, vormsels, huwelijken en zelfs uitvaarten. Triest. Of het zonder Vatican2 anders was geweest? Ben bang van niet. Het wordt tijd dat men ook gaat saneren in het aantal bisdommen. 


 Er zijn ( geheim gehouden) studies, zelfs nog recentelijk, die er wel vanuit gaan dat Vaticaan II chaos in de kerk gebracht heeft omdat eeuwenoude gebruiken bij het vuilnis gezet waren. Paus Paulus VI wist dit al in 1971, maar toen was de doos van Pandorra al geopend. Hij kon niet meer terug.

Dat is precies het probleem. Vaticaan II had anders moeten worden voorbereid, gehouden en uitgevoerd. Maar dat is niet geschiedt en terug kan men niet. Op zijn sterfbed heeft paus Johannes XXIII bedenkingen geuit over de weg die het concilie volgde, men heeft niet willen luisteren.

Zelfs Rome weet dat de kerk er nu beter had voorgestaan zonder Vaticaan II, vandaar de handreiking van paus Benedictus om de Tridentijnse H. Mis vrij te geven. Dat is ook mooi voor kloosters die deze ritus willen hanteren. Daarom heeft zelfs paus Franciscus, halfslachtig, gepoogd tot verzoening met de SSPX te komen. Men weet het wel, maar zeggen mag men het niet. Want dan raakt de boel nog meer beschadigd. 

Beter wil niet zeggen goed. Maar wel beter. Als er in 2065 alleen nog tradi's over zijn bewijst dat wel iets. Voor extreme niches is altijd een markt, kijk maar naar Jehovah getuigen en Mormonen. Flauwe brij lust bijna niemand, zo simpel is het. De rk kerk van heden ten dage is een flauwe brij, er zit smaak nog kraak aan. 

Ben blij dat ik voor het klooster in Frankrijk gekozen heb. __________________
Leonard

Datum:
Permalink   
 

Die sanering van bisdommen komt er pas als het eerste bisdom failliet gaat. Eerder niet. Van Eijk wilde dat Groningen bij Utrecht gevoegd werd ( was al zo tot 1954, dus er is een historische grond). Door handelen van het duo Punt/Hendriks is dit tegen gehouden. Dan heb je het over het kleinste bisdom qua gelovigen in Nederland. Ze willen hun koninkrijkjes intact laten. Alleen als er een sanerende sterke paus komt zal er gefuseerd worden. Eerder zijn er bisdommetjes opgeheven in Italie en Zwitserland door paus Paulus VI; het kan dus zeker wel. En met dwang. Zeven bisdommen en bijna geen gelovigen is pure onzin. Twee bisdommen volstaan voor Nederland, er is namelijk een groot cultuurverschil met Zuid en Noord Nederland. Meer is lachwekkend. __________________
Giancarlo Adiaggiolini

Datum:
Permalink   
 

In ieder geval maken die cijfers duidelijk dat de nieuwe evangelisatie van Kiko Arguello OOK niet leidt tot meer kerkbezoek. Dat is overigens ook logisch hoor. Want die nieuwe evangelisatie van Kiko Arguello dient maar 1 doel, ledenwerving voor Kiko's Neocatechumenaat. Hier is Mattheus 6:24 duidelijk van toepassing. O dat weet Kiko ook wel, maar hij gebruikt alleen bijbeltexten die hem uitkomen. Onder andere om mensen leeg te schudden. Het Neocatechumenaat dient twee Heren ( de Kikosecte met het doel een restkerk te planten en de "stervende zwaan" van de normale kerk). Aldus dient men de Mammon. Geldduivels zorgen voor nog meer kerkverlating, ook als men voor het plaatje missiegezinnen importeert uit Far Away Country. Vaak zo niet altijd zijn deze mensen zo geschoffeld als het maar kan.

In Italie gaat het nu ook zeer snel. Franciscus helpt hier ook niks. __________________
Geoffrey Schoon

Datum:
Permalink   
 

Cijfers. In onze kerk, nu onderdeel van een "groter verband" zijn dit jaar maar liefst 5!!!! Eerste communicantjes. Toen ik precies 40 jaar geleden mijn eerste communie deed waren er 3!!!!! kerkdiensten nodig voor de 102 eerste communicantjes en hun familie-leden..... In 1979 was dat dus. Dit zijn cijfers die niet liegen! Denk niet dat er over 20 jaar uberhaupt nog eerste communicantjes zijn in het huidige grotere verband waarvan onze kerk deel uitmaakt. Denk ook dat er dan nog 1 kerk open zal zijn, vermoedelijk de kleinste. 

Iedere andere organisatie die zo achteruitgaat zal gaan reorganiseren, dat is dan ook mijn advies. Herzie de Novus Ordo en maak er iets leukers van. Dat is het minste. Want de huidige H. Mis is dodelijk saai en een nikszeggend repeterend toneelstuk. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Geoffrey Schoon schreef:

Cijfers. In onze kerk, nu onderdeel van een "groter verband" zijn dit jaar maar liefst 5!!!! Eerste communicantjes. Toen ik precies 40 jaar geleden mijn eerste communie deed waren er 3!!!!! kerkdiensten nodig voor de 102 eerste communicantjes en hun familie-leden..... In 1979 was dat dus. Dit zijn cijfers die niet liegen! Denk niet dat er over 20 jaar uberhaupt nog eerste communicantjes zijn in het huidige grotere verband waarvan onze kerk deel uitmaakt. Denk ook dat er dan nog 1 kerk open zal zijn, vermoedelijk de kleinste. 

Iedere andere organisatie die zo achteruitgaat zal gaan reorganiseren, dat is dan ook mijn advies. Herzie de Novus Ordo en maak er iets leukers van. Dat is het minste. Want de huidige H. Mis is dodelijk saai en een nikszeggend repeterend toneelstuk. 


 Ik denk dat het niet gaat uitmaken of en hoe de NOM viering veranderd wordt zolang de kerkleden niet naar de kerk komen. Neem oze parochie. Veel vrijwilligers, geen kerkgangers. En zo hoor ik meer. Kerken kunnen niet open blijven als er geen mensen samen willen komen, samen willen zijn om te luisteren, zich te laten corrigeren en wijsheid willen ontvangen van medechristenen. Als de gezinnen de kerk verlaten, sterft de kerk uit. Dat is een natuurlijk proces. Daar helpt geen enkele verandering aan. Zelfs al zouden de priesters als malloten door de kerk gaan schreeuwen of de mooiste missen opvoeren met alle toeters en bellen die erbij horen dan nog zou de kerk dicht gaan. Het probleem ligt bij de kerkgang. Die moet herstelt worden. Als iedere kerkganger er één persoon mee krijgt om wekelijks naar de eucharistie te komen kunnen de kerken open blijven. __________________
Joost Oortmeijer

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:
Geoffrey Schoon schreef:

Cijfers. In onze kerk, nu onderdeel van een "groter verband" zijn dit jaar maar liefst 5!!!! Eerste communicantjes. Toen ik precies 40 jaar geleden mijn eerste communie deed waren er 3!!!!! kerkdiensten nodig voor de 102 eerste communicantjes en hun familie-leden..... In 1979 was dat dus. Dit zijn cijfers die niet liegen! Denk niet dat er over 20 jaar uberhaupt nog eerste communicantjes zijn in het huidige grotere verband waarvan onze kerk deel uitmaakt. Denk ook dat er dan nog 1 kerk open zal zijn, vermoedelijk de kleinste. 

Iedere andere organisatie die zo achteruitgaat zal gaan reorganiseren, dat is dan ook mijn advies. Herzie de Novus Ordo en maak er iets leukers van. Dat is het minste. Want de huidige H. Mis is dodelijk saai en een nikszeggend repeterend toneelstuk. 


 Ik denk dat het niet gaat uitmaken of en hoe de NOM viering veranderd wordt zolang de kerkleden niet naar de kerk komen. Neem oze parochie. Veel vrijwilligers, geen kerkgangers. En zo hoor ik meer. Kerken kunnen niet open blijven als er geen mensen samen willen komen, samen willen zijn om te luisteren, zich te laten corrigeren en wijsheid willen ontvangen van medechristenen. Als de gezinnen de kerk verlaten, sterft de kerk uit. Dat is een natuurlijk proces. Daar helpt geen enkele verandering aan. Zelfs al zouden de priesters als malloten door de kerk gaan schreeuwen of de mooiste missen opvoeren met alle toeters en bellen die erbij horen dan nog zou de kerk dicht gaan. Het probleem ligt bij de kerkgang. Die moet herstelt worden. Als iedere kerkganger er één persoon mee krijgt om wekelijks naar de eucharistie te komen kunnen de kerken open blijven. 


 Gaat niet gebeuren. Binnen vijftien jaar vanaf nu zal de Nederlandse rk kerk bijna volledig geïmplodeerd zijn. Vermoedelijk zullen er over dertig jaar alleen nog een paar tradi’ s over zijn. Het gaat nu razendsnel! __________________
Victoria

Datum:
Permalink   
 

De gemiddelde nom is geen volle zalen trekker. De doodsaaie NOM zegt mensen bijzonder weinig tot niks. Onbegrijpelijk dat dit bedoeld is om de kerkverlating te stoppen. Dat is dus mooi mislukt? De kerk kan alleen overleven als de nom herzien wordt tot iets wat veel minder saai is. __________________
Claus

Datum:
Permalink   
 

Als men op deze weg doorgaat zal in grote delen van de Westerse Wereld de kerk verdwijnen. 

De invoering van de NOM is geen oplossing gebleken om gelovigen meer aan de kerk te binden. 

De rechtsvoorganger van de NOM, de Tridentijnse H. Mis (geformaliseerd in 1569 gebaseerd op de H. Misvorm die zich al sinds de 6e eeuw geevolueerd had tot wat in die tijd in Rome gebruikelijk was), kan men niet meer als standaard instellen omdat mensen dit niet meer gewend zijn. Het verschil is te groot. Men heeft opeens iets heel anders als geloofsbasis ingevoerd, nou dat blijkt ook geen succes. De kerk moet tolerant zijn naar mensen die de Tridentijnse Ritus wel willen volgen en de kerk moet voor de mainstream de NOM herzien. 

De huidige NOM is een modefrats uit de jaren 60 met veel protestant-calvinistische invloeden. Modes veranderen. Het zou beter zijn een meer tijdloze H. Mis te maken, misschien iets charismatischer en blijer. Mensen die dat dan weer niet leuk vinden kunnen zoals gezegd dan de Tridentijnse H. Mis bezoeken. 

De huidige NOM is een mislukt gedrocht. 

 __________________
Esther

Datum:
Permalink   
 

Een herijking van de mislukte Novus Ordo Missae is wel het minste wat de Wereldkerk kan doen om de wereldwijde implosie om te buigen!

 __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Esther schreef:

Een herijking van de mislukte Novus Ordo Missae is wel het minste wat de Wereldkerk kan doen om de wereldwijde implosie om te buigen!

 


 In Nederland kan men maar beter eerst de woord-en communievieringen uitfaseren, zowel die van parochianen als die van pastoraal werkenden. Zolang dat dit soort vieringen worden toegestaan, neemt de Wereldkerk de gelovigen niet serieus en zal het niet uitmaken of en wanneer ze de NOM vieringen gaan optuigen.

Net een doopviering meegemaakt. Pastoraal werker die verantwoordelijk was voor de parochie en een priester die kwam dopen. Nog nooit zo'n vertoning meegemaakt. De pastoraal werker las het evangelie voor en hield de overweging. De priester was er alleen voor de doop en het Vormsel. Hoe lang wordt dit nog getolereerd door de oprechte gelovigen? __________________
Claes Salomons

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:
Esther schreef:

Een herijking van de mislukte Novus Ordo Missae is wel het minste wat de Wereldkerk kan doen om de wereldwijde implosie om te buigen!

 


 In Nederland kan men maar beter eerst de woord-en communievieringen uitfaseren, zowel die van parochianen als die van pastoraal werkenden. Zolang dat dit soort vieringen worden toegestaan, neemt de Wereldkerk de gelovigen niet serieus en zal het niet uitmaken of en wanneer ze de NOM vieringen gaan optuigen.

Net een doopviering meegemaakt. Pastoraal werker die verantwoordelijk was voor de parochie en een priester die kwam dopen. Nog nooit zo'n vertoning meegemaakt. De pastoraal werker las het evangelie voor en hield de overweging. De priester was er alleen voor de doop en het Vormsel. Hoe lang wordt dit nog getolereerd door de oprechte gelovigen? 


 Aanpassen NOM ook van wezenlijk belang voor de wereldkerk! Het gaat niet alleen over Nederland hier! Woco s zijn de volgende scheut water in de Wijn. In Groningen bv is men hier ook doorgeschoten. __________________
Tessa Quadvlieg

Datum:
Permalink   
 

Het is evident dat de huidige NOVUS ORDO MISSAE niet meer voldoet voor de wereldkerk, en het kan zelfs zo zijn dat deze Misvorm uit 1969 eigenlijk nooit voldaan heeft. Hoe je het ook wendt of keert: Het grote verval begon na de invoering van de NOM. De NOM voldeed blijkbaar nog minder dan de klassieke Tridentijnse variant. Ik pleit er niet voor om die klassieke Tridentijnse H. Mis weer als standaard in te voeren. Gewoon omdat bijna iedereen onder de 65 die misvorm glad vergeten is. De meeste kerkgangers zouden versteld staan als ze opeens deze H. Mis voorgeschoteld kregen. 

Neen. De Novus Ordo moet vervangen worden door een duidelijke aantrekkelijke en leukere vorm van Mis worden. Geen enkele jongere die nooit of bijna nooit in de kerk komt zal de NOM als interessant beschrijven. Een gekunsteld iets uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Gefaald heeft het. Als de Wereldkerk niet op korte termijn de NOM herziet zal de voorspelling van velen op dit forum uit komen: Een uitgestorven kerk over 30 a 40 jaar ( op een paar fanatieke Tridentijnse haarden na ). 

Als de kerk hier niet toe in staat is, gaat het over en uit. Als een nachtkaars. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

En toch...., we hebben het in onze parochie ook over de cijfers. Wij hebben het idee dat er bij ons sprake is van een voorzichtige lichte groei. Dit was ook zo bij de GKV in ons dorp. De cijfers wijzen daar ook op. Er komen meer mensen naar de mis. En het is bij ons een normale NOM. Niets bijzonders. __________________
Chantalle Montagne

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

En toch...., we hebben het in onze parochie ook over de cijfers. Wij hebben het idee dat er bij ons sprake is van een voorzichtige lichte groei. Dit was ook zo bij de GKV in ons dorp. De cijfers wijzen daar ook op. Er komen meer mensen naar de mis. En het is bij ons een normale NOM. Niets bijzonders. 


 Wellicht een tijdelijke opleving. Wellicht zijn er veel kerken gesloten bij u in de omgeving, of zijn er heel veel buitenlanders bij u in de buurt komen wonen?

Uitzonderingen bevestigen de regel, helaas. Met weinig vreugde moet ik dit constateren. In Limburg gaat het nu echt razendsnel. Als er al ergens een kerk is waar iets meer mensen komen (vw. de voorganger bv.) dan gaat dat ten koste van een andere kerk ( waar wellicht een minder interessante voorganger staat?). 

Het is echt onzin dat bv. niet-kerkelijken door het bijwonen van een NOM gegrepen worden om katholiek te worden. Dat zal bijna nooit gebeuren. 

En de bisdommen plus het Kaski geven het ook ronduit toe. Het bisdom Roermomd verwacht een daling van het kerkbezoek van 60% over 10 jaar, ik denk dat het eerder rond de 75% zal liggen.

En dat komt ook omdat wat in de kerk gebeurt, de hoeksteen van het geloof, de mensen die niet (meer) naar de kerk gaan niet boeit. Mijn meeste neven en nichten, allen gedoopt etc hebben helemaal niks met de RK Kerk, de eerste generatie sinds Karel de Grote die massaal de kerk de rug heeft toegekeerd.

Positief willen zijn is mooi, realistisch willen zijn verstandig. 

Bovenstaand epistel geldt voor heel West en Midden Europa alsmede Noord Amerika ( in Canada is het helemaal rampzalig). 

Cijfers liegen niet! Dat is het thema hier. Mensen keren zich af van de kerk. De boel sterft uit. Dat laten de cijfers ook zien. Dan is het verstandig te hervormen, en niet zo'n beetje ook! Je laten verblinden door kleine lokale afwijkingen in het generale beeld is vooral jezelf voor de mal houden. Dat doet de kerk al sinds 1965, en het gaat echt niet beter sinds dien.__________________
Els Coninck

Datum:
Permalink   
 

Als het op lokatie A wellicht iets beter gaat vanwege een goede voorganger gaat dat geheid ten koste van andere nabij gelegen kerkgelegenheden met mindere voorgangers. Per saldo blijft in grote delen van Europa de kerkgang stevig dalen.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Els Coninck schreef:

Als het op lokatie A wellicht iets beter gaat vanwege een goede voorganger gaat dat geheid ten koste van andere nabij gelegen kerkgelegenheden met mindere voorgangers. Per saldo blijft in grote delen van Europa de kerkgang stevig dalen.


 Dat zou kunnen. In onze parochie zijn geen personele wijzigingen geweest. De kerken liggen hier niet bepaald op loopafstand naast elkaar. Er ligt snel een kilometertje of twintig tussen. Of u moet de protestantse gemeenten die hier veel meer voorkomen ook meetellen. Die zijn wel op loopafstand van elkaar. Ook zij hebben het over een lichte groei. Het lijkt hier geen sprake van verschuiving van leden te zijn. 

Daarom kan de kerkgang in heel europa per saldo wel achteruit gaan. Uitzonderingen bevestigen immers de regel. We weten gewoon niet hoe het er over pakweg dertig jaar uitziet. Misschien is het dan wel gemeengoed dat priesters kunnen trouwen en dat ook vrouwen tot het priesterambt worden toegelaten. Wie zal het zeggen? __________________
Els Coninck

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:
Els Coninck schreef:

Als het op lokatie A wellicht iets beter gaat vanwege een goede voorganger gaat dat geheid ten koste van andere nabij gelegen kerkgelegenheden met mindere voorgangers. Per saldo blijft in grote delen van Europa de kerkgang stevig dalen.


 Dat zou kunnen. In onze parochie zijn geen personele wijzigingen geweest. De kerken liggen hier niet bepaald op loopafstand naast elkaar. Er ligt snel een kilometertje of twintig tussen. Of u moet de protestantse gemeenten die hier veel meer voorkomen ook meetellen. Die zijn wel op loopafstand van elkaar. Ook zij hebben het over een lichte groei. Het lijkt hier geen sprake van verschuiving van leden te zijn. 

Daarom kan de kerkgang in heel europa per saldo wel achteruit gaan. Uitzonderingen bevestigen immers de regel. We weten gewoon niet hoe het er over pakweg dertig jaar uitziet. Misschien is het dan wel gemeengoed dat priesters kunnen trouwen en dat ook vrouwen tot het priesterambt worden toegelaten. Wie zal het zeggen? 


 Van mij mogen priesters trouwen ( werkt prima in de Oosterse Orthodoxe kerken) of vrouwen priesters worden. Dat laatste zie ik vooralsnog niet gebeuren omdat dit niet geaccepteerd zal worden in Afrika, een van de weinige plekken waar de kerk nog vitaal aanwezig is in een flink aantal landen. Maar al zou het wel gebeuren. Water in de wijn maakt de wijn niet smakelijker. Op een gegeven moment smaakt de wijn dan bijna naar water. En dan kun je net zo goed water gaan drinken. Als je gaat rondkijken in de gemiddelde RK Kerk in West Europa kun je heel goed gaan voorspellen hoe de kerk er over 30 jaar uit zal gaan zien. Vooral omdat de kerk ook toegeeft dat men bijna geen jongeren aan zich weet te binden. De bisschoppen geven het zelf toe, ze maken zelf toekomstvoorspellingen die niet florisant zijn. 

Het is mooi dat u uw oase hebt gevonden in de Woestenij. Hopelijk blijft die lang bestaan. Het idee van mis-hervorming is niet iets nieuws voor dit forum. Er is een ( zwaar bekritiseerde) missie organisatie die inmiddels de helft van het bisdom Haarlem bestiert die ook idealen hebben over een "andere Mis". Voor de eigen club hebben ze ook een geheel afwijkende Misvorm die totaal niet lijkt op de NOM. Dat is hun ideaal voor de toekomst. Heb 1 keer de "eer" gehad om meegenomen te worden naar zo'n "dienst". Zitten goede dingen in, alleen duurt het veel te lang en er zit een beetje te veel Spaanse folklore in. Als men de zeurmomenten er uithaalt , de communie ritus zou normaliseren en het dansen om het altaar achterwege laat zou het een voorbeeld kunnen zijn voor de toekomst. 

Die club nestelt zich op diverse plaatsen in de wereldkerk om een restkerk te stichten na het uitsterven van de mainstream. Dat werd letterlijk zo gezegd tijdens zo'n besloten mis. Mijn nicht is lid van die club, achteraf heeft ze op haar donder gekregen omdat ze mij had uitgenodigd. Zoiets behoeft voorbereiding in hun ogen. Men zit duidelijk niet op Jan en Alleman te wachten, bang dat men is dat men "verkeerd" wordt begrepen.

Dat zoiets wordt getolereerd bewijst wel genoeg in mijn ogen. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Ik ga er niet van uit dat het bij ons zo blijft. Ik zie de groei aan en verwonder mij slechts erover.... . Jonge mensen gaan liever naar een parochie waar meer jongeren komen. Gezinnen trekken naar parochies waar meer gezinnen met kinderen in de leeftijd van hun kinderen zijn. En dat is begrijpelijk. 

Vertrekken de gezinnen dan is de parochie ten dode opgeschreven. En dat zal ook bij ons gebeuren. Dat kan niet anders. Als de NOM mag veranderen, wat zou er dan volgens jullie bij of af moeten om het weer aantrekkelijk te maken? __________________
Els Coninck

Datum:
Permalink   
 

Een nieuwe Misvorm. Totaal nieuw. Net zoals de NOM totaal nieuw was (zeer anders dan de Tridentijnse H Mis). Een mis niet voor altijd, zoals de Tridentijnse H Mis (zo verklaard door de H. paus Pius V). Tijden veranderen namelijk. De NOM heeft grote calvinistische invloeden. Die moeten er uit. Een saaie kerk is voor veel mensen niet interessant. Natuurlijk moet er een boodschap gebracht worden maar dan a.u.b. in een meer aantrekkelijke vorm. De gekunstelde aspecten zoals de vredeswens mag van mij achterwege blijven. Elkaar groeten kan voor en na de kerkdienst. Heel veel meer Charisma en blijheid. Zonder een pinkstergemeente te worden; dat is dan weer te extreem. Maar goede dingen van deze vrij succesvolle protestantse gemeenschap mogen best gekopieerd worden. 

Verder vind ik daarnaast dat de Tridentijnse H. Mis ruimhartig gefaciliteerd moet worden ( gebeurt nog steeds niet, Italiaanse bisschoppen zijn bv. compleet tegen). Niet iedereen kan mee met de tijd. Maar die mensen moet je niet willen kwijtraken! Dit vergt ook een eerlijke houding jegens de grootste groep Traditionalisten, de SSPX. Mensen die daar kerken gaan bijna nooit meer weg daar. Want die mensen gaan een Nieuwe Charismatische H Mis echt niet accepteren. 

Ja, ik ben 1 keer uit pure nieuwsgierigheid gaan kijken in Kerkrade ( Maria Ter Engelen). Aardige, ongevaarlijke (veel gezinnen) oer en oer conservatieve mensjes. Een tolerante kerk zou met ruimhartigheid deze schapen weer opnemen onder voor hen acceptabele voorwaarden. Het is jammer dat paus Franciscus dit proces zo verstoord heeft. Een paus moet namelijk niet eerst het ene beloven en dan later weer terug draaien nadat hij Duitse kardinalen had gesproken. De kerk heeft dus ook betrouwbare herders nodig, van top till bottom. Dit is nu niet het geval, helaas.__________________
H. Niele

Datum:
Permalink   
 

Noh. Bij ons in Heiloo staat al sinds 1990 dezelfde doodsaaie, nikszeggende drol van een beperkte pastoor. Blijven steken in jaren 70 Oosterhuis gewauwel ( en alles wat daar bij hoort). Die kerel had net zo goed een gereformeerde dominee kunnen zijn. Absoluut nul charisma. Die man en zijn ondermaatse prestaties waren voor mij een afknap moment. Nadat ik op mezelf ging wonen ben ik er zelden meer geweest, zo slecht is het!Zelfs mijn moeder komt er niet meer. De kerk moet hier bij de opleidingen op letten; sommige mensen doen de kerk geen lol met hun priesterschap. Deze drolflap zou beslist niet mee kunnen komen bij een hervormde mis. Het gekerm en gejank oa. Zijnerzijds zal niet van de lucht zijn! __________________
Huub

Datum:
Permalink   
 

H. Niele schreef:

Noh. Bij ons in Heiloo staat al sinds 1990 dezelfde doodsaaie, nikszeggende drol van een beperkte pastoor. Blijven steken in jaren 70 Oosterhuis gewauwel ( en alles wat daar bij hoort). Die kerel had net zo goed een gereformeerde dominee kunnen zijn. Absoluut nul charisma. Die man en zijn ondermaatse prestaties waren voor mij een afknap moment. Nadat ik op mezelf ging wonen ben ik er zelden meer geweest, zo slecht is het!Zelfs mijn moeder komt er niet meer. De kerk moet hier bij de opleidingen op letten; sommige mensen doen de kerk geen lol met hun priesterschap. Deze drolflap zou beslist niet mee kunnen komen bij een hervormde mis. Het gekerm en gejank oa. Zijnerzijds zal niet van de lucht zijn! 


 H. G. I. Helsloot is INDERDAAD géén volle zalen trekker! De man is ook af en toe "oneerlijk". Tien jaar terug zou ik met mijn oma naar de kerk gaan in Heiloo, ze woonde op Overkerck. Kwamen we bij de kerk, was er geen dienst. Er was een lullig briefje op de deur geplakt: De pastoor was voor een oecumenische viering bij de PKN in de oude Moeder Godskerk. Daar mochten we toen heen voor een puur gereformeerd gebeuren. We waren de enigen niet die dit 1. niet wisten en 2. de gereformeerde dienst niet waardeerden. 

Daarom is de vergelijking met een gereformeerde dominee zo goed gevonden. Alleen stellen de protestanten hoge eisen aan voorgangers. H. G. I. Helsloot kan hier onmogelijk aan voldoen.

De RKK laat blijkbaar iedereen toe die met hakken over de sloot een hbotje theologie heeft afgesloten?

Met zulke pastores is het niet gek dat de kerkgang gekelderd is. In deze kerk komen echt bijna alleen nog hoogbejaarden. Erbarmelijk slecht.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Ik denk dat er veel meer priesters zijn die geen mis a la evangelisch willen/kunnen leiden. Ik zie een priester als Cor Mennen bijv. dat niet gaan doen. Ik vermoed dat mannen die priester willen worden niet op hun charismatische voorkomen worden beoordeeld.

Voordat er stappen worden gemaakt richting evangelisch zou ik de kerkleiding aanraden om te kijken bij de plaatselijke protestantse gemeenten die dit ook geprobeerd hebben. Het resultaat viel daar tegen. Kijk maar op de bible belt rond waar de grote evangelische gemeenten zich gevestigd hebben. In het dagblad trouw kan men daarover een reportage lezen.__________________
J. De Bie

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

Ik denk dat er veel meer priesters zijn die geen mis a la evangelisch willen/kunnen leiden. Ik zie een priester als Cor Mennen bijv. dat niet gaan doen. Ik vermoed dat mannen die priester willen worden niet op hun charismatische voorkomen worden beoordeeld.

Voordat er stappen worden gemaakt richting evangelisch zou ik de kerkleiding aanraden om te kijken bij de plaatselijke protestantse gemeenten die dit ook geprobeerd hebben. Het resultaat viel daar tegen. Kijk maar op de bible belt rond waar de grote evangelische gemeenten zich gevestigd hebben. In het dagblad trouw kan men daarover een reportage lezen.


 In de bijbelbelt zijn de mensen VEEL te gereformeerd ingesteld om open te staan voor charismatisch christendom. Dan kun je je daar wel gaan vestigen in de hoop gereformeerden te werven, dat dit niet erg kan lukken is ook voorspelbaar. 

Als de paus een nieuwe mis dwingend voorschrijft moeten diegenen die dat niet zien zitten ook gaan doen, is met de novus ordo ook gebeurd. Er waren nl. heel veel priesters die het niet zagen zitten. Weinigen kwamen in echte opstand ( Kouwenberg en Kotte zijn in Nederland denk ik 2 van de weinigen) . Zulke opstanden leiden vaak tot niets, behalve als ze fanatiek geleid en gevolgd worden (Lefebvre sSPX).

Mennen heeft wel degelijk inhoud en is niet dodelijk saai. Het is zo dat sommige pastores zo saai zijn dat ze de kerkverlating versnellen en zeker niet stoppen. Bij de opleiding moet daar op gelet worden. Sommigen zijn gewoon niet geschikt voor het priesterschap, niet iedereen toelaten die de eisen net haalt lijkt me wijs. 

Als de RKK niet ernstig hervormt om de moderne mens meer aan te spreken is de organisatie ten dode opgeschreven in de Westerse wereld. Verder zal voor extreme fanatieke niches altijd een kleine markt over blijven (Zie Jehovah Getuigen, Mormonen, Zwarte Kousen Gereformeerden en bv. SSPX). Een zich niet voortplantende mainstream zal uitsterven als het niet in staat is zich weer vruchtbaar te maken. 

Die dodelijk saaie Nederlandstalige kerkliederen kunnen de prullenbak in, beetje naar opwekking kijken kan geen kwaad. Dat de Liturgie niet protestant / pinkstergemeente moet worden lijkt me evident. Mensen die dat willen zitten daar al. 

Uitvluchten zoeken kan altijd maar dat helpt de stervende kerk niks. Handelen is nodig. Anders zijn er over 30 jaar echt alleen nog maar een handjevol SSPX kerkjes open. Verval versterkt zich namelijk. 

Feit is dat bij en na Vaticaan II enorme fouten zijn gemaakt. 

 __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/is-het-christendom-in-nederland-op-zijn-retour-niet-bij-mozaiek0318~b9b5a081/

Veenendaal ligt in de bijbelbelt. Hier is een evangelische grote gemeente zoals u kunt lezen en ja ze trekken leden van de gevestigde kerken. Dat doen ze écht overal in Nederland. De gevestigdekerken lopen leeg. Ook de orthodox gereformeerde gemeenten. Omdat het geboirtecijfer daar nog (steeds) groter is dan het sterftecijfer lijkt het alsof deze kerken groeien. Dit is gewoon een feit. Dat u dit niet zo ziet is prima. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/is-het-christendom-in-nederland-op-zijn-retour-niet-bij-mozaiek0318~b9b5a081/

Veenendaal ligt in de bijbelbelt. Hier is een evangelische grote gemeente zoals u kunt lezen en ja ze trekken leden van de gevestigde kerken. Dat doen ze écht overal in Nederland. De gevestigdekerken lopen leeg. Ook de orthodox gereformeerde gemeenten. Omdat het geboirtecijfer daar nog (steeds) groter is dan het sterftecijfer lijkt het alsof deze kerken groeien. Dit is gewoon een feit. Dat u dit niet zo ziet is prima. 


 https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-aantrekkingskracht-van-de-kerk-van-de-beleving~b09ffcab/

Hier deel 2 van de tweeluik over de aantrekkingskracht van de mozaiek0318 in Veenendaal. De Doorbrekers gaan naar Amsterdam. De voorgangers van deze kerken verdienen goed aan het evangelie. Ik las een verhaal over een voorganger in Zuid-Afrika die zeker twee miljoen per jaar op streek. 

Het zou fijn zijn als de RKK hier ook iets van mee kon pikken. Ik geloof alleen niet dat de liturgie snel genoeg aangepast kan worden.__________________
1 2  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard