Post Info TOPIC: Bisschop Harrie Smeets (Roermond) schaft armen-caritas af om huurlingen Neocat te behouden!
Marieke Nefkens

Datum:
Bisschop Harrie Smeets (Roermond) schaft armen-caritas af om huurlingen Neocat te behouden!
Permalink   
 


Harrie Smeets, de nieuwe bisschop van Roermond ( Limburg ) pakt eindelijk iets aan wat onder zijn voorganger afgrijselijk uit de klauwen is gelopen: Hij gaat bezuinigen om het begrotingstekort op te heffen. 

Onder zijn voorganger liepen de tekorten op omdat de toenmalige bisschop geen bezuinigingen wenste door te voeren, wel liet hij de kosten enorm oplopen.

Een enorm hoge kostenpost voor het bisdom is het Redemptoris Mater Seminarie van het Neocatechumenaat; opgericht enkele jaren geleden met instemming van bisschop Wiertz. Het Neocatechumenaat is voor elk bisdom dat hen inhuurt een enorme kostenpost, het opleiden van 1 priester van die club kost een vermogen. Van liefdadigheid aan de kant van die Nieuwe Weg van Kiko Arguello is nul komma nul sprake. Dat is prima als je als bisdom geld als water hebt, maar dat is ook in Roermond niet het geval. Wiertz is hier ook over gewaarschuwd! 

Dat een bisdom moet bezuinigen is begrijpelijk. Echter dat men de Bisschoppelijke armenzorg moet opheffen om het Neocatechumenaat te kunnen behouden is zo krom als een hoepel. Denk niet dat hier de zegen van de Christus kan rusten! Als je het niet kunt betalen moet je het niet inhuren! Maar om hier de armen de dupe van te laten worden om die prinsjes van Kiko te kunnen behouden is te onchristelijk voor woorden. 

Verder is het een puur sprookje om te denken dat de toekomstige Limburgse leden van de nieuw te stichten gemeenschappen van De Nieuwe Weg/ a.k.a. Het Neocatechumenaat ooit instaat zijn om met hun tienden het Redemptoris Mater seminarie te kunnen onderhouden. Dat gaat bij lange na niet lukken. Smeets, denk je echt dat Limburgers in grote aantallen bereid zijn 10% van hun vermogen en salaris af te dragen aan Kiko's nieuwe weg van het Neocatechumenaat? Droom dan lekker door! Aint gonna happen! Ook hier de misleiding bij de ledenwerving, en Smeets vindt het prima allemaal. Fnuikend voor de toch al besmeurde reputatie van de kerk. 

 __________________
Coen Salden

Datum:
Permalink   
 

Het sluiten van de Caritas, een evangelisatie tool van formaat, ten behoeve van het kunnen betalen van het huurlingenleger van Kiko Arguello ( doen niks aan evangelisatie alleen aan eigen leden werving onder dat valse mom) is een triest schandaal. 

Hoeveel pastorieen zijn er wel niet? Die kunnen echt voor de helft verhuurd worden, levert jaarlijks een stevige cent op! Zelf vrees ik dat Smeets klassiek kiest voor potverteren, dan een pandje hier, dan weer een pandje daar verkopen. Uiteindelijk heb je dan niks. __________________
R. Suijkerbuik

Datum:
Permalink   
 

Dan geef je tonnen uit voor een handvol middelmatige priesters met een verborgen agenda.... Maar de armen laat je verrekken. Dat is Harrie Smeets. Ooit zal hij dit moeten verantwoorden. Want hij is donders goed op de hoogte van DIE verborgen agenda. Hij vindt het zelfs normaal?__________________
Theo Ruijters

Datum:
Permalink   
 

De huidige bischoppelijke armenzorg stamt uit de 19e eeuw; de rijke kerk poogde arme katholieken te ondersteunen. 

Tegenwoordig kloppen arme lieden aan bij de kerk die eigenlijk weinig tot niks met het katholieke kerk hebben. Op zichzelf is zulke liefdadigheid niet verkeerd, het zou een middel voor evangelisatie kunnen zijn. In de praktijk is het echter nogal vrijblijvend. Zulke uitgaven helpen de verarmde kerk niet verder.

Investeringen in het huurlingen leger van Kiko Arguello blijkbaar wel volgens Harrie Smeets. 

Blijkbaar ziet hij geen andere oplossing om aan priesters te komen ( hoe matig soms ook) . 

Smeets weet zeker wel van de verborgen agenda van De Nieuwe Weg ( hoge kosten voor deelnemers, 10% inkomen en vermogen) maar blijkbaar acht hij dit geen bezwaar. De wijze waarop Het Neocat leden werft zal hij ok vinden, ook al verzwijgen ze veel in het begin ( niet in de laaste plaats de vette contributie) . __________________
Susan Quaks

Datum:
Permalink   
 

Neocat is een noodgreep; anders heeft men straks geen pastoors meer. Geen Limburger wil meer naar het seminarie, dan moet je maar wat!__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

De RK Kerk is zo goed als morsdood. Het Neocatechumenaat/Nieuwe Weg is hiervan een ultiem bewijs!

De parochie waar ik formeel toe behoor heeft heden nog 3 priesters voor 8 kerken. In 1980 toen ik afzwaaide als misdienaar waren er in de toen nog 8 parochies die nu dwangmatig gefuseerd zijn 11 priesters werkzaam. Sommige kerken hadden dus meer dan 1 priester! Over een jaar of 10 zullen van de 8 kerken van onze fusieparochie er zeker 5 gesloten zijn. Om maar te zwijgen over een langere termijn. 

Dit is in heel West Europa gaande. Nu komt ook langzaam Roermond aan de beurt. Een bezuiniging op de armenzorg is begrijpelijk, het is een mooie maar niet essentiele taak. Verder komt een zeer groot deel van deze hulpbehoevenden nooit in de kerk. De RK kerk is niet het Leger des Heils! Vroeger had de armenzorg tot doel het katholieke kerkvolk te ondersteunen zodat ze niet in verleiding zouden geraken het verkeerde pad te kiezen. Deze tijd ligt ver achter ons!

Verder is het Neocatgedoe erg duur maar het levert wel priesters op, zij het tegen een bijzonder hoge prijs! Je kunt de eurocent maar 1 keertje uitgeven. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Maar om hier de armen de dupe van te laten worden om die prinsjes van Kiko te kunnen behouden is te onchristelijk voor woorden. 

Wij zijn de KATHOLIEKE Kerk ... niet de UWV !!  Voorrang geven aan de armen in plaats van evangelisatie betekent TEGEN het Evangelie gaan! IDIOT!__________________
Clair Cowdike

Datum:
Permalink   
 

Effectief kost het opleiden van 1 Kiko-priester een bisdom ongeveer € 300.000, want ook bij de Kikos is uitval. Van de 5 die aan de opleiding beginnen wordt er 1 gewijd. Dat is zelfs een zeer grote uitval. Men laat dan ook bijna iedereen toe, men ziet wel waar het schip strandt. Het idee dat de Kikos ooit zelf het seminarie kunnen betalen is onzin, er zullen weinig Limburgers bereid zijn om 10% van de waarde van hun vermogen plus inkomen af te staan aan de Kikoclub. Voor de bisschop is dit een droombeeld. Gelovigen van een gemeenschap die opofferingsgezind zijn! Dat men misleidt tot en met om tot het betaalmoment te komen vindt hij helemaal niet erg! 

Voor die 3 ton heb je wel wat. Een optische droompriester. Als straks paus Franciscus het celibaat gaat afschaffen, wat de camino hoopt, zal het allemaal nog duurder en vervelender worden. De vrouwen van die priesters moeten ook bezig gehouden worden, zal ook niet gratis zijn. 

Voor de evangelisatie is het beter om 3 ton uit te geven om 1 priester te hebben dan het te verkwisten met oa. armenzorg. __________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard