Post Info TOPIC: Evangelisatie Neocat/Nieuwe Weg
Peerke Donders

Datum:
Evangelisatie Neocat/Nieuwe Weg
Permalink   
 


De Neocatechumenale Weg heeft de mond vol van evangelisatie. Dat is de legitimatie van het bestaan van deze club, daarom wordt men gedoogd ( ondanks de vele rare kanten van De Weg). 

Die evangelisatie echter houdt feitelijk niks meer in dan ledenwerving onder al praktiserende parochianen in parochies die worden bediend door Neocatechumenale pastores. 

Op een mooi foto/youtube momentje ter legitimatie na (show bv. in Maastricht, Amsterdam op plekken waar veel toeristen komen) doet men geen ene mallemoer om randkerkelijken /atheisten te "verleiden". 

Het is al moeilijk genoeg om parochianen die al ter kerke te gaan te verleiden. Daarom is men ook niet overdreven eerlijk bij deze "evangelisaties". Bedoelingen worden verzwegen, bewust.

Het is ook nogal wat, als je na 4 jaar in die club opeens geconfronteerd wordt met een gepeperde rekening, 10% van de inkomsten en 10% vermogen wil men cashen. Cashen of oprotten heet het dan. En liever beurt men meer dan 10%. 

Als je goed nadenkt;Het kan ook niet gratis zijn al die flauwe kul.__________________
Leonore Carcoba

Datum:
Permalink   
 

Het is allemaal een herhaling van zetten hier. 

Nee, aan ECHTE evangelisatie doet het Neocatechumenaat niet. Het is slechts een woord dat men geadopteerd heeft om door Rome getolereerd te worden. Rome weet dat het niet goed gaat met de kerk dus is evangelisatie welkom.

Neocat is alleen gericht op ledenwerving voor de eigen beweging, noemt dit proces evangelisatie maar dat is het niet. Als het Neocat 1 miljoen leden heeft gaat dit op ten minste 2 wegen ten koste van de normale kerk. Men werft praktisch alleen binnen de vijver van al praktiserende katholieken (dat is uno) en men heeft meer mensen weggejaagd dan dat men zelf als leden heeft ( dat is dos). Per saldo is de balans negatief maar de kerk is er zo belabberd aan toe dat men dat niet wil of kan toegeven. 

Slim is het allemaal wel; anderen dik laten betalen voor je eigen groei. Een interessant parasitair verdienmodel. Maar ook risico vol. Als die anderen er niet meer zijn ga je failliet. 

Mijn voorspelling is dat weinig mensen in Nederland zo gek zullen zijn 10% van het inkomen te gaan afdragen aan het Neocat.

Verder vind ik het vooral inhoudloze schone schijn. De lokale pastoor woont 16 kilometer van zijn hoofdkerk. Hoe kun je dan missionaris zijn? Hij is er alleen als er werk aan de winkel is. Bijvoorbeeld een begrafenis of de zondagsmis. Huwelijken zijn er zelden. Als de man bij zijn hoofdkerk verschijnt gaan in de auto de knoopjes van zijn overhemd dicht en wordt het boordje vastgemaakt. Dan ziet hij er in de kerk uit als de ouderwetse pastoor. Vervolgens, als hij na het werk de kerk verlaat gaat het boordje meteen af, de knoopjes  weer los. Dan gaat ie boodschappen doen in de supermark, met zijn boordje los hangend aan zijn losgeknoopte overhemd. Gelovigen ontmoet hij niet graag, hij ontloopt ze liever. Hij is dan ook bijna altijd ver weg als hij geen werk te doen heeft bij de kerk. Thuis, 16 kilometer verderop weet bijna niemand dat hij pastoor is. Hij loopt altijd in trainingspak rond. Voor deze Neocat is het priesterschap niet meer dan een baan, en de Neocatechumenale weg niks meer dan een loopbaan. Motivatie is ver te zoeken bij deze man, hij is wel een goed manager voor het bisdom. Maar een missionaris absoluut niet. Een pure huurling, dat wel. Twijfel zelfs of hij zelf wel achter de leer van Kiko Arguello staat?__________________
S. Loop

Datum:
Permalink   
 

Dat de zogenaamde Evangelisatie van het Neocatechumenaat aka The New Road ( nieuwe pad ) geen halve RUK voorstelt is OVERDUIDELIJK.

Men heeft voornamelijk mensen uit de RK Kerk geworven; prestaties daarbuiten stellen zo goed als niks voor. 

Men destilleert dus een restkerk van 1 miljoen hardcore lieden UIT de normale kerk. Dat is de kern, de rest komt erbij en gaat weer weg. 

Lidmaatschap is schandalig duur na de 2e passage, ook een zorg van paus Franciscus!

Het mag ten minste wel wat goedkoper!!!!!!!!!!

Het heeft zwaar de schijn van Mammon dienarij.__________________
Erna Dilbers

Datum:
Permalink   
 

Het is een dure tolweg, die Neocatechumenale weg, en de tollenaars leven er  goed van!__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

In een paar dorpsgemeenschappen in Zuid Holland splijt het de parochie.

Vooral omdat ze gebruik maken van het parochiehuis voor diensten een feestjes, zonder dat ze kerkbijdragen betalen. Het is een parasitaire sekte__________________
Jeroen

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

In een paar dorpsgemeenschappen in Zuid Holland splijt het de parochie.

Vooral omdat ze gebruik maken van het parochiehuis voor diensten een feestjes, zonder dat ze kerkbijdragen betalen. Het is een parasitaire sekte


 Een parasiet is een entiteit die leeft van een andere entiteit zonder daar iets voor terug te doen. 

Het Neocatechumenaat laat zich stevig feteren door de kerk, daarom worden het ook wel huurlingen genoemd. Het mogen gebruiken van de infrastructuur van de kerk is de prijs die een bisdom betalen moet als men het Neo gebeuren inhuurt. Dat wordt bij aanvang, bij het moment van inhuring, duidelijk gecommuniceerd aan het betreffende bisdom. Men weet dus duidelijk waar men aan begint, en men huurt deze lieden dus in met de wetenschap van de vele nadelen die er OOK aan kleven. 

Hoewel dikbetaald levert het Neocatechumenaat wel een tegenprestatie, men levert namelijk priesters ( en nutteloze door niemand gewenste leken-missionarissen van de missio ad Gentes die parochies ook vaak terroriseren). Helemaal parasitair is men niet, maar met liefdadigheid of ouderwetse missie heeft het helemaal niks van doen. Een secte is het niet, want men is onderdeel van de wereldkerk ( wat noodzakelijk is voor hun groei). Het is wel een cult; 1 stap minder erg dan een secte?

In het parochiehuis houdt men op zaterdag avond de besloten H. Mis volgens de ritus van Kiko Arguello.

Deze H. Mis lijkt evenveel op de novus ordo als de Tridentijnse Mis. Niet dus. 

Hoewel de vorige paus bevolen heeft deze Kiko Mis openbaar toegankelijk te maken is men hier in de praktijk ongehoorzaam. Zelfs de H. Missen van de SSPX zijn openbaar toegankelijk. 

Het een en ander bewijst vooral hoe hypocriet de RK Kerk kan zijn. 

Verder zal de Nieuwe Weg de implosie van de RKK in West Europa niet afremmen, laat staan stoppen. Het is gewoon een noodmiddel om de komende 25 jaar vol te maken; daarna zal de RKK in West Europa zo goed als uitgestorven zijn. En dan gaat deze zwerm sprinkhanen weer terug naar waar ze vandaan kwamen. 

Blijkbaar ziet men geen andere oplossing?__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Kijk eens op Wikipedia bij SEKTE, dan zul je zien dat de Neocat beweging alle kenmerken van een sekte heeft.

En waar blijft al dat geld ? De beroemde 10%

De sekte heeft geen ANBI aanwijzing, dus er is totaal geen controle op de geldstroom: dat alleen moet al argwaan wekken. Totaal geen transparantie. De bijeenkomsten en missen staan ook niet in het parochie blad. Komt er eens een gewone parochiaan, dan wordt die WEGGESTUURD !

In de Neo-mis is geen collecte en als ze bij hoge uitzondering in de parochie mis zitten schudden ze 'nee' met hun hoofd als de collectant langs komt.

Wel natuurlijk het parochiehuis gebruiken twee of drie maal per week: licht, warmte, miswijn, water, koffie, thee moet dus opgebracht worden door de parochianen. En die hebben een grote hekel aan deze groep. Het is een splijtzwam in de parochie. Van enige integratie is geen sprake

De neocats zijn trouwens allemaal italianen, die voortgekomen zijn uit een stel met 11 kinderen. Het slaat niet aan bij de Nederlanders. Het is een italiaanse clan. Ze trouwen ook met italiaanse Neocats

 

 __________________
Jeroen

Datum:
Permalink   
 

In andere plaatsen zijn het Spaanse families, of families uit Malta en Polen. Het moeten produceren van zo veel mogelijk kinderen is een kenmerk van deze groep mensen. Groei via de baarmoeder noemt men dat. En oud recept. Dat het neocat weinig aansluiting vindt bij Nederlanders is niet zo heel gek; men vertegenwoordigt bijna een alien cultuur. Blijkbaar is het de enige mogelijkheid om aan voldoende priesters te komen in West Europa. En nemen de bisschoppen de vele nadelen voor lief. Echter moet het Neocat gehoorzaam zijn aan de paus! Als u geweigerd wordt moet u klagen bij de bisschop en als die niet handelt bij de pauselijke nuntius. Overigens weet ik niet wat niet-Kikos te zoeken hebben bij een H Mis volgens de ritus van Kiko Arguello, het duurt nogal lang ( 2,5 uur) en wijkt sterk af van dr Novus Ordo. Het heeft ermee te maken dat men openlijk de begane levensfouten vertelt aan de gemeenschap. Hoe kan een Kiko openlijk vertellen dat hij naar de hoeren is geweest als er ongenode gasten aanwezig zijn? Dat van de tienden kan ik u wel uitleggen hoor! Daarvan worden o.a. uw Italiaantjes stevig van betaald. Dat men de geldstromen geheim houdt geeft aan dat men nogal wat te verbergen heeft. Het Neocat is de enige rk groep in Nederland zonder anbi status, men wil niet aan de wettelijke eisen voldoen. Zelfs de semi schismatieke SSPX geeft openheid over de geldstromen, en hun diensten zijn gewoon openbaar. Je moet er natuurlijk niet heengaan als je perse handcommunie wilt, want die wordt daar categorisch afgewezen! Leiden of Utrecht zijn niet te ver voor u, ga er eens kijken. Gewoon 1 keer om een indruk op te doen. Denk dat dze mensen minder gevaarlijk zijn als het neocat. Aan de andere kant: over pakweg 20 jaar zijn die neocats niet meer nodig, de implosie gaat nu heel snel en het neocat versnelt dit onstopbare proces. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Dank je Jeroen. Door dit forum wordt me heel wat duidelijk.

In de vorige eeuw heeft bisschop van Luyn toestemming gegeven, dus je begrijpt dat het al jarenlang invreet in de parochie. Velen zijn dan ook de parochie ontvlucht en hebben zich aangesloten bij een protestantse parochie in deze gemeente. Ik denk niet dat de huidige bisschop van Rotterdam een voorstander van deze sekt is.. Hij ziet ook wel wat een negatief effect dit heeft, maar hij heeft 3 neo-parochies geërfd en kan er zonder conflict niet van af.

Er zijn ooit wel hollandse parochianen lid geweest, maar die zijn allemaal afgehaakt. Ze waren geschokt door de communie met ongedesemd brood, dat door de neocats gebakken werd. Je kunt begrijpen wat een oneerbiedig geknoei dat wordt. Ook lijkt het, volgens hen, teveel op de Joodse Sabbat: eigenlijk is de zaterdag avond dienst een Sabbat-maal met veel Joodse kenmerken. Bovendien storen ze zich niet aan de op- en aanmerkingen van de paus maar doen wat Kiko wil. De paus heeft bij het laatste Kiko feest een aantal negatieve opmerkingen gemaakt. Dat moet je dan wel op een Duitse website lezen, want Jan Hendriks had, zoals hij schreef niets gehoord. Alleen de Marisbode meldde het.

 __________________
Jeroen

Datum:
Permalink   
 

Het beruchte Schoonhoven-gebeuren? Hendriks is horende doof en ziende blind, hij is zo afhankelijk van die secte dat zonder hen alles instort. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Als u dan zo graag een kiko- mis wilt bijwonen, wat ik me niet kan voorstellen, waarom gaat u dan niet naar een pinkster-of baptisten- dienst. Aanmerkelijk goedkoper, is altijd een band aan het herrie maken en de zonden worden publiekelijk gedeeld. Het heet dan anders, komt op hetzelfde neer, mensen zijn verslaafd (geweest) hebben het Licht gezien, geloven nu en alles is in orde. Groot voordeel: men wordt niet weggestuurd, de diensten zijn openbaar en gratis te bezoeken. Men biedt u aan voor en met u te bidden om u over te geven aan Jezus en daarna bent u vrij van zonden. De zonde rent achter u aan i.p.v u achter de zonde. Uw verslaving wordt opgelost? 

Ik denk dat men zich niet met deze kiko-club moet inlaten. U kunt zich beter laten inschrijven bij een niet kiko-parochie. Als alle parochianen zich laten overschrijven, waar de bisschop niets aan gaat doen bloedt de kiko-parochie vanzelf dood. Geen inkommsten betekend opdoeken. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Ja, inderdaad het Schoonhoven Haastrecht gebeuren.

Gelukkig zijn er uitwijkmogelijkheden, nl. het passionisten klooster in Haastrecht en de rk kerk in Cabauw.Het draait hier allemaal rondom een nederlandse pastoor en een gezin met 11 kinderen. De verdere aanhangers zijn ook italianen en een gezin met een mexicaanse moeder. Verder een paar hollanders, waarbij de kinderen meteen afhaken als ze zelfstandig worden.. De sociale druk is binnen deze gezinnen groot om bij de kiko club te blijven.__________________
Jeroen

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

Ja, inderdaad het Schoonhoven Haastrecht gebeuren.

Gelukkig zijn er uitwijkmogelijkheden, nl. het passionisten klooster in Haastrecht en de rk kerk in Cabauw.Het draait hier allemaal rondom een nederlandse pastoor en een gezin met 11 kinderen. De verdere aanhangers zijn ook italianen en een gezin met een mexicaanse moeder. Verder een paar hollanders, waarbij de kinderen meteen afhaken als ze zelfstandig worden.. De sociale druk is binnen deze gezinnen groot om bij de kiko club te blijven.


 Ik heb hier verschrikkelijke verhalen over gehoord; praktijken zo extreem dat ze zelfs in het bisdom Haarlem Amsterdam gecorrigeerd zouden worden. Van Luyn heeft hier een flinke steek laten vallen. Zijn opvolger Van Den Hende zou gewoon streng corrigerend moeten optreden, dat is zijn recht en zijn plicht. Een pastoor kan ontslagen worden als hij er een potje van maakt of ongehoorzaam is aan zijn bisschop. De Kikos zijn alleen voor de Kikos bezig. Dat zou niet erg zijn als ze hier eerlijk over waren en zelf hun broek op konden houden ( zelf hun gebouwen financieren, zelf hun koffie betalen). Zonder ondersteuning van een bisdom is die club zo weer weg. Elders in de wereldkerk zijn Kikos ook heen gezonden. Met een hoop herrie, want dat is hun tactiek. Als ze niet krijgen wat ze willen maken ze amok. Een sterke bisschop is hier niet bang voor. In elke zeer conservatieve groep is de motivatie om bij het voorouderlijk geloof te blijven veel groter dan bij de meer liberale varianten. Geloof wordt in eerste instantie eerst door de ouders naar de kinderen overgedragen ( uitzonderingen daargelaten). Het succes van de Neocats is zeer beperkt in Nederland; er gaan veel meer Nederlanders naar de SSPX dan dat er Nederlanders naar de Neocat mis gaan. En er gaan weinig mensen naar de SSPX. De Kikos zijn grotendeels een geimporteerde rariteit. De SSPX komt tenminste voort uit Nederlandse gelovigen ( in Nederland). 

Zelf ben ik totaal afgeknapt op de normale RK Kerk, een nieuwe Neocat pastoor was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. De oneerlijkheid en de stiekeme ketterijen waren voor mij onacceptabel. Als je in Het Gooi woont zit je zo in Utrecht. Voor mij is de Kiko-club (en het tolereren daarvan) een ultiem bewijs dat de kerk uiteindelijk op een verkeerd spoor terecht is gekomen. Andere mensen maken andere afwegingen die ik zeker respecteer. Het is mooi dat u naar een andere kerk kunt gaan. En dat u dat ook doet. 

Mijn vertrouwen in de hierarchie en de koers van de kerk is dusdanig tot een nulpunt gedaald dat ik alleen nog bij de SSPX in Utrecht " Kerk ". 

De SSPX heeft zeker wel dingen gemeen met de Neos, maar niet heel veel. Het streven naar kinderrijke gezinnen wordt bijvoorbeeld zeker gedeeld. Een hoge contributie ook, zij het veel en veel lager dan de 10%plus die de Neo's eisen. Verder heeft de SSPX wel een ANBI status en is volkomen open over geldstromen. Als je niks te verbergen hebt..........

Het Neocat heeft geen enkele positieve invloed op de katholieke kerk in West Europa op de middel lange en lange termijn. Op de korte termijn leveren ze priesters. Die vaak alleen door het salaris gemotiveerd zijn. Stiekem is Kiko HARDSTIKKE voorstander van afschaffing celibaat. Vroeger liet men leken preken, dit is door Rome VERBODEN. De communie ritus is ook enigszins gecorrigeerd door Rome. Het is vooral interne status wat deze lieden drijft. De Prediker wist het al te vertellen: Alles is ijdelheid!

 __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

IMG_4670-s.jpg

Dr. J.E.M. van der Mee; berucht neocat sympathisant en pastoor in Schoonhoven. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

IMG_0965-s.jpg

Pastoor J E M van der Mee. Zijn motto: Doe toch lekker met Kiko mee!__________________
Theresa

Datum:
Permalink   
 

Het gaat er niet om dat niet-Kikos Kiko diensten willen bijwonen in Schoonhoven. Het gaat erom dat dit onmogelijk wordt gemaakt. Pastoor van der Mee is daarmee ongehoorzaam aan de paus. Het gaat erom dat die Kikos zonder enige vergoeding regelmatig gebruik maken van het parochiehuis. Als u denkt dat de verwarming in de winter gratis is, bent u simpel! De Italiaantjes zetten hem doodleuk op 22 hoor!

Het weigeren van het geven van geld tijdens de collecte in de gewone parochie is weinig sympathiek van deze luitjes. Vijftig cent zou er toch wel van af moeten kunnen? Het bewijst vooral dat ze niks hebben met de gewone parochianen.

Het wordt tijd dat de bisschop optreedt. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Theresa schreef:

Het gaat er niet om dat niet-Kikos Kiko diensten willen bijwonen in Schoonhoven. Het gaat erom dat dit onmogelijk wordt gemaakt. Pastoor van der Mee is daarmee ongehoorzaam aan de paus. Het gaat erom dat die Kikos zonder enige vergoeding regelmatig gebruik maken van het parochiehuis. Als u denkt dat de verwarming in de winter gratis is, bent u simpel! De Italiaantjes zetten hem doodleuk op 22 hoor!

Het weigeren van het geven van geld tijdens de collecte in de gewone parochie is weinig sympathiek van deze luitjes. Vijftig cent zou er toch wel van af moeten kunnen? Het bewijst vooral dat ze niks hebben met de gewone parochianen.

Het wordt tijd dat de bisschop optreedt. 


 Dat is ook niet wat ik zeg. Als mensen uit deze parochie vertrekken omdat ze weigeren voor de kosten van de kikos op te draaien, dat is dus incl. het gebruik van het parochiehuis, dan zal de parochie niet kunnen blijven bestaan. Kikos zijn profiteurs dus die vertrekken zodra er geen inkomsten meer zijn. Gevolg daarvan is dat de bisschop ingrijpen moet. Hij heeft dan geen keuze.

De kikos kun je de kerk niet uitgooien dus zul je een andere strategie moeten bedenken om ze er uit te werken. Geen inkomsten betekend hun vertrek. Zelf weigeren ze te betalen voor de collecte zegt u. Nou dan is het geld snel op.

Ik begrijp dat u graag in uw eigen kerk wilt blijven dan zit er niets anders op dan deze luitjes te onderhouden. Of u moet iets bedenken waardoor deze mensen inzien dat hun vertrek naar elders gewenst is en dat hen dat meer oplevert. Dan bent u deze luizen kwijt. __________________
Ieteke

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

IMG_0965-s.jpg

Pastoor J E M van der Mee. Zijn motto: Doe toch lekker met Kiko mee!


 Spoel de Kikoist van der Mee lekker door de plee!__________________
R A Dar

Datum:
Permalink   
 

Het voorbeeld Schoonhoven is niet uniek, wel extreem. Het bewijst dat de zgn nieuwe evangelisatie niet meer behelst dan het opzetten van een Kiko-cel olv geïmporteerde verder nutteloze Zuid Europeanen pro forma aangevuld net een handvol Hollanders. Dit alles op kosten van mensen die er niks mee te maken hebben. Dit heeft helemaal niks met herevangisatie van doen. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

De kikoos nemen wel langzamerhand de boel over in Schoonhoven. Ze zitten nooit in de mis, maar op eens is er een kiko lector, of een kiko koster. Terwijl zij gesloten diensten hebben, staan er af en toe kikoos naast de katheder hun openbare biecht te prevelen. Ieder jaar zijn er catechesen, zonder dat gezegd wordt dat het eigenlijk werf acties zijn voor de kiko club.Er trappen ieder jaar weer onnozelaars in, die na een poosje griezelen weer afhaken. Vooral als ze op kiko weekend geweest zijn, waar ze moeten betalen. Er gaat dan een vuilniszak rond net zo lang tot eKP5ARr genoeg geld in zit. Want geld is het slijk der aarde.__________________
Francesco

Datum:
Permalink   
 

Ach, ik geloof dat die pastoor eigenlijk goede bedoelingen heeft. Maar hij wordt al meer dan 20 jaar gebrainwashed. Dus het is aan de bisschop om krachtig in te grijpen, want als de kikoos de parochie langzaam overnemen, gaan de gewone parochianen er van door. Dat proces is al in volle gang, er zijn al bijna geen gezinnen met kinderen. Wel natuurlijk van de kikoos. Ik zou als parochiaan mijn kinderen ook weghouden bij een sekte. Je weet maar nooit .__________________
Jo

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

De kikoos nemen wel langzamerhand de boel over in Schoonhoven. Ze zitten nooit in de mis, maar op eens is er een kiko lector, of een kiko koster. Terwijl zij gesloten diensten hebben, staan er af en toe kikoos naast de katheder hun openbare biecht te prevelen. Ieder jaar zijn er catechesen, zonder dat gezegd wordt dat het eigenlijk werf acties zijn voor de kiko club.Er trappen ieder jaar weer onnozelaars in, die na een poosje griezelen weer afhaken. Vooral als ze op kiko weekend geweest zijn, waar ze moeten betalen. Er gaat dan een vuilniszak rond net zo lang tot eKP5ARr genoeg geld in zit. Want geld is het slijk der aarde.


 Een getuigenis is geen openbare biecht. Een openbare biecht doen Kikos alleen onder elkaar. Eén stap erger zou ik zo zeggen. Dat de Kikos elk jaar hetzelfde trucje uithalen en dat ze weinig creatief zijn is algemeen bekend. Het is een verplicht nummer. Die catechesaties onder parochianen om nieuwe leden te werven "Is de nieuwe evangelisatie in de Heidense gebieden". Als je al 20 jaar dezelfde truc uithaalt trapt op een gegeven moment niemand er meer in. Nou, ik ben ook zo'n onnozelaar ( hoewel ik redelijk ben opgeleid, maar dat terzijde) geweest. Je gaat naar zo'n catechesatie zonder te weten wat de bedoeling is, je wordt verleid mee te gaan op Kiko-weekend en dan begint het grote betalen. Nee, nog niet de tienden ( zo ver ben ik nooit gekomen, is pas bij de 2e passage) . Afschuwelijke geld aftroggelarij. De bisschop doet er wijs aan pastoor van der Mee te ontslaan; hij vernietigt een parochie met zijn hobby. Doe hem maar over aan het Kiko bisdom Haarlem Amsterdam. Daar worden de Kikos nl. iets beter gecoached in wat wel en niet kan in Nederland. Van Den Hende is hier niet zo bedreven in. Van der Mee is een idioot. __________________
Jo

Datum:
Permalink   
 

Van der Mee: Weg ermee!

Wereldvreemde snuiter die met de Neocats heult. Vernietiger van de parochies Haastrecht en Schoonhoven. __________________
Ella

Datum:
Permalink   
 

Elders beweert het Neocat dat er een maximale termijn zit hoe lang een pastoor in een parochie mag zitten. Hooguit 9 jaar zeggen ze. Van der Mee verstiert de boel in Schoonhoven al 22 jaar. Van de mensen mag hij oprotten hoor. Ga lekker naar het Kiko bisdom Haarlem en neem je Italiaanse tuig lekker mee. 

Denk ook dat het niet meewerkt dat de Italiaanse familie die in Schoonhoven het Neocat vertegenwoordigt niet tot de meest sociale Neocats behoren. Ze snappen er minder dan helemaal niks van. 

Als je als legitimatie aanvoert dat Neocats hun gezinnen mee naar de kerk nemen dan snap je het niet. Als je idioten moet importeren om een gezin in de kerk te hebben ben je echt niet goed bezig. Verder komen die Kiko-eikels alleen als ze weer een Kiko-actie moeten verkopen. Ze komen niet heel vaak onder de gewone parochianen, alleen als ze hun verplichte zeur-momentjes moeten uitventen. Er is overduidelijk geen connectie, en dan ben je zinloos bezig. Kan best zijn dat het in andere parochies, met betere/socialere Missio ad Gentes families , iets minder rampzalig slecht is. Maar in Schoonhoven is het bitter slecht. 

Mijn moeder is Italiaans; "ze" gingen haar meteen lastig vallen. Zinloos want mijn moeder is niet al te religieus, mijn Hollandse vader veel meer. En die moet NIKS hebben van die Kikos. Nu maar naar het Klooster naar de kerk. Ouderwets maar degelijk zonder dubbele agenda. 

Lokalen waarschuwen om niet naar catechesatie te gaan is wel het minste wat we kunnen doen!__________________
Traudl

Datum:
Permalink   
 

Neocats hebben nu 3 Nederlandse pastoors, al dan niet in het geheim, "overgenomen". Van der Mee, Weijers en De Wit. Deze priesters worden klassiek verleid met mooie reizen, mooie cadeaus en veel vleierijen. 

De Wit, rector van OLV ter Nood te Heiloo speelt een belangrijke rol in de opleiding van de Neocats, en is ook doof en blind voor de vele mindere kanten van het Neocatechumenaat. De mooie reizen, cadeaus en vleierijen hebben hun uitwerking niet gemist bij deze zwakke Geest. 

En wellicht zijn het er meer. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Traudl schreef:

Neocats hebben nu 3 Nederlandse pastoors, al dan niet in het geheim, "overgenomen". Van der Mee, Weijers en De Wit. Deze priesters worden klassiek verleid met mooie reizen, mooie cadeaus en veel vleierijen. 

De Wit, rector van OLV ter Nood te Heiloo speelt een belangrijke rol in de opleiding van de Neocats, en is ook doof en blind voor de vele mindere kanten van het Neocatechumenaat. De mooie reizen, cadeaus en vleierijen hebben hun uitwerking niet gemist bij deze zwakke Geest. 

En wellicht zijn het er meer. 


 Ik dacht dat priesters geen waardevolle cadeau's mochten aannemen van wie dan ook. Om hun intigriteit te kunnen waarborgen? Daar is toch een hele rel om geweest in het bisdom Den Bosch? Kan daar dan geen aangifte tegen worden gedaan via de bisschop of nuntius? __________________
Valerie Dewing

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:
Traudl schreef:

Neocats hebben nu 3 Nederlandse pastoors, al dan niet in het geheim, "overgenomen". Van der Mee, Weijers en De Wit. Deze priesters worden klassiek verleid met mooie reizen, mooie cadeaus en veel vleierijen. 

De Wit, rector van OLV ter Nood te Heiloo speelt een belangrijke rol in de opleiding van de Neocats, en is ook doof en blind voor de vele mindere kanten van het Neocatechumenaat. De mooie reizen, cadeaus en vleierijen hebben hun uitwerking niet gemist bij deze zwakke Geest. 

En wellicht zijn het er meer. 


 Ik dacht dat priesters geen waardevolle cadeau's mochten aannemen van wie dan ook. Om hun intigriteit te kunnen waarborgen? Daar is toch een hele rel om geweest in het bisdom Den Bosch? Kan daar dan geen aangifte tegen worden gedaan via de bisschop of nuntius? 


 Wat niet weet, wat niet deert. Waar u naar verwijst is het feit dat een pastoor een enorme erfenis van een parochiaan gekregen heeft, welke hij ten eigen nutte heeft gebruikt. Er was een gerechtvaardigde schijn dat hij de erflater een verkeerde indruk gegeven heeft over de besteding van die erfenis. En dat is priester onwaardig?

Als een pastoor een auto krijgt of een mooie 5 sterren reis naar Israel etc etc etc dan mag dat gewoon. En de bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft er geen probleem mee. __________________
FRANS

Datum:
Permalink   
 

Er is ook een kiko benoemd in het kerkbestuur. Tegen de zin van het hele kerkbestuur. Onbegrijpelijk dat de bisschop dit toestaat. Het ia een van de 11 kinderen van de oppor italiaan.__________________
Teresia Callioni

Datum:
Permalink   
 

FRANS schreef:

Er is ook een kiko benoemd in het kerkbestuur. Tegen de zin van het hele kerkbestuur. Onbegrijpelijk dat de bisschop dit toestaat. Het ia een van de 11 kinderen van de oppor italiaan.


 In Heerhugowaard is indertijd een heel kerkbestuur afgezet die in opstand kwam tegen pastoor Maurizzio Palù. Dat daarna het kerkbezoek 40% daalde kon Jos Punt niks schelen. De kwaliteit van bisschoppen houdt niet over. Het is niet verstandig van pastoor van der Mee om iemand in het kerkbestuur te benoemen die door iedereen gehaat wordt. En dan ook nog iemand met nul affectie voor de lokale kerk. Van den Hende is te laf om corrigerend op te treden.__________________
Herbert

Datum:
Permalink   
 

De kritiek op pastoor J E M van der Mee kan ik gedeeltelijk plaatsen, ook de kritiek op het Neocatechumenaat en de Italiaantjes begrijp ik tot op zekere hoogte wel. Als er echter geen geschikte kandidaten bereid zijn zitting te nemen in het kerkbestuur kun je het de Italiaantjes niet kwalijk nemen dat ze doen wat Kiko hen bevolen heeft. Het langzaam overnemen van de bestaande infrastructuur die door anderen is opgebouwd met het doel deze infrastructuur te gebruiken voor het Kiko-Katholicisme. Als het al Katholicisme is. 

Het enige wat mensen kunnen doen is naar Cabauw gaan ( of het Klooster) en geen cent meer afdragen aan de Bartholomeus parochie. Want de bisschop gaat helemaal niks doen.__________________
1 2 3  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard