Post Info TOPIC: Paus verraadt ondergondse Chinese bisschoppen.
Henry Kuys

Datum:
Paus verraadt ondergondse Chinese bisschoppen.
Permalink   
 


Paus Franciscus kiest ervoor om de ondergondse Chinese bisschoppen te verraden door akkoord te gaan met 7 door de staat benoemde communistisch goedgekeurde bisschoppen. Wat een laffe hond die paus! En wat een verraad aan die bisschoppen die sinds 1951 de kerk overeind gehouden hebben. De kardinaal van Hong Kong was ongemeen hard over dit voornemen van de Paus. Wat een RAT die vent! Had hij niet nog een paar jaar kunnen wachten, die ondergrondse bisschoppen zijn hoogbejaard! Walgelijk. __________________
Joost

Datum:
Permalink   
 

Kardinaal Zen van Hong Kong heeft gelijk: dit is verraad! __________________
Gaby Rodrigues

Datum:
Permalink   
 

Dit is zo fout, en zo laf, er zijn bijna geen woorden voor!

Volledig in strijd met de Geest van Christus, deze laffe houding!

Het is erg goed dat een kardinaal, Zen, hier zijn mond opentrekt. Wat een domoor, die paus!

Waar ligt de grens? Dat straks president Maduro van Venezuela de bisschoppen benoemt in zijn land? En zo de kerk politiek mede stuurt? 

Hier mag je niet aan beginnen!__________________
Doris Ettema

Datum:
Permalink   
 

Deze voorgenomen knieval zou hetzelfde zijn als paus Pius XII met Stalin een deal had gemaakt over bisschopskandidaten voor het Oostblok, Polen in het bijzonder. Zodat Stalin NKVD (later KGB) kandidaten naar voren kon schuiven. 

Wat een flater! Een paus die martelaren belazert is geen knip voor zijn neus waard! Vraag me af voor hoeveel geld die Vaticaanse diplomaten zijn omgekocht om met zo'n slecht voorstel te komen? En hoe weinig inzicht de paus heeft in de gevolgen van zijn daden?

De trouwsten der trouwen, de dapperste der dapperen zo in de steek laten..........

Dit serieus overwegen is al zeer zwaar verwerpelijk. Dat een kardinaal in dezen over verraad spreekt is veelzeggend. Een paus die zijn gelovigen verraadt voor politiek gewin..... AFSCHUWELIJK!!!!!!! __________________
James Wilson

Datum:
Permalink   
 

Ook de Opus Dei bisschop van Macau, Stephen Lee Bun-Sang heeft zich verre van vlijend uitgelaten over het beleidsvoornemen van paus Franciscus. Een Opus Dei bisschop die openlijk de paus beticht van gebrek aan historisch besef en politiek inzicht....

Natuurlijk is dat ook zo. Paus Franciscus kan met een mantra van eenvoud pastoraal de populist uithangen, maar intellectueel is het zwaar onder de maat wat hij in huis heeft. 

Misschien dat de Aziatische tegenwind de paus zal weerhouden iets heel doms te doen. Hij dreigt een vreselijk precedent te scheppen. Omkoping van Vaticaanse diplomaten zou mijn niks verbazen. Anders is dit afgrijselijk domme beleidsvoornemen nauwelijks te verklaren. En dat de paus hier niet meteen een eind aan maakt zegt wel genoeg: Hij overweegt dit serieus te gaan accorderen........ 

Christus zou dit zeker niet goedkeuren, zulke laffe smerige politieke spelletjes over de ruggen van onschuldige trouwe dienaren van God. Zo behandel je martelaren niet. __________________
J. Iskariot

Datum:
Permalink   
 

Kardinaal Bergoglio had beter de naam Judas kunnen kiezen als pausnaam, als je ziet wat hij de trouwe door Rome benoemde bisschoppen en kerk flikt.__________________
Chantal

Datum:
Permalink   
 

Als de paus de 7 staatsbisschoppen erkent in China (Volksrepubliek China minus Hong Kong en Macau, waar andere "regels" gelden) gaat hij een verkeerd pad op. Pausen kunnen zich laten voorlichten door slechte raadgevers, als er dan geen tegengeluid komt kan hij een verkeerde beslissing nemen, met name als hij zelf het dossier niet echt snapt. 

Die 7 staatsbisschoppen zullen in ieder geval geen Opus Dei, Neocatechumenaat of Focolare tolereren, die blijven dan "hangen" in de ex kolonies Macau en Hong Kong. Dat verklaart ook de luidruchtige tegenstand van de bisschop van Macau, een Opus Dei man. 

Een door de staat aangestuurde kerk....... Door een communistische staat nog wel..... Dat kan nooit goed zijn! Soms kun je beter GEEN deal sluiten dan een SLECHTE deal.__________________
F. Ruijters

Datum:
Permalink   
 

Aan dit soort wereldlijke politiek hangt een zweem van gierputlucht! Mijnheer Borgia had het kunnen bedenken. Zo smerig. __________________
Pietro Parolin

Datum:
Permalink   
 

Ik, de grootste HOER die er in het VATICAAN rondloopt, ben van mening dat je de trouwste dienaren mag opofferen voor politiek gewin. Zonder enig geweten zal ik de trouwsten opofferen. Zonder schaamte. Deze schaamteloze politiek komt uit mijn koker. En daar ben ik trots op!__________________
Raymond Burke

Datum:
Permalink   
 

Waar komt die boosheid van zogenaamd bezorgde katholieken alhier toch vandaan? Waarom richten zij hun pijlen niet op wat er in de wereld niet deugt? Willen zij soms terug naar een sektarische kerk die zich van de werkelijkheid afsluit?__________________
W. Alging

Datum:
Permalink   
 

Raymond Burke schreef:

Waar komt die boosheid van zogenaamd bezorgde katholieken alhier toch vandaan? Waarom richten zij hun pijlen niet op wat er in de wereld niet deugt? Willen zij soms terug naar een sektarische kerk die zich van de werkelijkheid afsluit?


 Verdediging van verraad! Walgelijk! En wat u een sektarische kerk noemt hoeft zich niet af te sluiten voor de werkelijkheid! __________________
Martine de Boer

Datum:
Permalink   
 

Kijk, de realiteit is dat de rk volkskerk van weleer over pakweg 30 jaar goeddeels zal zijn uitgestorven. De huidige zwabber politiek van Rome versnelt dit proces alleen maar! En dit geldt niet alleen voor West Europa!__________________
bisschoppenconferentie

Datum:
Permalink   
 

Het idee van een kleine heilige restkerk van de laatste getrouwen die moet overblijven na de instorting van de bestaande of huidige kerk van Rome is een soort apocalyptisch toekomstbeeld dat vooral uitgedragen wordt door een groepje katholieken die de ineenstorting liever vandaag dan morgen zien. Het is dit verlangen dat het groepje ongeloofwaardig maakt. Hun boosheid op de huidige paus, op de pausen sinds Johannes XXIII, op het Concilie, is wat ze drijft. Niets goeds meer willen zien, en daarmee miljoenen gelovigen wegzetten, nemen ze op de koop toe. Hun gelijk is waar het ze om gaat.__________________
Edward N. Banis

Datum:
Permalink   
 

bisschoppenconferentie schreef:

Het idee van een kleine heilige restkerk van de laatste getrouwen die moet overblijven na de instorting van de bestaande of huidige kerk van Rome is een soort apocalyptisch toekomstbeeld dat vooral uitgedragen wordt door een groepje katholieken die de ineenstorting liever vandaag dan morgen zien. Het is dit verlangen dat het groepje ongeloofwaardig maakt. Hun boosheid op de huidige paus, op de pausen sinds Johannes XXIII, op het Concilie, is wat ze drijft. Niets goeds meer willen zien, en daarmee miljoenen gelovigen wegzetten, nemen ze op de koop toe. Hun gelijk is waar het ze om gaat.


 Gelijk is een bochel. Gelijk is ook een feit. Je hebt gelijk of je hebt het niet. Gelijk is dus iets absoluuts. Mensen kunnen gelijk hebben zonder daar blij mee te zijn. Mensen die gelijk hebben zijn altijd geloofwaardig.

Dat de huidige kerk van Rome implodeert in vele landen is een FEIT, er is in verschillende landen (waaronder Nederland) een race to the bottom gaande. Dus dat die restkerk klein zal zijn is een logische aanname. De term H. Restkerk is bedacht door de huidige bisschop van Den Bosch, de Korte. Deze Geuzennaam hebben die mensen die de Korte hiermee bedoelde met liefde overgenomen. 

Of de oorzaak van de implosie Vaticanum II is weet ik niet; wellicht was er zonder Vaticanum II ook een implosie geweest. Of die erger zou zijn geweest dan de huidige implosie weet geen mens, daarover speculeren is science fiction. Feit dus waarheid is wel dat Vaticanum II het verval niet heeft kunnen stoppen, of zelfs afremmen. 

Dus niet enthousiast meer zijn over Vaticanum II is eigenlijk een logische reactie. Verder bepaalt het eindresultaat wat gelijk heeft. 

Zie het bijzonder somber in voor de RK kerk in West Europa, Nederland in het bijzonder. Het is interessant dat er lieden zijn die nog positieve dingen zien in de huidige mainstream kerk. In ieder geval is de voorgenomen beleidswijzinging van Paus F aangaande China geen teken van hoop. Wie capituleert wint nooit een strijd! Wie zijn makkers verraadt zal weinig lauweren oogsten! Blind een Fuhrer volgen kan tot grote rampspoed leiden. 

Als het in China kan, welk land zal volgen? Kan elke willekeurige Afrikaanse of Zuid Amerikaanse dictator straks bisschoppen van zijn smaak installeren? Er klopt niks van!__________________
De bekeerde zuster

Datum:
Permalink   
 

Luther dacht ook dat ie gelijk had, en de oud katholieken evenzeer. Al eerder dachten de katharen gelijk te hebben, en Lucifer is ongetwijfeld de grootste gelijkhebber. Hij vond de schepping van de mens onnodig omdat de Schepper immers geesten had die op een hoog niveau stonden. Wat moest ie met die lelijke, sterfelijke krengen?

En zie wat er van al die gelijkhebbers geworden is.

De ondergang van de Kerk is al eerder voorspeld, in het jaar 1000 bijvoorbeeld, en zelfs door sommige heiligen uit oude tijden.

En de Kerk staat nog steeds, heeft alle gelijkhebbers overleefd.

Ook de klagers van nu zullen verdwijnen en vergeten worden.__________________
Josefine Miaman

Datum:
Permalink   
 

De bekeerde zuster schreef:

Luther dacht ook dat ie gelijk had, en de oud katholieken evenzeer. Al eerder dachten de katharen gelijk te hebben, en Lucifer is ongetwijfeld de grootste gelijkhebber. Hij vond de schepping van de mens onnodig omdat de Schepper immers geesten had die op een hoog niveau stonden. Wat moest ie met die lelijke, sterfelijke krengen?

En zie wat er van al die gelijkhebbers geworden is.

De ondergang van de Kerk is al eerder voorspeld, in het jaar 1000 bijvoorbeeld, en zelfs door sommige heiligen uit oude tijden.

En de Kerk staat nog steeds, heeft alle gelijkhebbers overleefd.

Ook de klagers van nu zullen verdwijnen en vergeten worden.


 Een durchhälte - verhaal waarop dr. P.J. Goebbels in zijn dagen patent op leek te hebben!

Gelijk heb je , of heb je niet. Soms heb je gedeeltelijk gelijk, grotendeels gelijk, geheel gelijk of in het geheel geen gelijk. 

Grappig om de vergelijking met protestanten te maken. Het voert wat ver om de ontstaansgeschiedenis van de Oud Katholieken hier uit te diepen, maar het zijn gewoon protestanten die wat dichter bij de katholieke moederkerk zijn gebleven dan de Lutheranen en Calvinisten. 

Wat betreft Luther: Paus Franciscus heeft openlijk verteld dat Luther grotendeels gelijk had. In die tijd was de katholieke kerk ook een bijzonder corrupte organisatie vol fouten. Men heeft indertijd deze fouten proberen te corrigeren met het concilie van Trente. 

Klagers/gelijkhebbers op 1 lijn zetten met Lucifer is ongeloofwaardig. Werkelijk een zwak betoog. Trouwe dienaren verraden, dat is het werk van Lucifer. Daar gaat het hier over. Niet dat de paus Lucifer is, hij wordt alleen negatief beïnvloedt door het werk van Lucifer. Dat krijg je als je een lichtgewicht Paus maakt. Hij snapt er regelmatig weinig van. Lege mooie woorden, en de kerken worden leger en leger. 

Het einde der kerk is zeker voorspeld door onheilsprofeten, ook rond het jaar 1054 a.g.v. het Oosters Schisma. De maatschappij van de 11 en de 21ste eeuw zijn onvergelijkbare eenheden. In de middeleeuwen was er heel wat mis binnen de kerk, net zoals nu, maar de mensen bleven massaal gelovig en kerkelijk, mede gezien de onderontwikkelde maatschappij in die tijd. De kerk bleef vruchtbaar.

Beweren dat de kerk in de 21ste eeuw nog vruchtbaar is, vertelt een bijzonder goede grap. Een dijenkletser. Zelfs in een vroeger heel erg katholiek land, Ierland, zit de klad er stevig in. Op het moment dat er bijna geen jongere mensen meer bijkomen, zal de boel op een gegeven moment uitsterven. Dat zie je door de vrijwillige kerkfinanciering in Nederland in extremo, maar in andere West Europese landen en Noord Amerika is het niet veel beter of zelfs aanmerkelijk slechter! Kerk na kerk na kerk sluit en die kerken die nog open zijn worden grotendeels door bejaarden bezocht. 

Mensen mogen dit jammer vinden toch? Kan het toch nog iemand wat schelen! Dat de doden snel vergeten worden is een klassieke dooddoener. Dat is waar. Maar dat geldt voor alle fracties. 

Niets wat paus Franciscus doet stopt of vertraagt dit proces. De Katholieke kerk zou beter eens goed bij zichzelf te rade moeten gaan en eerlijk onderzoeken hoe men mensen kan boeien en vasthouden, ook de jonge generaties. De Vaticaan II kerk is onvoorstelbaar saai. Echt waar, weinig ongelovige zal zich bekeren na het bezoek van een gemiddelde kerkdienst van een lummelende pastoor ( R. van het Groenewoud/Belgische zanger) . De kerk zou heel snel een aantrekkelijk format moeten bedenken. Doet men dat niet dan blijven er inderdaad over pakweg 50 jaar alleen nog SSPX tradi's over (maar in kleine aantallen) . Het feit ligt er dat Orthodoxen hun kinderenschaar beter bij de voorouderlijke tradities weten te houden ( en die kinderscharen zijn ook veel groter) dan de Lauwe Grauwe Gewoonte Katholieken.

In Nederland is de kerkgang sinds 1965 met 98 % gedaald. En dat is wel degelijk een graadmeter.

Als een struisvogel je kop in het zand steken gaat zeker niet helpen. En een verraderlijke kerk geeft een afschuwelijk slecht voorbeeld voor haar gelovigen; net als in de tijd van Luther, Zwingli en Calvijn.

Vermoedelijk zal in Nederland de RKK over 20 jaar bijkans morsdood zijn, wel eens gekeken wat er in een gemiddelde H. Mis zit? __________________
Engel

Datum:
Permalink   
 

Het aantal mensen dat echt volgens het Evangelie leeft is altijd klein geweest, gisteren, vandaag en morgen. Het heeft dus geen zin om de huidige kerk de spiegel van vroeger of van straks voor te houden.__________________
Kyoko

Datum:
Permalink   
 

Engel schreef:

Het aantal mensen dat echt volgens het Evangelie leeft is altijd klein geweest, gisteren, vandaag en morgen. Het heeft dus geen zin om de huidige kerk de spiegel van vroeger of van straks voor te houden.


 Klopt. Binnen de katholieke bloedgroep volgen eigenlijk alleen de SSPX gelovigen ECHT  het evangelie; ook als dat commercieel gezien niet populair is. Een voorspelling doen mag natuurlijk altijd, blijkbaar bent u ook bang voor de totale implosie van de huidige kerk en wilt u de waarheid gelijk een struisvogel niet zien? Regeren is vooruitzien, luidt het spreekwoord. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Kyoko schreef:
Engel schreef:

Het aantal mensen dat echt volgens het Evangelie leeft is altijd klein geweest, gisteren, vandaag en morgen. Het heeft dus geen zin om de huidige kerk de spiegel van vroeger of van straks voor te houden.


 Klopt. Binnen de katholieke bloedgroep volgen eigenlijk alleen de SSPX gelovigen ECHT  het evangelie; ook als dat commercieel gezien niet populair is. Een voorspelling doen mag natuurlijk altijd, blijkbaar bent u ook bang voor de totale implosie van de huidige kerk en wilt u de waarheid gelijk een struisvogel niet zien? Regeren is vooruitzien, luidt het spreekwoord. 


 Is dat zo? Hoe weet u dat alleen de SSPX gelovigen ECHT het evangelie volgen? Kunt u in het hart van een ander kijken? Wordt u deze boodschap geleerd bij de SSPX? Ik hoop het toch niet. Dan zou ik u aanraden daar heel snel te vertrekken. Het begint zo eerder op een sekte te lijken dan een orthodoxe geloofsgemeenschap.

Of er een totale implosie komt weet ik niet. Er is vaker een crisis in de kerk geweest. Er is belangstelling onder jongeren voor het geloof en volgens een Engels onderzoek in de Anglicaanse kerk bleek dat als de kerk open was dat jongeren naar binnen gingen en tot geloof kwamen. Misschien is het een optie om de kerken hier ook wat vaker open te doen. __________________
Kyoko

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:
Kyoko schreef:
Engel schreef:

Het aantal mensen dat echt volgens het Evangelie leeft is altijd klein geweest, gisteren, vandaag en morgen. Het heeft dus geen zin om de huidige kerk de spiegel van vroeger of van straks voor te houden.


 Klopt. Binnen de katholieke bloedgroep volgen eigenlijk alleen de SSPX gelovigen ECHT  het evangelie; ook als dat commercieel gezien niet populair is. Een voorspelling doen mag natuurlijk altijd, blijkbaar bent u ook bang voor de totale implosie van de huidige kerk en wilt u de waarheid gelijk een struisvogel niet zien? Regeren is vooruitzien, luidt het spreekwoord. 


 Is dat zo? Hoe weet u dat alleen de SSPX gelovigen ECHT het evangelie volgen? Kunt u in het hart van een ander kijken? Wordt u deze boodschap geleerd bij de SSPX? Ik hoop het toch niet. Dan zou ik u aanraden daar heel snel te vertrekken. Het begint zo eerder op een sekte te lijken dan een orthodoxe geloofsgemeenschap.

Of er een totale implosie komt weet ik niet. Er is vaker een crisis in de kerk geweest. Er is belangstelling onder jongeren voor het geloof en volgens een Engels onderzoek in de Anglicaanse kerk bleek dat als de kerk open was dat jongeren naar binnen gingen en tot geloof kwamen. Misschien is het een optie om de kerken hier ook wat vaker open te doen. 


 Ik heb 16 jaar van mijn leven in Kent, Engeland, gewoond. Als het met één kerk erg slecht gaat is het wel The Church of England. Kijk, soms kun je iets laten onderzoeken met het doel een bepaalde uitslag te krijgen om die uitslag later weer te gebruiken voor politieke doelen. Als de Anglicaanse kerk iets financiert wil men er wat mee bereiken. Hier: Bedrijven van propaganda voor zelfmotivatie. En dat mag overigens, maar als je de situatie aldaar kent weet je dat het nogal wishfull thinking is. 

U mag de SSPX noemen zoals u wilt. Dat laat de SSPX-ers absoluut koud. Etiketjes plakken kan iedereen. En Christus is ook begonnen met een twaalf apostelen en een kleine gelovigenschaar!

In het hart van anderen kijken kan ik niet. Ik constateer wel dat "anderen" over het algemeen niet instaat zijn hun geloofsvariant over te brengen naar hun kinderen, als die "anderen" al kinderen hebben. 

De SSPX neemt het evangelie serieus vanuit een orthodoxe visie. Dat wil zeggen dat men zich strikt wil houden aan wat de bijbel leert, zonder concessies aan de tijdsgeest. Maar wel binnen een traditioneel-katholieke omgeving. 

In iedere religie zijn de orthodoxere varianten vruchtbaarder dan de meer vrijzinnige varianten. Dit geldt ook voor protestanten ( het gaat slecht met de pkn maar goed met de bevindelijken) en Joden.__________________
Jacobien

Datum:
Permalink   
 

Ik plak geen etiketjes op wie dan ook. Ik heb nog nooit een viering van de SSPX meegemaakt. Ik ken de orthodox protestantse leer en de bijbehorende gewoonten. Ze zijn te vinden in iedere variant van de protestantse gemeenten. Ook binnen de PKN. Sterker nog de kerkeraad beslist zelf over de leer binnen de diverse gemeentes: dit betekend dat je in plaats A een vrijzinnige gemeente kunt treffen, en een paar km verderop een orthodoxe of juist een evangelische variant. Binnen de orthodoxe groep worden de Bijbel en de drie formulieren van enigheid zeer serieus genomen.

Tja zonder kinderen kun je het geloof niet overbrengen. Maar ook al heb je kinderen en ga jezelf regelmatig naar de RK-kerk main stream of SSPX=wekelijks, wil dat nog niet zeggen dat jouw kinderen ook blijven gaan. Ze nemen vroeg of laat hierin hun eigen beslissing. We hebben van God een keuzevrijheid gekregen, die voor alle mensen geld. 

Misschien zien de mensen binnen de SSPX zichzelf als ware katholieken en de anderen als minder katholiek. Dat is jammer. Ik had gehoopt op een verzoening. Ik vind het juist zo fijn dat er in de parochie een mix is van vrijzinnig tot orthodox. Van de orthodoxen leer je om katholiek te zijn, van de vrijzinnigen leer je om te nuanceren. En uiteindelijk vind je de vorm die bij jou past. Dat gaan we nog missen. 

 

 

 __________________
Kyoko Zubeita

Datum:
Permalink   
 

Jacobien schreef:

Ik plak geen etiketjes op wie dan ook. Ik heb nog nooit een viering van de SSPX meegemaakt. Ik ken de orthodox protestantse leer en de bijbehorende gewoonten. Ze zijn te vinden in iedere variant van de protestantse gemeenten. Ook binnen de PKN. Sterker nog de kerkeraad beslist zelf over de leer binnen de diverse gemeentes: dit betekend dat je in plaats A een vrijzinnige gemeente kunt treffen, en een paar km verderop een orthodoxe of juist een evangelische variant. Binnen de orthodoxe groep worden de Bijbel en de drie formulieren van enigheid zeer serieus genomen.

Tja zonder kinderen kun je het geloof niet overbrengen. Maar ook al heb je kinderen en ga jezelf regelmatig naar de RK-kerk main stream of SSPX=wekelijks, wil dat nog niet zeggen dat jouw kinderen ook blijven gaan. Ze nemen vroeg of laat hierin hun eigen beslissing. We hebben van God een keuzevrijheid gekregen, die voor alle mensen geld. 

Misschien zien de mensen binnen de SSPX zichzelf als ware katholieken en de anderen als minder katholiek. Dat is jammer. Ik had gehoopt op een verzoening. Ik vind het juist zo fijn dat er in de parochie een mix is van vrijzinnig tot orthodox. Van de orthodoxen leer je om katholiek te zijn, van de vrijzinnigen leer je om te nuanceren. En uiteindelijk vind je de vorm die bij jou past. Dat gaan we nog missen. 

 

 

 


 Het kan zo zijn dat er lokaal enige verschillen bestaan binnen de PKN: precies hun minpunt, grote verdeeldheid. Maar de meeste PKN gemeentes hangen over naar de vroegere Hervormde doelgroep; daarom zijn nogal wat jongere voormalig synodaal gereformeerden overgestapt naar de duidelijk orthodoxere Vrijgemaakt en Christelijk- gereformeerde stromingen. De PKN fusiekerk vergrijst in rapido tempo, iets wat voor de orthodoxere varianten van het Calvinisme veel minder waar is. Dat komt omdat hun formule minder vrijblijvend is waardoor de kinderen eerder geneigd zijn om bij hun voorouderlijke geloof te blijven. Geloof is iets wat vaak door ouders wordt doorgegeven. Hoe vrijblijvender dit geschiedt, hoe minder snel de kinderen het overnemen. 

De orthodoxe Joden zijn hiervan een mooi voorbeeld. Van de Orthodoxe Joden in New York (toch een heel moderne stad vol verleidingen) blijft 97% van de jeugd bij het voorouderlijk geloof. En dan krijgt men nog veel kinderen ook, een reden dat deze groep in aantal sterk toeneemt. Dit is een voorbeeld in extremo. Orthodoxie werkt gewoon beter dan vrijzinnigheid. 

Mocht er op termijn een formele verzoening komen tussen de H. Stoel en de SSPX ( onder deze paus onmogelijk) zal de SSPX een aparte entiteit blijven met eigen kerken. De SSPX gelovigen vieren de H. Mis namelijk volgens de eeuwenoude Tridentijnse Ritus, niet volgens de Novus Ordo Missae. In deze staties zult u geen enkele vrijzinnigheid treffen. De mensen die deze staties bezoeken zijn daar ook allergisch voor. 

Overigens geldt dit ook voor de internationaal veel minder succesvolle FSSP (Petrus Broederschap); deze mensen hebben zich wel verzoend met de paus.Totaal gemuilkorfd mogen ze in hun EIGEN kerken zo ORTHODOX zijn als men maar wil, zo lang ze naar buiten toe maar hun mond houden. Deze mensen hebben een joekel van een kerk gekregen van de bisschop van Haarlem, zij het met enige pauselijke dwang. Dat is de Agneskerk in Amsterdam. Een monumentale kerk die niet gesloopt mocht worden maar waar niemand meer kwam vanwege de vrijzinnigheid uit het verleden. Nu is het een Traditionele parochie; lijkt in weinig op een gewone parochie. Eigenlijk is het een quarantaine-zone voor Tradi's, zodat men er in de normale parochies weinig last meer van heeft. Dat is de praktijk. 

Het concept van vrijheid, blijheid: daar geloof ik niet in. Wel in de sturende Hand van God, met de ouders als leidend instrument. De SSPX gelovigen zullen in tegenstelling tot u de geimplodeerde kerk niet gaan missen, in tegendeel!__________________
Jacobien

Datum:
Permalink   
 

Overgaan van PKN naar de GKV of de CGK is zinloos. Zo orthodox zijn deze gemeentes niet meer. Dat veranderd daar ook in rap tempo. Net zoals er binnen de RK-Kerk ook verschillen bestaan in parochies. De ene parochie is nou eenmaal orthodoxer dan de andere. Je hebt ook parochies waar zowel de Tridentijnse mis wordt  opgedragen als de NOM. 

Zoals u de FSSP beschrijft lijkt het wel of deze mensen uitgestoten zijn binnen de kerk. Ze willen graag een Tridentijnse mis, maar dit kan niet binnen een bestaande parochie dus dan maar een eigen kerk. Dat had voorkomen moeten worden. Jezus zegt zelf dat wij met elkaar een lichaam moeten vormen. Ieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Ik geloof zelf ook niet in vrijheid, blijheid. Mijn kinderen gaan van jongsaf wekelijks mee naar de kerk. Ze voelen het niet als een heilig moeten, ze gaan uitzichzelf. De jongste gaat in de vakanties ook naar de doordeweekse mis. __________________
Kyoko Zubeita

Datum:
Permalink   
 

Jacobien schreef:

Overgaan van PKN naar de GKV of de CGK is zinloos. Zo orthodox zijn deze gemeentes niet meer. Dat veranderd daar ook in rap tempo. Net zoals er binnen de RK-Kerk ook verschillen bestaan in parochies. De ene parochie is nou eenmaal orthodoxer dan de andere. Je hebt ook parochies waar zowel de Tridentijnse mis wordt  opgedragen als de NOM. 

Zoals u de FSSP beschrijft lijkt het wel of deze mensen uitgestoten zijn binnen de kerk. Ze willen graag een Tridentijnse mis, maar dit kan niet binnen een bestaande parochie dus dan maar een eigen kerk. Dat had voorkomen moeten worden. Jezus zegt zelf dat wij met elkaar een lichaam moeten vormen. Ieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Ik geloof zelf ook niet in vrijheid, blijheid. Mijn kinderen gaan van jongsaf wekelijks mee naar de kerk. Ze voelen het niet als een heilig moeten, ze gaan uitzichzelf. De jongste gaat in de vakanties ook naar de doordeweekse mis. 


 De GKV en de CGK zijn wel degelijk een stuk orthodoxer dan de gemiddelde PKN gemeente. Of overstappen zinvol is of niet weet ik niet, wat ik wel weet is dat het wel gebeurt. Mensen die overgestapt zijn van de PKN naar de GKV of de CGK, andersom gebeurt dit bijna niet. In hoeveel Nederlandse parochies wordt de Tridentijnse mis naast de Novus Ordo aangeboden? Ik weet dat het in Leiden gebeurt, maar dat komt dan vooral omdat in Leiden de SSPX een statie heeft. Verder weet ik dat er een parochie is in Utrecht die de Tridentijnse mis aanbiedt, ook daar heeft de SSPX sinds kort een statie. En dan gebeurt het nog in Den Bosch bij mijn weten. Daar is ook vlakbij een SSPX statie. Dus men biedt dit vooral aan om (met weinig succes) te proberen om de SSPX de wind uit de zeilen te nemen. Kerkelijke politiek kan heel vies zijn. 

De FSSP is een gematigde afsplitsing van de SSPX, veel kleiner internationaal, en wordt door Rome stevig ondersteund (anders zou het helemaal niet van de grond gekomen zijn) . Zo is de bisschop van Haarlem gedwongen door de vorige paus om een kerk om niet ter beschikking te stellen aan de FSSP. Want de FSSP had geen geld om die kerk van het bisdom te kopen. Er was in het bisdom Haarlem GEEN parochie bereid een tridentijnse mis aan te bieden. Dus is het via de FSSP opgelost. Een aparte traditionalistische parochie. Zo poogde paus Franciscus ook tot een vergelijk met de SSPX te komen. Een autonome persoonlijke prelatuur, die voor haar kerken onder het gezag van de eigen overste zou komen te vallen, zonder enige invloed van lokale bisschoppen maar wel onder het gezag van de paus. Door onbetrouwbaar gedrag van de paus was een vergelijk niet mogelijk. 

Het hele 2e Vaticaans concilie had voorkomen moeten worden, maar achteraf kijk je een koe in zijn K. 

Verder kent u mijn mening nu, ik hou het ook hierbij. Franciscus is een onbetrouwbare paus die zichzelf verkoopt aan de Communistische regering van China, daarmee de officiele bisschoppen ernstig verradend. Blijkbaar zijn hem door China gelden aangeboden bij deze deal. Gelden die Rome in de toekomst hard nodig heeft nu de geldstromen uit Europa en Noord Amerika droogvallen. Principe loze mooiprater deze paus. Een populist zonder ruggengraat. 

Vanavond in Zemla op tv: de misbruikschandalen in de Franse kerk. Als u dat ziet, snapt u wellicht het succes van de SSPX.__________________
Renate Kuhne

Datum:
Permalink   
 

Het is nu genoemd. De werkelijke reden voor de koerswijziging van het Rome onder Franciscus. Franciscus' entourage weet heel erg goed dat landen als Duitsland en de Verenigde Staten over enige jaren minder kunnen betalen aan Rome dan nu het geval is. Op termijn, laten we zeggen 20 jaar, zelfs veel minder. 

Tja, als dan China een deal aanbiedt.... Met geld valt veel te kopen. Als de Chinese staat via die z.g.n. Staatsbisschoppen elk jaar 100 miljoen gireert aan Rome... Dan heeft China een stil Rome gekocht met een lokale kerk in een keurslijf van de regerende communistische partij. De huidige paus is veel te beperkt om de consequenties van een dergelijke beslissing te doorgronden. Die man kan alleen maar (soms zelfs ondoordachte) populistische prietpraat spuien. Verraad aan de eigen bisschoppen, die jarenlang wreed onderdrukt zijn. Voor Geld. De dertig zilverlingen van Judas herhalen zich......__________________
Jacobien

Datum:
Permalink   
 

Kyoko Zubeita schreef:
Jacobien schreef:

Overgaan van PKN naar de GKV of de CGK is zinloos. Zo orthodox zijn deze gemeentes niet meer. Dat veranderd daar ook in rap tempo. Net zoals er binnen de RK-Kerk ook verschillen bestaan in parochies. De ene parochie is nou eenmaal orthodoxer dan de andere. Je hebt ook parochies waar zowel de Tridentijnse mis wordt  opgedragen als de NOM. 

Zoals u de FSSP beschrijft lijkt het wel of deze mensen uitgestoten zijn binnen de kerk. Ze willen graag een Tridentijnse mis, maar dit kan niet binnen een bestaande parochie dus dan maar een eigen kerk. Dat had voorkomen moeten worden. Jezus zegt zelf dat wij met elkaar een lichaam moeten vormen. Ieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Ik geloof zelf ook niet in vrijheid, blijheid. Mijn kinderen gaan van jongsaf wekelijks mee naar de kerk. Ze voelen het niet als een heilig moeten, ze gaan uitzichzelf. De jongste gaat in de vakanties ook naar de doordeweekse mis. 


 De GKV en de CGK zijn wel degelijk een stuk orthodoxer dan de gemiddelde PKN gemeente. Of overstappen zinvol is of niet weet ik niet, wat ik wel weet is dat het wel gebeurt. Mensen die overgestapt zijn van de PKN naar de GKV of de CGK, andersom gebeurt dit bijna niet. In hoeveel Nederlandse parochies wordt de Tridentijnse mis naast de Novus Ordo aangeboden? Ik weet dat het in Leiden gebeurt, maar dat komt dan vooral omdat in Leiden de SSPX een statie heeft. Verder weet ik dat er een parochie is in Utrecht die de Tridentijnse mis aanbiedt, ook daar heeft de SSPX sinds kort een statie. En dan gebeurt het nog in Den Bosch bij mijn weten. Daar is ook vlakbij een SSPX statie. Dus men biedt dit vooral aan om (met weinig succes) te proberen om de SSPX de wind uit de zeilen te nemen. Kerkelijke politiek kan heel vies zijn. 

De FSSP is een gematigde afsplitsing van de SSPX, veel kleiner internationaal, en wordt door Rome stevig ondersteund (anders zou het helemaal niet van de grond gekomen zijn) . Zo is de bisschop van Haarlem gedwongen door de vorige paus om een kerk om niet ter beschikking te stellen aan de FSSP. Want de FSSP had geen geld om die kerk van het bisdom te kopen. Er was in het bisdom Haarlem GEEN parochie bereid een tridentijnse mis aan te bieden. Dus is het via de FSSP opgelost. Een aparte traditionalistische parochie. Zo poogde paus Franciscus ook tot een vergelijk met de SSPX te komen. Een autonome persoonlijke prelatuur, die voor haar kerken onder het gezag van de eigen overste zou komen te vallen, zonder enige invloed van lokale bisschoppen maar wel onder het gezag van de paus. Door onbetrouwbaar gedrag van de paus was een vergelijk niet mogelijk. 

Het hele 2e Vaticaans concilie had voorkomen moeten worden, maar achteraf kijk je een koe in zijn K. 

Verder kent u mijn mening nu, ik hou het ook hierbij. Franciscus is een onbetrouwbare paus die zichzelf verkoopt aan de Communistische regering van China, daarmee de officiele bisschoppen ernstig verradend. Blijkbaar zijn hem door China gelden aangeboden bij deze deal. Gelden die Rome in de toekomst hard nodig heeft nu de geldstromen uit Europa en Noord Amerika droogvallen. Principe loze mooiprater deze paus. Een populist zonder ruggengraat. 

Vanavond in Zemla op tv: de misbruikschandalen in de Franse kerk. Als u dat ziet, snapt u wellicht het succes van de SSPX. Een traditionele mis wordt op zondagmorgen om 9:00 u gehouden in de kathedraal van Groningen. En behalve op maandag iedere dag in Warfum bij de kluizenaar broeder Hugo. Tijd weet ik niet. 

Ik kijk weinig tot geen tv. Over gehouden aan mijn reformatorische opvoeding. Het voelt nog steeds verkeerd om een tv te hebben. Ik weet zeker dat seksueel misbruik ook bij de SSPX voorkomt. Het komt voor in alle lagen, alle standen, bij alle sporten, in alle religies echt overal. Ook al denkt u bij ons komt dat niet voor, het gebeurt. Dat het nog niet naar buiten gebracht is kan liggen aan de geslotenheid van de groep. Dat heb je ook binnen de reformatorische groep. De eigen groep moet beschermd worden. Ik las laatst een artikel er over in het RD. Het bleek erg lastig te zijn om aangifte te doen tegen iemand waar je zondags mee in de kerk zat. De politie bleek hierin machteloos.

Het is voor de kerk te hopen dat het pontificaat van paus Fransiscus niet te lang meer duurt. Hij jaagt te veel mensen tegen zich in het harnas. __________________
Demetrio

Datum:
Permalink   
 

Het pontificaat van Franciscus bevredigt verreweg de meeste katholieken wereldwijd. Het is een uiterst klein groepje ontevredenen die zich van de wereld zou willen afscheiden in een soort sekte om het eigen ding te doen.

Die ontevredenen zien niet dat Rome een wereldkerk is, en dat Europa, vooral West Europa voor de kerk niet meer zo belangrijk is.

Een volgende paus zal ze nog veel minder bevredigen.__________________
Sophia

Datum:
Permalink   
 

Demetrio schreef:

Het pontificaat van Franciscus bevredigt verreweg de meeste katholieken wereldwijd. Het is een uiterst klein groepje ontevredenen die zich van de wereld zou willen afscheiden in een soort sekte om het eigen ding te doen.

Die ontevredenen zien niet dat Rome een wereldkerk is, en dat Europa, vooral West Europa voor de kerk niet meer zo belangrijk is.

Een volgende paus zal ze nog veel minder bevredigen.


 Het gaat hier niet op een paus die bevredigt. Het gaat hier om een paus die principes verkwanselt voor geld, net zoals Judas Iskariot dat deed. Dit pontificaat komt gewoon slecht uit de verf omdat deze paus niet al te slim is. Een populist met weinig geo politieke kennis. 

Verder is het onzin dat het slechts een klein groepje is die deze paus niet zit zitten, het is wel waar dat het de meerderheid vooral koud laat. 

Een Wereldkerk moet principes hoog houden, en niet principes verkwanselen aan o.a. een Chinese regering voor een paar zilverlingen. Dat is namelijk een slecht teken naar andere autoritaire regimes, zoals bijvoorbeeld in Venezuela. Stel je voor dat Maduro Staatsbisschoppen gaat eisen van Rome? Een precedent is zo gemaakt. 

Overigens gaat het niet alleen in West Europa slecht. Ook in Midden Europa (Tsjechie, Hongarije) gaat het niet goed. En dan kijken we eens naar landen als Spanje en Italie. Is daar geen significante vergrijzing aan de gang, en is de kerk niet veel meer dan een cultuuruiting voor hoogtijdagen voor velen?  En dan Canada en de VS, kerk na kerk moet sluiten omdat er steeds minder mensen komen. Zelfde geldt voor Australie. Zelfs in Brazilie is de kerkgang na Vaticanum II GEKELDERD  met meer dan 50%. 

Laten we zeggen dat Europa voorop loopt in de implosie; dat wordt lachen over pakweg 30 jaar. Wat er dan nog over is van de eens zo aanwezige katholieke volkskerk zal u niet kunnen bevredigen, en geen paus verandert daar ook maar IETS aan. Want ondanks Franciscus achtige pausen gaat de implosie gewoon hard door. En dat is de kern van het probleem. De kerk spreekt de mensen niet aan. En dat is jammer. En niet slim.

We zullen wel zien wie er paus wordt. Blijkbaar weet u het al. Hopelijk zal hij slimmer zijn dan Bergoglio, want hij kan er geen hout van. __________________
Vandermost

Datum:
Permalink   
 

Kyoko Zubeita schreef:
Blijkbaar zijn hem door China gelden aangeboden bij deze deal. 

 Hebt u harde en vooral heel betrouwbare bronnen voor deze aantijging? En daarmee bedoel ik niet de conservatieve Amerikaanse "katholieke" websites die alles zullen verzinnen om de huidige paus te beschadigen; die websites zijn per definitie onbetrouwbaar.

Als u niet zulke bronnen heeft, dan maakt u zich schuldig aan het laf rondstrooien van nepnieuws.__________________
Demetrio

Datum:
Permalink   
 

De paus handelt met China, zoals paus Pius XII ten tijde van 1940-45. Niet de nazis openlijk schofferen om geen wraakneming tegen katholieken uit te lokken. In China zijn concentratiekampen.

Je kunt voor jezelf het martelaarschap kiezen, maar niet voor anderen.

De kerk is altijd in gesprek gebleven met regeringen die zelf in een vinger in de pap wilden hebben inzake bisschopsbenoemingen. Dat gebeurde al onder de zonnekoning Lodewijk XIV, die zelf bepaalde wie er bisschop werd.__________________
1 2 36  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard