Post Info TOPIC: Mgr. dr. Jan Hendriks niet de nieuwe bisschop van Roermond
Schandalig!

Datum:
RE: Mgr. dr. Jan Hendriks niet de nieuwe bisschop van Roermond
Permalink   
 


Hoe komt de SSPX aan mevrouw Peerdeman haar medische dossier? Kan men maar zo het dossier van een overleden persoon opvragen en inzien? Waarom ligt dat dossier bij de SSPX? Zo te lezen is het daar niet veilig. Zulke gegevens horen niet op het internet gedeeld te worden. Hebben deze mevrouw en haar nabestaanden geen recht op privacy? Vraagt niemand zich af hoe dat voor hen moet zijn?

Psychiatrische aandoeningen liggen nog altijd erg gevoelig. Naast het feit dat zulke aandoeningen erfelijk belast kunnen zijn rust er ook een taboe op. Met dit in het achterhoofd is het ronduit schandalig van de SSPX om hiermee naar buiten te treden. Dit is een goed voorbeeld van slecht leiderschap door de verantwoordelijke geestelijken. __________________
De Erven

Datum:
Permalink   
 

Schandalig! schreef:

Hoe komt de SSPX aan mevrouw Peerdeman haar medische dossier? Kan men maar zo het dossier van een overleden persoon opvragen en inzien? Waarom ligt dat dossier bij de SSPX? Zo te lezen is het daar niet veilig. Zulke gegevens horen niet op het internet gedeeld te worden. Hebben deze mevrouw en haar nabestaanden geen recht op privacy? Vraagt niemand zich af hoe dat voor hen moet zijn?

Psychiatrische aandoeningen liggen nog altijd erg gevoelig. Naast het feit dat zulke aandoeningen erfelijk belast kunnen zijn rust er ook een taboe op. Met dit in het achterhoofd is het ronduit schandalig van de SSPX om hiermee naar buiten te treden. Dit is een goed voorbeeld van slecht leiderschap door de verantwoordelijke geestelijken. 


 Eerst wordt de val gezet door te stellen dat de SSPX geen onderzoek doet naar "Maria Verschijningen in deze tijd". Als dat WEL het geval blijkt te zijn, en iemand bijt onverstandig toe, is dat ONDERZOEK opeens schandalig? Dat heet de waarheid niet mogen bewijzen, een beetje Soviet justitie. Denkt u dat het bisdom Haarlem dit niet weet (of andere bisdommen en wellicht zelfs Rome)?

Bisschop Punt had gewoon iets nodig om zijn bisdom op de kaart te zetten, en kon niks beters vinden dan deze hersenspinselen.

En dat wordt dan verkocht als het mooiste wat er gebeurd is in de Nederlandse kerk sinds 1945. Dat is dus heel triest.

Dossiers van overleden personen worden na 30 of 50 jaar weer vrijgegeven ( na gelang belang), overhandigd aan de erven bij verzoek of vernietigd. Dus de erven hebben het selectief vrijgegeven.

 __________________
Bart P.

Datum:
Permalink   
 

De Katholieke Kerk had sinds het Tweede Vaticaans Concilie geen behoefte meer aan verschijningen van Maria. Men was immers het gesprek aangegaan in het kader van de oecumene met de "geloofsbroeders", en die hebben niets met Maria. Dus moest Maria een pas op de plaats maken, haar feestdagen werden gereduceerd. En toen kwam in Amsterdam vanaf 1945 Maria als de Vrouwe van alle Volkeren, wat pas rond 1955 in de openbaarheid kwam. De toenmalige kardinaal Alfrink (uitgesproken modernist) en kardinaal Willebrands  (wereldraad van kerken)voelden niets voor een Maria in Amsterdam, dus werd er een onderzoekscommissie bijeengeroepen die bij voorbaat de zaak zou afkeuren, dus moest mevr. Peerdeman door een psychiater als een fantast worden neergezet. Later in 1975 (tweede onderzoek) was de stemming in de RK helemaal tegen Maria verschijningen. Men vond Lourdes en Fatima (lang geleden) genoeg. Vooral toen bleek dat de Vrouwe van alle Volkeren haar bedenkingen had bij het Concilie.

En in Nederland paste geen optreden van de Maagd, zeker niet in Amsterdam. De dus de post-conciliaire Kerk keurde het af. Zo simpel was het.

Curieus is dat de SSPX meegaat met de conciliaire terughoudendheid, waar ze verder alleen maar kritiek op het Concilie had.__________________
Tja

Datum:
Permalink   
 

Bart P. schreef:

De Katholieke Kerk had sinds het Tweede Vaticaans Concilie geen behoefte meer aan verschijningen van Maria. Men was immers het gesprek aangegaan in het kader van de oecumene met de "geloofsbroeders", en die hebben niets met Maria. Dus moest Maria een pas op de plaats maken, haar feestdagen werden gereduceerd. En toen kwam in Amsterdam vanaf 1945 Maria als de Vrouwe van alle Volkeren, wat pas rond 1955 in de openbaarheid kwam. De toenmalige kardinaal Alfrink (uitgesproken modernist) en kardinaal Willebrands  (wereldraad van kerken)voelden niets voor een Maria in Amsterdam, dus werd er een onderzoekscommissie bijeengeroepen die bij voorbaat de zaak zou afkeuren, dus moest mevr. Peerdeman door een psychiater als een fantast worden neergezet. Later in 1975 (tweede onderzoek) was de stemming in de RK helemaal tegen Maria verschijningen. Men vond Lourdes en Fatima (lang geleden) genoeg. Vooral toen bleek dat de Vrouwe van alle Volkeren haar bedenkingen had bij het Concilie.

En in Nederland paste geen optreden van de Maagd, zeker niet in Amsterdam. De dus de post-conciliaire Kerk keurde het af. Zo simpel was het.

Curieus is dat de SSPX meegaat met de conciliaire terughoudendheid, waar ze verder alleen maar kritiek op het Concilie had.


 De sspx is niet terughoudend in het Ida Peerdeman gebeuren! De SSPX wijst het af! En wel na uitgebreid onderzoek! Het kan best zijn dat de toenmalige kardinalen Alfrink en Willebrands, alsmede de toenmalige bisschop van Haarlem, Zwartkruis, ook psychiatrische onderzoeken van latere datum hebben ingezien. De onderzoeken waarvan de  SSPX weet van heeft dateren van augustus 1945, maart 1946 en mei 1947. Lang voor het concilie dus. Je mag onmogelijk de psychoses van een Godsdienst waanzinnige schizofrene vrouw als waarheid aannemen. Dit was ook de mening van de erven Peerdeman. Dat de bisschop van Haarlem dit wel doet kan maar op 1 manier uitgelegd worden. Hij wil zijn bisdom meer bestaansrecht geven met een verzonnen Maria gebeuren in Amsterdam. Dit acht de SSPX zeer ernstige verlakkerij. Dat mW Peerdeman moderniseringen niet zag zitten was een logische reactie. Het was dom te denken dat die zouden werken! __________________
Bart P.

Datum:
Permalink   
 

Tja schreef:
Bart P. schreef:

De Katholieke Kerk had sinds het Tweede Vaticaans Concilie geen behoefte meer aan verschijningen van Maria. Men was immers het gesprek aangegaan in het kader van de oecumene met de "geloofsbroeders", en die hebben niets met Maria. Dus moest Maria een pas op de plaats maken, haar feestdagen werden gereduceerd. En toen kwam in Amsterdam vanaf 1945 Maria als de Vrouwe van alle Volkeren, wat pas rond 1955 in de openbaarheid kwam. De toenmalige kardinaal Alfrink (uitgesproken modernist) en kardinaal Willebrands  (wereldraad van kerken)voelden niets voor een Maria in Amsterdam, dus werd er een onderzoekscommissie bijeengeroepen die bij voorbaat de zaak zou afkeuren, dus moest mevr. Peerdeman door een psychiater als een fantast worden neergezet. Later in 1975 (tweede onderzoek) was de stemming in de RK helemaal tegen Maria verschijningen. Men vond Lourdes en Fatima (lang geleden) genoeg. Vooral toen bleek dat de Vrouwe van alle Volkeren haar bedenkingen had bij het Concilie.

En in Nederland paste geen optreden van de Maagd, zeker niet in Amsterdam. De dus de post-conciliaire Kerk keurde het af. Zo simpel was het.

Curieus is dat de SSPX meegaat met de conciliaire terughoudendheid, waar ze verder alleen maar kritiek op het Concilie had.


 De sspx is niet terughoudend in het Ida Peerdeman gebeuren! De SSPX wijst het af! En wel na uitgebreid onderzoek! Het kan best zijn dat de toenmalige kardinalen Alfrink en Willebrands, alsmede de toenmalige bisschop van Haarlem, Zwartkruis, ook psychiatrische onderzoeken van latere datum hebben ingezien. De onderzoeken waarvan de  SSPX weet van heeft dateren van augustus 1945, maart 1946 en mei 1947. Lang voor het concilie dus. Je mag onmogelijk de psychoses van een Godsdienst waanzinnige schizofrene vrouw als waarheid aannemen. Dit was ook de mening van de erven Peerdeman. Dat de bisschop van Haarlem dit wel doet kan maar op 1 manier uitgelegd worden. Hij wil zijn bisdom meer bestaansrecht geven met een verzonnen Maria gebeuren in Amsterdam. Dit acht de SSPX zeer ernstige verlakkerij. Dat mW Peerdeman moderniseringen niet zag zitten was een logische reactie. Het was dom te denken dat die zouden werken! 


 Dat is uitgesloten! Tot aan 1955 waren de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren alleen bekend bij een heel kleine groep intimi, familie en een paar vrienden. En daar was niets van een SSPX bij, die überhaupt nog niet eens bestond, zoals ook Lefebvre nog niet bestond (als ondernemer van actie tegen Vat2).__________________
Tja

Datum:
Permalink   
 

Bart P. schreef:
Tja schreef:
Bart P. schreef:

De Katholieke Kerk had sinds het Tweede Vaticaans Concilie geen behoefte meer aan verschijningen van Maria. Men was immers het gesprek aangegaan in het kader van de oecumene met de "geloofsbroeders", en die hebben niets met Maria. Dus moest Maria een pas op de plaats maken, haar feestdagen werden gereduceerd. En toen kwam in Amsterdam vanaf 1945 Maria als de Vrouwe van alle Volkeren, wat pas rond 1955 in de openbaarheid kwam. De toenmalige kardinaal Alfrink (uitgesproken modernist) en kardinaal Willebrands  (wereldraad van kerken)voelden niets voor een Maria in Amsterdam, dus werd er een onderzoekscommissie bijeengeroepen die bij voorbaat de zaak zou afkeuren, dus moest mevr. Peerdeman door een psychiater als een fantast worden neergezet. Later in 1975 (tweede onderzoek) was de stemming in de RK helemaal tegen Maria verschijningen. Men vond Lourdes en Fatima (lang geleden) genoeg. Vooral toen bleek dat de Vrouwe van alle Volkeren haar bedenkingen had bij het Concilie.

En in Nederland paste geen optreden van de Maagd, zeker niet in Amsterdam. De dus de post-conciliaire Kerk keurde het af. Zo simpel was het.

Curieus is dat de SSPX meegaat met de conciliaire terughoudendheid, waar ze verder alleen maar kritiek op het Concilie had.


 De sspx is niet terughoudend in het Ida Peerdeman gebeuren! De SSPX wijst het af! En wel na uitgebreid onderzoek! Het kan best zijn dat de toenmalige kardinalen Alfrink en Willebrands, alsmede de toenmalige bisschop van Haarlem, Zwartkruis, ook psychiatrische onderzoeken van latere datum hebben ingezien. De onderzoeken waarvan de  SSPX weet van heeft dateren van augustus 1945, maart 1946 en mei 1947. Lang voor het concilie dus. Je mag onmogelijk de psychoses van een Godsdienst waanzinnige schizofrene vrouw als waarheid aannemen. Dit was ook de mening van de erven Peerdeman. Dat de bisschop van Haarlem dit wel doet kan maar op 1 manier uitgelegd worden. Hij wil zijn bisdom meer bestaansrecht geven met een verzonnen Maria gebeuren in Amsterdam. Dit acht de SSPX zeer ernstige verlakkerij. Dat mW Peerdeman moderniseringen niet zag zitten was een logische reactie. Het was dom te denken dat die zouden werken! 


 Dat is uitgesloten! Tot aan 1955 waren de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren alleen bekend bij een heel kleine groep intimi, familie en een paar vrienden. En daar was niets van een SSPX bij, die überhaupt nog niet eens bestond, zoals ook Lefebvre nog niet bestond (als ondernemer van actie tegen Vat2).


 Dat de verzinselen van een zieke geest alleen bekend waren bij een kleine groep intimi tot aan 1955 klopt wel. Echter, mw. Peerdeman heeft gedurende haar leven psychische problemen gehad. Daar heeft de SSPX niks mee van doen dat klopt. Dat de SSPX voor 1970 niet eens bestond klopt ook. Maar een in 1970 opgerichte beweging kan heel goed in het bezit komen van documenten van voor 1970. Deze zijn gewoon ter beschikking gesteld door de erven Peerdeman. Het is zeer wel mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat het bisdom Haarlem-Amsterdam ze eens ook heeft bezeten. Als men deze gegevens vernietigd heeft is dat gedaan om een onaangename waarheid weg te moffelen. Dat noemt men ook wel voor de gek houderij. 

De psychiatrische rapporten hebben niks te maken met de Vrouwe van alle Volkeren; wel met de geestesgesteldheid van mevrouw Peerdeman. Het komt vaker voor dat Schizofrene mensen dingen zien,horen of ruiken die door niet-schizofrenen niet gezien, gehoord of geroken worden!

Dat de nagedachtenis van een Zieke Geest zo misbruikt wordt door een ziek bisdom en een groepje fanatieke volgelingen geeft vooral de staat van de kerk aan. Die is rampzalig.__________________
Bert P.

Datum:
Permalink   
 

De zogenaamde "psychiatrische rapporten" betreffende mej. Peerdeman komen uitvoerig aan de orde in het recente boek van Robert Lemm, Valse schaamte, en daaruit blijkt dat ze waren opgesteld om de verschijningen bij voorbaat af te te keuren. De post-conciliaire kerk had geen behoefte aan een Maria verschijning in Amsterdam. Het was dus doorgestoken kaart, van meet af aan, in opdracht van de kardinalen Alfrink en Willebrands. Het past niet in het "bij de tijd brengen" van de kerk. Rome stond er in principe voor open, maar vanuit NL zorgden de tegenstanders voor negatieve informatie. De uitgesproken traditionele bisschop Bomers had diep respect voor mej. Peerdeman, en als zij labiel was geweest, had hij nooit de devotie vrijgegeven.

Het boek van Lemm is gebaseerd op een archief waar de complete rapporten in staan, en die rammelen van alle kanten.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Iedereen kan op z'n klompen wel aanvoelen dat mevr. Peerdeman met de diagnose Schizofrenie niet in staat was om te werken. Toch staat er in haar biografie dat ze een normale baan had en dat zonder de medicatie die er tegenwoordig voor deze mensen beschikbaar is. Toegegeven het is ook tegenwoordig nog steeds zoeken naar de juiste dosis en middelen, hoe moeilijk moet dat pakweg 70 jaar geleden vlak na WOII geweest zijn. De middelen waren schaars en soms niet eens voor handen. Mensen kregen vaak een elektroschock, ze waren dan een paar dagen niet in staat om van bed af te komen. Het zorgde ervoor dat ze een tijd niet meer verward waren. Ook kwam het voor dat mensen insuline ingespoten kregen. Dat had ongeveer hetzelfde effect. Werken lukte echt niet. 

 __________________
Esther

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

Iedereen kan op z'n klompen wel aanvoelen dat mevr. Peerdeman met de diagnose Schizofrenie niet in staat was om te werken. Toch staat er in haar biografie dat ze een normale baan had en dat zonder de medicatie die er tegenwoordig voor deze mensen beschikbaar is. Toegegeven het is ook tegenwoordig nog steeds zoeken naar de juiste dosis en middelen, hoe moeilijk moet dat pakweg 70 jaar geleden vlak na WOII geweest zijn. De middelen waren schaars en soms niet eens voor handen. Mensen kregen vaak een elektroschock, ze waren dan een paar dagen niet in staat om van bed af te komen. Het zorgde ervoor dat ze een tijd niet meer verward waren. Ook kwam het voor dat mensen insuline ingespoten kregen. Dat had ongeveer hetzelfde effect. Werken lukte echt niet. 

 

Schizofrenie en autisme zijn aanverwante stoornissen die ontspringen in het zelfde gedeelte van het brein. Deze stoornissen bestaan in gradaties van heel ernstig tot vrij licht. Mensen met lichtere vormen van autistiforme en psychotische aandoeningen kunnen vrij redelijk functioneren in de maatschappij, hoewel deze mensen wel degelijk de neiging hebben zich te verliezen in de voor hen veilige fantasiewereld. 
Vanaf de jaren 50 is de hier besproken mevrouw met regelmaat behandeld met chloorpromazine, een paardenmiddel dat heden ten dage niet meer voorgeschreven wordt. 
Deze behandeling zal zeker een "red flag" geweest zijn voor Willebrands en Alfrink.
Wil u er wel op wijzen dat de nagedachtenis aan wijlen kardinaal Willebrands uit Bovenkarspel ( bisdom Haarlem Amsterdam) hoog wordt gehouden door paus Franciscus. Bisschop Punt kan intellectueel niet in zijn schaduw staan. Alfrink is inderdaad 1 van de architecten van het qua uitvoering niet bijster succesvolle V2 concilie. Maar qua opvattingen staat hij niet erg ver van de huidige paus. 

 __________________
Bart P.

Datum:
Permalink   
 

Esther schreef:
Anoniem schreef:

Iedereen kan op z'n klompen wel aanvoelen dat mevr. Peerdeman met de diagnose Schizofrenie niet in staat was om te werken. Toch staat er in haar biografie dat ze een normale baan had en dat zonder de medicatie die er tegenwoordig voor deze mensen beschikbaar is. Toegegeven het is ook tegenwoordig nog steeds zoeken naar de juiste dosis en middelen, hoe moeilijk moet dat pakweg 70 jaar geleden vlak na WOII geweest zijn. De middelen waren schaars en soms niet eens voor handen. Mensen kregen vaak een elektroschock, ze waren dan een paar dagen niet in staat om van bed af te komen. Het zorgde ervoor dat ze een tijd niet meer verward waren. Ook kwam het voor dat mensen insuline ingespoten kregen. Dat had ongeveer hetzelfde effect. Werken lukte echt niet. 

 

Schizofrenie en autisme zijn aanverwante stoornissen die ontspringen in het zelfde gedeelte van het brein. Deze stoornissen bestaan in gradaties van heel ernstig tot vrij licht. Mensen met lichtere vormen van autistiforme en psychotische aandoeningen kunnen vrij redelijk functioneren in de maatschappij, hoewel deze mensen wel degelijk de neiging hebben zich te verliezen in de voor hen veilige fantasiewereld. 
Vanaf de jaren 50 is de hier besproken mevrouw met regelmaat behandeld met chloorpromazine, een paardenmiddel dat heden ten dage niet meer voorgeschreven wordt. 
Deze behandeling zal zeker een "red flag" geweest zijn voor Willebrands en Alfrink.
Wil u er wel op wijzen dat de nagedachtenis aan wijlen kardinaal Willebrands uit Bovenkarspel ( bisdom Haarlem Amsterdam) hoog wordt gehouden door paus Franciscus. Bisschop Punt kan intellectueel niet in zijn schaduw staan. Alfrink is inderdaad 1 van de architecten van het qua uitvoering niet bijster succesvolle V2 concilie. Maar qua opvattingen staat hij niet erg ver van de huidige paus. 

 


 Er is geen enkele aanwijzing dat mejuffrouw Peerdeman labiel, schizofreen of wat dan ook was. Dat soort termen komen in de twee rapparten van psychiaters die haar hebben onderzocht, niet voor. Het ergste was het verwijt van psychiater Van Eede (uit Nijmegen) dat ze "eigenwijs" was (zou zijn), en niet naar gezag luisterde (zou luisteren). Verder gaat het rapport niet. En er was ijverig gezocht naar van alles om een Maria verschijning in NL tegen te houden door kardinaal Willebrands (lid van de loge) en de uiterst modernistische kardinaal Alfrink. De latere kardinalen Simonis en Eijk hebben hun voorgangers alleen maar nagepraat, omdat ze geen Maria verschijning in NL willen. Het staat allemaal haarscherp geformuleerd in het boek van Lemm, Valse schaamte, waarin de hele geschiedenis van Ida Peerdeman, vanaf haar jeugd tot aan haar dood en daarna tot nu (Gebedsdagen) staat beschreven, alles gebaseerd op het belangrijkste archief in deze zaak.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Van chloorprozamine worden mensen zombies. Ook hier geldt: met die medicatie is werken vrijwel onmogelijk door de bijwerkingen. 

Mevrouw Peerdeman was echter een kantoormedewerkster. Niet een plek waar je als een zombie rond kunt lopen zonder dat iemand dat opvalt. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Chloorpromazine moet het zijn.__________________
Chiel

Datum:
Permalink   
 

Er was niets psychiatrisch aan de hand met mejuffrouw Peerdeman. De onderzoekscommisies hebben zich schuldig gemaakt aan karaktermoord om een erkenning van de Verschijningen van Maria tegen te houden omdat ze voor de kerk die in de jaren van Concilie de deuren had opengezet voor de tijdgeest niet opportuun waren.__________________
Peerdeman

Datum:
Permalink   
 

https://www.youtube.com/watch?v=P3d8fs06bB4

Het Woord van Peerdeman. Wat een gefabriceerde onzin. __________________
Zeldzame onzin

Datum:
Permalink   
 

https://www.youtube.com/watch?v=rolfV0D62oU__________________
Pieter

Datum:
Permalink   
 

De Vrouwe van alle Volkeren maakt aan Ida in de 15e boodschap van 1948 bekend dat er een zware strijd in de kerk zal komen. Dat was een vooruitwijzing naar het 2e Vat. Concilie, die op een breuk met de traditie zou uitlopen.__________________
Reteip

Datum:
Permalink   
 

Pieter schreef:

De Vrouwe van alle Volkeren maakt aan Ida in de 15e boodschap van 1948 bekend dat er een zware strijd in de kerk zal komen. Dat was een vooruitwijzing naar het 2e Vat. Concilie, die op een breuk met de traditie zou uitlopen.


 Dat het tweede Vaticaans Concilie op een drama is uitgelopen klopt wel. Echter, als Ida P. dit serieus gemeend had dan had zij geweigerd de NOM te gaan volgen. En zouden haar huidige volgelingen hun H Missen Tridentijns vieren.__________________
Jet

Datum:
Permalink   
 

Reteip schreef:
Pieter schreef:

De Vrouwe van alle Volkeren maakt aan Ida in de 15e boodschap van 1948 bekend dat er een zware strijd in de kerk zal komen. Dat was een vooruitwijzing naar het 2e Vat. Concilie, die op een breuk met de traditie zou uitlopen.


 Dat het tweede Vaticaans Concilie op een drama is uitgelopen klopt wel. Echter, als Ida P. dit serieus gemeend had dan had zij geweigerd de NOM te gaan volgen. En zouden haar huidige volgelingen hun H Missen Tridentijns vieren.


 Mevrouw Peerdeman was een eenvoudige zeer gelovige vrouw. Waar had zij de Tridentijnse mis kunnen vieren? De SSPX is pas in 1983 begonnen in Geleen de Tridentijnse mis te vieren. Je kunt als leek de NOM maar niks vinden, als er in jouw omgeving alleen NOM vieringen zijn kun je kiezen tussen of je houdt je aan de zondagsplicht en gaat naar de NOM of je gaat niet. __________________
Rafael S.

Datum:
Permalink   
 

Jet schreef:
Reteip schreef:
Pieter schreef:

De Vrouwe van alle Volkeren maakt aan Ida in de 15e boodschap van 1948 bekend dat er een zware strijd in de kerk zal komen. Dat was een vooruitwijzing naar het 2e Vat. Concilie, die op een breuk met de traditie zou uitlopen.


 Dat het tweede Vaticaans Concilie op een drama is uitgelopen klopt wel. Echter, als Ida P. dit serieus gemeend had dan had zij geweigerd de NOM te gaan volgen. En zouden haar huidige volgelingen hun H Missen Tridentijns vieren.


 Mevrouw Peerdeman was een eenvoudige zeer gelovige vrouw. Waar had zij de Tridentijnse mis kunnen vieren? De SSPX is pas in 1983 begonnen in Geleen de Tridentijnse mis te vieren. Je kunt als leek de NOM maar niks vinden, als er in jouw omgeving alleen NOM vieringen zijn kun je kiezen tussen of je houdt je aan de zondagsplicht en gaat naar de NOM of je gaat niet. 


 Ida vierde de Tridentijnse Mis. Dat werd als ongehoorzaamheid uitgelegd door de voorzitter van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren. Ook hield ze vast aan de laatste dag van Mei, Maria koningin van het heelal. Ida was een tegenstander van de NOM. Maar ze moest gehoorzamen van het bisdom, omdat anders haar positie in gevaar kwam.__________________
G. Momot

Datum:
Permalink   
 

Rafael S. schreef:
Jet schreef:
Reteip schreef:
Pieter schreef:

De Vrouwe van alle Volkeren maakt aan Ida in de 15e boodschap van 1948 bekend dat er een zware strijd in de kerk zal komen. Dat was een vooruitwijzing naar het 2e Vat. Concilie, die op een breuk met de traditie zou uitlopen.


 Dat het tweede Vaticaans Concilie op een drama is uitgelopen klopt wel. Echter, als Ida P. dit serieus gemeend had dan had zij geweigerd de NOM te gaan volgen. En zouden haar huidige volgelingen hun H Missen Tridentijns vieren.


 Mevrouw Peerdeman was een eenvoudige zeer gelovige vrouw. Waar had zij de Tridentijnse mis kunnen vieren? De SSPX is pas in 1983 begonnen in Geleen de Tridentijnse mis te vieren. Je kunt als leek de NOM maar niks vinden, als er in jouw omgeving alleen NOM vieringen zijn kun je kiezen tussen of je houdt je aan de zondagsplicht en gaat naar de NOM of je gaat niet. 


 Ida vierde de Tridentijnse Mis. Dat werd als ongehoorzaamheid uitgelegd door de voorzitter van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren. Ook hield ze vast aan de laatste dag van Mei, Maria koningin van het heelal. Ida was een tegenstander van de NOM. Maar ze moest gehoorzamen van het bisdom, omdat anders haar positie in gevaar kwam.


 Bomers was niet tegen de Tridentijnse H. Mis. Hij heeft zelfs FSSP priesters gewijd. Hij is de oorzaak van de huidige FSSP parochie in Amsterdam, want hij heeft dit de FSSP in bijzijn van de paus beloofd. Toen kon Punt weinig anders meer doen. Als Ida een tegenstander was van de NOM dan heeft ze 1 ding in ieder geval goed gezien. Hetzelfde geldt overigens voor de H Padre Pio, maar dat verzwijgt de kerk in alle toonaarden.

Waarom viert de beweging Vrouwe alle Volkeren de H Mis niet Tridentijns? Dat is immers de toekomst van de kerk!__________________
Chiel

Datum:
Permalink   
 

G. Momot schreef:
Rafael S. schreef:
Jet schreef:
Reteip schreef:
Pieter schreef:

De Vrouwe van alle Volkeren maakt aan Ida in de 15e boodschap van 1948 bekend dat er een zware strijd in de kerk zal komen. Dat was een vooruitwijzing naar het 2e Vat. Concilie, die op een breuk met de traditie zou uitlopen.


 Dat het tweede Vaticaans Concilie op een drama is uitgelopen klopt wel. Echter, als Ida P. dit serieus gemeend had dan had zij geweigerd de NOM te gaan volgen. En zouden haar huidige volgelingen hun H Missen Tridentijns vieren.


 Mevrouw Peerdeman was een eenvoudige zeer gelovige vrouw. Waar had zij de Tridentijnse mis kunnen vieren? De SSPX is pas in 1983 begonnen in Geleen de Tridentijnse mis te vieren. Je kunt als leek de NOM maar niks vinden, als er in jouw omgeving alleen NOM vieringen zijn kun je kiezen tussen of je houdt je aan de zondagsplicht en gaat naar de NOM of je gaat niet. 


 Ida vierde de Tridentijnse Mis. Dat werd als ongehoorzaamheid uitgelegd door de voorzitter van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren. Ook hield ze vast aan de laatste dag van Mei, Maria koningin van het heelal. Ida was een tegenstander van de NOM. Maar ze moest gehoorzamen van het bisdom, omdat anders haar positie in gevaar kwam.


 Bomers was niet tegen de Tridentijnse H. Mis. Hij heeft zelfs FSSP priesters gewijd. Hij is de oorzaak van de huidige FSSP parochie in Amsterdam, want hij heeft dit de FSSP in bijzijn van de paus beloofd. Toen kon Punt weinig anders meer doen. Als Ida een tegenstander was van de NOM dan heeft ze 1 ding in ieder geval goed gezien. Hetzelfde geldt overigens voor de H Padre Pio, maar dat verzwijgt de kerk in alle toonaarden.

Waarom viert de beweging Vrouwe alle Volkeren de H Mis niet Tridentijns? Dat is immers de toekomst van de kerk!


 Dat komt omdat de groep die de kapel beheert bang is voor Rome, en achterdochtig jegens iedereen die niet tot hun intimi behoort.__________________
De Paus

Datum:
Permalink   
 

Chiel schreef:
G. Momot schreef:
Rafael S. schreef:
Jet schreef:
Reteip schreef:
Pieter schreef:

De Vrouwe van alle Volkeren maakt aan Ida in de 15e boodschap van 1948 bekend dat er een zware strijd in de kerk zal komen. Dat was een vooruitwijzing naar het 2e Vat. Concilie, die op een breuk met de traditie zou uitlopen.


 Dat het tweede Vaticaans Concilie op een drama is uitgelopen klopt wel. Echter, als Ida P. dit serieus gemeend had dan had zij geweigerd de NOM te gaan volgen. En zouden haar huidige volgelingen hun H Missen Tridentijns vieren.


 Mevrouw Peerdeman was een eenvoudige zeer gelovige vrouw. Waar had zij de Tridentijnse mis kunnen vieren? De SSPX is pas in 1983 begonnen in Geleen de Tridentijnse mis te vieren. Je kunt als leek de NOM maar niks vinden, als er in jouw omgeving alleen NOM vieringen zijn kun je kiezen tussen of je houdt je aan de zondagsplicht en gaat naar de NOM of je gaat niet. 


 Ida vierde de Tridentijnse Mis. Dat werd als ongehoorzaamheid uitgelegd door de voorzitter van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren. Ook hield ze vast aan de laatste dag van Mei, Maria koningin van het heelal. Ida was een tegenstander van de NOM. Maar ze moest gehoorzamen van het bisdom, omdat anders haar positie in gevaar kwam.


 Bomers was niet tegen de Tridentijnse H. Mis. Hij heeft zelfs FSSP priesters gewijd. Hij is de oorzaak van de huidige FSSP parochie in Amsterdam, want hij heeft dit de FSSP in bijzijn van de paus beloofd. Toen kon Punt weinig anders meer doen. Als Ida een tegenstander was van de NOM dan heeft ze 1 ding in ieder geval goed gezien. Hetzelfde geldt overigens voor de H Padre Pio, maar dat verzwijgt de kerk in alle toonaarden.

Waarom viert de beweging Vrouwe alle Volkeren de H Mis niet Tridentijns? Dat is immers de toekomst van de kerk!


 Dat komt omdat de groep die de kapel beheert bang is voor Rome, en achterdochtig jegens iedereen die niet tot hun intimi behoort.


 De groep die de kapel beheert verloochent Ida, sinds het Motu Proprio van Benedictus mag men zonder toestemming ( niet meer nodig) de H Mis Tridentijns vieren, conform het gedachten goed van de Vrouwe van alle Volkeren. Dat men wantrouwig kijkt naar het neocatechumenaat die erop aast het werk van Peerdeman te kapen in de toekomst snap ik wel. Juist herinvoering van de tridentijnse liturgie zou deze aasgieren buiten de deur houden! __________________
Cardinalem Solano

Datum:
Permalink   
 

Sic stulti et errorem fore, ut constituerent de Franciscus Pontifex novus Episcopus auxiliaris eo quod Hendriks Roermond. Illud Hendriks omnis praesul fit ut, dum re vera servus est de Arguello Kiko. A valde optimatium trione dicendum. Hic erit homo, pro Episcopo venditasset deficient. Qui oderunt te in Limburgum. Ecclesia quae prorsus non potest utor.__________________
Everardus

Datum:
Permalink   
 

Wat is er mis met Kiko? Die doet het toch uitstekend!__________________
Ruby

Datum:
Permalink   
 

Everardus schreef:

Wat is er mis met Kiko? Die doet het toch uitstekend!


 U zegt het. Anderen zeggen iets anders, dit forum staat er vol mee bij het onderwerp Neocatechumenaat. Uitstekend is een relatief begrip, zeker als die uitstekendheid ten koste van anderen gaat! Hitler deed het aanvankelijk ook uitstekend, maar uiteindelijk werd het een puinhoop. Gezien de banden die Kiko onderhouden heeft met de Spaanse fascist Franco een legitieme vergelijking, daaroM is de paus ook kritisch, blijkbaar zit er een downside aan het Kiko gebeuren.__________________
Kiko

Datum:
Permalink   
 

Ach, al de critici.... Wat willen ze toch?__________________
Ruben Koet

Datum:
Permalink   
 

Kiko schreef:

Ach, al de critici.... Wat willen ze toch?


 Andere mensen waarschuwen voor de schaduwkant van uw beweging. Als mensen dat van te voren weten dan weten ze waaraan ze beginnen! De nieuwe weg houdt immers jarenlang geheim dat nieuwe leden uiteindelijk de hoofdprijs moeten betalen voor uw onzin. Heb gelukkig mijn oma op tijd gewaarschuwd! Centendieven!__________________
J. Suijkerbuijk

Datum:
Permalink   
 

Ruben Koet schreef:
Kiko schreef:

Ach, al de critici.... Wat willen ze toch?


 Andere mensen waarschuwen voor de schaduwkant van uw beweging. Als mensen dat van te voren weten dan weten ze waaraan ze beginnen! De nieuwe weg houdt immers jarenlang geheim dat nieuwe leden uiteindelijk de hoofdprijs moeten betalen voor uw onzin. Heb gelukkig mijn oma op tijd gewaarschuwd! Centendieven!


 Harrie Smeets wordt het. Iemand met een gezonde afstand tot de Camino. Hij is er niet mordicus tegen, maar ook niet enthousiast voor! Dat zal ze in Cadier en Keer nogal tegen gaan vallen.__________________
«Eerste  <  1 2 | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard