Post Info TOPIC: Valse Schaamte - Robert Lemm over Amsterdamse Mariaverschijning
Marian

Datum:
Valse Schaamte - Robert Lemm over Amsterdamse Mariaverschijning
Permalink   
 


In het Katholiek Nieuwsblad verscheen een hele valse recensie van het boek 'Valse schaamte' van Jan Peeters:

valse schaamte.jpg

Historicus en essayist Robert Lemm waagt zich in Valse schaamte opnieuw aan het precaire onderwerp van de ‘Vrouwe van alle Volkeren’ die tussen 1945 en 1959 aan de Amsterdamse Ida Peerdeman (1905-1996) verschenen zou zijn. Hij doet dat op basis van het archief van de tweede en laatste geestelijk leidsman van de zieneres, pater Herman Brouwer (1924-2008). De ondertitel, ‘Waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen’, verwijst naar de overtuiging van de auteur dat de Kerk ‘Amsterdam’ van meet af heeft gedwarsboomd omdat de boodschappen haar niet goed uit kwamen. Problematisch is dat de auteur de gegronde bezwaren die er waren en de ‘modernistische’ tegenwerpingen (‘niet meer van deze tijd’, ‘tegen de oecumene’) op één lijn stelt. 

Hij suggereert weliswaar dat de twee diocesane en door de Congregatie voor de Geloofsleer getoetste onderzoeken ondeugdelijk waren, maar gaat daar inhoudelijk niet echt op in. Wel gaat hij in op het gedoe rond de – kerkelijk lange tijd niet toegestane – promotie van de ‘Vrouwe’, waar zich allerlei lieden probeerden meester van te maken, tot en met de anti-paus Clemens XV, Michel Collin (1905-1974), en de Canadese sekteleidster Marie-Paul Giguère (1921-2015). Ida Peerdeman, die van beiden niets moest hebben, raakte zelf in onmin met haar geestelijk leidsman Brouwer, die de ‘Vrouwe’ haar zelf toegewezen zou hebben. Al met al is het beeld dat geschetst wordt dermate ontluisterend dat je ernstig gaat twijfelen aan de geloofwaardigheid van de verschijningen van Amsterdam. (JP) 

Robert J. Lemm, Valse schaamte. Uitg. Aspekt, 260 pag. € 18,95, ISBN 978 94 63381 83Bijlagen
__________________
Anton

Datum:
Permalink   
 

Jan Peeters had het volste recht om het boek van Lemm af te kraken. Niemand hoeft in die verschijningen van de Vrouwe te geloven. En in het boek komen passages voor, over die neppaus en die rare Canadese. die niet bepaald het geloof in die verschijningen ondersteunen.__________________
Henk R.

Datum:
Permalink   
 

Kardinaal Meisner van Keulen is onlangs overleden. Het Katholiek Nieuwsblad wijdt een artikel aan hem, maar vermeldt niet dat de kardinaal jaarlijks de Gebedsdag van de Vrouwe van alle Volkeren vierde in aanwezigheid van duizenden pelgrims.__________________
Peter Jansen

Datum:
Permalink   
 

Kardinaal Meisner was met het oog op de Nederlandse kardinaal en bisschoppen op het punt van de Vrouwe van alle Volkeren een steen des aanstoots. De valse schaamte van het NL episcopaat ten aanzien van de verschijningen van Maria in Amsterdam contratsteerde met de openlijke devotie van de Keulse kardinaal. Het Katholiek Nieuwsblad wilde weliswaar eer bewijzen aan de Keulse kardinaal, maar diens bijval voor de Amsterdamse verschijningen moest buiten het bericht blijven.__________________
Rosa Dulleart-Peeters

Datum:
Liegbeest Peeters over onze Amsterdamse Mariaverschijningen
Permalink   
 


Marian schreef:

In het Katholiek Nieuwsblad verscheen een hele valse recensie van het boek 'Valse schaamte' van Jan Peeters... essayist Robert Lemm doet dat op basis van het archief van de tweede en laatste geestelijk leidsman van de zieneres...


 Die Jan Peeters van het Katholieke roddelkrantje en 'mijnheer' Anton hebben weer eens het klokje horen luiden, zonder te weten waar het klepeltje hangt... Als Jan zijn echtgenote had geraadpleegd wist hij dat pater/oplichter Herman Brouwer zeker niet de 'laatste' geestelijk leidsman van Ida Peerdeman was... Van pater Kersemaeker of pater Korse heeft Jan Peeters blijkbaar nooit gehoord! Meer bewijs van onvermogen van Jan Peeters en zijn krantje heeft een katholiek niet nodig. En die Anton weet helemaal niet waarover hij praat en papegaait heel schijnheilig liegbeest Peeters na! Alsof Ida ooit een moment in die tegenpaus of die Canadese 'pausin' zou hebben geloofd!__________________
Ruth de Graaf

Datum:
RE: Valse Schaamte - Robert Lemm over Amsterdamse Mariaverschijning
Permalink   
 


Peeters heeft wel gelijk dat auteur Robert Lemm de ‘modernistische’ tegenwerpingen (‘niet meer van deze tijd’, ‘tegen de oecumene’) op één lijn stelt met de gegronde bezwaren die er waren. 

Dat is echt een minpuntje in dit verder zeer lezenswaardige boek.__________________
Martijn

Datum:
Permalink   
 

Volgens mijn lezing baseerde Lemm zich op het archief van pater Brouwer, en daaruit blijkt dat de oecumene en het "niet meer van deze tijd" wel een rol hebben gespeeld. De kardinalen die Rome hebben verteld dat de zieneres niets bovennatuurlijks heeft gezien, waren uitgesproken propagandisten van zowel de oecumene, als de vernieuwingen van het Concilie - waar de zieneres een tegenstander van was.__________________
Yves de Lassus

Datum:
Permalink   
 

Fatima fulfils Paray-le-Monial

 

The notion of Mary Mediatrix is still debated today. Yet it has a strong tradition to support it. Leo XIII, in his Octobri Mense encyclical of September 22, 1891, declared: "It may be affirmed that, by the will of God, Mary is the intermediary through whom is distributed unto us this immense treasure of mercies gathered by God, for mercy and truth were created by Jesus Christ. Thus as no man goes to the Father but by the Son, so no man goes to Christ but by His Mother."

And Pius XI in the conclusion of the encyclical Miserentissimus Redemptor said: "Christ, the only mediator between God and men, chose to associate his Mother as the advocate of sinners and as the dispenser and mediatrix of his grace."

Until his crucifixion, Christ was the sole dispenser of all his gifts. But after his crucifixion, he was pleased to entrust his Mother with a wonderful power, that of dispensing to his children on earth all the graces necessary to convert and persevere in doing good.

This is why the devotion to the Sacred Heart and the devotion to the Immaculate Heart of Mary cannot be dissociated. Fatima fulfils Paray-le-Monial.

 

Zo vervult Amsterdam Fatima

 

Yves de Lassus

Centenary of Fatima

Letter of Liaison n. 53 (June 14, 2017)

 


__________________
Reporter

Datum:
Permalink   
 

Two Muslims drove the truck from Lourdes to Irak

 

The group Œuvre d’Orient, a French association dedicated to helping persecuted Christians, has sent 15 statues of the Virgin Mary from Lourdes to Ankawa, a suburb of the city of Erbil in Iraqi Kurdistan, which has a majority Catholic population.

Once they arrive, they will be carried in procession through the town by Chaldean and Syriac Catholics, before being blessed and sent to their parishes.

Œuvre d’Orient say the processions will be a testament to Jeremiah 31:17: "And here is hope for thy last end, saith the Lord: and the children shall return to their own border…"

As chance would have it, two Muslims took turns driving the truck that brought the statues to Iraq. Jean-Mathieu Gauthier, a photojournalist, traveled with them. The first, a Franco-Moroccan called Walid, was touched by the load he was carrying: "He had known a Christian friend in his school who was a refugee from Iraq. He took the matter very seriously. With the second driver, who spoke only Turkish, the conversation was more limited, but he did take the statues to Iraq, despite all the complications at the Iraqi-Turkish border." __________________
Romano

Datum:
Permalink   
 

Maria Medeverlosseres:

https://www.catholicnewsagency.com/news/could-mary-be-getting-a-new-title-this-year-44675__________________
Katelijne

Datum:
Permalink   
 

BOEKBESPREKING

door Katelijne

*

Robert Lemm

Valse Schaamte

Uitg Aspekt

Robert Lemm

 

lees_gratis_verder.gif

VALSE SCHAAMTE

In 2002 riep de bisschop van Haarlem, mgr. Punt, de verschijningen in Amsterdam van Maria als ‘vrouwe van alle volkeren’ aan de zieneres Ida Peerdeman (1905 - 1996) uit als authentiek en bovennatuurlijk.

De belangstelling voor het gebeuren van de overige Nederlandse bisschoppen bleek echter gering en de (sinds Johannes Paulus II) door de katholieke kerk vereiste steun van de ‘bisschoppenconferentie’ om de verschijningen te erkennen bleef dan ook uit.

Hoe een en ander in zijn werk ging en hoe het zover kon komen, bleef de Nederlandse historicus en essayist Robert Lemm, die al in 2003 een boek publiceerde over de bovennatuurlijke Amsterdamse verschijningen, mateloos intrigeren met als gevolg een nieuw boek dat onder de titel Valse schaamte recent verscheen bij Aspekt. Erin werpt de auteur een nieuw licht op manoeuvres binnen een Kerk die ‘wereldwijs geworden, niet op hemelse inmenging zit te wachten en graag voor vol wordt aangezien’.

Het nieuwe boek is voornamelijk gebaseerd op het archief van pater Herman Brouwer (1924-2008), wiens ouders bevriend waren met de familie Peerdeman, en die, hoewel 19 jaar jonger dan Ida, vanaf het begin nauw betrokken was bij de geschiedenis van de Vrouwe van alle Volkeren.

Omdat, in tegenstelling tot Lourdes (1868), Fatima (1917), Beauraing (1932) en Banneux (1933) - Maria-verschijningen die wel officieel zijn erkend - de verschijningen van Amsterdam, juist omwille van hun niet-officiële erkenning - in Vlaanderen vrijwel onbekend zijn, is het misschien nuttig er kort de geschiedenis van te schetsen.

Geboren in Alkmaar, later verhuisd naar Amsterdam, kreeg Ida Peerdeman op 12-jarige leeftijd driemaal de verschijning van een vrouw in wie ze de maagd Maria herkende. De eerste verschijning deed zich voor in oktober 1917, net op de dag van de laatste verschijning van Maria in Fatima. Op advies van haar geestelijke raadsman hield Ida de gebeurtenissen geheim. Wat later werd het meis-je ook geconfronteerd met poltergeist-achtige verschijnselen waarna, evenwel zonder blijvend effect daar ze zich later nog herhalen, excorsisme op haar werd toegepast.

Lange tijd bleef het dan rustig, niet te na gesproken beelden die ze in de jaren dertig kreeg van de Tweede Wereldoorlog die dan nog moest beginnen ( Mussolini wordt opgehangen aan z'n voeten en Hitler slijt zijn laatste dagen in een bunker in Berlijn). Op 25 maart 1945, zeshonderd jaar na het zgn. Mirakel van Amsterdam, verscheen de vrouw, die zich nu bekend maakte als de ‘vrouwe van alle volkeren’, opnieuw aan Ida. In totaal zouden er dan tot 1961 nog 55 verschijningen volgen.

De meeste ervan gebeurden in besloten kring (Ida ziet de vrouwe, hoort haar boodschap en herhaalt die luid op zodat haar zus - een onderwijzeres - ze letterlijk kan noteren). Ook nu sprak Ida met niemand over de gebeurtenissen tot er een openbare verschijning volgde in de intussen afgebroken St. Thomaskerk.

Onder de talrijke boodschappen die Ida krijgt bevindt zich ook het korte gebedje dat later in alle bekende talen van de wereld vertaald zal worden en het nieuwe dogma (geloofswaarheid) dat Maria, naast haar zoon Jezus, ook noemt als medeverlosseres.
Tijdens de 52ste verschijning, op 31 mei 1956, wijst Maria Ida ook de plaats aan waar de zogenaamde kerk van Alle Volkeren zou moeten komen: een toen braakliggend stuk grond aan de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam waar nu - omdat de kerk er nooit is gekomen - het gebouw van de RAI staat.

Over het waarom dat de Maria-verering in Amsterdam nooit van de grond is gekomen is Lemm duidelijk. Het nieuwe dogma medeverlosseres was een stap te ver. Moeder van de Verlosser (redemptoris mater) kon, medeverlosseres (coredemptorix) niet volgens een van de belangrijkste grondteksten van het Tweede Vaticaansconcilie uit 1964, bekend onder de naam ‘lumen gentium’, die bepaalt dat er maar sprake kan zijn van één Verlosser.

Een andere reden voor een stop op de ‘marialogie’ was de oecumene, de dialoog met de protestanten - die de Maria verering met achterdocht bekijken.

En was het ideaal van het Concilie niet alle christenen te verenigen: Ut Unum Sint.

Toch heeft de Stichting Vrouwe van alle volkeren, gerugge-steund door de kloosterorde ‘Familie van Maria Medeverlos-seres’ nog niet alle hoop op gegeven. Zij blijven ervan overtuigd dat Maria de mensheid ‘in deze eindtijd’ als een Mozes zal leiden en dat God haar gestuurd heeft als een laatste redmiddel voor de vrede.

Met zowat 700 bisschoppen en 40 kardinalen die een petitie in die zin ondertekenden is het draagvlak bovendien niet klein. Veel wordt dan ook verwacht van paus Franciscus.

Robert Lemm * Valse schaamte * Uitgeverij Aspekt * 259 p * 18,95 euro * ISBN 978 9463 3818 33.

Katelijne

***

 __________________
Ida

Datum:
Permalink   
 

Desde la Argentina:

https://www.facebook.com/pueblodemaria/videos/1635090310073391/?fref=gs&dti=578196348875200&hc_location=group__________________
Piet Guijt

Datum:
Permalink   
 

 

Wie echt zal willen begrijpen waarom het terecht is dat de visioenen die Ida Peerdeman ontving, niet als basis voor een vijfde Maria-dogma kunnen worden aanvaard, zou het artikel Wie is ‘de vrouwe van alle volkeren’?  in het kwartaalmagazine van oktober 2017 van Promise moeten lezen: https://stichting-promise.nl/christelijke-medische-ethiek/wie-is-de-vrouwe-van-alle-volkeren.htm

 __________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard