Post Info TOPIC: Expositie Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Aicha

Datum:
Bijgeloof in astrologie
Permalink   
 


Haroon schreef:

Dat er in de KunstKozijnen van De Koperen Knoop geen religieuze kunst zou worden tentoongesteld is onzin! Zo las ik op internet dat er door de redactie van de ABC site reclame wordt gemaakt voor het bijgeloof in de astrologie van een zekere Tony G!

Die laat weten geboren te zijn "in het astrologische teken van water (kreeft)" en dat we niet door God zouden zijn geschapen, maar oorspronkelijk "allemaal uit water zouden voortkomen".

De redactie van de ABC site zou ik willen adviseren hun bijgeloof in astrologie voor zich te houden. Niet iedereen deelt hun astrologische bijgeloof in de sterren.


 Heel goed gesproken, mr. Haroon! Zo'n privé-opvattig dat je uit de sterren zou zijn voortgekomen dient een welzijnsorganisatie voor zicht te houden! Zo'n nogal bizarre geloofsopvatting hoort niet in de kunstkozijnen thuis __________________
Wilco

Datum:
De Koperen Knoop
Permalink   
 


Mijnheer Haroon! Zo'n privé-opvattig dat je uit de sterren zou zijn voortgekomen is puur bijgeloof. Dit dient een welzijnsorganisatie voor zicht te houden! Al betwijfel ik of het zou helpen als ABC West hun "nogal bizarre geloofsopvattingen" op een bijbel zouden hebben gebaseerd. Dit soort geloof hoort niet in met subsidiegeld bekostigde kunstkozijnen thuis. Als lijkt me een expositie van 's werelds oudste bijbel me hier eerder op z'n plaats als zo'n genezingen veroorzakend schilderij van Onze Lieve Vrouw ter Staats! 


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543037962540767&set=gm.10153413230848937&type=3&theater__________________
Marcel P.

Datum:
Bronnen Onze Lieve Vrouw ter Staats
Permalink   
 


Voor onderzoek naar het begin van de gebeurtenissen op het Van Limburg Stirumplein en het genezingen veroorzakend schilderij van Onze Lieve Vrouw ter Staats verwijs ik graag naar de onderstaande bronnen: 


Archief en documentatie van wijkcentrum Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt/Wijkcntrum Van Hallstraat in de Staatsliedenbuurt Amsterdam (later overgenomen door de stichting Dock en ABC West van de stichtingen Acros en Combiwel).

 

Geert Mak: ‘De Amsterdamse Paradox’, 3 pag. over Onze Lieve Vrouw ter Staats in het NRC Handelsblad van 17 juni 1989.

Peter Jan Margry, BiN-dossier O.L. Vrouw ter Staats; filmopnames door het Österreichische Fernsehen uit 1987; tv-reportages 17 september 1990; filmopnames door de afdeling Visuele Antropologie van de Universiteit van Amsterdam uit 1990; Salto/Mokum-TV met opname van zieners en bezoekers uit juni 1995.

Blij, Dirk: foto’s te Amsterdam.

Documentatie en bibliotheek Gemeentearchief Amsterdam.

Mariabode, tweemaandelijks onafhankelijk Maria(verschijnings)Magazine, hiervan zijn zo’n vijf nummers verschenen in 1989-1990; processieflambouwtje, met het lied van O.L. Vrouw ter Staats.

Highest Magazine  ‘Maria voor koffieshop verschenen’, in: Highest Magazine nr. 5, 1987, p. 35-37.

Joost Vermeulen, ‘Onze Lieve Vrouw ter Staats’, in: Het Parool, 27 mei 1989.

Joost Vermeulen, ‘Mariategel gestolen’, in: Staatskrant, een uitgave van het wijkcentrum Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, september 1995.

 

Jos Brink, ‘Wonderen’, in: Trouw 31 juli 1989.

 

Theodoor Holman, ‘Een verschijning: de MariaBode’, in: Het Parool 31 juli 1989.

Wilco Boom, ‘Heilige Maagd neemt bezit van krakersbolwerk’, in: Algemeen Dagblad 19 augustus 1989.

Universiteit van Amsterdam, filmopnames door de afdeling Visuele Antropologie uit 1990.

Lucas Henricus Maria Panhuysen, ‘MariaBode verschijnt voor hardcore Maria-fan’, in: Het Parool 23 juli 1990.

NRC-Handelsblad, ‘PvdA misbruikt de Heilige Maagd niet’: 16 december 1993.

HP/De Tijd, Jutta Chorus en Astrid Theunissen, ‘Onze Lieve Vrouw ter Staats’  21 januari 1994, p. 14-16.__________________
Yolanda

Datum:
RE: Expositie Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


Marcel P. schreef:

Voor onderzoek naar het begin van de gebeurtenissen op het Van Limburg Stirumplein en het genezingen veroorzakend schilderij van Onze Lieve Vrouw ter Staats verwijs ik graag naar de bronnen.


 

 Dank! Dit is zeer verhelderen!__________________
Kees Olufsen

Datum:
Maria ter Staats in Koperen Knoop
Permalink   
 


Yolanda schreef:
 Dank! Dit is zeer verhelderend!

Niet voor mij. Waarom zeggen ze daar dat ze tegen godsdienst zijn, maar houden ze er wel mohammedaanse gebeds- en iftarbijeenkomsten?

Die zouden ze dan ook moeten verbieden!!!!!!!!!!!!!! Ze meten daar met twee maten!!!!!! Mohammedanen mogen daar alles, maar zodra er een afbeelding van de Moeder Gods als Allerheiligste Maagd wordt opgehangen, gaan al die Kunstkozijnen razendsnel op slot.

Hoe hypocriet kun je zijn??????__________________
Better safe than sorry

Datum:
Onze Lieve Vrouw ter Staats
Permalink   
 


Als die Kunstkozijnen inderdaad razendsnel op slot zijn gegaan voor OLVrouw ter Staats is dat inderdaad nogal hypocriet.

Temeer daar een aantal van de met de verschijning gepaard gaande wonderen degelijk zijn onderzocht en vaak door de hele buurt werden waargenomen, zoals toen alle katten in Amsterdam West tijdens een van die Mariaverschijningen van OLVrouw ter Staats naar de Staatsliedenbuurt renden en samen kwamen op de plek waar de hemel de aarde raakt.

In het oude Egypte beschouwde de mensen de kat als een God. De katten in Amsterdam West waren dat niet vergeten, zoals bleek toen er honderden katten op het Van Limburg Stirumplein samen kwamen!

 

Dit Stirumplein is als bedevaartplaats dan ook uitgebreid onderzocht door Peter Jan Margry van

het Meertens onderzoeksinstituut, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Niet gering, dit Meertens Instituut stond model voor Het Bureau in de gelijknamige romanserie van J.J. Voskuil.

Het onderzoek dat Peter Jan Margry voor de Nederlandse Bedevaartbank deed naar  de Mariaverschijning  werd opgenomen onder de 662 bedevaartplaatsen die van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart werden gebracht.

 

Onder de onderzochte en in de databank van het Meertens-instituut  opgenomen gegevens over de bedevaartcultuur in Nederland blijkt dat de verschijnselen in de Staatsliedenbuurt  een sequel waren van de in 2002 kerkelijk goedgekeurde Amsterdamse Mariaverschijning van de Vrouwe van Alle Volkeren.

 

Peter Jan Margry werkte vanuit het Meertens Instituut toen hij de cultus en de verschijningsplaats van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Staats in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt onderzocht.

Voor de ongelovige onderzoeker Peter Jan Margry was het onmogelijk dat, net als in Lourdes, Fatima of Banneux dat een tweeduizend jaar geleden overleden heilige maagd vanuit de hemel naar Amsterdam West kon komen.__________________
Martientje K.

Datum:
Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


Better safe than sorry:

Voor de ongelovige onderzoeker Peter Jan Margry was het onmogelijk dat, net als in Lourdes, Fatima of Banneux dat een tweeduizend jaar geleden overleden heilige maagd vanuit de hemel naar Amsterdam West kon komen.


 Zie daarom: https://www.facebook.com/groups/1119104241464575/1121173411257658/?notif_t=like&notif_id=1466568761397350__________________
Martijn

Datum:
Permalink   
 

Better safe than sorry:


Voor de ongelovige onderzoeker Peter Jan Margry was het onmogelijk dat, net als in Lourdes, Fatima of Banneux dat een tweeduizend jaar geleden overleden heilige maagd vanuit de hemel naar Amsterdam West kon komen.


Dat is dan ook de beperking van deze wetenschapper: zijn onvermogen te mogen geloven in het magisch realisme van een van de best gedocumenteerde Mariaverschijningen in de geschiedenis! __________________
Goed gelovige of Goedgelovige?

Datum:
RE: Expositie Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


Martijn schreef:

Better safe than sorry:


Voor de ongelovige onderzoeker Peter Jan Margry was het onmogelijk dat, net als in Lourdes, Fatima of Banneux dat een tweeduizend jaar geleden overleden heilige maagd vanuit de hemel naar Amsterdam West kon komen.


Dat is dan ook de beperking van deze wetenschapper: zijn onvermogen te mogen geloven in het magisch realisme van een van de best gedocumenteerde Mariaverschijningen in de geschiedenis! 


 Misschien was deze wetenschappe gewoon nuchter. Je hoeft immers niet alles te geloven en zeker niet als het om visioenen en verschijningen gaat. 

Juist het magische karakter van vele zo niet alle zou bij elke katholieke gelovigen de wenkbrouwen moeten gaan fronsen. Al lijkt het nog zo waar, het hoeft niet waar te zijn. 

Wat is erger? In de Waarheid van God Yahweh te geloven of in al die vermeende Maria-verschijningen met het grote (c)risi(s)co dat alles op bedrog is gebaseerd. 

Het houdt heel veel mensen teveel in hun greep. Dat is de kracht van magie, maar magie is tovenarij, dus het kon nog wel eens duivelswerk zijn. Hoeveel waarde men soms hecht aan Mariabeelden, die ook nog eens met elkaar verschillen, is een teken van niet goed gelovig zijn, maar van goedgelovigheid en dat is iets heel anders !!!

 __________________
Shaefi

Datum:
Goed gelovige of goedgelovig?
Permalink   
 


Goed gelovige of Goedgelovige? schreef:

Voor de ongelovige onderzoeker Peter Jan Margry was het onmogelijk dat, net als in Lourdes, Fatima of Banneux dat een tweeduizend jaar geleden overleden heilige maagd vanuit de hemel naar Amsterdam West kon komen.

Dat is dan ook de beperking van deze wetenschapper: zijn onvermogen te mogen geloven in het magisch realisme van een van de best gedocumenteerde Mariaverschijningen in de geschiedenis!  

Misschien was deze wetenschapper gewoon nuchter. Je hoeft immers niet alles te geloven en zeker niet als het om visioenen en verschijningen gaat. 

Juist het magische karakter van vele zo niet alle zou bij elke katholieke gelovigen de wenkbrouwen moeten gaan fronsen. Al lijkt het nog zo waar, het hoeft niet waar te zijn. 

Wat is erger? In de Waarheid van de enige ware God te geloven of in al die al dan niet vermeende Maria-verschijningen van bijv. Lourdes of Fatima, met het grote risico dat deze op bedrog zijn gebaseerd. 

Ook Onze Lieve Vrouw ter Staat houdt heel veel mensen in hun greep. Al die wonderen en magie. Voor veel protestanten is magie dus tovenarij., dus het kon nog wel eens werk van de satan, dus duivelswerk zijn.

Hoeveel waarde men soms hecht aan de zogeheten wonderbaarlijke en al dan niet genezing veroorzakende Mariabeelden. Voor sommigen is Onze Lieve Vrouw ter Staat, net als het geloven in de Onbevlekte Ontvangenis een teken van niet goed gelovig zijn, maar van goedgelovigheid. En inderdaad, dat is iets heel anders.__________________
Marian-mir

Datum:
RE: Expositie Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


Shaefi schreef:
Goed gelovige of Goedgelovige? schreef:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

'Better safe than sorry' schreef:

Voor de ongelovige onderzoeker Peter Jan Margry was het onmogelijk dat, net als in Lourdes, Fatima of Banneux dat een tweeduizend jaar geleden overleden heilige maagd vanuit de hemel naar Amsterdam West kon komen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

'Martijn' schreef:

Dat is dan ook de beperking van deze wetenschapper: zijn onvermogen te mogen geloven in het magisch realisme van een van de best gedocumenteerde Mariaverschijningen in de geschiedenis!!

Misschien was deze wetenschapper gewoon nuchter. Je hoeft immers niet alles te geloven en zeker niet als het om visioenen en verschijningen gaat. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

'Goed gelovige of Goedgelovige' schreef:

Juist het magische karakter van vele zo niet alle zou bij elke katholieke gelovigen de wenkbrouwen moeten gaan fronsen. Al lijkt het nog zo waar, het hoeft niet waar te zijn. 

Wat is erger? In de Waarheid van de enige ware God te geloven of in al die al dan niet vermeende Maria-verschijningen van bijv. Lourdes of Fatima, met het grote risico dat deze op bedrog zijn gebaseerd. 

'Ook Onze Lieve Vrouw ter Staat houdt heel veel mensen in hun greep. Al die wonderen en magie. Voor veel protestanten is magie dus tovenarij., dus het kon nog wel eens werk van de satan, dus duivelswerk zijn.

Hoeveel waarde men soms hecht aan de zogeheten wonderbaarlijke en al dan niet genezing veroorzakende Mariabeelden, die ook nog eens van elkaar verschillen. 

Voor sommigen is Onze Lieve Vrouw ter Staat, net als het geloven in de Onbevlekte Ontvangenis een teken van niet goed gelovig zijn, maar van goedgelovigheid. En inderdaad, dat is iets heel anders.'


 Sorry, @Shaefi, dit alles is niet wat ik had geschreven.Ik verzoek u wel mij juist weer te geven.

______

Het bovenstaande corrigeer ik. Zie overigens ook bij de originele en eerste berichten. 

________

@Shaefi en overige lezers

Katholieken zou ik willen aanraden zelf een te onderzoeken, waar heidendom en magie begonnen is en wat er wellicht al stiekem in de vroege geschiedenis van de officiele Katholieke Kerk, de R.K. Kerk, onder invloed van keizer Constatijn, is binnengeslopen. Daar zouden vele katholieken nog wel eens van kunnen schrikken.  

Er zijn genoeg bronnen te raadplegen en echt niet alleen van het Wachttorengenootschap in New York.

Verder is tovenarij ofwel magie (zowel witte als zwarte magie) verboden in alle kerken en als het goed is, is het eveneens verboden in de R.K. Kerk.

In de Bijbel staat zelfs dat we ons er van verre moeten houden. Dat staat in elke vertaling, katholiek, protestants alsmede de vertaling van het Wachttorengenootschap (Getuigen van Jehova).

Marian - Marian-mir  -  @Goed gelovigen of Goedgelovigen__________________
Shaefi

Datum:
Permalink   
 

Marian-mir schreef:
Verder is tovenarij ofwel magie (zowel witte als zwarte magie) verboden in alle kerken en als het goed is, is het eveneens verboden in de R.K. Kerk.

 Beste Marian-mir, wil u erop wijzen dat we het over de verschijning van Onze Lieve Vrouw ter Staats hebben, en niet over gekleurde of ongekleurde magie. De verschijningen hadden dan ook niet in een kerkgebouw plaats, maar op het Van Limburg Stirumplein. Ze werden door neutrale instanties als de verkeersleiding van Schiphol en de Amsterdamse politie waargenomen en gedocumenteerd. Dit in tegenstelling tot de door u en uw geloofsgenoten zo innig vereerde Mariaverschijningen in Lourdes (aan de dochter van een molenaar) of Fatima (drie bigotte zeer goedgelovigen herderskinderen).__________________
Marian-mir

Datum:
Permalink   
 

Shaefi schreef:
Marian-mir schreef:
Verder is tovenarij ofwel magie (zowel witte als zwarte magie) verboden in alle kerken en als het goed is, is het eveneens verboden in de R.K. Kerk.

 Beste Marian-mir, wil u erop wijzen dat we het over de verschijning van Onze Lieve Vrouw ter Staats hebben, en niet over gekleurde of ongekleurde magie. De verschijningen hadden dan ook niet in een kerkgebouw plaats, maar op het Van Limburg Stirumplein. Ze werden door neutrale instanties als de verkeersleiding van Schiphol en de Amsterdamse politie waargenomen en gedocumenteerd. Dit in tegenstelling tot de door u en uw geloofsgenoten zo innig vereerde Mariaverschijningen in Lourdes (aan de dochter van een molenaar) of Fatima (drie bigotte zeer goedgelovigen herderskinderen).


 @Shaefi,

Riep Jezus ook geen eenvoudige vissers? Jezus zag en ziet niet naar de mens, de komaf, maar keek en kijk nu nog vooral naar het hart van de mens. Dat hart moet minstens op de juiste plaats liggen. 

En niet alleen links (de plaats van het hart). Dat moge toch duidelijk zijn.__________________
Samir Bouarfa

Datum:
Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


Marian-mir schreef:
Riep Jezus ook geen eenvoudige vissers? Jezus zag en ziet niet naar de mens, de komaf, maar keek en kijk nu nog vooral naar het hart van de mens. Dat hart moet minstens op de juiste plaats liggen. En niet alleen links (de plaats van het hart). Dat moge toch duidelijk zijn.

 Mw. Mir, persoonlijk heb ik niets tegen 'eenvoudige vissers' die menen verstand van kunst te hebben. Wel heb ik iets tegen een welzijnsorganisatie als dat ABC Alliantie Combiwel, die op de meest flagrante wijze kunstenaars censureert en kunt meent te kunnen verbieden zodra deze verwijst naar 'religie' en/of 'politiek'.

Ik ben van mening dat er voor dit soort organisaties geen plaats is on onze samenleving, en dat we die ABC Alliantie Combiwel met hun achterlijke opvattingen dan ook te vuur en te zwaard dienen te bestrijden!!!__________________
Kees Olufsen

Datum:
Demonstreer tegen ABC Combiwel
Permalink   
 


Samir Bouarfa en Marian-mir: wordt het geen tijd voor een stevige, nationale demonstratie tegen die gasten van die welzijnsorganisatie ABC Alliantie Combiwel.
Ze gaan ook over een groot aantal scholen en dienen juist het goede voorbeeld te geven, ipv op "de meest flagrante wijze" kunstenaars in hun vrijheid te beknotten.
Inderdaad hoort er voor dit soort organisaties geen plaats te zijn in een open en tolerante samenleving.
Laten we samen met andere organisaties op de dag van het 30 jarig jubileum van de Mariaverschijningen op het Van Limburg Stirumplein massaal demonstreren tegen de ABC Alliantie Combiwel en hun bekrompen opvattingen inzake "kunst", zowel bij hun hoofdkantoor in de James Wattstraat 100 als bij die Kunstkozijnen in de Koperen Knoop in de Van Limburg Stirumstraat!


__________________
Ibo van der Bellen

Datum:
Onze Lieve Vrouw ter Staats
Permalink   
 


Kees Olufsen schreef:
Samir Bouarfa en Marian-mir: wordt het geen tijd voor een stevige, nationale demonstratie tegen die gasten van die welzijnsorganisatie ABC Alliantie Combiwel.
Ze gaan ook over een groot aantal scholen en dienen juist het goede voorbeeld te geven, ipv op "de meest flagrante wijze" kunstenaars in hun vrijheid te beknotten.
Inderdaad hoort er voor dit soort organisaties geen plaats te zijn in een open en tolerante samenleving.
Laten we samen met andere organisaties op de dag van het 30 jarig jubileum van de Mariaverschijningen op het Van Limburg Stirumplein massaal demonstreren tegen de ABC Alliantie Combiwel en hun bekrompen opvattingen inzake "kunst", zowel bij hun hoofdkantoor in de James Wattstraat 100 als bij die Kunstkozijnen in de Koperen Knoop in de Van Limburg Stirumstraat!

 Ben helemaal voor een demonstratie om die eikels van ABC A Combiwel duidelijk te maken dat ze hier hun boekje te buiten zijn gegaan. Volgens hun eigen hun boekje gaan ze vooral over kinderopvang, schuldhulpverlening en brede scholen. Ik zou niet graag hebben dat mijn kinderen op zo'n combiwelschool zouden zitten, waar ze wat censuur betreft niet onderdoen voor Roemenie onder dictator Ceausescu en zijn heks Helena! Die deed ook aan kunst.__________________
Kees Olufsen

Datum:
Het niveau bij Conbiwel
Permalink   
 


Hoe treurig het niveau bij ABC Combiwel is, blijkt wel als je hun nieuwsbrief leest. Ze vinden zichzelf heel wat en bij gebrek aan beter interviewen ze het liefst zichzelf. Ook als ze niks te vertellen hebben, zoals in het geval van de medewerker Preventie en Voorlichting Esther Kohinor.

Dat is voor "journaliste" Odi Busman geen enkel probleem. Zo krijgen we te horen dat de allerbelangrijkste gebeurtenis in het leven van mevrouw Kohinor de geboorte van haar baby was en dat Miss Kohinor daarnaast "trainingen en voorlichtingen" geeft en ontwikkelt. Daarvoor gaf ze ook al trainingen

Dit nodeloos gebabbel  in de bekende schoolkrantstijl staat ook nog eens onder de eindredactie van een vormgever, de heer Robert-Jan Veldhuizen. Een aantal vragen worden gewoon niet beantwoord (hoe lang doe je dit werk al). Wel komen we te weten dat Esther Kohinor zo graag in de jaren 60-70 had geleefd "en dan met name de flowerpower-tijd".

 __________________
Ben Burger

Datum:
RE: Expositie Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


Leo Kroon schreef:

Mag ik u er op wijzen dat OLVrouw ter Staats een sequel is van de in 2002 kerkelijk goedgekeurde Amsterdamse Mariaverschijning van de Vrouwe van Alle Volkeren!

 


 Mag ik vragen wie die lokatie-assistente Yolande Elzinga bevoegd heeft gemaakt om te oordelen over wat er in die KuntKozijnen van Akros buurtparticipatie Combiwel komt te hangen. Moet dat niet de buurt zijn i.p.v. zo'n mevrouw van het ABC Amsterdam Westerpark?__________________
Leo Kroon

Datum:
Waarom bemoeien ze zich met 'kunst' in die Koperen Knoop?
Permalink   
 


Ben Burger schreef:
Mag ik vragen wie die lokatie-assistente Yolande Elzinga bevoegd heeft gemaakt om te oordelen over wat er in die KuntKozijnen van Akros buurtparticipatie Combiwel komt te hangen. Moet dat niet de buurt zijn i.p.v. zo'n mevrouw van het ABC Amsterdam Westerpark?

 Dat ABC Combiwel heeft die KunstKozijnen voor veel geld laten timmeren. Geld dat door de deelraad was geoormerkt als "buurtbudgetten". Wie dat geld krijgt, beslist Akros buurtparticipatie Combiwel. Goed fout dus, want zo gaat al dat geld naar bedenksels van huppelkutjes en projectverslaafden. Die KunstKozijnen dienen dan ook ogenblikkelijk gesloten te worden!__________________
Rachel van Duivenvoorden

Datum:
RE: Expositie Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


Leo Kroon schreef:
Dat ABC Combiwel heeft die KunstKozijnen voor veel geld laten timmeren. Geld dat door de deelraad was geoormerkt als "buurtbudgetten". Wie dat geld krijgt, beslist Akros buurtparticipatie Combiwel. Goed fout dus, want zo gaat al dat geld naar bedenksels van huppelkutjes en projectverslaafden. Die KunstKozijnen dienen dan ook ogenblikkelijk gesloten te worden!

 Ongehoord dat ABC Combiwel bepaald dat kunstwerken geïnspireerd op de Mariaverschijningen van Onze Lieve Vrouw ter Staats niet getoond mogen worden in de Staatsliedenbuurt!!!! We leven niet in de Middeleeuwen!!!!__________________
Henk Gadellaa

Datum:
Waarom bemoeien ze zich met 'kunst' in die Koperen Knoop?
Permalink   
 


Ben het helemaal eens. Wat denken die gasten van Combiwel niet wat ze zijn? Hun beleid met buurtgelden is een regelrechte ramp! Huppelkutjes zonder enige levenservaring bepalen het beleid. Zo snel mogelijk oprotten uit de Staatsliedenbuurt! Zodat de Heilige Maagd weer terug kan keren onder de gelovigen!!!__________________
Weg Surfer

Datum:
RE: Expositie Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


Weg Gesurfd.__________________
Hanny de Vlieger

Datum:
Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


Kees Olufsen schreef:

Hoe treurig het niveau bij ABC Combiwel is, blijkt wel als je hun nieuwsbrief leest. Ze vinden zichzelf heel wat en bij gebrek aan beter interviewen ze het liefst zichzelf. Ook als ze niks te vertellen hebben, zoals in het geval van de medewerker Preventie en Voorlichting Esther Kohinor.

Dat is voor "journaliste" Odi Busman geen enkel probleem. Esther Kohinor zo graag in de jaren 60-70 had geleefd "en dan met name de flowerpower-tijd".

 

 


 Mag ik u er op wijzen dat, hoewel de wijffies bij Combiwel in de meerderheid zijn, die Odi Busman geen gleuf maar een knuppel tussen zijn benen heeft!!! Odi is geen "journaliste" maar een echte "kerel" is! __________________
Matthias

Datum:
Raar argument ABC Combiwel
Permalink   
 


Ben Burger schreef:

 Mag ik vragen wie die lokatie-assistente Yolande Elzinga bevoegd heeft gemaakt om te oordelen over wat er in die KuntKozijnen van Akros buurtparticipatie Combiwel komt te hangen. Moet dat niet de buurt zijn i.p.v. zo'n mevrouw van het ABC Amsterdam Westerpark?


Ik vind het een raar argument dat ABC Combiwel een expositie verbied omdat deze religieus zou zijn, terwijl er dagelijks op soennitische wijze richting Mekka wordt gebogen tijdens vrouwenbijeenkomsten in de Koperen Knoop en ze ook nog eens cursussen Falun Gong (is gebaseerd op oude Chinese religie) geven.__________________
Yolanda

Datum:
Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


Matthias schreef: Ik vind het een raar argument dat ABC Combiwel een expositie verbied omdat deze religieus zou zijn, terwijl er dagelijks op soennitische wijze richting Mekka wordt gebogen tijdens vrouwenbijeenkomsten in de Koperen Knoop en ze ook nog eens cursussen Falun Gong (is gebaseerd op oude Chinese religie) geven.

 Daar gaat het niet om! De bedoeling was dat een befaamd "genezing brengend" schilderij van de Mariaverschijning in Amsterdam West zou worden vertoond. Een ABC baliemedewerkster zou geschrokken door de massale belangstelling rond dit fenomeen, op het laatste moment, geheel op eigen gezag, de tentoonstelling hebben afgeblazen.__________________
Anoniem

Datum:
Expositie Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


***__________________
De Nachtwacht

Datum:
Waarom bemoeien ze zich met 'kunst' in die Koperen Knoop?
Permalink   
 


Waarom bemoeien ze zich met 'kunst' in die Koperen Knoop? Laten ze zich beperken tot het helpen van de crepeergevallen en schuldsaneringen                          __________________
Thijs

Datum:
RE: Expositie Onze Lieve Vrouw ter Staats in De Koperen Knoop
Permalink   
 


In die Koperen Knoop zie je voornamelijk luid kwetterende hoofddoekjes en boerkadames !__________________
«Eerste  <  1 2 | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard