Post Info TOPIC: De Ode, Fanclub voor pater Martin Knudsen FSSP
Ecclesia Dei

Datum:
RE: De Ode, Fanclub voor pater Martin Knudsen FSSP
Permalink   
 


Anonieme Agnieter schreef:
J.A. Knikker schreef:
Anonieme Agnieter schreef:
R. Hulsman schreef:
Nuchter schreef:

Knudsen is een goede priester. 


 Voor in een klooster misschien. Voor in een parochie absoluut niet. De man kan absoluut niet preken, is pastoraal zwak begaafd en heeft de sociale vaardigheden van een wild zwijn! Vermoedelijk het zwakste renpaard uit de FSSP -stal. Want heel veel slechter kan natuurlijk niet.

Dat een paar mensen iemand Goed achten in iets, wil nog niet zeggen dat die persoon dat in de werkelijkheid ook echt is. Verblinde fans noemt men dat.  


 Het kan natuurlijk ook zijn dat R. Hulsman zo verblind is door boosheid dat hij de goede kanten van de pastoor niet ziet ....


 Nou, ook ik vind dat Martin Knudsen géén goede pastoor is. Nu heeft iedereen goede kanten, zelfs Hitler had goede kanten. Dat maakte Hitler nog geen goede LEIDER. Natuurlijk is Knudsen géén Hitler, deze vergelijking heb ik alleen maar gemaakt om duidelijk te maken dat het OOK hebben van Goede Kanten de Slechte Kanten niet goedmaakt. 

Een bang schoothondje van bisschop Punt, dat is mijnheer de zééreerwaarde Pater. 

Het is natuurlijk wel zo dat mensen na minder fraaie ervaringen met de zééreerwaarde Pater zelf de keuze hebben om niet meer naar zijn kerk te gaan. Dat zal dan ook de reden zijn dat het aantal regelmatige kerkgangers niet bijster stijgt.

Bij de SSPX staat M. Komman Knudsen op de zwarte lijst. Na een eventuele verzoening met Rome zijn een aantal FSSP presbyters geneigd over te stappen naar de SSPX. Mijnheer Knudsen kan in ieder geval die optie vergeten.

Maar ja, die verzoening kan nog wel 40 jaar duren en dan is Knudsen allang weer weg uit Amsterdam. Hoop ik althans voor hem.  


Ik begrijp je, arme Knikker. In overleg met die Bisschop van H/A ontsla ik je van de verplichting nog langer naar de Agnes te gaan.

Ga maar gezellig en potje knikkeren met die gekke Goofie uit Rotjeknor i.p.v. je elke dag te ergeren!


 Het volgende. De FSSP is opgezet om mensen te weerhouden om naar de SSPX te gaan. De FSSP had nooit zonder die SSPX kunnen bestaan.

Noch een parochiaan van Knudsen, noch zijn kerkbestuur, nog Knudsen zelf (of een van zijn confraters, noch de bisschop van Haarlem-Amsterdam hebben de bevoegdheid de zondagsplicht op te heffen van diegenen die kritisch zijn op het functioneren van Pater Pastoor Knudsen. U verwijst mensen die mijnheer Knudsen niet zuiver genoeg vinden naar de schismatieke SSPX. Precies wat de Paus niet wil!

Nooit of te nimmer mag iemand de toegang tot de H. Mis bij de Agneskerk ontzegd worden(zo lang men zich tijdens de H. Mis niet onwaardig gedraagt, natuurlijk). Hiertoe wel oproepen is ernstig in strijd met de richtlijnen van Rome en een bom onder het bestaansrecht van de FSSP in Amsterdam en in de Wereld in het algemeen.

Onverwijld heb ik de pauselijke Nuntius in Nederland alsmede de commissie Ecclesia Dei van een en ander op de hoogte gebracht. De vrijheid heb ik hier genomen om de bisschop van Haarlem Amsterdam te passeren. __________________
Agnieter

Datum:
Permalink   
 

De SSPX is schismatiek, de FSSP hoort bij de kerk van Rome.__________________
Ecclesia Dei

Datum:
Permalink   
 

Agnieter schreef:

De SSPX is schismatiek, de FSSP hoort bij de kerk van Rome.


 Bent u dom en kunt u niet lezen, achterlijke?

Iemand, namens Knudsen, ontslaat iemand van zijn zondagsplicht bij de Agneskerk. 

Dat mag niet omdat die persoon dan gedwongen wordt naar de schismatieke SSPX te gaan als hij/zij een tridentijnse mis wenst bij te wonen. Om dat te voorkomen heeft de paus de FSSP geduld. Het ontheffen van de zondagsplicht mag niet, absoluut niet. Niemand mag in de kerk geweigerd worden. Als dat door het gedrag van Knudsen en zijn Henchmen / Henchwomen wel gebeurt, en mensen worden naar de SSPX gestuurd ondermijnt Knudsen het beleid en gezag van de Paus. 

Zonder het te weten slaat u precies de spijker op zijn kop. Mijnheer Knudsen mag wel blij zijn met zulke intelligente aanhangers. 

Overigens is het ook nog eens waar dat de FSSP nooit bestaan zou hebben zonder de SSPX, en dat u nu geen Tridentijnse mis in Amsterdam had kunnen bijwonen zonder de opstand van M. Lefebvre. Een man waarvoor uw pater overigens diep respect heeft. Wat natuurlijk logisch is. __________________
Agnieter

Datum:
Permalink   
 

Ecclesia Dei schreef:
Agnieter schreef:

De SSPX is schismatiek, de FSSP hoort bij de kerk van Rome.


 Bent u dom en kunt u niet lezen, achterlijke?

Iemand, namens Knudsen, ontslaat iemand van zijn zondagsplicht bij de Agneskerk. 

Dat mag niet omdat die persoon dan gedwongen wordt naar de schismatieke SSPX te gaan als hij/zij een tridentijnse mis wenst bij te wonen. Om dat te voorkomen heeft de paus de FSSP geduld. Het ontheffen van de zondagsplicht mag niet, absoluut niet. Niemand mag in de kerk geweigerd worden. Als dat door het gedrag van Knudsen en zijn Henchmen / Henchwomen wel gebeurt, en mensen worden naar de SSPX gestuurd ondermijnt Knudsen het beleid en gezag van de Paus. 

Zonder het te weten slaat u precies de spijker op zijn kop. Mijnheer Knudsen mag wel blij zijn met zulke intelligente aanhangers. 

Overigens is het ook nog eens waar dat de FSSP nooit bestaan zou hebben zonder de SSPX, en dat u nu geen Tridentijnse mis in Amsterdam had kunnen bijwonen zonder de opstand van M. Lefebvre. Een man waarvoor uw pater overigens diep respect heeft. Wat natuurlijk logisch is. 


 Ben je niet een beetje in de war de SSPX  i s gewoon paus getrouw ze willen niet anders.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Agnieter schreef:
Ecclesia Dei schreef:
Agnieter schreef:

De SSPX is schismatiek, de FSSP hoort bij de kerk van Rome.


 Bent u dom en kunt u niet lezen, achterlijke?

Iemand, namens Knudsen, ontslaat iemand van zijn zondagsplicht bij de Agneskerk. 

Dat mag niet omdat die persoon dan gedwongen wordt naar de schismatieke SSPX te gaan als hij/zij een tridentijnse mis wenst bij te wonen. Om dat te voorkomen heeft de paus de FSSP geduld. Het ontheffen van de zondagsplicht mag niet, absoluut niet. Niemand mag in de kerk geweigerd worden. Als dat door het gedrag van Knudsen en zijn Henchmen / Henchwomen wel gebeurt, en mensen worden naar de SSPX gestuurd ondermijnt Knudsen het beleid en gezag van de Paus. 

Zonder het te weten slaat u precies de spijker op zijn kop. Mijnheer Knudsen mag wel blij zijn met zulke intelligente aanhangers. 

Overigens is het ook nog eens waar dat de FSSP nooit bestaan zou hebben zonder de SSPX, en dat u nu geen Tridentijnse mis in Amsterdam had kunnen bijwonen zonder de opstand van M. Lefebvre. Een man waarvoor uw pater overigens diep respect heeft. Wat natuurlijk logisch is. 


 Ben je niet een beetje in de war de SSPX  i s gewoon paus getrouw ze willen niet anders.


 Praten als een slang met 2 koppen en 4 tongen is des Duivels. Eerst noemt Agnieter de SSPX schismatiek, en als Agnieter de pin op zijn/haar neus krijg beweert hij/zij doodleuk iets heel anders.

Geen wonder dat mijnheer Knudsen een bepaalde reputatie heeft. Blijft het feit staan dat niemand bij de Agneskerk meer kritische geesten ooit ook maar mag zeggen dat de criticus is ontheven van zijn zondagsplicht. __________________
Dirk

Datum:
Permalink   
 

De mensen die Knudsen om zich heen heeft verzameld zijn amateurs die vaak van toeten noch blazen weten. De kwaliteit van het kerkvolk bij het Agnesgebeuren houdt niet over; zelf vind ik dat die donkere mensen hun kinderen wel iets beter in toom mogen houden. Verder lopen er een aantal niet al te snuggere types rond.

Op het moment dat men weerwoord krijgt van iemand die het geheel niet zuiver genoeg vindt, presteert 1 sujet uit de entourage van Knudsen een misplaatste grap te maken. De entourage van Knudsen, noch Knudsen zelf, noch de FSSP, noch bisschop Punt, noch kardinaal Eijk, noch de paus MAG iemand ontheffen van de zondagsplicht alleen maar omdat de persoon in kwestie te kritisch is. Kritiek mag namelijk. Als zo'n persoon een liefhebber is van de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus wordt die persoon door deze houding effectief naar de SSPX gestuurd. Precies niet wat paus Franciscus wil, precies niet waarvoor de FSSP is opgericht. 

Een persoon mag NOOIT de toegang tot de kerk ontzegd worden als die persoon er komt om de H. Mis bij te wonen. Dit geldt ook voor de stille mis in de pastorie. Want een H. Mis is een H. Mis. Doet Knudsen of iemand uit zijn entourage dit wel, is één onderbouwde klacht naar de paus genoeg om Knudsen heel erg veel problemen te bezorgen. 

En dan reageert iemand uit zijn entourage dat de SSPX schismatiek is, en de FSSP behoort tot de kerk van Rome. De volgende dag reageert iemand anders uit zijn entourage dat de SSPX helemaal niet schismatiek is.

Mijnheer Knudsen heeft stiekem nogal wat sympathie voor de SSPX (die overigens formeel WEL schismatiek is, maar Knudsen zelf zou het zo nooit verkopen).

Overigens zou Knudsen onder gelijke voorwaarden nooit zijn toegelaten tot de SSPX. Het is ook twijfelachtig of iemand met zijn karakter daar getolereerd zou worden als hij wel aan de voorwaarden had willen voldoen. 

Knudsen is gewoon geen sterke pastor. Hij wil alleen niet al te intelligente Ja-Knikkers in zijn entourage. Van weerwoord is hij niet gediend. Ook niet als hij aantoonbaar fout zit. Zeer arrogante man die veel te jong zijn eigen gemeenschap gekregen heeft. Had beter opgeleid kunnen worden als kapelaan bij een meer ervaren superieur. Vooral jammer voor zichzelf. En inderdaad, een preekcursus zou hem goed doen! Hij kan er geen hout van. Verder is de man sociaal ook heel zwak. Naar mijn idee een heel nare man. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Als pater Knudsen had gezegd dat donkere mensen hun kinderen beter in toom moesten houden, was hij een vuile racist, maar u mag het ongehinderd zeggen - some are more equal... 

Als u maar orthodoxe paters en gelovigen lastert, wordt er iets door de vinger gezien.

Aan niemand werd de toegang ontzegd, het is weer leugen en laster. 

Maar dat is het enige wat u kunt. 

In Rome ligt men niet zo wakker van het feit dat een buitenlander niet zo goed kan preken.

Trouwens waar is de moderator, of is het te gevaarlijk voor jullie om een moderator te hebben?__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

Als pater Knudsen had gezegd dat donkere mensen hun kinderen beter in toom moesten houden, was hij een vuile racist, maar u mag het ongehinderd zeggen - some are more equal... 

Als u maar orthodoxe paters en gelovigen lastert, wordt er iets door de vinger gezien.

Aan niemand werd de toegang ontzegd, het is weer leugen en laster. 

Maar dat is het enige wat u kunt. 

In Rome ligt men niet zo wakker van het feit dat een buitenlander niet zo goed kan preken.

Trouwens waar is de moderator, of is het te gevaarlijk voor jullie om een moderator te hebben?


 Er wordt alleen maar herhaald wat mensen uit de entourage van Knudsen zoal beweren om aan te geven hoe dom die mensen zijn. Iemand ontsloeg iemand namens het Agnesgebeuren van zijn plicht de H.Mis te bezoeken bij de Agnes, de rest is een logische gevolgtrekking. Lees, het staat er. 

Met donkere mensen wordt alleen maar een bepaalde groep aangegeven zonder enige racistische negatieve bijbedoeling, u weet blijkbaar heel goed over welke mensen gesproken wordt. Knudsen kan hen aanspreken zonder gewag van ras te maken.

In Rome ligt niemand wakker van de slechte preekkwaliteiten van Knudsen, u geeft hiermee zelf toe dat hij niet preken kan. En dat klopt ook twee keer. Maar is niet het hoofdpunt. Lees maar eens goed.

Verder weet Knudsen, of anders Oostveen, heel goed waar de moderator te vinden is. Gewoon in Amsterdam. Eerder haalde hij al een topic over Knudsen "weg". Overigens is censuur niet zo iets heel moois, blijkbaar valt er het een en ander te verbergen. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Verder jagen de aanhangers van Knudsen met hun reacties de kritiek aan. Kritiek hoeft geen laster te zijn, je mag volgens de Nederlandse Wet hierin heel erg ver gaan. 

Gewoon lezen wat mensen uit het Agnesgedoe op deze draad hebben geschreven. Daarop is gereageerd. Als u deze discussie niet leuk vindt, moet u deze niet voeden. Er is wel degelijk een indirecte poging gedaan om iemand de toegang te ontzeggen, en wel op heel onfrisse wijze. De persoon werd ontslagen van zijn plicht.............................................................................................................................. En DAT mag dus niet. En dat weet u ook heel goed. 

 __________________
Jos

Datum:
Permalink   
 

Oostveen ook zo lekkere jongen.De man woont niet in Amsterdam  maar in Delft.__________________
Dirk

Datum:
Permalink   
 

Jos schreef:

Oostveen ook zo lekkere jongen.De man woont niet in Amsterdam  maar in Delft.


 Ik begrijp je, arme Knikker. In overleg met die Bisschop van H/A ontsla ik je van de verplichting nog langer naar de Agnes te gaan.

De SSPX is schismatiek, de FSSP hoort bij de kerk van Rome.

 Ben je niet een beetje in de war de SSPX  i s gewoon paus getrouw ze willen niet anders.

Zo reageren de Knudsisten op kritiek op hun idool. Mislukt cynisme en totaal tegenstrijdig. De 1 zegt "dit" de ander zegt weer "dat". Wat bewijst dat men van toeten noch blazen afweet. 

De kritiek komt dan ook nog van personen die Knudsen NIET Orthodox genoeg vinden.  Die mensen naar de SSPX sturen, is ten strengste verboden. Dit gebeurt indirect door mensen te ontslaan van de zondagsplicht bij de Agneskerk. Het enige alternatief om dan de oude liturgie te bezoeken is dan de SSPX. Zal bisschop Punt op de hoogte stellen dat namens hem mensen worden ontslagen van hun zondagsplicht bij de Agnes, en dus dat namens Jos Punt mensen naar de SSPX worden gestuurd. Kijken of dit overleg echt heeft plaatsgevonden. Vermoedelijk niet. 

En dan vader en zoon Oostveen. Prima lakeien voor Knudsen.

Dit heeft niks met lasteren van doen. Niks. Gewoon met reageren op reacties. En dat is wat anders. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:
Anoniem schreef:

Als pater Knudsen had gezegd dat donkere mensen hun kinderen beter in toom moesten houden, was hij een vuile racist, maar u mag het ongehinderd zeggen - some are more equal... 

Als u maar orthodoxe paters en gelovigen lastert, wordt er iets door de vinger gezien.

Aan niemand werd de toegang ontzegd, het is weer leugen en laster. 

Maar dat is het enige wat u kunt. 

In Rome ligt men niet zo wakker van het feit dat een buitenlander niet zo goed kan preken.

Trouwens waar is de moderator, of is het te gevaarlijk voor jullie om een moderator te hebben?


 Er wordt alleen maar herhaald wat mensen uit de entourage van Knudsen zoal beweren om aan te geven hoe dom die mensen zijn. Iemand ontsloeg iemand namens het Agnesgebeuren van zijn plicht de H.Mis te bezoeken bij de Agnes, de rest is een logische gevolgtrekking. Lees, het staat er. 

Met donkere mensen wordt alleen maar een bepaalde groep aangegeven zonder enige racistische negatieve bijbedoeling, u weet blijkbaar heel goed over welke mensen gesproken wordt. Knudsen kan hen aanspreken zonder gewag van ras te maken.

In Rome ligt niemand wakker van de slechte preekkwaliteiten van Knudsen, u geeft hiermee zelf toe dat hij niet preken kan. En dat klopt ook twee keer. Maar is niet het hoofdpunt. Lees maar eens goed.

Verder weet Knudsen, of anders Oostveen, heel goed waar de moderator te vinden is. Gewoon in Amsterdam. Eerder haalde hij al een topic over Knudsen "weg". Overigens is censuur niet zo iets heel moois, blijkbaar valt er het een en ander te verbergen. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Verder jagen de aanhangers van Knudsen met hun reacties de kritiek aan. Kritiek hoeft geen laster te zijn, je mag volgens de Nederlandse Wet hierin heel erg ver gaan. 

Gewoon lezen wat mensen uit het Agnesgedoe op deze draad hebben geschreven. Daarop is gereageerd. Als u deze discussie niet leuk vindt, moet u deze niet voeden. Er is wel degelijk een indirecte poging gedaan om iemand de toegang te ontzeggen, en wel op heel onfrisse wijze. De persoon werd ontslagen van zijn plicht.............................................................................................................................. En DAT mag dus niet. En dat weet u ook heel goed. 

 


Ik bedoelde: Als pater Knudsen niet zou kunnen preken, zou men daar in Rome er niet wakker van liggen. Nederlands is niet mijn moedertaal, vandaar. En dat weet u ook en u maakt daar misbruik van. 

U zoekt overal een excuus om orthodoxe geestelijken en gelovigen te kunnen belasteren. Gelijk de farizeeën met Jezus deden, zij zochten ook een reden om Hem te kunnen veroordelen. Op elke woord werd gelet, waar zij Hem op iets verkeerds konden betrappen. 

En u weet ook goed dat er geen moderator in Amsterdam bestaat, de bijdragen worden verwijderd door de de eigenaren van de server in Canada. 

 

 __________________
Anonieme meelezer

Datum:
Permalink   
 

De forum regels zijn opgesteld door ene "Guanto" http://rkforum.activeboard.com/t13181652/de-geboden-van-dit-rk-forum/?page=1#lastPostAnchor (-- Edited by Guanto at 01:57, 2008-03-17 ).

 

Het lijkt me aanvankelijk allemaal "ludiek" opgezet. Wat begon als een grapje lijkt volledig uit de hand gelopen. Een trol - zoals die HG - zal op elk serieus forum onmiddellijk verwijderd worden. Hier krijgt hij blijkbaar vrij spel. 

Maar of moderator "Guanto" (Mohammed El F.?) op dit forum nog iets doet is mij niet duidelijk. __________________
Henk Gadellaa

Datum:
Permalink   
 

Anonieme meelezer schreef:

De forum regels zijn opgesteld door ene "Guanto" http://rkforum.activeboard.com/t13181652/de-geboden-van-dit-rk-forum/?page=1#lastPostAnchor (-- Edited by Guanto at 01:57, 2008-03-17 ).

 

Het lijkt me aanvankelijk allemaal "ludiek" opgezet. Wat begon als een grapje lijkt volledig uit de hand gelopen. Een trol - zoals die HG - zal op elk serieus forum onmiddellijk verwijderd worden. Hier krijgt hij blijkbaar vrij spel. 

Maar of moderator "Guanto" (Mohammed El F.?) op dit forum nog iets doet is mij niet duidelijk. 


Henk Gadellaa, die u zonder argumenten naar de Regels der Wellevendheid als trol vals beschuldigt en uitscheldt, voldoet aan de regels van de Hemel, kan men niet van u zeggen! U kunt er nu Quanto en de regels  bij halen en Quanto heeft meer in een haar aan Christelijke naaste liefde naar de Regels der Wellevendheid dan u in uw hele lijf! Quanto is te verdedigen en krijgt eer in het Godsgericht, u krijgt de uitbrander van God naar Elifaz als u het zwijgen opgelegd krijgt en dan mag u nog blij zijn.....__________________
Anonieme vrager

Datum:
Permalink   
 

Wie is "Quanto"? Wat heeft die met de trol H.G. te maken? __________________
Dirk

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:
Anoniem schreef:
Anoniem schreef:

Als pater Knudsen had gezegd dat donkere mensen hun kinderen beter in toom moesten houden, was hij een vuile racist, maar u mag het ongehinderd zeggen - some are more equal... 

Als u maar orthodoxe paters en gelovigen lastert, wordt er iets door de vinger gezien.

Aan niemand werd de toegang ontzegd, het is weer leugen en laster. 

Maar dat is het enige wat u kunt. 

In Rome ligt men niet zo wakker van het feit dat een buitenlander niet zo goed kan preken.

Trouwens waar is de moderator, of is het te gevaarlijk voor jullie om een moderator te hebben?


 Er wordt alleen maar herhaald wat mensen uit de entourage van Knudsen zoal beweren om aan te geven hoe dom die mensen zijn. Iemand ontsloeg iemand namens het Agnesgebeuren van zijn plicht de H.Mis te bezoeken bij de Agnes, de rest is een logische gevolgtrekking. Lees, het staat er. 

Met donkere mensen wordt alleen maar een bepaalde groep aangegeven zonder enige racistische negatieve bijbedoeling, u weet blijkbaar heel goed over welke mensen gesproken wordt. Knudsen kan hen aanspreken zonder gewag van ras te maken.

In Rome ligt niemand wakker van de slechte preekkwaliteiten van Knudsen, u geeft hiermee zelf toe dat hij niet preken kan. En dat klopt ook twee keer. Maar is niet het hoofdpunt. Lees maar eens goed.

Verder weet Knudsen, of anders Oostveen, heel goed waar de moderator te vinden is. Gewoon in Amsterdam. Eerder haalde hij al een topic over Knudsen "weg". Overigens is censuur niet zo iets heel moois, blijkbaar valt er het een en ander te verbergen. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Verder jagen de aanhangers van Knudsen met hun reacties de kritiek aan. Kritiek hoeft geen laster te zijn, je mag volgens de Nederlandse Wet hierin heel erg ver gaan. 

Gewoon lezen wat mensen uit het Agnesgedoe op deze draad hebben geschreven. Daarop is gereageerd. Als u deze discussie niet leuk vindt, moet u deze niet voeden. Er is wel degelijk een indirecte poging gedaan om iemand de toegang te ontzeggen, en wel op heel onfrisse wijze. De persoon werd ontslagen van zijn plicht.............................................................................................................................. En DAT mag dus niet. En dat weet u ook heel goed. 

 


Ik bedoelde: Als pater Knudsen niet zou kunnen preken, zou men daar in Rome er niet wakker van liggen. Nederlands is niet mijn moedertaal, vandaar. En dat weet u ook en u maakt daar misbruik van. 

U zoekt overal een excuus om orthodoxe geestelijken en gelovigen te kunnen belasteren. Gelijk de farizeeën met Jezus deden, zij zochten ook een reden om Hem te kunnen veroordelen. Op elke woord werd gelet, waar zij Hem op iets verkeerds konden betrappen. 

En u weet ook goed dat er geen moderator in Amsterdam bestaat, de bijdragen worden verwijderd door de de eigenaren van de server in Canada. 

 

 

U op iets verkeerds betrappen is niet moeilijk. Door uw geringe intellect stapelen de blunders zich op. U wordt juist niet Orthodox genoeg geacht! Dus u liegt zoals gewoonlijk zoals het gedrukt staat. Nu zijn er ZAT buitenlandse priesters die UITSTEKEND kunnen preken, wellicht met een accent. Maar dat is geen probleem. Zolang de preek maar inhoud heeft. En dat hebben de preken bij u NIET ALTIJD. U zou op cursus kunnen gaan om uw preekkwaliteiten te verbeteren. Gewoon een beleefd advies. 
Verder: Belasteren. Dat is iemand betichten van iets wat niet is toegestaan krachtens de wet. Als je iemand beticht van het overtreden van de Wet, en als dat een bewuste onwaarheid zou zijn, dan is het laster. 
Bijvoorbeeld: Als ik beweer dat Pietje een moord heeft gepleegd, een bankoverval of een verkrachting, terwijl ik weet dat dit niet waar is, heb ik gelasterd. 
Het subjectieve waarde-oordeel aangaande uw persoon is een persoonlijke mening. Die mag geuit worden, ook als die persoonlijke mening lelijk gekleurd is. Naar mijn mening hebt u een zwak en naar karakter en zijn uw capaciteiten niet bijzonder. Andere mensen kunnen daar weer anders over denken, en dat is hun en mijn goed recht. Verder voedt u de kritiek op uw persoon zelf. Onder andere met uw vileine leugens. Een leugen is een leugen, uw verdediging over Jezuiten-Leugentjes voor bestwil pruim ik niet. 
Verder heb ik het recht niet onder de indruk te zijn van uw gelovigen. Althans van de meerderheid van deze mensen. 
Het klopt natuurlijk ook weer dat niemand naar uw kerk hoeft te gaan, dat is de andere kant van de medaille. 
Wat mij het meest opvalt is dat u ofwel een belabberde fondsenwerver bent, of dat uw gelovigen weinig kunnen missen. Mag dat gezegd worden? Welja! Is dat laster? Welneen!

 __________________
Agnieter

Datum:
Permalink   
 

Zalig de armen van geest.__________________
Koninkrijk Gods

Datum:
Permalink   
 

Agnieter schreef:

Zalig de armen van geest.


 Nou, u hebt al een plaatsje in de Hemel gereserveerd voor uw critici. Want Hunner is het Koninkrijk Gods!

Een plaatsje waarvan u in ieder geval nog verre van zeker bent. __________________
Anoniem 13:14

Datum:
Permalink   
 

Ik ben pater Knudsen niet, ik spreek niet over mezelf in de derde persoon!

 __________________
Dirk

Datum:
Permalink   
 

Anoniem 13:14 schreef:

Ik ben pater Knudsen niet, ik spreek niet over mezelf in de derde persoon!

 


 Nou, u beriep u erop dat u beroerd Nederlands sprak, dus de vergissing is dan niet zo moeilijk verklaarbaar. 

Knudsen kan absoluut niet preken. Er zijn tig buitenlandse priesters in Nederland. De meesten kunnen redelijk tot zeer verdienstelijk preken. Zeereerwaarde Knudsen is hier de uitzondering. Hij mist de Gave van het Woord. Nul talent op dat gebied. Zelf vind ik dat een ENORM minpunt.

Blijkbaar vinden de vaste klanten van Knudsen "het" niet zo'n probleem, volgens sommigen zou de H. Mis zelfs wel zonder preek kunnen (een dame deed tegenover mij deze boude uitspraak, het niveau van de klanten houdt dus niet over).

TIP: Laat Knudsen de preek in het Latijn doen, zijn klanten zouden het meer dan schitterend vinden. Aangezien de meesten van zijn klanten het Latijn niet zo heel goed beheersen maakt het dan niet uit dat de preken matig qua inhoud zijn. Dan ook nog de evangelie-lezing in het Latijn en het feest is compleet! De klanten zouden het in overgrote meerderheid helemaal prima vinden. En het is nog toegestaan ook, kerkrechtelijk! Dat zou pas echt zuiver Orthodox zijn! Wellicht kan er zo een grotere groep gelovigen worden aangeboord. Gemiddeld komen er zo'n 120 mensen naar die kerk. Dat moeten er toch 200 kunnen worden!

Gewoon doen man!__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Pater Knudsen moet dan toch iets wel goed doen, 120 mensen aan je binden

is niet niets. Gaat hij veel op bezoek bij zijn parochianen of zo? Op de foto's

zie je hem meestal lachend. Hij ziet er uit alsof hij een innemend persoon is. __________________
Lars Drost

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

Pater Knudsen moet dan toch iets wel goed doen, 120 mensen aan je binden

is niet niets. Gaat hij veel op bezoek bij zijn parochianen of zo? Op de foto's

zie je hem meestal lachend. Hij ziet er uit alsof hij een innemend persoon is. 


 Nou, zo lang je het voor 100% (of meer) met hem eens bent zou hij best innemend kunnen zijn. En natuurlijk doet de man voor zijn schare goede dingen. Denk niet dat de man veel op bezoek gaat bij zijn parochianen. Denk eerder dat hij het leven leeft van een contemplatief eenzaam monnik, een soort Karthuizer, die op Zondag zijn Hoogmis mag doen, en door de week zijn Laagmissen. In de tussentijd spendeert hij tijd aan studie en gebed. Van zo'n soort priester mag niet te veel verwacht worden op het Wereldse vlak. Natuurlijk zou hij kunnen gaan oefenen om beter te leren preken, maar zijn gelovigen komen niet naar de kerk vanwege De Preek. Althans, de meesten NIET!

Je weet wat je krijgt, als je dat niet goed vind, ga dan elders heen. Mij valt ook op dat er bij de SSPX aanzienlijk beter gepreekt wordt; maar misschien staat de pater enigszins onder curatele "over wat hij zegt". __________________
Roy

Datum:
Permalink   
 

Bij de seminaria van de SSPX wordt de foei lelijke harses van Martin Knudsen aan priesterstudenten getoond om te laten zien welke klootzak overloper Schijffelen pootje heeft gelicht. Als afschrikwekkend voorbeeld. Het is nauwelijks te geloven dat Knudsen wegkomt met zijn hufterige gedrag. __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Roy schreef:

Bij de seminaria van de SSPX wordt de foei lelijke harses van Martin Knudsen aan priesterstudenten getoond om te laten zien welke klootzak overloper Schijffelen pootje heeft gelicht. Als afschrikwekkend voorbeeld. Het is nauwelijks te geloven dat Knudsen wegkomt met zijn hufterige gedrag. 


 Knudsen deugt niet helemaal. Maar de combi Knudsen-Schijffelen was een complete mismatch. Dat is niet alleen de schuld van Knudsen, hoewel zijn gedrag in dezen "niet verheffend" genoemd mag worden. Dat Knudsen door Tissier de Mallerais (met instemming van B. Fellay) op een zwarte lijst is geplaatst zal Knudsen vermoedelijk een grote worst zijn?  Hij is niet van die SSPX club, wellicht versterkt dit zelfs zijn positie.

En dan die inmiddels al lang verhuisde wiskunde lerares. Knudsen heeft deze mevrouw gebruikt zoals ze gebruikt wilde worden. Daarvoor heeft ze enkele onbeduidende privileges gekregen. Boeit verder niemand. 

Als je het niks vindt in Amsterdam, dan kun je altijd nog naar Leiden afreizen. Ergo: Knudsen ontbeert genoeg toezicht van zijn orde. __________________
Jos

Datum:
Permalink   
 

Anonieme vrager schreef:

Wie is "Quanto"? Wat heeft die met de trol H.G. te maken? 


 De ex lutheraan en Deen Knudsen en Henk Gadellaa schijnen goede vrienden te zijn van elkaar.

Ze hebben dikke pret samen.__________________
Henk Gadellaa

Datum:
Permalink   
 

Jos schreef:
Anonieme vrager schreef:

Wie is "Quanto"? Wat heeft die met de trol H.G. te maken? 


 De ex lutheraan en Deen Knudsen en Henk Gadellaa schijnen goede vrienden te zijn van elkaar.

Ze hebben dikke pret samen.


 voor vrienden geldt:

  [9] Met* de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, heb Ik jullie liefgehad. Blijf in die liefde met Mij verbonden. [10] Als je mijn opdracht* ter harte neemt, zul je in liefde met Mij verbonden blijven, zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen en met Hem in liefde verbonden blijf. [11] Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde volkomen te maken. [12] Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar* liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen. [13] De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. [14] Mijn vrienden zijn jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag. [15] Voor Mij zijn jullie geen* dienstknechten meer: een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld.(John 15)

 

en voor knechten geldt dat men nog niet overal even  en geheel vol in de H.Geest is:

  [12] Eigenlijk heb Ik jullie nog* veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken.(John 16)

dan heeft men door te gaan met liefdevol versterven :


     [33] Zoals in alle gemeenten van de heiligen* [34] moeten de vrouwen(knechten) in uw bijeenkomsten hun mond houden. Het* is hun niet toegestaan het woord te nemen; zij moeten ondergeschikt blijven, zoals trouwens de wet voorschrijft. [35] Willen zij iets te weten komen, dan moeten zij er thuis hun man maar naar vragen; een vrouw(knecht) hoort nu eenmaal niet in de gemeente het woord te voeren. [36] Is Gods woord soms van u uitgegaan? Is het alleen tot u doorgedrongen?(1Kor 14)

het woord vrouw is hier niet naar vrouw in het algemeen geschreven want allen dus ook vrouwen worden gevraagd te profeteren(1Kor 14,24), vrienden van Jezus te zijn! Vrouw is hier specifiek geschreven naar hen die geen Openbaring heeft verkregen:

. [28] Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen, maar spreken voor zichzelf en voor God. [29] Van de profeten mogen er twee of drie het woord voeren, en de overigen moeten het beoordelen. [30] Wanneer een andere aanwezige een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. [31] U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen iets kunnen leren en troost ontvangen. [32] De geesten van de profeten zijn ondergeschikt aan de profeten zelf, [33] want God is geen God van wanorde, maar van vrede.(1Kor 14)

en bidden voor Openbaring:

[13] Wanneer de Geest der waarheid komt, zal* Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat* komen gaat, zal Hij jullie meedelen. [14] Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. [15] Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.

Het Oordeel Die ik gaf over de FSSP is genoeg: ook zij hebben terug te keren in de Hemels Katholieke Kerk, ze kunnen dat goedschiks doen of door hun eigen kwaadschiks als de genade tijd om is!

 __________________
Utah

Datum:
Permalink   
 

Roy schreef:

Bij de seminaria van de SSPX wordt de foei lelijke harses van Martin Knudsen aan priesterstudenten getoond om te laten zien welke klootzak overloper Schijffelen pootje heeft gelicht. Als afschrikwekkend voorbeeld. Het is nauwelijks te geloven dat Knudsen wegkomt met zijn hufterige gedrag. 


 Juist!__________________
Agnieter

Datum:
Permalink   
 

Utah schreef:
Roy schreef:

Bij de seminaria van de SSPX wordt de foei lelijke harses van Martin Knudsen aan priesterstudenten getoond om te laten zien welke klootzak overloper Schijffelen pootje heeft gelicht. Als afschrikwekkend voorbeeld. Het is nauwelijks te geloven dat Knudsen wegkomt met zijn hufterige gedrag. 


 Juist!


 Alles pure laster.__________________
Anonieme Agnieter

Datum:
Permalink   
 

Utah schreef:
Roy schreef:

Bij de seminaria van de SSPX wordt de foei lelijke harses van Martin Knudsen aan priesterstudenten getoond om te laten zien welke klootzak overloper Schijffelen pootje heeft gelicht. Als afschrikwekkend voorbeeld. Het is nauwelijks te geloven dat Knudsen wegkomt met zijn hufterige gedrag. 


 Juist!


Zo kan die wel weer even, meneer Hansje!

Fijn dat ons Goofje, die van toeten noch blazen weet,  ook weer een duit in het wil zakje wil doen. __________________
Livia

Datum:
Permalink   
 

Agnieter schreef:
Utah schreef:
Roy schreef:

Bij de seminaria van de SSPX wordt de foei lelijke harses van Martin Knudsen aan priesterstudenten getoond om te laten zien welke klootzak overloper Schijffelen pootje heeft gelicht. Als afschrikwekkend voorbeeld. Het is nauwelijks te geloven dat Knudsen wegkomt met zijn hufterige gedrag. 


 Juist!


 Alles pure laster.


 Laster is het onterecht beschuldigen van iets laakbaars. Daar is HIER geen sprake van. Knudsen WORDT opgevoerd bij de SSPX seminaria als voorbeeld hoe DOM het is om van de SSPX over te stappen naar de FSSP. Of men een foto van zijn hoofd laat zien, weet ik dan weer niet. __________________
tytt

Datum:
Permalink   
 

Livia schreef:
Agnieter schreef:
Utah schreef:
Roy schreef:

Bij de seminaria van de SSPX wordt de foei lelijke harses van Martin Knudsen aan priesterstudenten getoond om te laten zien welke klootzak overloper Schijffelen pootje heeft gelicht. Als afschrikwekkend voorbeeld. Het is nauwelijks te geloven dat Knudsen wegkomt met zijn hufterige gedrag. 


 Juist!


 Alles pure laster.


 Laster is het onterecht beschuldigen van iets laakbaars. Daar is HIER geen sprake van. Knudsen WORDT opgevoerd bij de SSPX seminaria als voorbeeld hoe DOM het is om van de SSPX over te stappen naar de FSSP. Of men een foto van zijn hoofd laat zien, weet ik dan weer niet. 


 De Deen Knudsen zielig  ventje maar die Livia wat een heerlijk ding zeg__________________
«Eerste  <  1 2 3 4 59  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard