Post Info TOPIC: Alkmaar: St Josephkerk krijgt B status
Parochiaan St. Joseph

Datum:
Alkmaar: St Josephkerk krijgt B status
Permalink   
 


Middels dit forum wil ik mijn grote verbazing uitspreken over het (wan) beleid van het bisdom Haarlem-Amsterdam aangaande gebouwenbeheer. Onze laat-neogothische Josephkerk is ruim 5 jaar geleden voor (als ik het goed heb) anderhalf miljoen euro gemoderniseerd en heringericht. Of dit wel of niet mooi is geschiedt wil ik hier in het midden laten. De kerk zou de hoofdkerk worden van de Matthias Laurentius Parochie van Alkmaar. Wat schetst mijn verbazing: In het ABC kerkenplan van bisschop Punt wordt de Sint Joseph gedegradeerd naar de status van B kerk (ondanks de recente miljoenen investering) en wordt de andere monumentale parochiekerk Laurentius aan het verdronkenoord nu opeens A kerk, de Laurentius wordt dus hoofdkerk. Had men net zo goed niet die miljoenen kunnen investeren om de Joseph te moderniseren. Verder haalt het bisdom nog een staaltje van potverteren/snelgeld maken op de korte termijn uit. Althans een poging daartoe. In deze barre tijden, waar bijna geen huis verkocht wordt, heeft men de pastorie van de Josephkerk te koop gezet. Je krijgt er zonder meer een niet al te hoog bedrag voor, maar dan heeft de bisschop natuurlijk wel geld vrijgemaakt (voor welke doeleinden?). Natuurlijk veel slimmer zou zijn om de pastorie te verbouwen tot apartementen en deze voor een leuke prijs te verhuren. Een eenmalige investering die er binnen 5 jaar weer uit is.

Ben ik nu de enige die dit alles waanzinnig vindt?__________________
Theodore

Datum:
RE: St Joseph kerk Alkmaar, waarom degradatie naar B status?
Permalink   
 


Niet zo moeilijk te verklaren allemaal hoor! De Joseph is op termijn ook verkoopbaar,net als de pastorie, nu is het al gedeeltelijk ingericht als kantoor. Bij de Laurentius kan dat niet, omdat ook het interieur onder monumentenzorg valt. Dat wetende kun je beter de Laurentius een A predikaat geven. De Laurentius, gelegen in de binnenstad, is ook te gebruiken voor culturele doeleinden.

Dat er veel geld is verkwist met de herinrichting van de Joseph klopt. Dat kwam uit de koker van emeritus pastoor Jan L. Bus. Hij wilde zou het geld van de gesloopte Don Bosco benutten voor de eigen parochie. Dat de bisschop dit allemaal goed heeft gevonden is weer een ander verhaal. En het is nog niet eens goed gedaan. Het pleisterwerk laat op diverse plaatsen los, dat ziet er over 10 a 15 jaar "niet meer uit".

Verder wil mijnheer de bisschop geen vastgoedbedrijf runnen. Daarom verkoopt hij overbodige gebouwen. Dat het in Italie heel gewoon is voor de kerk om vastgoed te exploiteren weet de bisschop misschien wel, maar hij heeft gewoon geld nodig. Via de collecteschalen komt tegenwoordig niet meer te veel binnen. De bisschop heeft dure projecten, die hij eigenlijk niet betalen kan. Die projecten worden betaald met de verkoop van bezittingen. Liever een kleine opbrengst dan geen opbrengst.

Verder heeft niet de bisschop de Joseph tot hoofdkerk gebombardeerd, dat heeft Jan L. Bus gedaan. Dat wordt nu om bovenstaande reden weer gecorrigeerd?__________________
Anoniem

Datum:
Alkmaar: St Josephkerk krijgt B status
Permalink   
 


***__________________
J.F.M. Butter

Datum:
Permalink   
 

Anoniem schreef:

Onlangs hebben de priesters van de regio ten overstaan van een kleine 60, meest hoogbejaarde, parochianen een en ander proberen uit te leggen.

Nu begrijp ik heel goed waarom Pater V. Demianczuk na 2 jaar totaal moegestreden er de brui aan heeft gegeven. Wat een kansloze missie!

Voor de tigste keer stelden dezelfde personen die altijd wat te mekkeren hebben hun onbenullige vraagjes.

De ene vraag nog dommer dan de andere vraag. Oprechte verbazing op het eerlijke antwoord over communie onder twee gedaanten. Alsof men dit niet had kunnen weten als men zich erin had verdiept?

Over een half jaar is er weer zo'n bijeenkomst. Waarom? Opdat dezelfde mensen weer dezelfde of andere vragen naar de bekende weg kunnen gaan stellen?

Heb me grijsgroenrot geergerd, mij zullen ze de volgende sessie niet meer zien.

Positief is dat de priesters de indruk willen wekken van inspraak. Maar eigenlijk is het onzin.

Het beeld dat geschetst werd over het alsmaar dalende kerkbezoek was m.i. nog te positief. De heren pastores vermoeden dat het kerkbezoek over 15 jaar van nu ongeveer gehalveerd zal zijn.  Naar mijn inschatting zal er over 20 jaar bijna niemand meer in de kerk zitten. Met dit toekomst perspectief in gedachten moeten nu keuzes gemaakt worden, zodat die pakweg 100 mensen die over 20 jaar nog naar de kerk gaan in de Regio Groot Alkmaar ook nog ten minste 1 bruikbaar kerkgebouw hebben.

Welke dat zal zijn, zou mij in eerlijkheid een hele grote worst wezen.

Waar is, zoals iemand al stelde, dat de Joseph te verkopen is aan een particulier. Er valt best een kantoorgebouw van te maken, of men kan het geheel verbouwen tot apartementencomplex. Heeft men in Haarlem ook gedaan met een vergelijkbare kerk. Van de Joseph valt alleen de buitenkant onder monumentenzorg, binnen kan men zijn gang gaan.

Een sterfhuis pur sang, weinig motiverend voor de voorgangers.

En blijkbaar valt er niks tegen te doen om het tij te stoppen.


Die mensen rond het Pius X gebeuren in Alkmaar zijn de weg echt compleet kwijt. Een van die lieden stelde voor om de Pius X parochianen te laten kerken in de vrijzinnig protestantse Vrijheidskerk. En die priesters maar beleefd antwoorden dat ze het met het bisdom zouden opnemen.

De Pius X gaat dicht. En dat is in de gegeven omstandigheden logisch. Dan is het uiteraard de bedoeling dat de parochianen gaan kerken in de nabij gelegen Josephkerk. De Josephkerk, heringericht en wel, onderdeel van de zelfde parochie, ligt hemelsbreed op 2 kilometer van de Vrijheidskerk. Waarmee ik wil aangeven dat bepaalde mensen rond het Pius X gebeuren enorm zeuren. Natuurlijk gaat het bisdom dit afschieten, men wil de Josephkerk bij dalend kerkbezoek toch exploiteerbaar houden. Dat gaat niet lukken als de "katholieken" gaan buurten in een protestantse kerk.

Die mensen zijn niet bereid 2 kilometer verder te reizen voor een kerkdienst? Wat hebben die mensen een sterk geloof!

Als de mensen zich niet thuisvoelen in de Joseph, moet men dit gewoon aankaarten. De mensen van de Pius X kerk vinden het in grote meerderheid helemaal niks hoe de Joseph is heringericht. Het goede nieuws is dat veel Josephgangers dezelfde mening zijn toegedaan. Op een klein groepje getrouwen van emeritus pastoor Jan L. Bus na! Als de meerderheid van de parochianen niet in een cirkel wil zitten, trek dan je mond open. Uit beleefdheid naar Jan L. Bus toe heeft men een en ander intact gelaten na zijn emeritaat, maar de priesters zijn er ook niet dolenthousiast over. Als blijkt dat 80% van de praktiserende gelovigen dit niet wil, is het zo veranderd. Pilot Jan L. Bus mislukt.

In de Pius X heeft men de stoelen ook weer in rechte rijen gezet, na eerst een stevige pot ruzie met Jan L. Bus. Die ruzie hoeft nu niet meer. Dit soort discussies is zinvol, omdat de priesters er iets mee kunnen. Het overige NIET.

En het is inderdaad logisch dat pater Victor hardhollend is weggerend.

 __________________
Gelovige

Datum:
RE: St Joseph kerk Alkmaar, waarom degradatie naar B status?
Permalink   
 


Het is altijd zo dat een kleine (linkse, progressieve) minderheid doet geloven alsof zij in de meerderheid zijn, en ze maken (overal in de progressieve media) een enorme kabaal, terwijl de meerderheid van de parochianen wel hartgrondig eens is met het bisdommelijk beleid. Deze minderheid terroriseert als decennialang de Nederlandse Kerk. En als de meerderheid een keer zijn mond opendoet, worden ze overschreeuwd en monddood gemaakt.

Hoog tijd dat we het niet meer pikken.__________________
lezer

Datum:
Permalink   
 

Goed gezegd, Gelovige!__________________
Essie ten Boekhorst

Datum:
Permalink   
 

Gelovige schreef:

Het is altijd zo dat een kleine (linkse, progressieve) minderheid doet geloven alsof zij in de meerderheid zijn, en ze maken (overal in de progressieve media) een enorme kabaal, terwijl de meerderheid van de parochianen wel hartgrondig eens is met het bisdommelijk beleid. Deze minderheid terroriseert als decennialang de Nederlandse Kerk. En als de meerderheid een keer zijn mond opendoet, worden ze overschreeuwd en monddood gemaakt.

Hoog tijd dat we het niet meer pikken.


 Ga niet geloven dat de mensen in de Schermer-polder het eens zijn met het bisschoppelijk voornemen hun kerk aan de eredienst te ontrekken. Het is helemaal geen armlastige parochie. Overdreven progressief is men ook niet. De reden dat de bisschop deze kerk Michael wil sluiten ligt gelegen in het feit dat deze kerk, net als de Pius X, niet onder monumentenzorg valt. Dus mag er gesloopt en verkocht worden. Nu valt de kerk in Bergen formeel ook niet onder monumentenzorg, maar in Bergen zou de complete pleuris uitbreken als de bisschop de kerk Petrus en Paulus zou willen sluiten, verder is Bergen natuurlijk wel een stuk groter dan de Schermerpolder qua inwoners.

Als de parochianen van de Michael tegen het bisschoppelijk beleidsvoornemen bezwaar aantekenen bij het Vaticaan, is de kans heel groot dat Punt zijn zin niet krijgt. Financieel gezonde kerkgemeenschappen (hoe klein ook)sluiten, alleen maar om geld te maken tbv financieel ongezonde kerkgemeenschappen ligt helemaal niet goed in Rome. Bij Pius X, een broeinest van progressief onwetend geneuzel, ligt dit anders. De mensen daar hebben heel dichtbij het Hoefplan de mogelijkheid om in de Joseph te kerken (het idee om in de Vrijheidskerk (vrijzinnig protestant) te gaan kerken is gewoon ziek).

Feit blijft dat mijnheer de bisschop Punt op veel te grote voet leeft met zijn statusprojecten. Welke dat zijn kan ieder zelf invullen. Over 10 jaar kan dit allemaal echt niet meer, ook al verkoopt Punt nu wat te verkopen is. Dat men overbodige gebouwen probeert te verkopen is verdedigbaar, als ze echt overbodig zijn (dat is de Michaelkerk niet) en als de inkomsten wijs worden beheerd en niet terstond potverteerd.  Dat laatste is helaas wel de staande praktijk. En dat bij een bisschop die zich econoom noemt?__________________
H. Rutten

Datum:
Permalink   
 

De argumentatie van het bisdom om de H. Michael zsm te sluiten is het feit dat het een kleine parochie is (Zuid Schermer is een klein dorpje, in heel de Schermer wonen 6000 mensen) waar onvoldoende mensen naar de kerk gaan om de inzet van schaarse priesters te rechtvaardigen.

Weet wel bijna zeker dat het Vaticaan korte metten zal maken met deze argumentatie, de parochie is financieel gezond. Maar dan moet je wel klagen daar! Punt wil gewoon waar mogelijk alles verkopen wat niet monumentaal is. De Maria parochie is niet verkoopbaar omdat men het kerkgebouw "De Blije Mare" samen in eigendom heeft met de PKN (2 kerken in 1 gebouw). Verder wordt het gebouw "De Blije Mare" vaak gebruikt door mensen van de Neo Catechumenale Weg. Daar is niks mis mee, overigens.

Wat echter in dit verband niet klopt is dat de pastores van de Neo Catechumenale Weg zogenaamd geen tijd hebben om voor 50 a 60 mensen in de Schermer een eucharistie-viering te verzorgen, maar men heeft wel tijd genoeg om regelmatig min of meer geheime missen volgens de Neo Catechumenale Liturgie te verzorgen voor leden van die groep. Daar zijn naar van wat ik gehoord heb hooguit 30 mensen aanwezig.

Dit deugt gewoon niet. Desnoods celebreert men een mis om 1 uur s'middags. Wellicht komen dan ook mensen die anders graag uitslapen op zondag!

Dit alles heeft helemaal niks met de tegenstelling van progressief-conservatief te maken, maar alles met geldhonger van de bisschop. Dan bezuinigt hij maar stevig op minder belangrijke zaken.__________________
Gelovige

Datum:
Permalink   
 

Hoe lang kan men nog de schandalijk hoge salarissen van - laten we eerlijk zijn - veelal totaal nutteloze pastorale werkers en werksters (weer zo'n erfenis van de linkse dominantie in de Kerk vanaf 1968.) financieren?__________________
Marielle

Datum:
Permalink   
 

Gelovige schreef:

Hoe lang kan men nog de schandalijk hoge salarissen van - laten we eerlijk zijn - veelal totaal nutteloze pastorale werkers en werksters (weer zo'n erfenis van de linkse dominantie in de Kerk vanaf 1968.) financieren?

Pastoraal werkers/werksters krijgen een salaris welke normaal is voor mensen met een hbo opleiding. Dit soort mensen werkt niet tegen het minimum loon. Wij in Limmen hebben al jarenlang een pastoraal werker, hij woont met zijn gezin in de pastorie. Het dorp loopt weg met hem, het kerkbezoek ligt relatief hoog. In de Cornelius parochie zijn bijna nooit eucharistie-vieringen, het zijn bijna altijd Woco's. Formeel is de pastoor van Heiloo ook de pastoor van Limmen. Dat is niks meer dan een formele truc van het bisdom om aan eisen van het Vaticaan te voldoen. Want de pastoor van Heiloo laat in Limmen slechts hoogst zelden zijn gezicht zien. De parochie kan de pw-er gemakkelijk betalen, want er komen veel mensen die ruimhartig geven. Nutteloos wil ik hem dus niet noemen.

Anders ligt het met de financiering van de Neo Catechumenale Weg (Redemptoris Mater-Nieuwe Niedorp). Een afgrijselijk dure manier om aan priesters te komen. Velen beginnen er de opleiding, edoch weinigen verlaten het Seminarie met het priesterbrevet. En als dan zo'n jongeman in een parochie te werk wordt gesteld, daalt daar vaak al heel snel het kerkbezoek en dus de collecte gelden. Gewoon omdat zo'n jongeman de mensen niet begrijpt, en de mensen zo'n jongeman niet. Dit is veel duurder dan het inhuren van PW-ers. Zet bv. in Limmen een Camino-priester neer, ik kan u garranderen dat het kerkbezoek met driekwart zal dalen binnen 1 jaar.

Om o.a. de afgrijselijk dure hulp van het Neo Catechumenaat te kunnen blijven betalen moet de bisschop alles wat enigszins verkoopbaar is zo spoedig mogelijk verkopen.

Verder behoor ik niet tot diegenen die zeggen dat het Neo catechumenaat uit slechte personen bestaat, maar ik weet wel dat deze mensen zulke radicale cultuur oneigen idealen koesteren waardoor ze totaal niet in Nederland thuishoren. Hierdoor werkt hun dure inzet contraproductief waardoor het nog duurder wordt.


 __________________
Gelovige

Datum:
Permalink   
 

Dit soort mensen werkt niet tegen het minimum loon.

Och, gaat het toch niet om een roeping?

En de Mensenzoon had geen steen om zijn hoofd op neer te leggen...__________________
Bordewijxk

Datum:
Permalink   
 

Gelovige schreef:

Dit soort mensen werkt niet tegen het minimum loon.

 

Och, gaat het toch niet om een roeping?

En de Mensenzoon had geen steen om zijn hoofd op neer te leggen...


 Gedeeltelijk hebt u gelijk.

Een niet-gewijde pastoraal werker is geen priester. Bij priesters wordt gesproken van een roeping.

Bij pastoraal werkenden ligt dat toch echt anders. Voor hen is het gewoon een beroep. Natuurlijk zal men wel affiniteit met het pastoraat hebben (hoop ik).

Vanaf begin jaren 70 heeft o.a. het bisdom Haarlem-Amsterdam de functie van niet gewijd pastoraal werker ingevoerd. Heden kennen alle bisdommen deze functie. Saillant detail is dat Roermond dit als laatste invoerde na het aantreden van bisschop Wiertz. Sommige bisdommen, w.o. Haarlem-Amsterdam is nu actief bezig het zelf gecreeerde fenomeen te laten uitsterven. Andere bisdommen kiezen hierin weer een andere lijn, met als extreem voorbeeld het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Feit blijft dat de bisdommen deze functie zelf hebben bedacht, hoewel ze er soms niet meer zo blij mee zijn. Men heeft ook de functie-eisen vastgesteld. Men heeft de lat op HBO niveau gelegd. Wil men mensen voor zo'n functie enthousiasmeren, is daarvoor een marktconform salaris nodig. Anders kiest bijna niemand voor die functie.

Door de enorme teloorgang van het kerkbezoek sinds begin jaren 70, en het inhuren van buitenlandse gewijde priesters (met hopelijk een roeping) is de gekunstelde noodgreep van pastoraal werkers vaak niet meer nodig. In het bisdom Groningen Leeuwarden heeft men uitdrukkelijk gekozen (tot op heden) om geen buitenlandse priesters in te huren. Daarom is men steeds afhankelijker geworden van die ongewijde pastoraal werkers. De spagaat van een bisschop begrijp ik. Want er kleven wel degelijk nadelen aan het inhuren van priesters uit het buitenland. Diegenen die hiertoe bereid zijn zijn bijna zonder uitzondering lidmaat van ultra conservatieve organisaties. En heel goedkoop zijn ze ook niet, alle kosten meegerekend.__________________
meelezer

Datum:
Permalink   
 

Maar was niet het Neocatechemunaat bedacht om de pastorale werkers op te heffen?__________________
V. Abt

Datum:
Permalink   
 

meelezer schreef:

Maar was niet het Neocatechemunaat bedacht om de pastorale werkers op te heffen?


 Welnee. Pastorale Werkers is een typische West Europese, mn. Nederlandse uitvinding voortgekomen uit nood.

Het Neo Catechumenaat is in Spanje bedacht en in bepaalde delen van Zuid Europa tot wasdom gekomen. Pastorale werkers heb je daar niet. Het Neo Catechumenaat is bedacht om de kerk radicaal te vernieuwen vanuit een ultra conservatieve invalshoek. Pas decennia na de invoering van pastorale werkers in Nederland kwam men op het idee om mensen uit te zenden over de wereld. Zogenaamd om te evangeliseren onder de heidenen. Aangezien dit niet gebeurt, is de echte reden een andere.

Kiko Arguello droomt ervan om de kerk te hervormen zo veel mogelijk naar zijn hersenspinselen. Dat gaat niet lukken als hij met zijn mensen alleen in Spanje en Italie actief zijn. Want de katholieke kerk is een wereldkerk. Om die reden stuurt deze man groepen leken en priester-studenten (in kleine groepjes) de hele wereld over. In de hoop overal een vinger in de pap te hebben. Dat men in het bisdom Haarlem de pastoraal werkers verdringt, is slechts een bijkomstigheid. Het Neo catechumenaat is niet opgericht om een gericht Nederlands probleem op te lossen. Ware dat wel zo, dan had het een hele eer geweest voor de Kikos om naar dit landje te mogen afreizen. Maar dat is het niet. Velen gaan liever naar elders. De Nederlandse voedingsbodem is heel onvruchtbaar voor de zaadjes van Kiko.

Verder kun je mensen niet opheffen. Dus ook geen pastoraal werkers. Wel kun je een bepaalde functie opheffen. Opvallend is hier dat bisschop Wiertz van Roermond juist niet zo heel lang geleden als laatste bisschop de functie van pastoraal werker/ster heeft ingevoerd. Precies dezelfde bisschop die ook niet zo lang geleden besloot tot inhuring van de Camino.__________________
J. Mellon

Datum:
Permalink   
 

Zelfs drampastoor J. L. Bus, toch een extreme modernist in hart en nieren, was niet instaat het volkje rond het Pius X gebeuren onder de duim te houden. Deze mensen bliefden de herinrichting van hun kerkzaaltje niet. En terrecht. De meeste parochianen van de Josephkerk vonden de herinrichting van hun kerk ook niet geweldig, maar die hielden zich verder koest, op wat gemopper op de onpopulaire pastoor Bus na. De Pius X-ers niet, aangevoerd door de intens populaire koster werden de stoelen anders gezet dan pastoor Bus wilde. Het kerkt ook voor geen meter in zo'n cirkel! Dramkampioen Bus werd me een partijtje boos, maar koos toch eieren voor zijn geld. Nadien kwam hij zelden meer in de Pius.

Dit alles is de erfenis van pastoor Jan Adolfs, die in de jaren 70 een kerkcultuur heeft gecultiveerd die de lokale bejaardensoos normaal is gaan vinden, maar die eigenlijk tamelijk afwijkt van wat normaal gevonden wordt in de Wereldkerk. Zijn lieve opvolger Niek van Kan, een voormalig missionaris, heeft hier helemaal niks aan willen of kunnen veranderen. De man had ook een fragiele gezondheid.

Een van de redenen dat pastoor Wagemaker zo snel mogelijk wegwilde in het Alkmaarse ligt in de praktijken die normaal waren in en rond de Pius X. Een van de redenen dat pater Victor totaal opgebrand is afgetaaid zijn de praktijken in de Pius X die hij wilde veranderen, maar niet kon.

Sommige van die zeikerds zijn niet eens bereid die 2,5 kilometer te reizen naar de Josephkerk.

 __________________
René

Datum:
Permalink   
 

De mensen rond het Pius X gebeuren kunnen maar niet begrijpen dat om de Joseph te exploiteren het noodzakelijk is dat de Pius X-ers zullen verkassen naar de Joseph. Als zij weer een kerkzaaltje openen, nu in de Vrijheidskerk, komt er van het noodzakelijke beleid om kosten te besparen niks terrecht. De kosten van de Joseph lopen gewoon door, en de nieuwe kerkzaal is ook niet helemaal gratis.

Ik weet dat deze mensen de inrichting van de Joseph niet fantastisch vinden, dat men zich er niet thuisvoelt. Praat daar dan over. Misschien valt er wel wat te veranderen. Pastoor Bus is immers met pensioen.

Verder stelde iemand een door en door domme vraag over de toekomst van de Laurentius en de Sint Joseph.

Eerlijk antwoord: De Sint Joseph is uiteindelijk op termijn te verkopen voor andere doeleinden dan plaats voor de eredienst. Het interieur valt NIET onder monumentenzorg. Dus men kan er apartementen inbouwen (elders ook gebeurd) of er een kantoor van maken (ook elders gebeurd). De gemeente wil het gebouw dan wel niet kopen, een project ontwikkelaar zeker wel. Zo lang men de buitenkant maar zo veel mogelijk intact laat.

De Laurentius op het Verdronkenoord is ABSOLUUT onverkoopbaar. Omdat het de eerste Cuyperskerk boven het Noord Hollands kanaal is valt ook het interieur onder monumentenzorg.

Het is niet meer dan logisch dat men een ABSOLUUT onverkoopbaar kerkgebouw tot A (hoofd) kerk bombadeert.

De verbouwing van de Josephkerk is geen sterk staaltje van bisschoppelijk beleid. Heel veel geld nutteloos uitgegeven, de parochie bijna failliet. Pastoor Wagemaker schrok zich een hoedje toen hij in de parochie kwam, en wilde heel snel weer weg.

Wat waar is: Je kunt geen auto parkeren bij de Laurentius. Of in ieder geval moeilijker dan bij de Joseph. Christus had geen auto. Tot halverwege de 20e eeuw gingen mensen gewoon lopend of fietsend naar de kerk. Ook oude mensen. Hier geldt hetzelfde als voor de Pius X. De Laurentius is 2 kilometer van de Joseph (dus 4 kilometer van de Pius X).

Dit kan iedereen met meer dan 2 hersencellen zelf bedenken. Afgrijselijk hoe die (meestal oudere) gelovigen kunnen zeiken. In het Alkmaarse is dit fenomeen (zeiken op alles en iedereen) heel erg.

Het is ook een feit dat alle priesters die door bisschop Punt worden gevraagd of zij pastoor willen worden van de Matthias Laurentius de gifbeker liever voorbij zien gaan.

Verder worden er vragen gesteld die al 10 keer eerder gesteld zijn, en vaak door mensen die dezelfde vraag ook al meerdere keren publiekelijk gesteld hebben. Omdat het eerdere antwoord de zeurtjes niet aanstond, stellen ze de vraag voor de tigste keer nog een keer. Dit in de hoop dat de huidige priesters een meer welgevallig antwoord geven. Als dat dan niet gebeurt mokt men verder.

Zestig van de Twintigduizend Alkmaarse Katholieken waren aanwezig. Voorwaar een representatieve afspiegeling van het gelovigenbestand. Aan dit soort inspraak heeft niemand iets. Mensen die liever af en toe een woord en communie dienst willen zien in de Laurentiuskerk (ipv een eucharistieviering) hebben er echt helemaal minder dan niks van begrepen.

En zo kun je nog een tijdje doorgaan. Misschien zeik ik hierzelf ook wel. Maar ik heb me dan ook verschrikkelijk geergerd aan de mensen die naar de inspraak avond kwamen. Geen wonder dat pater Victor er compleet op is afgebrand. Wat een kansloos volk. Verliet kwaad de inspraak avond. Wat een slap dom achterlijk geleuter heb ik die avond aangehoord!__________________
F. Lamming

Datum:
Permalink   
 

Pastoor Jan Bus kon het Pius X gebeuren (gecultiveerd door pastor Jan Adolfs en getolereerd door pastor Niek van Kan) ook niet in toom houden. Dus trok hij wijselijk (zo veel mogelijk)  zijn handen ervan af.

Pastoor Mattieu Wagemaker schrok zich een hoedje toen hij de erfenis van pastoor Jan Bus analyseerde. Een veel te dure, volgens velen smakeloze, herinrichting van de Josephkerk (Fout van bisdom) die de parochie, ondanks de verkoop van de Don Bosco en Pius X naar de rand van het faillissement geleid heeft. Doordat er een voor iedere pastoor behalve Jan Bus een onwerkbare liturgische ruimte is gecreeerd vindt geen enkele priester het fijn er de mis te lezen. Dit, plus het feit dat de Joseph uiteindelijk echt wel aan een project-ontwikkelaar te verkopen is verklaart veel van de degradatie naar B status. Het geeft ook aan hoe dom de miljoenenkostende herinrichting van deze kerk geweest is.

Pastoor Mattieu Wagemaker, als wijs kamergeleerde, paste de tactiek toe van pappen en nathouden. Ondertussen duikelde de bisschop een piepjonge kapelaan op die als missionaris in Liburg werkte in een kleine parochie te Brunssum. Na nog geen 2 jaar werd deze jongeman gebombardeerd tot pastoor van deze lastige parochie. Father Victor Demianczuk heeft zijn tanden erop stukgebeten; moegestreden gaf hij er na 2 jaar de brui aan. Mede ook vanwege het gezeik rond de Pius X. Maar ook vanwege de VEEL te ZWARE belasting die de kortzichtige bisschop hem aangedaan heeft.

En nu wil men het geheel fuseren tot een superparochie. Wat men daar mee denkt te bereiken begrijp ik niet. Vijf niet vitale gemeenschapen onderbrengen in een groter geheel zal de gemeenschappen echt niet vitaler maken.

Zelf ben ik totaal niet onder de indruk van de persoon van Jos Punt, noch van zijn (wan) beleid.__________________
H. van Tielroy

Datum:
Permalink   
 

F. Lamming schreef:

Pastoor Jan Bus kon het Pius X gebeuren (gecultiveerd door pastor Jan Adolfs en getolereerd door pastor Niek van Kan) ook niet in toom houden. Dus trok hij wijselijk (zo veel mogelijk)  zijn handen ervan af.

Pastoor Mattieu Wagemaker schrok zich een hoedje toen hij de erfenis van pastoor Jan Bus analyseerde. Een veel te dure, volgens velen smakeloze, herinrichting van de Josephkerk (Fout van bisdom) die de parochie, ondanks de verkoop van de Don Bosco en Pius X naar de rand van het faillissement geleid heeft. Doordat er een voor iedere pastoor behalve Jan Bus een onwerkbare liturgische ruimte is gecreeerd vindt geen enkele priester het fijn er de mis te lezen. Dit, plus het feit dat de Joseph uiteindelijk echt wel aan een project-ontwikkelaar te verkopen is verklaart veel van de degradatie naar B status. Het geeft ook aan hoe dom de miljoenenkostende herinrichting van deze kerk geweest is.

Pastoor Mattieu Wagemaker, als wijs kamergeleerde, paste de tactiek toe van pappen en nathouden. Ondertussen duikelde de bisschop een piepjonge kapelaan op die als missionaris in Liburg werkte in een kleine parochie te Brunssum. Na nog geen 2 jaar werd deze jongeman gebombardeerd tot pastoor van deze lastige parochie. Father Victor Demianczuk heeft zijn tanden erop stukgebeten; moegestreden gaf hij er na 2 jaar de brui aan. Mede ook vanwege het gezeik rond de Pius X. Maar ook vanwege de VEEL te ZWARE belasting die de kortzichtige bisschop hem aangedaan heeft.

En nu wil men het geheel fuseren tot een superparochie. Wat men daar mee denkt te bereiken begrijp ik niet. Vijf niet vitale gemeenschapen onderbrengen in een groter geheel zal de gemeenschappen echt niet vitaler maken.

Zelf ben ik totaal niet onder de indruk van de persoon van Jos Punt, noch van zijn (wan) beleid.


 Pastoor dr. M.A.L. Wagemaker wist niet hoe snel hij weg moest rennen uit de Alkmaarse parochie. Wat een puinhoop daar! Hij verzwijgt zijn 2 jaren in Alkmaar zelfs op zijn CV. Sommige dingen vergeet je liever? En inderdaad is de parochie Bergen, Alkmaar Zuid, Schermer, Alkmaar Noord en Oudorp een bijelkaar geraapt zooitje wat nooit een eenheid zal worden. Kan de mensen in Bergen alleen maar waarschuwen om het eigen vermogen van de Petrus en Paulusparochie veilig te stellen voor de lokatie Bergen. Anders roomt mijnheer de bisschop het een en ander af voor de zieltogende Matthias Laurentiusparochie en is Bergen straks een liturgisch steunpuntje. De Matthias Laurentius parochie is defacto failliet, dat komt door de waanzinnig dure herinrichting van de Josephkerk, die vervolgens ook nog eens B kerk wordt. Had men nooit moeten doen, en dat was ook de mening van dr. M.A.L. Wagemaker. Een voorbeeldje van klassiek Ramwerk van emeritus pastoor Jan L. Bus. Dat de bisschop deze domheid heeft toegestaan geeft voor mij aan dat hij niet competent is. Wat hij goed kan is slijmen tot het kwijlerige af in Rome, maar met zijn eigen geloofsgemeenschap omgaan is weer een ander verhaaltje.__________________
C. van der Peet

Datum:
Permalink   
 

Opvallend genoeg lees ik steeds weer dat het interieur van de Josephkerk NIET als rijksmonument beschermd zou zijn. Waar deze mythe vandaan komt, is mij niet duidelijk. In de formele beschrijving, zoals opgenomen in het Monumentenregister van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, wordt aan het interieur een hoge cultuurhistorische waarde toegekend. En nergens wordt een uitsluiting van een deel van ex- of interieurdelen genoemd (op het H.Hartbeeld op het voorplein na dan)__________________
Nog meer waanzin

Datum:
Permalink   
 

Parochiaan St. Joseph schreef:

Middels dit forum wil ik mijn grote verbazing uitspreken over het (wan) beleid van het bisdom Haarlem-Amsterdam aangaande gebouwenbeheer. Onze laat-neogothische Josephkerk is ruim 5 jaar geleden voor (als ik het goed heb) anderhalf miljoen euro gemoderniseerd en heringericht. Of dit wel of niet mooi is geschiedt wil ik hier in het midden laten. De kerk zou de hoofdkerk worden van de Matthias Laurentius Parochie van Alkmaar. Wat schetst mijn verbazing: In het ABC kerkenplan van bisschop Punt wordt de Sint Joseph gedegradeerd naar de status van B kerk (ondanks de recente miljoenen investering) en wordt de andere monumentale parochiekerk Laurentius aan het verdronkenoord nu opeens A kerk, de Laurentius wordt dus hoofdkerk. Had men net zo goed niet die miljoenen kunnen investeren om de Joseph te moderniseren. Verder haalt het bisdom nog een staaltje van potverteren/snelgeld maken op de korte termijn uit. Althans een poging daartoe. In deze barre tijden, waar bijna geen huis verkocht wordt, heeft men de pastorie van de Josephkerk te koop gezet. Je krijgt er zonder meer een niet al te hoog bedrag voor, maar dan heeft de bisschop natuurlijk wel geld vrijgemaakt (voor welke doeleinden?). Natuurlijk veel slimmer zou zijn om de pastorie te verbouwen tot apartementen en deze voor een leuke prijs te verhuren. Een eenmalige investering die er binnen 5 jaar weer uit is.

Ben ik nu de enige die dit alles waanzinnig vindt?


 De kerk en pastorie zijn voor ongeveer 1,1 miljoen euro aangepakt. Nu gaat de kerk dicht, en dat wist men al in 2012. Alleen kon men dat toen nog niet verkopen, 5 jaar na de miljoenen investering in de te sluiten kerk. Eigenlijk baalde de opvolger van pastoor Jan Bus er al enorm van dat er zo veel geld was gestoken in de Josephkerk. En Jan Bus ging met emeritaat vlak nadat zijn statusproject Joseph klaar was.__________________
Karl Otto Brensink

Datum:
RE: Alkmaar: St Josephkerk krijgt B status
Permalink   
 


2.520.000 euro is er weggegooid. De boel is verkocht, alles zal gestript worden.Zo'n parochie zou je geen cent meer geven!?__________________
Annet Bieman

Datum:
Permalink   
 

Het eigenlijke bedrag is zelfs nog iets hoger dan de hier aangegeven 2,52 miljoen. Maar goed, de kerk is voor 7 ton verkocht, dus het verlies is beperkt tot 1,82 miljoen euro. Hahahahahahahahahahaha. Wat is die Punt een sukkel dat hij die pastoor J. L. Bus zijn Goddelijke gang liet gaan. Had men deze dure vernieling niet uitgevoerd had dat de kerk 2.52 miljoen plus 0,7 miljoen is 3.22 miljoen bespaard. Totaal onnodige peperdure verbouwing in een stad met een andere onverkoopbare kerk in het centrum. Had men in 2007 gewoon moeten weten.

Staaltje van falend beleid ook van J. M. Punt. Lachwekkend dom. Mag ik niet erg onder de indruk van Punt zijn? Wat een faal die vent.

Em. Pastoor J.L. Bus leeft nog. Uiteraard pislink.__________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard