Post Info TOPIC: RK-kerk een criminele organisatie
Lodewijk Rakelaer

Datum:
RK-kerk een criminele organisatie
Permalink   
 


 

RK-kerk is een criminele organisatie

zaterdag 17 december 2011

Aartsbisschop Eijk gaf gisteren commentaar op het verpletterende rapport van de commissie Deetman over het seksuele misbruik van zo'n geschat aantal van tien- tot  twintigduizend kinderen binnen katholieke instellingen in Nederland tussen 1945 en 1981.

fox_newz.jpg

Volgens Eijk mogen priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik geen Eucharische Vieringen in het openbaar celebreren en zullen ze uit hun kerkelijke functies worden ontheven. Zij mogen geen missen meer in het openbaar opdragen (blijkbaar dus nog wel stiekem). De wens is dat er verder onderzoek gaat plaatsvinden naar de gedragingn van priesters, monniken en nonnen in de jaren 1981 tot en met nu en dat het openbaar ministerie overgaat tot een onderzoek naar de RK-kerk als  een criminele organisatie is.

Het onder de mijter houden van pedofiele roomskatholieke ambtsdragers is een criminele daad. En dat de RK-kerk een organisatie is lijkt ons ook nogal simpel te bewijzen (zie de strenge hierachie, de bazen en de knechten). 1+1 is bij ons nog altijd 2.

 

 Bijlagen
__________________
Farida Bouassal

Datum:
Permalink   
 

Dat het zo uit de hand kon lopen, komt door de sfeer van geheimhouding, het zogeheten biechtgeheim en de dwang dat piesters en nonnen niet mogen neuken. __________________
Simon Berger

Datum:
Permalink   
 

Elke psycholoog zal je vertellen dat door de eis een seksloos bestaan tussen seksgenoten te leiden, opmerkelijke perversiteiten tot gevolg heeft. In de gevangenissen hebben de gedetineerde nog de zogeheten nood-homoseksualiteit.

Maar wat had Kardinaal Simonis? Die arme man moest zich tevreden stellen met een of ander door zijn voorgangers totaal uitgewoond Mariabeeld. Maar niemand begreep zijn klacht dat hij 'zelfs geen geld had om kapotte heiligenbeelden te restaureren.__________________
Peter Fens

Datum:
Permalink   
 

Kardinaal Simonis sprak zich zondagavond 13 februari 2011 in het tv-programma Brandpunt uit over een ontuchtverhaal, dat vorige week onthuld werd door NRC, de Wereldomroep en Nieuwsuur.

Simonis blijft bij zijn eerdere conclusie dat hij en de kerk alle ontuchtzaken met de meeste precisie en zorgvuldigheid hebben behandeld. Kardinaal Simonis heeft in de jaren negentig pastoor Ron een parochie toegewezen, hoewel hij wist dat Ron pedoseksueel was. Dit weekend gaf hij aan dat hij de zaak in retrospectief wel anders zou hebben beoordeeld. Advocaat Jan Boone is furieus en overweegt opnieuw aangifte tegen de kerk te doen. Hij bestempelt de kerk als een criminele organisatie.__________________
Asraf

Datum:
Hoe hypocriet zijn jullie eigenlijk?
Permalink   
 


Hoe hypocriet zijn jullie eigenlijk? Wat zou Geert Wilders te keer zijn gegaan als er maar 1 imam aan een kind had vergrepen. Maar nee, geen woord van deze voormalige misdienaar. Nu er zo'n 20.000 kinderen zijn verkracht binnen de door hem zo opgehemelde christelijke traditie, weet hij de discussie over de Islam op de agenda te houden, terwijl aanwijsbaar zijn christelijke omgeving zich in de strafrechtzone heeft begeven n.b. met instemming van het OM.
__________________
Loes

Datum:
RE: RK-kerk een criminele organisatie
Permalink   
 


PVV'ers krijgen pijn in hun kont als een hoofddoekje zien.__________________
Asraf

Datum:
Permalink   
 

Loes schreef:

PVV'ers krijgen pijn in hun kont als een hoofddoekje zien.


 Daarmee verraden ze waar hun verstand zit.__________________
Art

Datum:
Permalink   
 

De RK Kerk blijkt opnieuw niet in staat te zijn zelfs de morele waarde die zij predikt te dragen. De feiten worden verhuld en ontkend. Pracht, praal en macht over mensen die met de goddelijke blik op oneindig met sprookjes worden onthaald. Zo'n kerkelijke gemeenschap die zijn criminele medewerkers een hand boven het hoofd houdt is duivels. Waarheid boven religie.__________________
Flygirl

Datum:
Permalink   
 

Natuurlijk is de roomse kerk een criminele organisatie. Kijk naar de handel en wandel van de Vaticaanse bank. Kijk naar het systematische seksuele misbruik. Kijk naar de systematische kinderroof onder het mom van adoptie. Iedere aflevering van Spoorloos heeft nieuwe gevallen, zonder dat de KRO daar ooit een conclusie uit durft te trekken. En kijk vooral ook eens naar de verantwoordelijkheid voor het voortwoekeren van de AIDS-epidemie.__________________
Martientje Kuitenbrouwer sr.

Datum:
Permalink   
 

Bij het zien van een priesterboord moet ik al kokhalsen. De kerk is een organisatie die een religie heeft bedacht en de gelovigen die wel in God geloven belazerde met kinderverkrachting, de Banco Ambrosiano, Opus Dei, Bisschop Hudal en Odessa, de steun aan Zuid Amerikaanse dictators etc. etc. De kerk als organisatie heeft te veel op haar kerfstok om als geloof nog serieus te kunnen worden genomen. Want aan de vruchten ken je de boom. En die vruchten zijn zo rot dat zelfs Jezus zich in zijn graf zou omdraaien als hij wist wat die oplichters uit zijn naam hebben bedreven. Begin eens met het afnemen van al die belastingvrijstellingen op kerken en uitkeringen voor priesters en kloosterlingen. Waarom zou dat tuig niet hoeven te solliciteren, net als elke andere Nederlandse burger?__________________
Tom

Datum:
Permalink   
 

Rotterdamse advocaat klaagt de RK Kerk aan als zijnde een criminele organisatie. Als de rechtbank die aanklacht honoreert, verliezen alle door de Staat erkende religieuzen hun uitkering, en zullen ze gewoon werk moeten zoeken, inclusief de bisschoppen.__________________
verslaggever

Datum:
Permalink   
 

Premier Mark Rutte wil dat priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke kerk alsnog kunnen worden vervolgd. Dat zei hij tijdens de opnames van het tv-programma College Tour, dat vanavond wordt uitgezonden.

Rutte zei dat hij “als mens” wil dat deze mensen “gepakt gaan worden”, maar dat hij er “als minister-president” niet onmiddellijk voor kon zorgen. Het kabinet gaat het onderzoeken. Europese afspraken over verjaring kunnen mogelijk dwars liggen, aldus Rutte.

Tussen 1945 en 1981 zijn naar schatting 10.000 tot 20.000 kinderen in katholieke instellingen het slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Er zijn 800 daders geïdentificeerd, 105 personen zijn nog in leven. Het misbruik van minderjarigen was bekend binnen de ordes en bisdommen. Dat concludeerde de commissie-Deetman vrijdag in haar eindrapport naar misbruik in de katholieke kerk.
__________________
Nederlandse bisschoppen

Datum:
Permalink   
 

reageert op Deetman-rapportBroeders en zusters,

“kwetsbaar en klein” is God bij ons gekomen, zo klinkt het in de eerste prefatie van de Advent.

Wij vieren met Kerstmis dat in het Kind van Bethlehem God zelf onder ons heeft willen wonen.

Onze hemelse Vader vertrouwt zijn Zoon toe aan Maria en Jozef. Bij hen is Jezus veilig en geborgen, ook tijdens de angstige en onzekere dagen in zijn kindertijd.

Kinderen zijn vooral “kwetsbaar en klein”. In onze tijd zijn wij er meer dan ooit van doordrongen geraakt, hoe essentieel het voor een kind is om veilig en in liefde te kunnen opgroeien. Dat besef is vooral toegenomen door verhalen van mensen die als kind seksueel zijn misbruikt.

Als Katholieke Kerk in ons land zijn wij de laatste maanden ook geconfronteerd met schrijnende verhalen van mensen die als kind seksueel misbruikt zijn door priesters, religieuzen en andere medewerkers van de Kerk, vooral in de internaten tussen 1945 en 1980.

Als bisschoppen hebben we samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen begin 2010 besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar het seksueel misbruik van minderjarigen dat over de periode 1945 tot heden binnen onze Kerk heeft plaatsgevonden. Daartoe hebben wij oud-minister drs. Wim Deetman bereid gevonden om met een aantal wetenschappers dit onderzoek te verrichten. De waarheid, hoe pijnlijk die ook kan zijn, gaat vóór alles. Wij willen als Kerk het leed erkennen dat op deze wijze is aangericht en dat slachtoffers hun hele leven met zich mee dragen.

Afgelopen vrijdag is het eindrapport door de ‘Commissie Deetman’ gepresenteerd.

Dit rapport laat zien hoe in de afgelopen 65 jaar een aantal minderjarigen die aan de zorgen van vertegenwoordigers van de Kerk was toevertrouwd, slachtoffer werd van seksueel misbruik. Wij zijn geschokt door het gedrag van de daders. Het doet pijn dat er onder priesters en religieuzen wier roeping het nu juist was om door hun voorbeeldige leven anderen tot God te brengen en hen te hoeden en te beschermen, een aantal is geweest dat het vertrouwen van kwetsbare minderjarigen heeft beschaamd. Mensen zijn voor hun verdere leven beschadigd. Hun basisvertrouwen is vaak geknakt en dit heeft ook voor hun naasten vaak pijnlijke en negatieve gevolgen met zich mee gebracht. Dat dit binnen de Kerk kon gebeuren, is verschrikkelijk. Wij veroordelen het ten zeerste en het spijt ons uit de grond van ons hart!

Wij zijn diep beschaamd voor de momenten waarop een aantal verantwoordelijken van de Kerk niet de juiste maatregelen heeft getroffen om het leed te doen stoppen.

Wij zijn getroffen door de moed van slachtoffers om na vele jaren alsnog hun verhaal te doen.

Velen van hen droegen een geheim bij zich dat jarenlang verzwegen bleef. Er was geen ruimte voor hun pijn, woede en verdriet. Er rustte een groot taboe op seksueel misbruik van minderjarigen, zeker door geestelijken. Veel slachtoffers hebben er ook niet eerder over gesproken om hun ouders geen verdriet te doen, die met de beste bedoelingen hun kind naar een internaat hadden gebracht of actief lieten zijn in de kerk.

Het gaat in de overgrote meerderheid van de gevallen om misbruik uit het verleden, al weten wij dat de wonden daarvan nog steeds worden gevoeld.

Sinds 1995 kende de Katholieke Kerk in ons land een kerkelijke stichting voor de behandeling van klachten van seksueel misbruik: ‘Hulp & Recht’. Maar toen er vanaf februari 2010 vele schokkende verhalen in een korte tijd naar buiten kwamen, bleken ook de door onze Kerk opgezette hulpverlening en procedures, ondanks de grote inzet en goede bedoelingen, niet voldoende adequaat. Op advies, verstrekt door de ‘Commissie Deetman’ in eerder gepubliceerde tussenrapporten, is een onafhankelijke stichting naar Nederlands recht opgericht, waaronder een meldpunt, een klachtencommissie en een platform hulpverlening vallen. Binnen dit kader is tevens gevolg gegeven aan de aanbeveling van de ‘Commissie Deetman’ om het onderzoek van klachten van seksueel misbruik en het hulpverleningsaanbod van elkaar te scheiden.

Tijdens het onderzoek van de ‘Commissie Deetman’ is er namens de bisschoppen en de Nederlandse religieuzen diverse keren gesproken met slachtoffergroepen en is er hard gewerkt om zorgvuldige regelingen te treffen om slachtoffers in contact te brengen met hulpverleners. Bisschoppen en religieuze oversten hebben ook zelf gesproken met slachtoffers. Ook zijn op het terrein van de compensatie onafhankelijke deskundigen ingeschakeld en is er met hen door ons uitvoerig overleg gevoerd en zijn er compensatieregelingen getroffen.

Gedurende het onderzoek was het belangrijk dat eerst voor de slachtoffers werd gezorgd en dat imperfecte systemen verbeterd werden. Op grond van de tussenrapportages van de ‘Commissie Deetman’ is er nu een nieuw meldpunt gekomen, dat de achterstand van de afgelopen jaren bij ‘Hulp & Recht’ in hoog tempo verwerkt.

Maar ook de verheldering van de achtergronden van het misbruik is van belang. De uitkomsten van het wetenschappelijk deel van het onderzoek van de ‘Commissie Deetman’ zullen we de komende weken bestuderen in het licht van de vraag hoe wij als kerkelijke leiders het beste kandidaten voor pastorale bedieningen en het religieuze leven kunnen beoordelen en begeleiden.

Al de nodige jaren wordt er een gedegen aannameprocedure gehanteerd voor priesterkandidaten en allen die in het pastoraat in onze parochies werkzaam willen zijn. Bestaande gedragsregels worden opnieuw tegen het licht gehouden en zo nodig geïntensiveerd.

Broeders en zusters, wij zijn geconfronteerd met de verhalen over seksueel misbruik van minderjarigen in de Kerk . Misschien heeft u zelf als minderjarige hier mee te maken gehad. Dat is ongetwijfeld pijnlijk en zwaar.

En veel priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal werksters alsook parochiebestuurders en andere vrijwilligers hebben te maken gehad met reacties van parochianen en van anderen. Dit heeft veel pastorale zorg en aandacht gevraagd. Wij waarderen de pastorale zorg en aandacht die is gegeven zeer.

Wij vonden het pijnlijk ook voor de grote meerderheid van onze priesters en religieuzen die wel leefden en leven naar hun roeping en wier werkzaamheden zegenrijk zijn geweest of nog steeds zijn. Wij zouden de waarheid onrecht aandoen als wij ook dit niet voor ogen houden. Tot hen zeggen wij: wij hebben groot respect voor uw blijvende toewijding en inzet.

Tot besluit vragen wij om uw gebed. Allereerst voor de slachtoffers: dat de Heilige Geest hen mag sterken, om hun wonden te verzachten en genezen. Voor de Kerk en haar leiders: dat Gods Geest van wijsheid en moed ons mag helpen in de verantwoordelijkheid en zorg die wij dragen. En wij vragen gebed voor de daders van seksueel misbruik van minderjaren: dat zij tot besef komen van hun schuld en oprecht zoeken naar vergeving en bekering.

In de Advent, zusters en broeders, zien wij uit naar de komst van de Verlosser.

Met Maria willen wij open staan voor Hem die ons altijd vernieuwt, als Kerk en persoonlijk,

Hij die bij ons woont, vooral in hen die zijn “kwetsbaar en klein”.De R.K. Bisschoppen van Nederland:Mgr. dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht
Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, apostolisch administrator van Breda
Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch
Mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden
Mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop-elect van Breda, hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch
Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam
Mgr. F.J.M. Wiertz, bisschop van Roermond
Mgr. J.G.M. van Burgsteden s.s.s., emeritus-hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam
Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam
Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht
Mgr. dr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond
Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts, hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch
Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht

Utrecht, 18 december 2011__________________
Stryber

Datum:
Permalink   
 

Vóór en ná de Holocuast ging NL als een despoot te keer in Ned.-Indië. Mannen, vrouwen en kinderen werden zonder scrupeles in zinloze executies aan het banjonet gerijgt; en zo trots zijn we op H. Colijn voor deze oorlogsmisdaden dat het hele land bezaaid is met straatnamen om zijn oorlogsmisdaden tegen de mensheid te verheerlijken. TJonge tjonge, na ruim 60 jaar excuses aangeboden en 7x 20.000 euro overgemaakt..........

Hoor de massa nu schreeuwen over het misbruik, dezelfde massa die ermee instemt dat sins de 70-er jaren elke dag zo'n 100 foetussen tot gehakt vermalen worden in de baarmoeder; een ongekende massa-genocide....

Kom snel aaseters, het lijk van RK-NL ligt op straat, elke aai over de bol, elke hand op de knie; elk verkeerd verstane woord; kom snel, het is een loterij; met prijzen tussen 2.500 en 100.000 euro; grijp je kans....

R.K-Familie wilden rond de 60-er jaren echt niet bekend zijn als  misbruik-slachtoffers, dat zou het eind van het maatschappelijk//sociaal functioneren betekend hebben, dus als er iets boven water kwam, regelden de ouders dit met de congregaties e.d. binnenskamers; een schikking zonder aangifte; geheel legaal, zodat men het bestaan kon voortzetten. En deze schikkingen hielden ruim 50 jaar stand. Dat men thans alsnog alles opnieuw wil oprakelen; met alle psychische gevolgen van dien;  getuigt niet echt van "Eer je vader en moeder"; maar in deze geseculeerde wereld zijn er geen heilige huisjes meer over............__________________
Mariska Lodder

Datum:
Permalink   
 

Waar ik meer moeite mee heb, is dat het Vaticaan door de fascist Mussolini tot een onaantastbare staat is gemaakt. Dat moet in Europees verband zo snel mogelijk worden teruggedraait. Om te voorkomen dat deze misddigers daar een vrijhaven zouden vinden om zich opnieuw aan de justitie te kunnen onttrekken.__________________
Katholieke Lente

Datum:
Permalink   
 

De enige oplossing voor de misbruiken van de katholieke geestelijkheid is de versterking van de controle door de overheidop religieuze instellingen. Of, beter nog, het verwijderen van katholieke priester en nonnen uit scholen, ziekenhuizen en internaten. Laat de wet bibob eens los op kerkelijke instanties en sluit kerken en katholieke instellingen als criminele organisaties en flikker het Vaticaan uit de VN en andere internationale instanties, want een land dat we te danken hebben aan dictator Mussolini, heeft geen bestaansrecht. __________________
geëxcommuniceerd

Datum:
Permalink   
 

De enige passende  straf voor de hele kerk onder leiding van Benedictus XVI is: onteigening en opheffing.__________________
Wolfgang

Datum:
Permalink   
 

Mariska Lodder schreef:

Waar ik meer moeite mee heb, is dat het Vaticaan door de fascist Mussolini tot een onaantastbare staat is gemaakt. Dat moet in Europees verband zo snel mogelijk worden teruggedraait. Om te voorkomen dat deze misddigers daar een vrijhaven zouden vinden om zich opnieuw aan de justitie te kunnen onttrekken.


 Ik begrijp best wel wat u bedoelt. Het is niet goed te praten wat er allemaal jarenlang aan misstanden is weggemoffeld bij de Rooms Katholieke Kerk. Daar betalen ze nu een hele hoge prijs voor. En terrecht overigens. Natuurlijk ligt de oorzaak grotendeels bij het celibaat. Dit celibaat wordt nergens bevolen in de bijbel. Jezus' apostel Petrus was zelfs getrouwd als we de bijbel mogen geloven (volgens de bijbel had hij een schoonmoeder). Volgens de RK Kerk was Petrus de eerste paus. Dus als de eerste paus getrouwd was, waarom zouden priesters in deze tijd niet mogen huwen? In de Oosters Orthodoxe kerken mogen parochiepriesters wel een vrouw hebben, daar hoor je dan ook veel minder verhalen over misbruik. En die kerken zijn een stuk traditioneler als de RK Kerk. Het celibaat is onnatuurlijk. Je moet wel een heel sterk geloof hebben als je je  daar aan kunt houden. 

Van mij zouden vrouwen ook wel priesters mogen worden, maar het voorbehoud dat de RK Kerk hier maakt is in ieder geval nog wel gebaseerd op de bijbel. In de eerste brief aan de Korinthiers verbiedt de apostel Paulus uitdrukkelijk dat vrouwen  een aktieve rol in de gemeente aannemen (ze mogen zelfs niet spreken tijdens de bijeenkomsten 1.kor 14 30-34). Zo bezien is de exclusiviteit voor het priesterschap voor mannen verdedigbaar, hoewel heel erg ouderwets (en jammer).

Maar om de RK Kerk een criminele organisatie te noemen gaat mij toch een beetje te ver. Een criminele organisatie heeft willens en wetens de doelstelling cromineel te zijn. Dat geldt voor de RK Kerk niet, de meerderheid van de priesters, en de gelovigen, bedoelen het goed. Alleen door de middeleeuwse structuur van dit instituut kunnen (of konden) mensen met slechte bedoelingen veel te veel hun gang gaan. Dit is wel een minderheid. 

Het is onzin te beweren dat er zich in het Vaticaan vele kerkelijke criminelen schuilhouden. Het Vaticaan is een piepklein staatje, binnen de Vaticaanse grenzen geldt de Italiaanse Wet, met een klein aantal uitzonderingen daar waar de Kerk het niet met de Italiaanse Wetgever eens is. Het is wel weer waar dat de Italiaanse politie niemand kan arresteren op Vaticaans grondgebied als de paus dit niet wil. 

Zelf ken ik 1 voorbeeld van een crimineel die zich schuilhield in het Vaticaan om uit de handen van de Italiaanse politie te blijven, mgr. Marcinkus de oude directeur van de Vaticaanse bank. Deze man had dommiteiten met geld gepleegd. Maar dit is het enige voorbeeld uit de moderne tijd welke ik kan oplepelen. Dus je moet ook weer niet overdrijven. 

Het opheffen van de Vaticaanse staat. De kerk wil dit uiteraard niet, deze status geeft hen enorme voordelen. Dan zou de Italiaanse Staat dit staatje met geweld moeten annexeren. Dat zal niet gebeuren, zelfs niet door een links-georienteerde regering. Dat pikt de overgrote meerderheid van de Italianen echt niet. Italie is immers niet Nederland. De EU, noch de VN hebben het recht een staat "op te heffen". Dat kan jurridisch gewoon niet. Vele staten zijn in het verleden op dubieuze gronden door dubieuze personen gecreeerd, niet alleen het Vaticaan.

Maar de kritiek van velen snap ik heel goed. Ik denk dat deze beerput wel eens de genadeklap zal kunnen zijn voor de Katholieke Kerk in o.a. Nederland. Denk niet dat er over 30 jaar nog veel mensen ter Katholieke Kerke gaan. Wellicht een kleine kern conservatieven van diverse pluimage, de rest sterft uit want aanwas is er zo goed als niet.

Zo gaat dat als je je eigen principes verloochent.__________________
reporter

Datum:
Permalink   
 

bisschoppen moeten door het stofHAARLEM - Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk willen niet dat bisschoppen aftreden nu het Deetman-rapport is verschenen.

Slachtofferorganisatie Klokk zei donderdag dat hun aftreden niets concreets zou opleveren.

''De bisschoppen moeten samen met de ordes en congregaties bewijzen dat hun excuus welgemeend en effectief is'', aldus Guido Klabbers namens Klokk. De organisatie ontving na het verschijnen van het rapport tientallen nieuwe meldingen van seksueel misbruik.

Klokk vindt het jammer dat de brief van de bisschoppen afgelopen weekend niet in alle kerken is voorgelezen. De reden zou zijn geweest ''dat er ook kinderen in de kerk zitten.''

De organisatie roept pastoors en kerkgangers op tijdens Kerstmis paars te dragen uit solidariteit voor de slachtoffers en af te zien van het ''elkaar bewieroken'' tijdens de mis. ''Ingetogenheid past.''__________________
reporter 2

Datum:
Permalink   
 

links-liberale Kerk heeft de schuldThe Dutch Church has been dealt another blow: Prelate Philippe Bär, who has led the diocese of Rotterdam for ten years, has been accused of giving organisational support to a paedophile association

Bishop and leader of a “gang” of paedophiles: the prelate Philippe Bär (who headed the most important diocese in the Netherlands from 1983 and 1993) is suspected of offering organisational support to an association which intended to sexually abuse minors and to take part in such acts.In 1993, the head of the diocese of Rotterdam suddenly left his post and retired to the Benedictine abbey of Chevetogne in Belgium. In the Netherlands, the Catholic Church is heading deeper into the storm. After the Irish drift, the Netherlands too is seeing a rise in the number of “unfaithful clerics”. First came the shocking conclusions of an independent commission on paedophilia (one out of five children who have come into contact with ecclesiastical institutions have been molested); now, the bishop emeritus of Rotterdam is being accused of sexual abuse.


The Dutch Church seems unable to keep scandals at bay. Last August, a commission suggested offering compensation to victims and bishops approved the solutions outlined after holding a vote. The total cost of the compensations will exceed five million euro. The indemnity will be calculated according to how serious the abuse was,” the Dutch episcopate explained. The paedophilia scandal has been plaguing the Catholic Church in the Netherlands for two years now and a government inquiry has recorded thousands of cases of abuse committed within religious institutions. Many of these cases ended up in court. Starting with the sexual violence committed in a Catholic College in the town of Heerenberg. Dutch bishops publicly acknowledge the need “to restore trust,” by doing justice to victims, allowing them to heal.” The “great errors committed by the Church leadership may have damaged its credibility,” and so, “bishops and superiors of the orders must accept their own responsibility and deal with criticisms.” A total of 137 priests, monks and nuns were involved in the scandal. Victims described the atmosphere of fear and the existence of a code of silence, which prevented anyone from publicly reporting the violence that went on. The Holy See expects the national episcopate to be completely transparent after years of obscure Dutch politics.


And so the “liberal” Catholic Church is sinking as a result of the paedophilia scandal. The Church that was seen as a laboratory of modernisation, with its ultramodern “catechism” and its neo-liberal interpretation of the Second Vatican Council, aimed to modernise the faith and breathe new life into the Holy See. Between 1945 and 2010, tens of thousands of children and young people in the Netherlands fell victims to sexual abuse in ecclesiastical institutes and Catholic centres. The independent inquiry commission presided over by former minister Wim Deetman, reached a shocking conclusion, identifying 800 perpetrators of abuses (priests and lay staff), of whom 150 are still living. One in five minors who came into close contact with Church structures, in the Netherlands, between 1945 and 2010, were forced to suffer abuse.Thus, Benedict XVI’s “prophecy” came true. In his letter to Irish Catholics, one of the causes of abuse the Pope drew attention to, were the clergy’s loose traditions and the increased “post-68” tolerance towards sexual freedom. The dicastery in the ultra open Dutch Catholic Church expressed its agreement with the Pope. The Church hierarchies are now committed to “doing justice to the victims and help them heal as far as is humanly possible.” But the procedures currently in place are not enough. “There is a great deal yet that can be done to help victims and we want to personally contribute to this.” Ratzinger has made more of an effort that anyone else to combat abuse by the clergy. Cover-ups must be punished: 40 bishops across the world have been removed from their posts.Recently, there was breaking news of a 73 year old Dutch Salesian priest - who is only known by the initials Fr. Van B. – who rose to fame because he openly declared he was a member of Martijn, a legally recognised Dutch association which supports paedophilic relations: “They are completely legitimate, despite being scorned upon by society,” the association said. Van B. was not the only one backing the legitimacy of paedophilia. Fr. Herman Spronck, superior of the Salesians in the Netherlands also supports von B., claiming that if a child consents to sexual relations with an adult, these are legitimate. The web is still bristling with rage over the interview between Fr. Spronck and Rtl News. No one should ever invade a child’s space if it does not want this. But there are children who themselves send out signs that it is ok. In this case, sexual contact is possible.” Fr. Spronck also talked about the seminary where he, along with many other Dutch priests, studied during the ‘50s and ‘60s. He said they were all males who never came into any contact with girls, “and so it was normal for such tendencies to develop.” The piece of news from the Netherlands immediately reached Italy and the Holy See. It provoked strong reactions from the Salesian General Curia which issued a note condemning the declarations made by Spronck. The note said that “the full and total respect of children and young people remains, for us, a fundamental and indefeasible right.” It also stated that “being a member of the association in question is completely incompatible with the principles and values of the Salesian tradition.” Few in the Dutch Church support the legitimacy of the position held by the two Salesians. The debate remains open – and often rather bitter – regarding the theological and historical genesis of the position of the two individuals. The question is: what brings men of the Church to claim that paedophilia is legitimate?__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Some believe all this arose after the Second Vatican Council, when the Dutch Church pushed, more than other Churches, for the open and liberal reform of its own DNA. It was Archbishop of Utrecht, Cardinal Bernard Jan Alfrink, who published a new catechism which was very open on such topics as homosexuality, abortion, contraception, female priesthood and priestly celibacy. He did so with the support of a number of theologians, including the Dominican Edward Schillebeeckx. Others on the other hand believe that although these positions are not upheld in any way whatsoever, they are the sign of a Church that does not neglect certain problems and is willing to talk about them. Until a few months ago, the main exponent of this Church that is open to the world and to its spirit was the Salesian Bishop of Rotterdam, Adrianus Herman van Luyn. On 18 January, the Pope accepted his resignation, after he had reached the age limit for bishops. In the meantime, the total agreed cost of compensation looks to exceed millions of euro.

 

Giacomo Galeazzi, Vatican City__________________
Stryber

Datum:
Permalink   
 

Vorig jaar misbruikte en vermoordde een politieagent een minderjarig meisje; een labiel persoon richtte een bloedbad aan in Midden-Holland; recent de moord op een jonge vrouw; een vakantievrindin; door een agent in opleiding tot Hoofdagent.... 

Is ooit de het functioneren van de politiemacht in het geding geweest?? Is deze organisatie bestempeld als een misdadige moordmachine?? Is de minister, de hoofdcommissaris opgestapt?? Zelfs het hoofd van de regio die de labiele Tristan een wapenvergunning gaf is bleef gewoon in functie, niks geen volkswoede... En zo zijn er legio voorbeelden te noemen van agenten die in de fout zijn gegaan; maar heeft men daarom de politiemacht opgeheven???

Als agenten in de fout gaan misdragen zij zich tegen de beroepsethiek die er is om de burger te beschermen; volkomen parallel daaraan geestelijken die zondigen tegen de geloofsmoraal die volkomen zuiverheid dient te betrachten. In elke beroepstak zijn er onverlaten die de organisatie in opspraak brengen, maar tegenover hen staan 10-duizenden goedwillenden; dus de volkswoede is geheel misplaatst, heeft eerder iets Satanisch......

Laat de politiemacht boete doen door inplaats van elke dag met velen achter bomen naar minieme snelheidovertreders te loeren, en boetes uit te delen die een mens aan de rand van de afgrond brengt; dat ze eens en voor altijd op pad gaan om de vrouwenhandel in ons land uit te roeien, en het sextoerisme naar het buitenland bestrijden...

Wat de kerk betreft; hoewel het misbruik is verjaard en er nauwelijks voorbeelden te noemen zijn van na 1970, is zij als instituut gelijk aan een sterfhuis, van die hoogbejaarden hoeft men geen uitspattingen meer te verwachten.......

Helaas, als de Laatste Ware Gelovige zal sterven, is er voor de huidige Verloren Generatie geen hoop meer, zij hebben in Abortus het Nazi-ideaal vervolmaakt; hun habitat zal eindigen in een ontoegankelijke wildernis; hun wereld als die van Angor-Vat; Borubudur; Pompeï; Macchu-Picchu en Chitzén-itza;........ het is maar een weet....__________________
Peregrinus

Datum:
Permalink   
 

Beste Stryber,

U hebt gelijk door te wijzen op het onrecht buiten de Kerk, op het tekortschieten door de politie et cetera.

De commissie Deetman heeft er ook op gewezen dat het seksueel misbruik van minderjarigen alom voorkwam, en niet alleen in de Kerk.

Het punt is dat de Kerk hoge ethische normen hanteert en dat men van de Kerk hogere morele verwachtingen heeft dan van de politiebond, een sportvereniging, de Verenigde Naties of welke andere organisatie.

De Kerk is bovendien een heel concrete, wereldwijde en grijpbare organisatie - in tegenstelling tot, pakweg, protestanten of moslims (waar het seksueel misbruik even goed voorkomt.)

Uiteraard is veel bitterheid en haat onder de tegenstanders van de Kerk, en uiteraard zijn behalve echte slachtoffers, veel comedianten. En uiteraard spinnen advocaten er garen bij. Dat is allemaal waar..., maar helaas een schrale troost.

De Kerk gaat een zwarte tijd tegemoet, maar daaruit kan ook iets goeds voortkomen. Er is veel aanslibsel en onechtheid en arrogantie die als schillen van de uit moeten afvallen om de ware kern weer zichtbaar te maken.__________________
Diender

Datum:
Permalink   
 

Natuurlijk ligt de vergelijking rk priesters en politie wel erg voor de hand. Zou ook niet weten wie er enger zijn. De smerissen haalden in de Tweede Wereldoorlog vrijwel alle joden op, zonder dat daar een Duitser aan te pas kwam! Ze waren in grote meerderheid lid van de NSB en dus naast landverraders vormde ze ook een criminele organisatie.

Nu achtervolgen ze mensen die een jointje wiet roken. Hoewel ze dondersgoed weten dat die blowers helemaal geen overlast geven. Maar ja, bevel is bevel... nog steeds. __________________
verslaggever

Datum:
Permalink   
 

time outHet is tijd voor bezinning tijdens kerst. Daarom wordt tijdens kerstdiensten in de Rooms-Katholieke Kerk waarschijnlijk niet expliciet aandacht besteed aan het rapport-Deetman over seksueel misbruik in katholieke instellingen. Dat zei een woordvoerder van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, waarin de bisschoppen zijn verenigd.

"Ik sluit niet uit dat een enkeling de kwestie aanhaalt, maar er is niets over afgesproken, omdat het nu tijd is om stil te staan bij de betekenis van kerst."

Een week geleden werd tijdens de diensten wel stilgestaan bij het rapport. Daarvoor ging van de bisschoppen een brief naar de parochies over het misbruik van kinderen in de kerk, met het verzoek deze voor te lezen tijdens de zondagsmis.

De katholieke kerk ging door het stof na het kritische rapport dat commissievoorzitter en oud-minister Wim Deetman half december presenteerde. De bisschoppen betuigden spijt aan slachtoffers en hun ouders en zeiden diep beschaamd te zijn, omdat kerkleiders niet de juiste maatregelen hadden genomen om misbruik te stoppen.

In het nieuwe jaar beginnen de bisschoppen en de KNR, de koepel voor onder meer religieuze ordes en congregaties, met het vormen van een contactgroep voor slachtoffers. Daarin zitten in ieder geval een bisschop en een lid van de KNR.__________________
Stryber

Datum:
Permalink   
 

Wat een ezels//ezellinnen in Politiek-NL; dezelfde beschuldigingen die zij uiten tegen het niet afdoend reageren op misbruik-gevallen in de 50//60-ties; hebben zij in de afgelopen jaren in praktijk gebracht: Het terugplaatsen van Pedo's in woonwijken en zware TBS-ers op proefverlof sturen; wat voor veel van onze dierbare zonen//dochters en vrouwen//mannen tot zinloze verkrachtings-moordslachtoffer heeft geresulteerd.... Dus als je in de huidige tijd in praktijk brengt wat je verwijt  aan de Kerk van 50 jaar terug;  dan kan je beter en-directo opstappen.....

En dat geldt ook voor Bodar: De krokodillentranen op TV waren niet voor de slachtoffers, doch uit wroeging, uit het besef dat wat een wurgkoord voor de slachtoffers was, voor hem een lieflijke lust was, en waardoor hij nog steeds bekoord wordt, wat hij breed uitmeet. Dit is zijn roeping, hiertoe heeft hij naamsbekendheid verkregen: Wees het zwarte schaap der Joden, dat beladen met de zonden van het volk de woestijn werd ingestuurd, en voeg je bij Bàr in Chevetonge, en laat, in tegenstelling tot Bàr, nimmer meer iets van je horen, maar boet al de misdaden van de kerk en jezelf uit.....__________________
ludo

Datum:
Permalink   
 

Belachelijke stelling. De R.K. is grondlegger van bijna alle scholen en ziekenhuizen in Nederland, overigens ook daarbuiten.

De gehele economie, de luxe is oa op lezen en schrijven gebaseerd. De R.K. Kerk heeft juist zoveel goeds gedaan.

Dat er ook fouten zijn gemaakt is duidelijk, maar trek het niet uitverband!

 

Overigens is de R.K. Kerk de enigste in Nedetrland die aan seksueel misbruik binnen de eigen organiseert. Wat te denken over openbare instellingen, politie,leger,bedrijfsleven, horeca enz enz, sport. Ook daar is er misbruik, wat nog helemaal onder de tafel ligt!

 

Het is te laat, maar ik ben zeer te spreken over hoe de R.K. Kerk er nu mee omgaat. Absoluut een voorbeeldfunctie.

 

Voor mensen die alleen maar negatief reager: kom meehelpen, bidt mee, zit niet aan de kant negatieve kritieken te geven, stel je vergeving gezindt op en doe wat positiefs. Moge God in Jezus Christus jullie zegenen!__________________
ludo

Datum:
Permalink   
 

Mijn fout, typen is niet het beste wat ik kan:

Overigens is de R.K. Kerk de enigste in Nedetrland die aan seksueel misbruik binnen de eigen organiseert. Wat te denken over openbare instellingen, politie,leger,bedrijfsleven, horeca enz enz, sport. Ook daar is er misbruik, wat nog helemaal onder de tafel ligt!

 

Ik bedoelde dus dat de R.K. iets tegen seksueel misbruikt doet en andere organisaties niet__________________
Fadime

Datum:
Permalink   
 

Farida Bouassal schreef:

Dat het zo uit de hand kon lopen, komt door de sfeer van geheimhouding, het zogeheten biechtgeheim en de dwang dat piesters en nonnen niet mogen neuken. 


 Dit kun je ook gewoon fatsoelijk zeggen, bijv... dat piesters geen nonnen mogen dekken.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

wel een erg platte opmerking__________________
1 2  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard