Post Info TOPIC: De woede van Hildegard Alles
Karel Doorman

Datum:
De woede van Hildegard Alles
Permalink   
 


Hildegard Alles is de schrijfster van een boek tegen de Vrouwe van alle Volkeren, waarin ze de verschijningen demonisch noemt, en vraagtekens zet bij de toerekeningsvatbaarheid van bisschop Punt van Haarlem-Amsterdam, die in 2002 de verschijningen tot authentiek en bovennatuurlijk verklaarde.
In haar woede meent ze dat die erkenning niet geldig is, omdat die in tegenspraak zou zijn met eerdere verklaringen van Rome.
Nu is ze op het forum van de Omstreden Stichting Vaak zo ver gegaan dat ze de journalisten el-Fers en Lemm - die boeken schreven over de Vrouwe van alle volkeren - tot wietrokend ongedierte heeft gereduceerd.
Jammer dat Hildegard Alles niet kalm blijft en zich aan de feiten houdt.
Door haar woede slaat haar anti-boek als een boemarng op haarzelf terug.

__________________
Patricia

Datum:
Permalink   
 

Natuurlijk is deze website al geruime tijd besmet.
Een forum dat beheerst wordt door een Maarten Elfers/alias Mohammed etc. en een Robert Lemm met consorten, die allebei zo doorrookt zijn door de aloude wiet, etc. dat ze een belachelijk onderwerp als de valse "Vrouwe van alle volkeren" als levebnsdoel propageren,
is tŤ onbenullig.
Gewoon wegblijven van dat ongedierte!


__________________
Nico van der Keu

Datum:
RE: De woede van Hildegard Alles is gewoon satanisch
Permalink   
 


Hilde Alles is een blijkt natuurlijk een leek.

Haar boekje heeft mij wel de ogen geopend en tot nadenken gebracht. Want waarom gaat een leek zo fanatiek in tegen een verschijning, terwijl
de kerk van Rome haar vroegere verbod tot openlijke devotie van Amsterdam al in 2002 heeft herroepen.

Ondanks dit blijft Hilde klakkeloos en onnadenkend verkondigen dat 'Rome het verboden zou hebben'.

Ze liegt!

Ze weet dat zelfs het hoofd van de Congregatie van de Geloofsleer voor mensen als Hilde het gebedje ook in een versimpelde vorm heeft toegestaan.

Zou Rome dit doen bij een devotie de ze 'verboden' hebben?

Natuurlijk niet!

Als Hilde Alles nu nog niet wil begrijpen dat dit gebed betrekking heeft op de Heilige Maagd Maria, is ze gewoon satanisch en buitenkerkelijk bezig.

Haar boekje heeft daarom geen enkele waarde, behalve als curieus document van een wat verdwaasde vrouw die meent dat ze het beter weet dan de kerk!

__________________
Zuster Colomba

Datum:
RE: De woede van Hildegard Alles
Permalink   
 


Misschien heeft de Congregatie voor de Geloofslier het gebed van Amsterdam alleen maar vereenvoudigd zodat ook de Stichting Vaak het zou begrijpen.

__________________
Annemarie

Datum:
Permalink   
 

Het is algemeen bekend dat de zusters in de kapel van Vrouwe te Amsterdam het nieuwe gebed - ipv Die eens Maria was, de Heilige Maagd Maria - aanbevelen met de mededeling: dat nu iedereen het kan begrijpen.

De verandering wordt dus voorgesteld als iets goeds, als een verbetering op wat Maria zelf wilde.

__________________
B. Bruggink

Datum:
Permalink   
 

Annemarie Geschreven

Het is algemeen bekend dat de zusters in de kapel van Vrouwe te Amsterdam het nieuwe gebed - ipv Die eens Maria was, de Heilige Maagd Maria - aanbevelen met de mededeling: dat nu iedereen het kan begrijpen.

De verandering wordt dus voorgesteld als iets goeds, als een verbetering op wat Maria zelf wilde.

Die verandering is in weze ook goed, of eigenlijk fantastisch, want geeft Rome hiermee niet rechtstreeks toe dat de VvaV een door haar erkende verschijning is. Nee, die woest om zich heen meppende Hilde Alles kan haar nederlaag maar moeilijk verkroppen en heeft zich zo dus buiten de catholica geplaatst.

__________________
Maarten Meijer

Datum:
Permalink   
 

Er worden hier wel hele harde oordelen gegeven over het verstandelijk vermogen van lekeschrijfster Hilde Alles. Ze zal haar boekje ongetwijfeld met de beste bedoelingen hebben geschreven! Vergissen in dit soort buitennatuurlijke zaken is echter meer dan menselijk, zeker voor een leek!

Ze zou inderdaad heel wat gezichtverlies hebben voorkomen als ze het oordeel hierover aan de bevoegde kerkelijke instanties had overgelaten.

__________________
Nicolien de Waard

Datum:
Permalink   
 

Inderdaad, vergissen is menselijk.

Maar dit ruiterlijk toegeven is andere koek.

En wordt dramatisch en pathetisch als je dit, zoals mevrouw Alles, dit tegen beter weten in blijft volhouden.

__________________
Rocco Bollongino

Datum:
Permalink   
 

Karel Doorman Geschreven

Hildegard Alles is de schrijfster van een boek tegen de Vrouwe van alle Volkeren, waarin ze de verschijningen demonisch noemt, en vraagtekens zet bij de toerekeningsvatbaarheid van bisschop Punt van Haarlem-Amsterdam, die in 2002 de verschijningen tot authentiek en bovennatuurlijk verklaarde.
In haar woede meent ze dat die erkenning niet geldig is, omdat die in tegenspraak zou zijn met eerdere verklaringen van Rome.
Nu is ze op het forum van de Omstreden Stichting Vaak zo ver gegaan dat ze de journalisten el-Fers en Lemm - die boeken schreven over de Vrouwe van alle volkeren - tot wietrokend ongedierte heeft gereduceerd.
Jammer dat Hildegard Alles niet kalm blijft en zich aan de feiten houdt.
Door haar woede slaat haar anti-boek als een boemarng op haarzelf terug.


De kerk leert dat ieder vrij is in Mariaverschijningen te geloven!

Maar wat leert de kerk over mensen die menen die door de kerk goedgekeurde Mariaverschijningen bestrijden?

__________________
Marcella Tabak

Datum:
Permalink   
 

Denk dat Hilde gewoon jaloers is op andere mensen die ook over hetzelfde onderwerp hebben geschreven.

Zeker als deze met een geheel andere conclusie komen als Hilde in haar haatboekje.

Dat uiteraard gretig gehoor zal vinden bij de vijanden van onze kerk.

__________________
Joan van Aken

Datum:
Permalink   
 

Hilde Alles weigert in te zien dat die verandering in het gebed van Amsterdam een elegante manier is waarop Rome laat weten dat ze het in het verleden vergissingen hebben gemaakt.

__________________
Frederique Oomes

Datum:
Permalink   
 

Is het geen goed idee te investeren in stipendia voor misintenties dat ook mevrouw Alles zich weer in de plooien van de katholieke kerk voegt?

Voor het geld dat haar boekje kost, kun je ook een mis laten opdragen, zodat ook zij weer tot inzicht mag komen.

Een misintentie in de H. Vitus en H. Willibrordkerk van Hilversum kost voor een door de weekse mis slechts 7,-

In het weekend is dit 12,- maar dan weet wel heel Hilversum dat er mensen bezorgd zijn over haar dwaling!

Maak dit bedrag over op bankrekening 194122 t.g.v. voornoemde kerk, met datum misintentie en mededeling: 'voor inzicht mevrouw Hilde Alles inzake de Vrouwe van alle Volkeren.'


__________________
Pater M. Janssen

Datum:
Permalink   
 

Karel Doorman schreef:

Jammer dat Hildegard Alles niet kalm blijft en zich aan de feiten houdt. Door haar woede slaat haar anti-boek als een boemarng op haarzelf terug.


Is het niet voldoende dat Hildegard Alles publuceerde in het volgens haarzelf 'gezaghebbende' Duitse tijdschriftje Theologisches in de tijd dat de zeer omstreden en net als Alles onverdraagzame katholieke theoloog David Berger daar hoofdredacteur was.

Jawel, dezelfde David Berger die nu de hoofdredacteur is van het homotijdschrift Männer, waarin hij katholieke bekeerlingen in Duitsland belaagd. Berger is in 2010 'uit de kast' gekomen als een fanatiek neothomist en homoseksueel.Zijn homo-partner placht hij als zijn neefje voor te stellen.

Als hoofdredacteur van het tijdschrift Theologisches had Berger in het geheim contact met de fanatieke Mariaverschijningsbestrijdster Hildegard Alles. Hetgeen resulteerde in haar publicatties in het neothomistische tijdschriftje.

a5_mystca-72dpi_magazine_lente2008.jpg

Zoals in het lente 2008 nummer van Rosa Mystica is te lezen, waren Hilde en haar echtgenoot regelmatig te gast in het 'regenbooggezin' Berger, bestaande uit een onduidelijk aantal mannen en een zogeheten befhond.

 Bijlagen
__________________
Ellis Birkenau

Datum:
Permalink   
 

Maarten Meijer schreef:

Er worden hier wel hele harde oordelen gegeven over het verstandelijk vermogen van lekeschrijfster Hilde Alles. Ze zal haar boekje ongetwijfeld met de beste bedoelingen hebben geschreven! Vergissen in dit soort buitennatuurlijke zaken is echter meer dan menselijk, zeker voor een leek!

Ze zou inderdaad heel wat gezichtverlies hebben voorkomen als ze het oordeel hierover aan de bevoegde kerkelijke instanties had overgelaten.


 Over het verstandelijk vermogen van schrijfster Hilde Alles kan niet hard genoeg geoordeeld worden!__________________
Non-Verbaal

Datum:
Permalink   
 

Ellis Birkenau schreef:
Maarten Meijer schreef:

Er worden hier wel hele harde oordelen gegeven over het verstandelijk vermogen van lekeschrijfster Hilde Alles. Ze zal haar boekje ongetwijfeld met de beste bedoelingen hebben geschreven! Vergissen in dit soort buitennatuurlijke zaken is echter meer dan menselijk, zeker voor een leek!

Ze zou inderdaad heel wat gezichtverlies hebben voorkomen als ze het oordeel hierover aan de bevoegde kerkelijke instanties had overgelaten.


 Over het verstandelijk vermogen van schrijfster Hilde Alles kan niet hard genoeg geoordeeld worden!


Ja, maar er was toch ook iets met het verstandelijk vermogen van Ida Peerdeman? Wordt er dan niet gemeten met twee maten? En hebben de bisschoppen hierover ook niet verschillend erover geoordeeld? Bisschop Huibers? Mgr. Bomers en mgr. Punt? Deze verschijningen zijn bij de meerderheid van de katholieken niet eens bekend, zelfs niet in Noord-Holland, hoor! We kunnen beter gewoon aannemen wat in de Bijbel staat, wat het Woord van God zegt, men raakt alleen maar in verwarring zo!__________________
Non-Verbaal

Datum:
Permalink   
 

Volgens mij kwam ze in het boek niet woedend over, maar realistisch en met respect voor Mgr. Punt, niet echt beledigend.

 __________________
Non-Verbaal

Datum:
Permalink   
 

Joan van Aken schreef:

Hilde Alles weigert in te zien dat die verandering in het gebed van Amsterdam een elegante manier is waarop Rome laat weten dat ze het in het verleden vergissingen hebben gemaakt.


 Juist die verandering in het gebed maakt alles van deze verschijningen zo ongeloofwaardig!!!

Wat doet bijvoorbeeld die Wereldbol (glazen bol - toekomstvoorspellingen!) onder de voeten van Maria als de aarde volgens nieuwe wetenschappers toch plat blijkt te zijn? Laten we ons niet al zo lang bij de neus nemen door de NASA?

Het is veel moeilijker om een ronde aarde te tekenen dan een platte aarde. Probeer het maar eens.

De piloten gebruikten in WO-II een atlas met een platte kaart. Met een globe zou het immers nooit lukken.

 __________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard