Post Info TOPIC: Marie-Paule gerehabiliteerd?
Reporter

Datum:
Marie-Paule gerehabiliteerd?
Permalink   
 


In de wandelgangen van het Vaticaan gaat het gerucht dat de Heilige Vader overweegt de Canadese Marie-Paule GiguŤre weer in genade aan te nemen. Deze stichteres van het Leger van Maria, met afdelingen over de hele wereld, is door de plaatselijke bisschop en het Vaticaan in de ban gedaan om reden dat zij zich uitgeeft voor de reÔncarnatie van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren.
Sinds de paus zijn hand heeft uitgestoken naar de Pius X Broederschap, zou hij ook overwegen de Canadese uit de ban te halen. Maar dan moet zij wel ophouden zichzelf de teruggekeerde Maria te noemen.
Marie-Paule is de schrijfster van een vijftiendelige autobiografie onder de titel Vie d'Amour.

__________________
Laurentien Bachman

Datum:
Permalink   
 

Wat een geweldig nieuws!

En het werd ook wel tijd ook, zeker omdat MPG nimmer de holocaust heeft ontkent, of dat er sprake zou zijn geweest van seksschandalen in haar Marialeger.

Zelfs niet toen zij en haar leger in Rome werden ontvangen!!!

__________________
Uit Waregem

Datum:
Permalink   
 

Hopelijk is dit waar en komt dit omdat de kerk Marie Paule uiteindelijk serieus neemt, gezien haar toekomt als heilige.

__________________
Kapel

Datum:
Permalink   
 

Marie-Paule is geŽxcommuniceerd, en nergens heb ik gehoord of gelezen dat het Vaticaan daarin verandering brengt. Marie-Paule is doorgeschoten. Het is heel lang goed gegaan, totdat zij begon te geloven dat ze de reÔncarnatie van Maria was. De voormalige sacrista van de paus, Mgr. Van Lierde, heeft haar gewaarschuwd, maar zij bleef volhouden dat een engel haar die openbaring gegeven had. Het heeft toen nog tien jaar geduurd eer de bisschop van Quťbec ingreep. Een jaar of zo geleden heeft het Vaticaan de ban officieel gemaakt. Zij trekt zich zich daar niets van aan. Ze zegt dat Rome bezet is door de satan, en dat zij gelijk heeft. Ook uit Nederland gaan er jaarlijks aanhangers van Leger van Maria naar Lac Etchemin in Canada. Er zijn zelfs een aantal delen van haar VIE D' AMOUR in het Nederlands vertaald.
Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft zich ondubbelzinnig van Marie-Paule gedistantieerd.

__________________
Laurentien Bachman

Datum:
Permalink   
 

Marie-Paule is inderdaad geŽxcommuniceerd. Maar hoeveel heiligen waren dit niet.

Marie-Paule is niet doorgeschoten. Een engel heeft haar een openbaring gegeven, dat het mystieke lichaam van Maria in haar lichaam was geschoten!

Tien jaar lang erkende ook de bisschop van Quťbec haar heiligheid, totdat Rome bezet werd door de satan in de vorm van Ratsinger.

Jammer dat na Rome nu ook het bisdom Haarlem-Amsterdam zich van Marie-Paule heeft gedistantieerd.

Hopelijk komen ze op deze fout terug en zullen ze via Marie-Paule de Mariale Genade van de oermoedergodin deelachtig worden.__________________
Rob

Datum:
Permalink   
 

Zozo, de paus voor 'satan' uitmaken, mag dat op dit forum? Op elk ander forum worden dergelijke reacties direct verwijderd.

__________________
Candice

Datum:
Permalink   
 

Marie-Paule reageerde op haar excommunicatie door te zeggen dat in Rome de antichrist heerst. Dat moest zij wel, omdat anders Rome gelijk zou hebben. Marie-Paule beschouwt zich als de wedergekeerde Maria, en bovendien beweert zij of een van haar aanhangers dat God-de-Vader onder de Moeder staat. De Moeder zou de uiteindelijke schepper zijn van alles, inclusief de Drie-Eenheid.
Dergelijke beweringen zijn niet te rijmen wat de kerk al tweeduizend jaar leert. De kerk moest haar dus in de ban doen.

__________________
Kerkelijk standpunt

Datum:
Permalink   
 

De Canadese bisschoppen hebben het Leger van Maria als niet-katholiek aangemerkt. Bovendien houdt de organisatie er volgens de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer ketterse ideeŽn op na. Vorige week werd bekend dat een aantal leden van het Leger van Maria is geŽxcommuniceerd na een ongeoorloofde en ongeldige priesterwijding.

Erkenning misbruikt
Het Leger van Maria claimt een nauwe band tussen zijn spiritualiteit en de vermeende verschijningen van Maria in Amsterdam. Bisschop Jozef Punt van Haarlem verklaarde in 2002 dat die verschijningen een bovennatuurlijke oorsprong hebben. De beweging maakt op haar website goede sier met die erkenning. Het bisdom Haarlem stelde vorige week al dat het Leger van Maria de verklaring van Punt 'misbruikt' door die ten eigen bate op te voeren".

Visioenen
Het Leger van Maria baseert zich op visioenen van haar stichteres, Marie-Paule GiguŤre. Die zouden een voortzetting zijn van andere private openbaringen, waaronder de Mariaverschijningen in Fatima en Parijs. De meest prominente plaats in de spiritualiteit van het Leger van Maria is echter weggelegd voor de vermeende verschijningen van Maria in Amsterdam.

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Wat een onjuistheden verkondigd U. Dit zal allicht zijn uit onwetendheid. Het zou veel verstandiger voor je zijn, om eerst al de boeken goed te bestuderen, en te kijken naar de werken die opgericht zijn. Dan zal er een licht in je op gaan, en je hart juichen van vreugde.

__________________
Teun van den Berg

Datum:
Permalink   
 

Dat is de droom van Marie-Paule. Maar de RK kerk is keihard voor oude vrouwtjes die afwijkende geloofsprincipes ventileren.

In tegenstelling tot pedofiele bisschoppen en kardinalen hoeven mokkels als die  Marie-Paule niet te rekenen op de geringste barmhartigheid.__________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard