Post Info TOPIC: Kardinaal Eijk woedend over boek 'Lourdes aan de Amstel' van Mohamed el-Fers
Hera

Datum:
RE: Kardinaal Eijk woedend over Mariaboek
Permalink   
 


De kern van het boek zal wel dat prutstuk zijn dat H. Alles al eerder in een dubieus Duits blaadje schreef...

Deze bijdrage is verplaatst naar de draad "Hilversumse leek schrijft boekje over Mariaverschijningen"
-- Edited by Guanto at 14:45, 2008-05-30

__________________
Maria Lécina

Datum:
Permalink   
 

Het frappante is, dat Hildegard Alles de harde werker Marc Waterinckx niet de eer geeft..

Deze bijdrage is verplaatst naar de draad "Hilversumse leek schrijft boekje over Mariaverschijningen"

-- Edited by Guanto at 14:46, 2008-05-30

__________________
Hendro Munsterman

Datum:
Permalink   
 

Ik heb het boek van mevrouw Alles nog niet gelezen..

Deze bijdrage is verplaatst naar de draad "Hilversumse leek schrijft boekje over Mariaverschijningen"

-- Edited by Guanto at 14:46, 2008-05-30

__________________
Pater Jacqmin

Datum:
Permalink   
 

"Nederland, Nederland, Ik heb zo vaak getracht je onder mijn vleugels te verzamelen en te koesteren maar je hebt al te vaak verkozen je eigengereide weg te gaan" zou men Onze Heer Jezus kunnen laten zeggen.

Dat Nederland met Kard Eijk aan kop, schroomt de prostestanten voor het hoofd te stoten met een te uitgesproken Mariadevotie is niet noodzakelijkerwijze voorzichtig en ideaal te noemen.

Bijvoorbeeld :

Zie Koppeling:

Protestanten uit Letland, een aantal dominees met hun Luteraanse aartbisschop richten zich tot de FSSPX om duidelijkheid te verkrijgen over de katholieke Leer (zonder dubbelzinnigheid van de moderne oecumene die de twistpunten vermijdt en al te zeer volgens hen, de plooien gladstrijkt) en over de mariologie. Allen waren entoudiast. Eén heeft zich bekeerd, de aartsbisschop belooft terug te keren met een groter aantal..

Wat de titels betreft, het is waar dat de duidelijkheid ervan de Mariadevotie tot voorddel zou strekken. Dat is nochtans vlug verholpen:

men kan toch zonder al te veel moeite titels zoeken, vinden en gebruiken die de ondergeschiktheid van Maria aan Jezus in het Verlossingswerk ongetwijfeld laten uitschijnen én tegelijk haar onvervangbare en belangrijke rollen uitspreken.

Bijvoorbeeld submediatrix, subredemptrix, subadvocata (vertaling : zoiets in de aard van "onderverlosseres", "ondermiddelares", "ondervoorspreekster") ; iemand heeft zeker een beter voorstel, het doet er niet toe wat de uiteindelijke namen zullen zijn op voorwaarde dat ze bovenvermde twee punten duidelijk uitdrukken.
Zulke namen moeten die exact uitdrukken wat we willen uitdrukken moeten toch gemakkelijk te vinden zijn, dan vallen alle bezwaren weg en iedereen is er tevreden mee.

Sint Bernardus, de grootste en uitgeproken Mariale Kerkvader, zei duidelijk dat Maria in het mystiek lichaam, waar Jezus het hoofd is, Maria de hals ervan is.

ALLE COMMUNICATIES TUSSEN HOOFD ENLICHAAM LOPEN VIA DE HALS.

Duidelijker kan het niet.

__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Beste pater Jacqmin,

Als groot kenner van het katholicisme zult u weten dat de titel Coredemptrix voor Maria oud is, door verschillende pausen is gebruikt.
Waarom er dan toch zo moeilijk over doen?
Volgens de theoloog Hendro Munsterman: om de protestanten niet voor het hoofd te stoten, en daarbij baseert hij zich op een theologencoferentie uit 1996. De theologische argumenten zijn er alleen maar bijgesleept. De hoofdzaak is: Vaticaan Twee+Oecumene boven water houden, en dat betekent: Maria heeft genoeg eer, niet nog meer.

U gaat mij toch niet zeggen dat u uit angst voor schade aan de oecume Maria niet de titels toekent die haar toekomen?

__________________
inez

Datum:
Permalink   
 

mooi vooorbeeld eric, wat je al niet bedenken kunt om met ritualiseren je vrouwenhaat te legitimeren.

__________________
inez

Datum:
Permalink   
 

en mystiek

viel weg. Sorry gevolg van mijn sub-hals domeinen: maag en buik die in opstand komen.
Niets mystieks aan die diepe afkeer dus, slechts onderdrukking van het bevrijdend gezonde kokhalzen.__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Bespaar ons die fysieke details liever.

__________________
het lelijke eentje

Datum:
spetter pieter pater
Permalink   
 


http://nl.youtube.com/watch?v=kbUaGHWTi3Y

__________________
Nol van Schaik

Datum:
RE: Kardinaal Eijk woedend over Mariaboek
Permalink   
 


Ach laat dat vrouwtje toch. Ze zal wel het nodige tekort komen.

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Nol, gaan we alle mensen die "iets tekort komen" hier asiel geven ?

__________________
Marcel

Datum:
Permalink   
 

Terug naar het onderwerp.
Wat maakt Eijk zo woedend? Een gratis togezonden boek dat de Amsterdamse verschijningen doorlicht, of een pleidooi voor het vijfde dogma in een boek van Lemm?

__________________
inez

Datum:
Permalink   
 

Nol van Schaik wrote:

Ach laat dat vrouwtje toch. Ze zal wel het nodige tekort komen.


De hokuspokus over de zwanenhals van het meisje dat eens Maria was?
Ja.
Maar wel die neus om te weten wanneer iets stinkt!

__________________
Heinrich Mueller

Datum:
Permalink   
 

Marcel wrote:

Terug naar het onderwerp.
Wat maakt Eijk zo woedend? Een gratis togezonden boek dat de Amsterdamse verschijningen doorlicht, of een pleidooi voor het vijfde dogma in een boek van Lemm?
Ik neem aan dat boek van die Lemm. In elk geval komen de boeken van Lemm uitgebreid aan bot in de tirade van Hildegard Alles aan het adres van de Haarlemse bisschop Punt. Blijkbaar toch wel een belangwekkend boek, anders zou die Vaakvrouw zich daar niet zo kwaad over maken. Net als aartsbisschop Eijk overigens.

__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Mgr. Eijk was niet op het voor de katholieke kerk funadementele Congres in het Amsterdamse Victoria Hotel over de betekenis van Maria voor onze tijd in Gods reddingsplan.
Jammer, daar had hij zeker geestelijk baat bij gehad. Met zo veel vuur hoor je niet iedere dag over de Moeder Gods spreken.

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Kijk, Mgr. Eijk was natuurlijk niet ophet congres. Dit was zo besloten en met zoveel geheimzinnigheid omgeven dat er maar een beperkt aantal mensen was uitgenodigd. Locatie en sprekers werden, waar men ook maar informeerde, uiterts geheim gehouden. Bovendien was het alleen voor VvvA -adepten die elkaar bevestigden en hun eigen gelijk zochten. Een tegengeluid was niet te horen en wilde men niet horen. Vandaar ook geen uitnodigingen naar ander bischoppen dan Mgr. Punt. Zelfs Lemm mocht er niet spreken, hoewel wél aanwezig.

__________________
H.A.

Datum:
Permalink   
 

Robert Lemm moch volgens mij best spreken, maar dan moest hij zijn tulband afzetten, hetgeen hij weigerde__________________
Carla

Datum:
Permalink   
 

Een enorm demasqué, H.A.

__________________
Vera

Datum:
Permalink   
 

Zou Mgr. Eijk zich daar werkelijk druk om maken? Die heeft het veel te druk met sanering van het aartsbisdom.

__________________
Louis

Datum:
Permalink   
 

Vera wrote:

Zou Mgr. Eijk zich daar werkelijk druk om maken? Die heeft het veel te druk met sanering van het aartsbisdom.
Een klein gaatje zal hij toch wel weten te vinden?

__________________
Lena ten Bracht

Datum:
Permalink   
 

Tante Robert Lemm moet is buiten geen spelen,met zijn gekke vreemde opvattingen die onkatholiek zijn.

__________________
Anoniem

Datum:
Kardinaal Eijk woedend over boek 'Lourdes aan de Amstel' van Mohamed el-Fers
Permalink   
 


***


__________________
A. Noniem

Datum:
RE: Kardinaal Eijk woedend over Mariaboek
Permalink   
 


Lena ten Bracht Geschreven

Tante Robert Lemm moet is buiten geen spelen,met zijn gekke vreemde opvattingen die onkatholiek zijn.Die Lena ten Bracht toch!
Altijd leuk om Govert in vermomming hier te ontmoeten.
Jammer dat hij nog steeds uit zijn nekharen kletst.

__________________
Hilde Vermeulen

Datum:
Permalink   
 

Heeft de aartsbisschop Eijk echt niet iets beter te doen. Zijn narrige voorganger Simonis hield er ook al van die rare ideeen op na waar het Mariaverschijningen betrof. Zo was hij een groot fan van de (niet door de plaatselijke bisschop goedgekeurde) verschijning in Mandura, maar hij wenste absoluut niets te weten over soortgelijke fenomenen in zijn kerkprovincie. Zo heeft hij in het geniep achter de rug van bisschop Punt geprobeerd diens goedkeuring van de Amsterdamse Mariaverschijning onder uit te halen. En raakte verbitterd toen hij in Rome nul op het rekwest kreeg. Want daar was men er inmiddels van overtuigd geraakt dat de zaak Amsterdam inderdaad alle kenmerken van een authentieke verschijning had. Simonis kon hoog en laag springen, zowel JP II als Benno XVI bleven achter het oordeel van Punt staan! Door zijn rare en dwarse houding veroorzaakte Simonis vooral verwarring.

__________________
Lodewijk

Datum:
RE: Kardinaal Eijk woedend over boek 'Lourdes aan de Amstel' van Mohamed el-Fers
Permalink   
 


Hilde Vermeulen schreef:

Heeft de aartsbisschop Eijk echt niet iets beter te doen. Zijn narrige voorganger Simonis hield er ook al van die rare ideeen op na waar het Mariaverschijningen betrof. Zo was hij een groot fan van de (niet door de plaatselijke bisschop goedgekeurde) verschijning in Mandura, maar hij wenste absoluut niets te weten over soortgelijke fenomenen in zijn kerkprovincie. Zo heeft hij in het geniep achter de rug van bisschop Punt geprobeerd diens goedkeuring van de Amsterdamse Mariaverschijning onder uit te halen. En raakte verbitterd toen hij in Rome nul op het rekwest kreeg. Want daar was men er inmiddels van overtuigd geraakt dat de zaak Amsterdam inderdaad alle kenmerken van een authentieke verschijning had. Simonis kon hoog en laag springen, zowel JP II als Benno XVI bleven achter het oordeel van Punt staan! Door zijn rare en dwarse houding veroorzaakte Simonis vooral verwarring.


 Voor alle duidelijkheid, het gaat hier over het boek 'Lourdes aan de Amstel', nu verkrijgbaar onder de titel 'De Amsterdamse Mariaverschijningen' van Mohamed el-Fers... en dus niet over dat boek van Robert Lemm__________________
Piet Guijt

Datum:
Permalink   
 

 

Wie echt zal willen begrijpen waarom het terecht is dat de visioenen die Ida Peerdeman ontving, niet als basis voor een vijfde Maria-dogma kunnen worden aanvaard, zou het artikel Wie is ‘de vrouwe van alle volkeren’?  in het kwartaalmagazine van oktober 2017 van Promise moeten lezen: https://stichting-promise.nl/christelijke-medische-ethiek/wie-is-de-vrouwe-van-alle-volkeren.htm__________________
«Eerste  <  1 2 | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard