Post Info TOPIC: H. Bloedprocessie in Brugge
RK NetNieuws

Datum:
H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 
AMSTERDAM - MokumTV Amsterdam filmde in 2008 de Brugse H. Bloedprocessie in HD. Deze optocht gaat elk jaar op Hemelvaartdag uit. Dus Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2009 kunt u de stoet opnieuw aanschouwen.

Hoogtepunt van de processie is een flesje met het bloed van Christus, opgevangen tijdens zijn kruisiging. Het werd tijdens de kruistochten uit Istanbul (toen Constantinopel) geroofd en belandde uiteindelijk in het Belgische Brugge, waar de aanwezigheid van de fles met kostbare inhoud reeds in 1291 in een keur vermeld werd.

Ondanks de veranderingen die de optocht in de loop der eeuwen heeft ondergaan, blijft de herinnering aan het Lijden van Christus, een flesje met zijn heilig bloed het hoogtepunt van de stoet. Bij MokumTV zal ook de diepere betekenis van dit misschien wel belangrijkste relikwie van het christendom aan bod komen, zo liet de zender via de Salto Persdienst weten.

Verering van de relikwie in de bovenkapel op maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 15:00

vrijdag van 14:00 tot 16:00

op vrijdag en zondag na de mis van 11:00

Processie van het Heilig Bloed op Hemelvaart donderdag 1 mei 2008 om 14:30 uur

Reservaties en tickets via telefoon, internet, post of rechtstreeks bij
In & Uit, Concertgebouw, 't Zand 34, 8000 Brugge.

tel : +32 (0)70 225005
www.tinck.be
__________________
Erwin de Schieter

Datum:
RE: 1 mei de H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


Iedere vrijdag wordt de relikwie van het Heilig Bloed aan de gelovigen voor verering aangeboden, voor en tijdens de eucharistie. Jaarlijks, op Hemelvaartsdag, wordt het schrijn met de relikwie in de Heilig-Bloedprocessie gedragen door deelnemende bisschoppen en prelaten na een Pontificale Hoogmis in de Sint-Salvatorkathedraal.

Deze processie wordt nog druk bijgewoond door bedevaarders; in 2007 zakten 30.000 gelovigen af naar Brugge om het Heilig-Bloed te zien. Nog vandaag wordt aan de relikwie eer betuigd door de prelaten, de geestelijkheid en de burgerlijke overheden in naam van de hele bevolking.

De oudste vermelding van de processie vindt men terug in een keure van het gilde van de pijnders (lossers) uit 1291. Daaruit blijkt dat de Brugse gilden en ambachten verplicht waren aan de processie deel te nemen, op straffe van lijfelijke tuchtiging. Waarschijnlijk bestond er voor 1291 al een toning van het Heilig Bloed in de kapel op de Burg. Uit dit gebruik is vermoedelijk de ommegang of processie ontstaan.

Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, na de tweede kruistocht de relikwie van het Heilig Bloed mee uit het Heilig Land (1150).

Wegens zijn keiharde optreden tijdens deze kruistocht zou Diederik de relikwie gekregen hebben, met toestemming van de Patriarch van Jeruzalem, uit de handen van zijn schoonbroer Boudewijn III van Anjou, koning van Jeruzalem. Deze relikwie maakte deel uit van een hele reeks relieken van het Lijden van Christus, waaronder de Blinddoek die Hij kreeg omgebonden, de touwen waarmee Hij aan de paal was gebonden, de zwepen en riemen waarmee Hij werd geslagen.

Vanaf 1310 besliste de Brugse stadsoverheid de feesten rond het Heilig Bloed, met de processie (3 mei) en de veertiendaagse plechtigheden te laten samenvallen met de jaarmarkt (de meifoor van 23 april tot 22 mei). Op die manier, en ook door de stadsboden die Vlaanderen doorkruisten, groeiden de volkstoeloop en de devotie voor het Heilig Bloed.

Sinds de 12e eeuw wordt de relikwie van het Heilig Bloed door talrijke broederschappen en verenigingen uit Brugge vereerd. De Edele Confrérie van het Heilig Bloed werd kort na 1400 gesticht. Zij heeft tot doel de relikwie te bewaren en de verering ervan te bevorderen. Zij organiseert onder meer de jaarlijkse processie. De 31 leden moeten in Brugge wonen en zoals een oud document het stelt, "lieden van eere zijn". Vroeger waren alle leden van adel, vandaag zijn slechts 11 leden nog uit de adellijke stand.

De huidige processie is opgevat in een stijl die teruggrijpt naar Brugges Gouden Eeuw (15e eeuw).

Het reliekschrijn van het Heilig Bloed is door de Brugse goudsmid Jan Crabbe in 1617 vervaardigd van ongeveer 30 kilo goud en zilver en meer dan 100 edelstenen.

__________________
Ludo

Datum:
Permalink   
 

Is echt een pracht processie en zeer de moeite waard!

__________________
Marco Vanhaegen

Datum:
Heilig Bloed (Suske en Wiske)
Permalink   
 


Er is ook Heilig Bloed als een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske. Heilig Bloed is het tweede deel van een trilogie. Het verhaal bouwt voort op gebeurtenissen in het eerdere De fleurige Floriade, het slotdeel is In de ban van de Milt.

Het verhaal speelt zich af in Brugge (ooit residentiestad van de Bourgondische hertogen, nu cultureel mekka van Vlaanderen) met het Minnewater (in het Minnewaterpark) aan het Begijnhof Ten Wijngaerde. In het verhaal volgen we de route Heilige Bloedprocessie met de Schrijn van het Heilig Bloed, Heilige Bloedkapel, Raoul Lambert hotel, ondergrondse gewelven, Jeruzalemkerk met grafmonument en geheime kamer onder altaar, Grote Markt met Belfort, Poortersloge

Het verhaal van het Heilig Bloed: Lambik zit opgesloten in een vogelkooi en professor Barabas is op reis, zodat de vrienden het sprietatoomkanon nu niet kunnen gebruiken. Als tante Sidonia met de kooi gaat wandelen wordt ze overvallen en twee mannen gaan er met de kooi en Lambik vandoor. Jerom kan de mannen niet tegen houden ontmoet dan een vrouw die zich voorstelt als Odfella. Ze vertelt dat haar orde al heel lang op de komst van Jerom heeft gewacht, de orde aanbidt de vier ruggenwervels van de Heilige Basilius. Een ander relikwie moet vernietigd worden, maar voordat Odfella kan vertellen waarom het gaat, komen Suske en Wiske eraan en de vrouw verdwijnt. Suske hoort dat Jerom telefonisch afspreekt s avonds bij het Minnewater te verschijnen en de vrienden zijn verbaasd als hij vertelt geen tijd te hebben om Lambik te zoeken. Lambik herkent zijn ontvoerders, ze hebben hem al eens in een aap veranderd, maar het blijkt nu om Udo Ludo II te gaan. Herr Adel vertelt dat Udo Ludo I onbetrouwbaar bleek te zijn en hij heeft een nieuwe gemaakt. De adder Seth zorgt ervoor dat de wagen van de boeven tegen een boom rijdt en hij belooft Lambik veel rijkdom als hij met de boeven meewerkt. Seth zegt nog dat hij zijn leven heeft gebeterd, maar Lambik gelooft hem niet en wil niet helpen.
Tante Sidonia gaat met Suske en Wiske naar Brugge, het is Hemelvaartsdag en ze maken een rondrit met een koets, dan zien ze de Heilige Bloedprocessie. De koetsier vertelt dat Diederik van de Elzas het relikwie met het Heilig Bloed meebracht uit het Heilig Land in 1149. Al in de dertiende eeuw waren er ommegangen en er werd dan feest gevierd. De vrienden zien de Heilige Maagd, patrones van de stad Brugge, en een engel drijft Adam en Eva uit het paradijs. Ook zien ze de Booggilde van Sint-Sebastiaan en Jezus met zijn kruis, op weg naar de Golgothaheuvel, Simon en Veronika zijn bij hem. Als de Schrijn met het Heilig Bloed nadert herkent Suske Herr Frick Adel en Udo Ludo. De boeven stelen de Schrijn, maar een mysterieuze man laat hen dan zweven en bezorgd de Schrijn terug aan de geestelijken. De vrienden nemen een hotel en bespreken de situatie, s nachts gaan ze naar het Minnewater en zien Jerom met de mysterieuze vrouw. Suske en Wiske volgen het duo en komen in het Minnewater, ze zien veel symbolen op de muren en komen in een kamer waar Jerom tot broeder wordt benoemd. De kinderen willen Jerom tegenhouden, dit lukt niet en de kinderen moeten via het riool vluchten. Tante Sidonia ziet Seth en hoort dat er opnieuw een poging tot diefstal van het Heilig Bloed zal plaatsvinden in de Heilige Bloedkapel, als ze de slang wil pakken wordt ze gebeten en aangereden door een auto.
De kleine Lambik hoort de plannen van Herr Frick en weigert mee te werken, maar hij krijgt een middel ingespoten en gaat willoos de Heilige Bloedkapel binnen. De mysterieuze blonde man probeert opnieuw de diefstal te voorkomen en vecht met Udo Ludo II en als Lambik de koker met het Heilig Bloed aan Herr Frick bezorgd vertelt deze dat hij de zoektocht naar de perfecte mens, in navolging van zijn vader, wil voortzetten. De adder Seth bijt Herr Frick en deze laat de koker los, Lambik geeft de koker aan Seth en ze gaan er samen vandoor. De mysterieuze man verdwijnt en Udo Ludo II vindt zijn maker bewusteloos en brengt hem naar het ziekenhuis. Suske en Wiske komen via de ondergrondse gewelven bij een kamer terecht en zien een raadsel uitgebeeld in steen. Wiske gooit een steen op de duivel en de zoldering stort in, Suske kan de engel nog indrukken waarna de vloer openschuift. Suske drukt het beeld van de ridder nog in en de vloer stopt, de kinderen komen in de Jeruzalemkerk en horen dat ze het Heilig Bloed in handen moeten krijgen en de man met het blonde haar moeten helpen. Als ze de kerk verlaten blijkt de man met het blonde haar zich in het grafmonument verborgen te hebben, hij heeft de opdacht gegeven. Als Lambik erachter komt dat Seth het Heilig Bloed wil drinken voorkomt hij dit, het kokertje komt in het water terecht en drijft richting de binnenstad.
Jerom komt met Odfella in de Jeruzalemkerk en vindt een sigarettenpeuk van een Roemeens merk. Odfella vertelt hem dat het Heilig Bloed in gevaar is en de relikwie van de Barbaarse Milt, die de wrede graaf Kalasj Nikov al eeuwen in leven houdt, moet vernietigd worden. Kalasj Nikov is al 314 jaar oud en wil het eeuwige leven verwerven, hij woont in de Transsylvaanse Alpen in Roemenië. Jerom beloofd Odfella te helpen en na een kus is hij hevig verliefd op haar. Udo Ludo wil het Heilig Bloed verkopen voor veel geld en snapt niet waarom Herr Frick het wil gebruiken om experimenten uit te voeren. Udo Ludo II vist toevallig het Heilig Bloed uit het water, maar Suske en Wiske zien hem en het relikwie komt bij mini-Lambik terecht. Dan begint het ding te zweven en Lambik vliegt mee naar de belforttoren aan de Grote Markt Tante Sidonia ziet Herr Frick in het ziekenhuis, ze hebben beide een beet van Seth opgelopen, en er ontstaat een gevecht. Lambik komt met het Heilig Bloed bij Kalasj Nikov terecht in de toren van het belfort en de graaf gooit hem uit de toren. Wiske kan Lambik opvangen en Lambik wil dat de kinderen Kalasj Nikov achtervolgen, maar ze vertellen dat het een engel is en weigeren. Ze vertellen Lambik dat Jerom is gehersenspoeld door een Sekte.
Jerom ziet Herr Frick en Udo Ludo II en er ontstaat een gevecht, waarin Jerom Udo Ludo II kan vernietigen en brengt het hoopje schroot met zijn maker naar het politiebureau. Seth hypnotiseerd een vogel en vliegt met de vogel op zoek naar het relikwie. Kalasj Nikov merkt dat de kracht van de Barbaarse Milt praktisch is uitgewerkt en hij wil van het Heilig Bloed drinken, maar dan pakt Seth dit met zijn vogel af. Tante Sidonia vangt de vogel met Seth bij de Poortersloge en Jerom krijgt het Heilig Bloed te pakken. Suske en Wiske pakken het relikwie af en willen het zo snel mogelijk naar de engel bregen. Kalasj Nikov is al aan het verschrompelen en hij drinkt van het Heilig Bloed. De kinderen hebben nu eindelijk door dat het geen engel is en zien de graaf veranderen in een vleermuis. Dan arriveert Odfella, ze vertelt dat de graaf niet het echte Heilig Bloed heeft gedronken. Het was een mengsel van wijnazijn en pekel, het Edele Confrérie van het Heilig Bloed heeft het ware relikwie vervangen na het incident tijdens de Heilige Bloedprocessie. Lambik is blij dat ze gewonnen hebben van Herr Frick Adel, Udo Ludo II en graaf Kalasj Nikov, maar vraagt zich af waar Seth is gebleven.


__________________
Dienst verkeer Brugge

Datum:
Parkeren tijdens de H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


Verkeers- en parkeermaatregelen bij de Heilig-Bloedprocessie

Het parkeren van voertuigen en fietsen is verboden vanaf 7 uur tot na de ontbinding van de Processie in deze straten: Hauwerstraat, Zwijnstraat, Sint-Maartensbilk, Maagenstraat (tss. Hauwerstraat en Smedenstraat) en Boeveriestraat, kant onpare huisnummers.

Tot na het voorbijtrekken van de processie is het vanaf 7 uur verboden te parkeren in deze straten: Smedenstraat, t Zand, Zuidzandstraat, Steenstraat, Simon Stevinplein, Mariastraat, Guido Gezelleplein, Gruuthuusestraat, Dijver, Wollestraat, Markt, Vlamingstraat (tss. Markt en Jakob van Ooststraat), Kuipersstraat, Eiermarkt, Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Vrijdagmarkt.

Vanaf 12 uur alle verkeer verboden tot na de ontbinding van de processie in deze straten: Hauwerstraat, Zwijnstraat, Sint-Maartensbilk, Maagenstraat (tss. Hauwerstraat en Smedenstraat) en Boeveriestraat, kant onpare huisnummers.
Vanaf 13 uur is het verkeer verboden tot na het voorbijtrekken van de processie in deze straten: Smedenstraat, t Zand, Zuidzandstraat, Steenstraat, Simon Stevinplein, Mariastraat, Guido Gezelleplein, Gruuthuusestraat, Dijver, Wollestraat, Markt, Vlamingstraat (tss. Markt en Jakob van Ooststraat), Kuipersstraat, Eiermarkt, Geldmuntstraat, Noordzandstraat en Vrijdagmarkt.

Vanaf 13 uur tot na het voorbijtrekken van de processie is het verboden te parkeren in de Adriaan Willaertstraat.

Vanaf 13 uur en tot na het voorbijtrekken van de processie zal de doortocht van de Lijn geschorst worden op heel de door de processie gevolgde omloop.

Op de omloop van de Heilig Bloedprocessie mogen de bewoners van de panden gelegen langs de omloop maximaal 2 rijen stoelen plaatsen op het trottoir voor het pand waarvan ze eigenaar of huurder zijn. Er moet steeds een vrije doorgang van 90 cm op de trottoirs vrijgehouden worden.

__________________
Julien Blommaert

Datum:
Na de H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


In Brugge zijn mijn aanbevelingen wat cafe's voor de jeugd betreft:
Praatcafé VLC
Ravage
Bar Bolero
Charlie Rockets
Grand Café de Comptoir
Ma Rica - rokk
en het Speelmanshuis__________________
Fernando Munoz Cardaba

Datum:
Info H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


Donderdag trekt de meer dan zevenhonderd jaar oude Heilig Bloedprocessie weer door de straten van Brugge. Dit jaar is kardinaal Walter Kasper de eregast van mgr. Roger Vangheluwe. Onder de andere gasten van de bisschop zijn ondermeer mgr. Karl Jozef Rauber, kardinaal Godfried Danneels, Frank De Coninck, de ambassadeur van België bij de Heilige Stoel en mgr. Luis Miguel Munoz Cardaba.

De processie krijgt gestalte door meer dan 1700 deelnemers en is een religieus gebeuren waarbij gezongen, gedanst en geacteerd wordt. De stijl herinnert aan de Bourgondische tijd waarin gildenleden, ambachtslieden en leden van broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de processietaferelen. De evocatie begint met het Oude Testament - van de Schepping tot de profeten - vervolgens komt het Nieuwe Testament met de Geboorte in Bethlehem tot Pinksteren. Omdat het lijden van Jezus Christus centraal staat in deze processie gaat veel aandacht naar het passieverhaal. Het derde deel verhaalt hoe de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge terechtkwam. In het laatste deel van de processie, dat de rijke traditie van de verering van de relikwie schetst, stappen de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed op. De stad Brugge is sinds de twaalfde eeuw immers eigenaar van de relikwie van het Heilig Bloed. Ze vertrouwde evenwel de organisatie van de verering van de relikwie in de basiliek van het Heilig Bloed en via een processie toe aan de Edele Confrérie van het Heilig Bloed. De confrérieleden worden gevolgd door de bisschop van Brugge en zijn gasten die het schrijn dragen waarin de kostbare relikwie is opgeborgen.

Praktisch

De verering van de relikwie van het Heilig Bloed is mogelijk in de basiliek van het Heilig Bloed van 8.30 uur tot 10.15 uur en na de zegening met de relikwie tijdens een slotplechtigheid op de Burg om 18 uur.

Om 11 uur gaat de bisschop van Brugge voor in de pontificale eucharistieviering in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge.

De processie vertrekt om 14.30 uur aan de Beurshalle om tegen 15 uur de eretribune aan de Sint-Salvatorskathedraal te bereiken en gaat uit tot 18 uur. De doortocht op elk punt van de route duurt ongeveer anderhalf uur.

Gereserveerde/genummerde zitplaatsen kosten in 2008 11 euro (tribunes) en 4,75 euro (banken). Groepen en senioren betalen 9,75 euro (tribunes) en 3,50 euro (banken). Kaartenverkoop via de ticketbalie van In&Uit Brugge in het Concertgebouw op ´t Zand.

__________________
Antoon Vanhuyse

Datum:
Bisdom Brugge organiseert studiedag over priesteropleiding
Permalink   
 


Vandaag, woensdag 30 april 2008 organiseert het Grootseminarie van Brugge voor genodigden een studiedag rond de organisatie van de priesteropleiding. De studiedag kadert in de viering van 175 jaar Grootseminarie Brugge want 1 oktober 1833 is de startdatum van het Grootseminarie. In de namiddag en als besluit van de studiedag houdt kardinaal Walter Kasper, voorzitter van de pauselijke raad voor de bevordering van de christelijke eenheid, als besluit van de studiedag, een toespraak over Priester zijn vandaag.

Bij die gelegenheid wordt de Nederlandse vertaling van zijn boek over het priesterschap, Dienaar van de vreugde. Leven als priester, dienen als priester, gepresenteerd. Dit boek is een uitgave van Lannoo Tielt en kost 19,95 euro (ISBN 978 90 209 7692 2; te koop in de boekhandel maar het boek kan ook besteld worden via de coördinator-econoom van het Grootseminarie in Brugge: tel. 050/44.49.51 en e-mail econoom@grootseminarie.be).

Voor de voordracht van kardinaal Kasper werden tevens alle Belgische bisschoppen en de nuntius uitgenodigd maar ook verantwoordelijken van de burgerlijke overheid en van de Katholieke Universiteit Leuven en de priesters en seminaristen van het bisdom Brugge.

Mgr. Vangheluwe en mgr. Léonard (bisschop van Namen en binnen de Belgische bisschoppenconferentie de Waalse bisschop-referendaris voor de priesteropleiding) zullen de studiedag én de conferentie van kardinaal Kasper bijwonen. Mgr. Rauber (pauselijk nuntius), mgr. Van Looy (bisschop van Gent), mgr. Harpigny (bisschop van Doornik), mgr. Jousten (bisschop van Luik), mgr. De Bie (hulpbisschop van Mechelen-Brussel) en mgr. De Kesel (hulpbisschop van Mechelen-Brussel) zegden hun aanwezigheid toe voor de conferentie van kardinaal Kasper. Kardinaal Danneels en de andere bisschoppen lieten zich verontschuldigen.
In de voormiddag houdt president Koen Vanhoutte een conferentie over de intellectuele vorming in de priesteropleiding, professor Stefaan Franco over de spirituele vorming in de priesteropleiding en professor Geert Morlion over de pastorale vorming in de priesteropleiding. Na de uiteenzettingen zijn er groepsgesprekken volgens de drie themas en in de namiddag is er een plenum.

De organisatoren nodigden de bisschop en de bisschoppelijke vicarissen van het bisdom Brugge uit, alsook de professoren en de gastprofessoren van het Grootseminarie, de verantwoordelijke bisschoppen binnen de Belgische bisschoppenconferentie voor de priesteropleiding, de leden van de bisschoppelijke commissie voor de seminaries (onder meer de verantwoordelijken voor roepingenpastoraal), de verantwoordelijken voor de priesteropleiding in de andere bisdommen van België en in Nederland en van Agripo (letterwoord gevormd met de eerste letters van de drie abdijen - Averbode, Grimbergen en Postel - die in 1970 een gemeenschappelijke priesteropleiding hebben opgezet) én afgevaardigden van de religieuzen.

Kardinaal Walter Kasper werd uitgenodigd door de bisschop van Brugge voor de Heilig Bloedprocessie die morgen (1 mei 2008) uitgaat.

__________________
Marieke Van Belle

Datum:
Nat. Belgisch Frietmuseum opent tijdens H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


In Brugge opent op 1 mei 2008, de dag dat de Heilig Bloedprocessie uitgaat, ook het Nationaal Belgisch Frietmuseum de deuren.

Het Frietmuseum moet de geschiedenis van de aardappel en de friet uitleggen, én ook aantonen dat de frietjes puur Belgisch zijn, al worden onze frieten in het Engels foutief 'French fries' genoemd, Franse frietjes dus.

De herkomst van de in reepjes gesneden aardappel die in kokend vet wordt gebakken, is al lang een punt van verhitte discussie tussen Belgen en Fransen.

Het Frietmuseum is een privé-initiatief van vader Eddy Van Belle en z'n zoon Cédric, die eerder met veel succes ook al een Chocolademuseum en Lampenmuseum openden in Brugge.

Eerder deze week kreeg de familie Van Belle nog een volledige collectie friet-relikwieën van Eddy Cooremans uit Merchtem. Die speelde zelf lang met het idee om een Nationaal Frietmuseum te openen, maar vond nooit een geschikte locatie.

Het frietmuseum is uniek in de wereld, en is vanaf donderdag 1 mei toegankelijk voor het grote publiek.

__________________
Julien Blommaert

Datum:
Tof hotel in Brugge
Permalink   
 


Een tof hotel is Hotel Academie **** in Wijngaardstraat 7-9,
8000 Brugge
België
Tel.: +32 50 33 22 66
Fax: +32 50 33 21 66
info@hotelacademie.be
www.hotelacademie.be

__________________
Vera

Datum:
Over de H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


De processie is een plechtige godsdienstige optocht die bestaat uit een lange stoet van langzaam voortbewegende grote wagens, waarop groepen scènes uit het Oude en het Nieuwe Testament verbeelden.

Daarna volgen in lange rijen en in schitterende kledij alle personages die in 1150 bij de aankomst van het heilige bloed aanwezig waren: burgers van Brugge met hun familie, leden van de gilden, kruisvaarders die graaf Diederik van de Elzas begeleidden, enzovoort.

De stoet wordt afgesloten door geestelijken die het schrijn, waarin de ampul met het bloed wordt bewaard, begeleiden.

__________________
Benoit Kervyn

Datum:
Ondanks wisselvallig weer trok H. Bloedprocessie in Brugge 25.000 toeschouwers
Permalink   
 


BRUGGE (RK NetNieuws) - De Heilig Bloedprocessie is donderdagnamiddag ondanks het wisselvallige weer door de straten van Brugge getrokken. De stoet met circa 1.700 figuranten lokte dit jaar zon 25.000 toeschouwers, inclusief een uit drie man bestaand filmteam van de lokale Amsterdamse omroep MokumTV.

De Brugse Heilig Bloedprocessie trekt elk jaar op Hemelvaartdag door Brugge. De stoet bestaat uit drie delen: Het leven van Jezus Christus, de intrede van het Heilig Bloed in Brugge na een kruistocht van Diederik van den Elzas en het relikwie van het Heilig Bloed zelf. Dat relikwie is eigendom van het Brugse stadsbestuur en wordt bewaard in de Heilig Bloedkapel naast het stadhuis op de Burg.

Toen het kort voor vertrek bleef doorregenen boven Brugge werd in de Beurshalle, waar de figuranten worden gekleed en geschminkt, getwijfeld of de processie zou uitgaan. Regen kan immers grote schade aanrichten aan kostuums, wagens en attributen, die in sommige gevallen eeuwenoud zijn. Uiteindelijk beslisten we om 14.30 uur om toch te vertrekken. Tot grote vreugde van de vele toeschouwers en MokumTV in het bijzonder

__________________
Julien Blommaert

Datum:
H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


Moet zeggen, dat verslag van MokumTV viel zeker ook in Damme zeer in smaak. Dit met name omdat in deel 4 de dragers van de Golgota met het Fammense Mirakelkruis eens goed in beeld werd gebracht! Dit kruis werd in 1339 door Dammense vissers opgedoken. Zes mirakels (waarvan er schilderijen hangen in de kerk van Damme) worden aan het kruis toegeschreven: 1 Een verrijzenis van een scheepsmaat, 2 iemand die niet meer kon lopen werd weer gezond, 3 een dood kind werd weer levend, 4 een ziek kind werd weer genezen, 5 een blinde kon weer zien, en 6 een jonge man die al meer dan een jaar het bed niet uit kon werd genezen. Tijdens de beeldenstorm werd het wonderkruis door protestantse barbaren vernield. Maar gelukkig wist men dit te vervangen en dit nieuwe Heilig kruis met fragmenten van het origineel hangt tot op vandaag de dag in de kerk van Damme en wordt jaarlijks in in de Heilige bloedprocessie door de stad Brugge gedragen. Hulde voor MokumTV dat zij deze vrij onbekende details wist te melden!__________________
RK NetNieuws

Datum:
Permalink   
 

Beelden van Brugge komen ook voor in de documentaire over de herkomst van het Heilig Bloed.
a6_00.jpg
Van Bruges - Procession of the Holy Blood
__________________
Anonymous

Datum:
RE: 21 mei 2009 de H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


die french staat niet voor frans maar voor in reepjes gesneden

__________________
Benoit Kervyn

Datum:
Permalink   
 

Het was ook dit jaar weer een hele schone processie. Dank voor deze aandacht vanuit Holland, en dank ook MokumTv voor de fraaie film!

__________________
Th. v/d Giessen

Datum:
De 2010 editie van de H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


In 2010 lopen er, vanwege de seksschandalen rond de Brugse bisschop Vangeluwe geen bisschop, priesters of misdienaartjes mee. Ook zou men er goed aan doen dit "Heilig Bloed" eens serieus te onderzoeken. Al eeuwen lang wordt er beweerd dat het om varkensbloed zou gaan. Het kan bijna niet anders dan dat de kerk ook met dit Heilig Bloed boerenbedrog pleegt.

__________________
Hans

Datum:
RE: 21 mei 2009 de H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


Het Speelmanshuis  daar is het goed toeven na afloop kwamen de flikken en sloegen de boel kort en klein,de uitbater was aan een nieuwe inrichting toe.Leve de stamine,s van Brugge.

__________________
qwaaxxtimlp

Datum:
Permalink   
 

Julien Blommaert schreef:

In Brugge zijn mijn aanbevelingen wat cafe's voor de jeugd betreft:
Praatcaf� VLC
Ravage
Bar Bolero
Charlie Rockets
Grand Caf� de Comptoir
Ma Rica - rokk
en het Speelmanshuis 


en de viezerikken duken na aflopp de biechtstoel in __________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

***


__________________
Tobias Vermeulen

Datum:
H. Bloedprocessie in Brugge
Permalink   
 


Anoniem schreef:
en de viezerikken duken na aflopp de biechtstoel in 

 Ja, als je geheel zondevrij bent heeft de biecht geen zin, sukkel.

Ik woon in Brugge en het is me een doorn in het oog dat de Heilige Bloedprocessie verworden is tot een toeristische circusattractie, een kermis gedomineerd door de conciliaire sekte. Knielen wanneer het Heilig Bloed langs komt is er allang niet meer bij. Dat zou trouwens onverdraagzaam zijn nietwaar? Stel je voor dat je de andere "godsdiensten" in dit onzalige land daarmee kwetst!__________________
Marcel Neefs

Datum:
Permalink   
 

Dit jaar lijkt er een klein herstel in de publieke belangstelling te zijn voor de stoet. Toch blijft de schaduw van pedo-bisschop Roger Van Geluwe boven dit gebeuren. Wat vroeger het spiritueel hoogtepunt van de stoet vorm (het reliek met het Heilig Bloed), gedragen door de huidige bisschop, wekte nauwelijks vroomheid op. Bovendien lagen boeken als 'De Woede van Vlaanderen' en 'Brief aan de Paus' in menig etalage.__________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard