Post Info TOPIC: Dinsdag na Pinksteren: Jumpen in Springstyle-processie Echternach
E.J. van Teijlingen

Datum:
Dinsdag na Pinksteren: Jumpen in Springstyle-processie Echternach
Permalink   
 
Springprocessie in Echternach (Luxemburg)
Op Pinksterdrie, de dinsdag na Pinksteren organiseert Haagse Bedevaarten weer een reis naar deze springprocessie in Echternach
info: (010) 414 95 77
e.j.van.teijlingen@hetnet.nl
www.bedevaart.nl

-- Edited by Guanto at 05:49, 2008-05-14

__________________
Julien Blommaert

Datum:
Springprocessie in Echternach (Luxemburg)
Permalink   
 


Sinds de Middeleeuwen vindt op dinsdag na Pinksteren jaarlijks de Processie van Echternach plaats ter ere van Sint Willibrord. De heilige Willibrord gold als een genezer van de Saint-Guy-kwaal, zoals men vroeger epileptische razernij noemde.

Tot in 1947 deed men de processie in drie stappen naar voren en twee terug. Dat werd toen afgeschaft omdat deze wijze van processeren voor onbedoelde aanrakingen en opwindingen (ook seksuele) onder de deelnemers zorgde. Vroeger leidde dit tot after-parties van jonge homoseksuelen rond hotel Puccini.

De deelnemers van deze processie van Echternach, ook wel de springprocessie genoemd, zijn tegenwoordig aan elkaar verbonden met witte zakdoeken en springen in de maat van de processiemars naar voren, afwisselend op hun linker- en rechtervoet.-- Edited by Guanto at 05:51, 2008-05-14

__________________
RK NetNieuws

Datum:
Echternach viert 1350ste geboortejaar Willibrord met Springprocessie
Permalink   
 


ECHTERNACH (RK NetNieuws) - De jaarlijkse Springprocessie naar het graf van Sint Willibrord in Echternach (Luxemburg) zal dit jaar met extra veel enthousiasme uitgevoerd worden. Het is namelijk de 1350-ste verjaardag van de heilige. De Springprocessie, die eindigt bij zijn graf, trekt normaal gesproken jaarlijks zo'n 14.000 pelgrims. Dit halve eeuwfeest zullen er wel enkele duizenden meer op dinsdag na Pinksteren de gekerstende voortzettingen van deze voorchristelijke religieuze reidans komen doen. Vlak voor ze al jumpend naar het graf van de apostel van de lage landen afdalen, worden ze vanuit de hoogte getrakteert op een zegenbombardement, afgevuurd door een batterij bisschoppen en kardinalen.

Twee stappen vooruit, ťťn achteruit. Dat is wat de meeste mensen denken van de Springprocessie in Echternach. Dat klopt niet. In Echternach wordt al eeuwen lang gejumpd. Spingen noemden ze dat vroeger. Jump in het weer helemaal. In Echternach is de jump op dit ogenblik begonnen aan een heropleving. De blaaskapel die de processie van dansers begeleid speelt nog steeds dezelfde eeuwenoude repeterende melodie. De band heeft door de jaren heen de snelheid van de melodie opgevoerd tot ongeveer 115 bpm. Een voor velen onbekende vorm van jumpstyle-muziek, die als tragere variant van de hardcore in de loop der eeuwen over heel Europa verspreidde. Deze oerjump is in tal van landen in verschillende varianten is terug te vinden in de lokale volksmuziek.
Na eeuwenlang de katholieken uit hun dak te hebben doen gaan, groeide Jump ieind jaren '90 uit tot een ware profane rage, eerst in Vlaanderen. Eind 2004 kwam jump ook in Nederland op en werd jumpstyle genoemd. Na de lage landen sprong de microbe over op Frankrijk, Duitsland, Italie en Roemenie. Men dacht iets geheel nieuws te hebben bedacht. Nieuw was hooguit dat er geen specifieke aanleiding meer was om te gaan jumpen. Dit in tegenstelling met het religieus jumpen in de Middeleeuwen.

Echternach mag gerust de Moeder van de Jumpstyle worden genoemd. Snel na de dood van Willibrord in 739 kwamen de stromen pelgrims jumpend naar het graf van de heilig. Uit de eenvoudige oerjump ontwikkelde zich de grote driesprong ter ere van Sint Willobrord. De oudste vermelding van deze jumpstyle dateert uit de elfde eeuw.

In de middeleeuwen waren er verschillende manieren van jumpen door de zogenaamde dansende heiligen. Dat waren pelgrims die in een noodsituatie een belofte hadden afgelegd jumpend op bedevaart te gaan. Sommige pelgrims sprongen naar rechts en naar links en naar voren, bleven dan voor een gebed of lied staan, en gingen zo door tot ze in het genadeoord waren. Er waren ook staande heiligen, die de sprong vervingen door een drievoudige stap. Later ontstond de huidige driesprong.

Dat men daarbij naar voren en naar achteren springt, is een foutieve maar veel beschreven wijze van jumpen. Daarom duiken er af en toe groepen op, die zich verplicht voelen om vast te houden aan deze vermeende traditie en voor- en achteruit jumpen. Sinds 1947 mag er van de leiding alleen maar naar voren gesprongen te worden. De ouderen, die niet meer in staat zijn de processie jumpend af te leggen, stellen zich over de hele breedte van de straat op. Om free- en wildjumpen te voorkomen zijn ze met elkaar verbonden middels zakdoeken die aan de punten worden vastgehouden. Het oorspronkelijke jumpen wordt hierbij vervangen door een schaatsachtige move. Gezamenlijk wordt op de maat van de muziek een pas zijwaarts naar links en een pas zijwaarts naar rechts gemaakt.

Dat de jumpprocessie ook religieuze pelgrims aanspreekt, komt volgens processiekenners doordat zij weer erkennen dat je met jumpen een manier hebt om met het hele lichaam te bidden. Normaal bidt de katholiek op een vaste plaats, bij voorkeur geknield.

Uitdrukking van vreugde in een dans, zoals de joden die kenden tijdens de 'Vreugde der Wet', werden door de vroege Kerkvaders afgeschaft. Dansen, dat was iets van de duivel, zo leerde de kerk in de middeleeuwer. Dansen was een activiteit die de kerkleiders verboden omdat het niet in overeenstemming met het Lijden van Christus zou zijn. Pelgrimeren eiste vroeger een flinke inspanning. In de Middeleeuwen werden criminelen als straf veroordeeld tot het maken van een bedevaart. Hoe erger het vergrijp, des te verder weg het genadenoord waar de beheerders van het heiligdom een gezegeld bewijs afgaven dat de veroordeelde inderdaad daar naartoe was afgereist. Een bedevaart was bedoeld als een boete-oefening. Maar was ook vaak het enige uitje wat men zich destijds kon veroorloven. Keer op keer veroordeelde de kerk de liederlijke wijze waarop sommige zich onderweg naar het genadeoord gedroegen. Alles wat God verboden had bloeide blijkbaar welig, want hoe heiliger de plek, des te groter de ondeugd, zo wist men.

Tot de trouwste bezoekers van de springprocessie horen de Nederlandse bisschoppen. Die zegenen met collega's uit Belgie en Duitsland vanaf een ballustrade de jumpende pelgrims op het moment dat ze afdalen naar de crypte met de sarcofaag van de eerste bisschop van Utrecht.

__________________
Pastoor Fernand Reuter

Datum:
Springprocessie in Echternach (Luxemburg)
Permalink   
 


Alle informatie is te vinden op
http://www.willibrord.lu

-- Edited by Guanto at 05:52, 2008-05-14

__________________
Nico Wald

Datum:
Dinsdag na Pinksteren, welkom in Echternach (Luxemburg)
Permalink   
 


PROGRAMMA (alles onder voorbehoud)

5.15 uur
Op Pinksterdinsdag, s morgens om 5.15 uur, komen de jongeren die aan de Pax-Christi sterrebedevaart hebben deelgenomen in de basiliek van Echternach samen voor een door de jongeren voorbereide Eucharistieviering.

7.30 uur
Om 7.30 worden bij de brug over de Sauer de pelgrims ontvangen die uit het de regio PrŁm-Waxweiler op Pinksterzondag voor een driedaagse bedevaart te voet vertrokken zijn. Zij worden verwelkomd door det bestuurders van de Willibrordus-Bauverein en in processie naar de basiliek geleid. Kort tevoren komen ook de groepen pelgrims uit de buurparochies in de kerk aan.

8.00 uur
Om 8.00 uur is in de baseliek een pontificale concelebratie.

8.15 uur
Vanaf 8.15 verzamelen de eerste groepen deelnemers van de processie zich in de Ehrenhof van de vroegere abdij.

9.00 uur
Om 9.00 uur begint de plechtige hoogmis en houdt de aartsbisschop van Luxemburg een korte toespraak om iedereen te verwelkomen.

ca. 10.30 uur
Na afloop van de Pontificale hoogmis begint de processie te trekken. In de Ehrenhof van de abdij stelt de ordedienst van de Willibrordus-Bauverein, herkenbaar aan hun witgele armband, de diverse groepen op achter de juiste schilden. WAARSCHUWING: In geen geval is het geoorloofd zich aan te sluiten bij een groep jumpers, zonder volgens de regels mee te springen.

Een lijst met de opstelling van de groepen wordt op zaterdag voor Pinksteren in de krant Luxemburger Wort gepubliceerd.

Groepen A, B en C
De groepen A, B en C zijn de topstukken van de processie. Het zijn gesloten formaties en vertrekken via de Ehrenhof van de abdij. Naast wierookzwaaiers, dragers van relieken etc. de absolute top aan prelaten van de Rooms Katholieke Kerk. Kardinalen, Aartsbisschoppen, Bisschoppen en Hulpbisschoppen uit vele landen. Als deze zegenend voorbijtrekken, wordt de aanzet van een knielbeweging verwacht om deze hemelse instraling op juiste wijze te ontvangen. Om het optimale effect te behalen, dient er gelijktijdig met het zegengebaar van de prelaat een kruisteken te worden geslagen.

Groep C
Mannen en vrouwen die de processieweg zingend wil gaan, kan aansluiten bij de groep zangers van groep C, die de litanie van de Sint Willibrord voorbidt.

Groepen D - H
Wie niet in staat is de processieweg springend af te leggen, kan meewandelen met de "bidders" in de groepen D - H),

UNTERE ABTELHOF
Groep EINZELPILGER
De groepen springers 15 - 21
Wie mee wil jumpen, maar niet bij een groep hoort die aangemeld en toegelaten is, kan zich opstellen in de unteren Abteihof onder het grote schild EINZELPILGER. Daar worden ndividuele pelgrims door de ordebewaarders in de verschillende groepen ingedeeld.
Er wordt op toegezien dat onverlaten op eigen houtje in een groep dringen die al opgesteld staat. Het is ook verboden om onderweg bij een groep aan te sluiten. De aanwijzingen van de Police Grand-Ducale en de Willibrordus-Bauverein dienen strikt opgevolgd te worden!

Eerst komen de zangers die de litanie van St. Willibrord voorzingen, gevolgd door de groepen bidders uit binnen- en buitenland.
Dan volgen de ongeveer 45 groepen jumpers, die telkens in rijen van vijf springers voor en achter een muziekcorps opgesteld zijn. Van de jumpers wordt verwacht, dat ze de hele weg ernstig en waardig meespringen. Aangezien het een religieus gebeuren is, is het niet passend gedag te wuiven of te zwaaien met de doeken
De muziekcorpsen spelen afwisselend de traditionele mars, zodat aan de jumpers een pauze gegund wordt.

13.00 uur
Tegen 13.00 uur komen de laatste groepen in de basiliek aan, waar een kort slotlof plaatsvindt. Daarna wordt er gelegenheid geboden om een heilige Mis bij te wonen en is het mogelijk om een pelgrimsmenu te eten in het refectorium, terwijl er in de kantine van het schoolinternaat diverse snacks verkrijgbaar zijn.

BELANGRIJK VOOR BEZOEKERS
Het verkeer wordt door de politie geregeld. Personenautos worden naar de beschikbare parkeerplaatsen geleid. Voor autobussen bestaat de mogelijkheid dat ze hun passagiers bij de oude brug over de Sauer of bij het station uit laten stappen, om ze daar na de processie weer op te halen.

Met uitzondering van de omgeving van het station, zijn in de stad weinig parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar. Ieder kwartier tussen 8.30 uur en 16.00 uur vertrekt er een gratis buspendeldienst van de Parking du Lac op de Route de Luxembourg van- en naar het Genadeoord.

De processie is geen folkloreshow. Er wordt van de toeschouwers verwacht dat zij de deelnemers niet storen. en het is ongepast om voor de groepen te applaudisseren.

In de grafbasilica van St. Willibrord heeft er op maandags om 9.00 uur een mis plaats in de crypte, bij het graf. Verder zijn er missen op zaterdag om 18.30 uur en op zondag om 9.00 uur, 10.00 uur (Hoogmis), 11.15 uur (in het Frans) en om 18.30 uur.


__________________
Helena van Aerts-Middelkoop

Datum:
Springprocessie in Echternach (Luxemburg)
Permalink   
 


Dank allen hier voor de zeer heldere uitleg!
Leuk ook dat er tegenwoordig zelfs hardcorefans meejumpen in Echternach.
Hopenlijk laten ze hun pillengebruik thuis.

-- Edited by Guanto at 05:53, 2008-05-14

__________________
Black Dude

Datum:
Jumpen in Springstyle-processie Echternach
Permalink   
 


Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen Jump en de Springstyle op z'n Echternachs? Bij Echternach Springstyle denk ik aan verdwaasde reli's die istrak van de speed in opgevoerde golfjes naar Luxemburg spuiten om wat gothic-achtig geloof te snuiven, maar misschien zit ik er helemaal naast.

Normaal gesproken heb ik een schijthekel aan alles wat ook maar naar blaaskapellen ruikt! De muziek die ze in Echternach bij die jumpprocessie is in elk geval een jumpstyle met een constant tempo dat lager dan de hardstyle ligt.

Wel is het zo dat in dat hypnoteserende vrolijke melodietje de jumpstyle beter te herkennen zou zijn als ze een dikke bass aan die harmoniekapel hadden toegevoegd.

En als ze dan toch bezig zijn de wat suffige reli-jumpers een sensation te laten beleven, zou ik Herr Kapelmeister adviseren zijn tempo op te voeren tot 145 BPM's. Da's ook goed voor krakende botten.

-- Edited by Guanto at 05:53, 2008-05-14

__________________
Boufakker

Datum:
RE: 13 mei: Jumpen in Springstyle-processie Echternach
Permalink   
 


Lijkt me te gek, zo'n openair jumpevent in Luxemburg. Wel allemaal een beetje vroeg. Weet iemand wat leuke adresjes om te chillen na afloop van die jumpprocessie?

__________________
Rolf

Datum:
Permalink   
 

Boufakker, zie www.wort.lu

__________________
Caleb

Datum:
Permalink   
 

Lijkt het me nuttig mensen met een rolator te vragen alleen maar mee te doen met de bidtocht i.p.v. de Spingonderdelen van deze processie.

__________________
Op a Processionea

Datum:
Caleb en rolatoren: Baltsemien Spring!
Permalink   
 


Caleb wrote:

Lijkt het me nuttig mensen met een rolator te vragen alleen maar mee te doen met de bidtocht i.p.v. de Spingonderdelen van deze processie.

Geen gejump maar de stilte van het kerkhof voor rolateren?

Mij lijkt het voorstel als gedaan op het jongste bedevaartcongres in Tilburg vanuit een groep door de inleiders geenthousiasmeerde pastoraal werksters
al deze mensen, ook ter pelgrimage onderweg, niet te verliezen mits en zolang zij schone zakdoeken gebruiken, mťťr belovend.

Wie zegt dat onze Kerk niet luistert naar de gelovigen?

In antwoord op Tilburg en nu er zoveel pw's vrij gesteld worden van hun eerdere taken, werd in onderlinge samenwerking van AriŽnskonvikt, NS en Willibrord,
hiertoe het voortouw genomen door de groep werkgroep Baltsemien Spring! in het leven te roepen.

Baltsemien zal voortaan ter voorbereiding in mei, kort nŠ de springprocessie, een congres organiseren ten behoeve van de beste begeleiding van de beweging gedurende het jaar.

Vanuit verschillende verzorgingshuizen bereiken ons geluiden dat er inmiddels al een trainingspool geformeerd zou worden welke staat te trappelen om zich voor te stellen.

Waardoor er nu druk gezocht wordt naar inleiders om nog dit jaar al een congres onder de voorlopige werktitel: Tau met opoe, laat ze niet de klos worden van die rappers te laten plaats vinden.

Het organisatiebureau streeft ernaar speciale aandacht aan de blaasmuziek en -kapelletjes te geven.

Dankzij die onderlinge samenwerking kan het congres in ieder geval worden afgesloten met een gezamelijke lofzegging en een borrel.


__________________
Anonymous

Datum:
RE: 13 mei: Jumpen in Springstyle-processie Echternach
Permalink   
 


Op a Processionea is vanwege zijn leeftijd, ervaring en contacten met de NS, AriŽnsconvict en Willibrord benoemd tot secretaris van het organiserend comitť. Zijn vaardig gebruik van de rollator (ja, ja, 2 x ll) is hierbij doorslaggevend geweest. Hijzelf heeft de naam Baltsemien Spring voorgesteld. Het liefelijke bloemetje heet officieel balsemien, maar de woordspeling met baltsen vond hij zo leuk, zeker in combinatie met spring. Op a Processionea is er namelijk heel trots op dat hij dit allemaal nog onder de knie heeft. Opgave voor dit bijzondere evenement is mogelijk via opa.__________________
Puzzel

Datum:
Permalink   
 

Het lijkt mij een leuke onderneming, maar ben er bang voor dat de secretaris van deze club te veel jeuk veroorzaakt. Deelnemers zijn dus gewaarschuwd. Bovendien een secretaris die zijn naam zo verschrikkelijk verhaspeld?

__________________
Gabi

Datum:
Permalink   
 

Ik blijf het raar vinden dat die jumpers de serieuze processiegangers dreigen te verdringen. Het betreft hier een religieus gebeuren. Dat dienen ook die jumpstylers te respecteren, hoewel je natuurlijk ook als jonge jumpstyler best religieus bezig kunt zijn aan het graf van Willibrord.

__________________
Processierups

Datum:
Laat ze niet de klos worden
Permalink   
 


Opa, wij staan achter U en springen U bij in deze procesgang.__________________
De twee gezusters

Datum:
Jumpen in Springstyle-processie Echternach
Permalink   
 


Gabi wrote:


Het betreft hier een religieus gebeuren. Dat dienen ook die jumpstylers te respecteren, hoewel je natuurlijk ook als jonge jumpstyler best religieus bezig kunt zijn aan het graf van Willibrord.


Opa en Opoe

Onze handen jeuken om de beweging onder de knie te gaan krijgen met dit voortau

De dames Snib en Snap

-- Edited by Guanto at 05:50, 2008-05-14

__________________
Thomas

Datum:
Permalink   
 

Caleb wrote:

Lijkt het me nuttig mensen met een rolator te vragen alleen maar mee te doen met de bidtocht i.p.v. de Spingonderdelen van deze processie.


Processiegansters.

-- Edited by Guanto at 05:50, 2008-05-14

__________________
Heinrich Mueller

Datum:
Permalink   
 

Bedoelt U Processiegangsters?
Dat valt best wel mee hoor. Bovendien zijn de jumpstylers door minstens twee blaaskapellen gescheiden van de traditionele jumpers "met de witte zakdoeken".

-- Edited by Guanto at 05:54, 2008-05-14

__________________
duizendpootige

Datum:
Permalink   
 

Wie oren heeft, die hore.
Of heeft problemen met batterijen en gehoorapparaten.-- Edited by Guanto at 05:55, 2008-05-14

__________________
Calebfanclu i.o.

Datum:
Permalink   
 

Spot er maar mee!

namens de
Calebfanclub i.o. van de parochies
Buitenveldert e.o.

de P.W.

-- Edited by Guanto at 05:55, 2008-05-14

__________________
Elois

Datum:
Permalink   
 

Hier alvast wat oefeningen voor Echtenach nieuwe stijl...

Echternach Jumpstyle

-- Edited by Guanto at 05:56, 2008-05-14

__________________
Elois

Datum:
Permalink   
 

En wat beelden van de traditionele Jumpstyle-processie zoals die tot voor kort gebruikelijk was...

Echternach Old Style Jumpprocession

-- Edited by Guanto at 05:56, 2008-05-14

__________________
Op a Processionea

Datum:
Permalink   
 

Come to Balsemien Spring (mits je kunt baltsen ) en neem je rolator mee!

-- Edited by Guanto at 05:57, 2008-05-14

__________________
Opa

Datum:
Permalink   
 

Op a Processionea wrote:

Come to Balsemien Spring (mits je kunt baltsen ) en neem je rolator mee!


Opgepast: dat schreef ik niet: hij was een smokkelaar.
Zal wel zo'n communistische zwembadpasbeoefenaar zijn geweest.

-- Edited by Guanto at 05:58, 2008-05-14

__________________
Op a Processionea

Datum:
Permalink   
 

Beste lezer

Als secretaris van Baltsemien Spring moet ik u helaas mededelen dat het geplande congres NIET zal doorgaan vanwege de geluidsoverlast die men verwacht door het baltsen en de verwachte verkeerschaos die de rolators zullen veroorzaken. Het spijt mij bijzonder, daar ik mijn taak als secretaris -zoals gebruikelijk - zeer seriues neem. Dat heb ik ook al in het verleden bewezen. Wij hadden het congres gepland in een klein, lieflijk dorpje aan de Waal. Jammer, nu kan mijn haan geen koning kraaien. Inmiddels heb ik de Calebfanclub i.o verwittigd.

-- Edited by Guanto at 05:58, 2008-05-14

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Op a Processionea wrote:

Beste lezer

Als secretaris van Baltsemien Spring moet ik u helaas mededelen dat het geplande congres NIET zal doorgaan vanwege de geluidsoverlast die men verwacht door het baltsen en de verwachte verkeerschaos die de rolators zullen veroorzaken. Het spijt mij bijzonder, daar ik mijn taak als secretaris -zoals gebruikelijk - zeer seriues neem. Dat heb ik ook al in het verleden bewezen. Wij hadden het congres gepland in een klein, lieflijk dorpje aan de Waal. Jammer, nu kan mijn haan geen koning kraaien. Inmiddels heb ik de Calebfanclub i.o verwittigd.


Al dat werk achter de schermen voor niks.

-- Edited by Guanto at 05:59, 2008-05-14

__________________
Guanto

Datum:
ANONIEME POSTINGS GAAN VANAF HEDEN IN DE PRULLENBAK
Permalink   
 


ANONIEME POSTINGS GAAN VANAF HEDEN IN DE PRULLENBAK

__________________
Kolo

Datum:
RE: Dinsdag na Pinksteren: Jumpen in Springstyle-processie Echternach
Permalink   
 


Samen met drie vrienden gaan wij altijd naar de Jumpmanifestatie in Echternach. Naast het wat sullige "springen" van de oudjes achter de blaaskapellen in de processie, is er 's avonds ook gewoon jump-style jumpen. Zonder religieuze bijbedoelingen en zegeningen.

__________________
Harrie Vet

Datum:
Permalink   
 

Thx voor de tip, het was geweldig leuk na afloop van dat religedoe!

__________________
Dido

Datum:
Permalink   
 

Beetje late reactie, Harrie. Of heb je een jaar lang rondgehuppeld?

__________________
1 2  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard