Post Info TOPIC: Rorate weer openachtig
inez crispina

Datum:
RE: Rorate weer openachtig
Permalink   
 


(grinnik) zelfs wanneer 2 of meerdere zielen op Pinksteren vooruit lopen en zo demonstreren dat vlak voor Pasen we ook dezelfde idee kunnen krijgen, lijkt het mij om e.e.a. nog wel een beetje begrijpbaar te kunnen houden, moderator, toch handig er even bij te zetten dat ik bovenstaande anoymous was.

die daar op dezelfde tijd als u de de teksten van Jonasz en onbekende kopieerder -zoals die stonden op Vaak - neer zette. Waarbij U de oorspronkelijke tekst van Jonasz verving voor diens bijdrage van Vaak.

Vanzelfsprekend zal ik de vraag naar Uw relatie tot/met of wat mij betreft zelfs als Jonasz in een van diens vele creaties verder niet stellen :-)

--Hoe kan ik nu weten dat jij "de anonymous" was van je eigen postings? Verder heb ik geen relatie met Jonasz.

-- Edited by Guanto at 23:09, 2008-03-20

__________________
inez crispina

Datum:
Permalink   
 

schaterlach inmiddels

maar mag ik dan nu wel vragen naar de zonde index en gebezigde krachttermen, nu ik de volgende moderale krachtsinspanning zag tav. o zo intersessante tekst van
PaulaMaria Tassel O.C.D.S.


citaat: Echter , wat de namen betreft , of je nu je vroegere schermnaam in Google intypt of je huidige , je bijdragen op Rorate komen daar dan allemaal tevoorschijn .
Dus zelfs zonder lid te zijn , kun je door te "googlen" aan andermans bijdragen komen .
Ik heb ooit ( achteraf ) begrepen dat dit een methode was ( is ? ) waarvan een vroeger
( verbannen ) persoon zich bediende__________________
Domus Dei

Datum:
Ons forum deugde eens
Permalink   
 


@

Beste Jonasz,

Ook ik zie met lede ogen aan hoe een eens vitale digitale gemeenschap een langzame doch zekere dood sterft.


@

----------------------------------------------------------------------------------
Posted By: Arnout van Kempen

Posted On: 13 hr, 24 min. ago
Views: 178
ons forum deugt!
--------------------------------------------------------------------------------

Dank hiervoor, maar ik wil er toch iets over kwijt:

DD, wiens bericht ik hier aanhaalde, is geen onbekende voor me (anonimiteit bestaat niet, ook niet op andere fora), en ik ken hem weliswaar als iemand die scherp is, en standpunten inneemt die ik niet altijd deel, maar ik ken hem ook als een fatsoenlijk debater, en iemand die niet zomaar kritiek geeft.

Ik neem zijn kritiek serieus, en ik plaats die ook in de vragen van Cor en Leo. Ik heb, vlak voor ik moderator werd, mijn standpunt volgens mij ondubbelzinnig weergegeven. Dat ik vervolgens zonder vragen en zonder beperkingen ben geaccepteerd als moderator zegt mij dat ik de ruimte heb om die standpunten te uiten.

Echter, ik dacht, en denk, dat ik meer nuttigs kan doen door mee te helpen, dan door commentaar te geven. Niets tegen commentaar geven, maar dat was mijn overweging.

Verder heb ik een enorme hekel aan mensen die hun functie misbruiken voor hun eigen visies. Als je moderator bent op Rorate wéét je dat er forumregels zijn, en die geven de norm. Ik pleit voor aanpassing van een aantal maatregelen, maar dat is aan het bestuur, niet aan de moderators.

Ben ik een controlfreak? Ik dacht het niet. Richt ik me vooral tegen "traditionalisten", zoals elders het verwijt valt? Lijkt me stug, mijn eigen sympathie ligt daar, veel meer dan in...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste Arnout,

Het is mij niet geheel duidelijk, maar ik neem aan dat bovenstaande bijdrage mede aan mij is gericht.

Met bezwaard gemoed reageer ik op deze Goede Vrijdag. Het is niet correct op een dag als deze al te veel op te gaan in wereldse zaken. Toch is het voor mij beter juist vandaag van mijn hart geen moordkuil te maken.

Allereerst wil ik je complimenteren met de moed (en sportiviteit) mijn bijdrage op Rorate te plaatsen. Zo ken ik je weer ! Mijn stuk bevatte inderdaad duidelijk commentaar op jouw functioneren als moderator. Wellicht ontbrak de nuance. Enige interventies waren wel waardevol. En wel daar, waar je nieuwe invalshoeken belichtte en een inhoudelijke discussie wilde stimuleren. De theologendraad 'Sic et non' acht ik ook een goed initiatief. Toch geloof ik niet in het sturen van discussies. Alleen wanneer draden al te zeer 'off topic' dreigen te worden is ingrijpen nodig. Spontane debatten hebben een eigen dynamiek. Interventies kunnen deze dynamiek frustreren. Laat een debat vrij en je zult zien dat er soms onvoorziene doch welkome wendingen komen die dikwijls leiden tot verrassende conclusies. Zeker wanneer uiteindelijk blijkt dat opponenten meer delen dan aanvankelijk werd verondersteld. Op het oude Rorate heb ik dat vaker mogen ervaren.
Aangaande het nieuwe modereerbeleid heb ik mijn bedenkingen. Ik begrijp dat een herstartte draad van Fa werd gesloten. Dit kwam wederom door het voortdurende geklier (en het provoceren) van een enkeling. Alleen jammer voor Fa, die veel tijd in het forum investeert. Mijn bezwaar geldt de censuur die sinds jouw komst is toegenomen. Nu jij zelf moderator bent, deel jij uiteraard als uitvoerder in de verantwoordelijkheid van het beleid. Een duidelijk voorbeeld van repressie is te constateren in de draad over het derde geheim van Fatima. Daarin verzoekt de moderator "vriendelijk, maar dringend aan de topic starter om helder en concreet te maken wat het onderwerp van gesprek is." Hierop volgt m.i. een duidelijk en plausibel antwoord van de 'starter'. Het antwoord van de moderator hierop is: "Met een verwijzing naar het modereerbeleid, waarin we aan hebben gegeven hoe we forumregel 1 interpreteren: het doel van dit topic is volgens de topic starter klaarblijkelijk niet enig gesprek aan te gaan, maar een platform te vinden voor een boodschap die bijzonder veel tekst nodig heeft, maar waarover geen enkel inhoudelijk gesprek wordt gevoerd. Deze draad gaat dus op slot." Waarmee de moderator dus impliceert dat de pater niet op een respectvolle en open wijze zijn mening uitwisselt. Ik vind deze handelswijze van de kant van de moderatoren eerder respectloos. Wie zijn jullie om te bepalen welk onderwerp voor wie enige relevantie heeft ? Er zijn immers genoeg draden op te noemen (ook theologendraden) die de aandacht van enkele liefhebbers trekken. Of willen jullie aantonen dat jullie wel ferm de vermeende dominantie van de FSSPX kunnen breken ? Wanneer je een breder forumpubliek wilt trekken moet je niet degenen wegjagen die nog de moeite nemen te posten. Met meer repressie bereik je alleen het tegendeel. Mijn harde woorden jegens jou in mijn vorige posting waren een uiting van mijn teleurstelling. Onze standpunten en houdingen verschillen m.i. niet zo veel van elkaar. Wij zien ons als traditionalisten die ruimte willen gunnen aan katholieken van andere richtingen. Vandaar dat ik je wil vragen deze overtuiging ook in de praktijk te brengen. Dat jij mijn bijdragen serieus neemt en met mij in debat wilt gaan, geeft aan dat ik mij minder in jou heb vergist dan ik aanvankelijk dacht. Graag zou ik van jou horen op welke wijze jij denkt, binnen de jou door het bestuur gegunde ruimte, een positieve kentering te brengen in het beleid. Jij voert immers een beleid uit waarop je zelf kritiek hebt. Hoe lang en tot hoe ver kun je hierin meegaan zonder dat je ontrouw wordt aan je principes ? Arnout ik twijfel niet aan je intenties. Laat dat duidelijk zijn. Maar of je het wilt of niet, je bent nu een "burgemeester in oorlogstijd". Vroeg of laat zal jij je grenzen moeten aangeven.

Ik van mijn kant word een beetje heel erg Roratemoe. Mijn ongezouten kritiek komt voort uit betrokkenheid en liefde. Degenen die mij beter kennen weten dat deze digitale ontmoetingsplaats een belangrijke rol in mijn leven heeft gespeeld. Voor mij is Rorate meer dan een forum. Wellicht is dat mijn probleem, ware het niet dat ik weet dat ook andere Roraters er zo over denken. Veel van hetgeen Monk schrijft kan ik daarom goed invoelen. Toch komt er ook voor mij een moment van definitief afscheid. Ik kan de draden niet meer lezen. Afgelopen nacht heb ik nog met behulp van Wladimir Poetin de draad over anonimiteit en privacy kunnen lezen en saven. Vandaag bleek mijn vriend Wladimir tot zijn ontzetting ook al geband. Aan mij vertrouwde hij toe dat hij eigenlijk zeer onder de indruk is van de repressie op het 'forum' en dat hij van het bestuur nog veel kan leren. Weer een vriend minder. Kortom, ik wens geen Rorate-spijtoptant te worden en als een trol (met nepidentiteiten) te leven. Zal ook niet meer om info bedelen. Ik heb waarachtig wel andere zaken aan mijn hoofd en ben deze klucht meer dan zat. Een nieuwe suspensie zal ik zeker niet tolereren. Op de Vaak en Mokumfora schrijf ik alleen onder de naam Domus Dei. Bestuursleden (en moderatoren) mogen nl best weten dat ook ik kritiek heb op hun functioneren. Op dit moment kan ik het bestuur alleen maar feliciteren met zijn overwinning. Weer een dissident verwijderd van het gelijkgeschakelde forum waar straks alleen nog maar ruimte is voor kruipers en vleiers. Arnout, indien je de lijn van het bestuur blijft volgen moet ik ook jou feliciteren met de bereikte vrede van het kerkhof.

Tot na pasen zal ik niet meer reageren. Daarna zal ik onder ongewijzigde omstandigheden het stof van mijn voeten afschudden en verder gaan. Ver verwijderd van het digitale strafkamp dat pretendeert een forum te zijn. Zeker zal ik soms nog met weemoed terugdenken aan Rorate. In vrijheid geboren, in knechtschap gestorven. Laat het zover niet komen Arnout !

Arnout ik wens jou en degenen die je dierbaar zijn alvast een Zalig Pasen in de vreugde van de Heer !

PS: indien je wilt kun je me mailen.

Met Roomsche Groet,

Dx2

__________________
Jonasz

Datum:
@ Domus Dei
Permalink   
 


Beste Domus Dei,

Ik zie met verdriet dat jij nu ook al gebannen bent van Rorate.
Troost heb ik niet, behalve misschien de overweging dat het vaak niet de slechtsten zijn die dit overkomt, misschien omdat ze te kritisch zijn, maar in elk geval omdat ze te eerlijk zijn.
Mijn respect heb je.

En ik wens je in elk geval heel goede Paasdagen.

__________________
Angela Merici

Datum:
RE: Rorate weer openachtig
Permalink   
 


Beste Domus Dei, ik sluit me van harte aan bij de woorden van Jonasz. Ik kan je alleen maar lege handen bieden.
Voor jou en de jouwen een vreugdevol Pasen,
met hartelijke groet.

__________________
Arnout

Datum:
Permalink   
 

Beste DD,

zojuist ook op Rorate geplaatst:

En vwb bovenstaande: bedoelde control-freak ben ik. Als mijn optreden breed zo gezien wordt, trek ik me met genoegen terug, ik hecht niet aan deze functie of "status"

Ik heb dit nog eens overwogen, ook luisterend naar kritiek over mijn optreden dat op andere fora wordt geleverd. Ik vind het jammer te moeten merken dat kritiek geleverd wordt in een vorm die geen ander doel lijkt te hebben dan mensen persoonlijk te beschadigen, maar het neemt niet weg dat die kritiek er is.

Ik heb direct al gezegd dat ik alleen wil bijdragen aan een forum waar iedereen aan het woord kan komen, zonder dat de ene visie de andere er uit drukt, en zonder dat enkelen het vrije gesprek totaal frustreren.

Als mijn aanpak me vervolgens het verwijt oplevert van iemand wiens commentaar ik heel serieus neem, dat ik een controlfreak zou zijn, dan doe ik het blijkbaar verkeerd.

Ik zal vanaf nu mijn benadering dus aanpassen. U zult van mij weinig modereer-acties meer zien.

__________________
Olivier Fabricius

Datum:
Permalink   
 

Arnout wrote:

Beste DD,

zojuist ook op Rorate geplaatst:

En vwb bovenstaande: bedoelde control-freak ben ik. Als mijn optreden breed zo gezien wordt, trek ik me met genoegen terug, ik hecht niet aan deze functie of "status"

Ik heb dit nog eens overwogen, ook luisterend naar kritiek over mijn optreden dat op andere fora wordt geleverd. Ik vind het jammer te moeten merken dat kritiek geleverd wordt in een vorm die geen ander doel lijkt te hebben dan mensen persoonlijk te beschadigen, maar het neemt niet weg dat die kritiek er is.

Ik heb direct al gezegd dat ik alleen wil bijdragen aan een forum waar iedereen aan het woord kan komen, zonder dat de ene visie de andere er uit drukt, en zonder dat enkelen het vrije gesprek totaal frustreren.

Als mijn aanpak me vervolgens het verwijt oplevert van iemand wiens commentaar ik heel serieus neem, dat ik een controlfreak zou zijn, dan doe ik het blijkbaar verkeerd.

Ik zal vanaf nu mijn benadering dus aanpassen. U zult van mij weinig modereer-acties meer zien.
Te laat, te laat, beste Arnout.
Rorate had gans katholiek Nederland met een computer weten te trekken.
Maar zelfs milde kritiek werd niet toegestaan.
Niet zo verwonderlijk, op de achtergrond speelde het Opus Dei de eerste viool.

Die meende de mening van deze goede zielen op de meest extreme wijze ooit vertoond te kunnen bagetaliseren, ze te behandelen als onmondige kleuters.

Ze zullen bij Rorate nog spijt krijgen van dit beknotten van de vrijheid van meningsvorming.
Heel terecht hebben de meesten inmiddels fori gevonden waar men niet op zo'n achterlijke manier denkt te kunnen bepalen wat er wel of niet gezegd mag worden.

__________________
Kirk Pinar

Datum:
Permalink   
 

Beste Domus Dei, ook ik sluit me van harte aan bij de woorden van Jonasz en Angela Meric. Het doet me verdriet dit te moeten lezen over Rorate. Toch hoop ik dat je hen die je dit hebben aangedaan, in je gebeden te willen meenemen.

Een zalig Pasen en een hartelijke groet, Kirk.

__________________
inez

Datum:
RE: Rorate weer openachtig @moderator
Permalink   
 


@moderator, is er wellicht een technisch probleempje?

Er is, zoals u kunt zien, een bijdrage van mij, hier weggevallen.
En dat nog wel een bijdrage waarin U rechtstreeks aangesproken werd.

Wat is het? een technisch probleempje of een niet openlijke handeling -zonder enige vermelding- van de moderator?
Dat laatste is toch nauwelijks voor stelbaar?

inez

-- Beste Inez, betrof dit misschien een anonieme posting? Of een posting die niet in deze draad (over Rorate) thuishoorde? Om de discussie duidelijk te houden heb ik gisteren in een aantal draden ingegrepen.

-- Edited by Annemieke at 09:42, 2008-03-22

-- Inez, we hebben de log van dit forum er op nagekeken, en de door jouw bedoelde mededeling konden we niet terugvinden. Waarschijnlijk toch iets technisch. Wel het verzoek, als je de moderatoren van dit forum direct aan spreekt, dit in de daartoe bestemde draad OVER DIT FORUM te doen

-- Edited by Guanto at 12:38, 2008-03-22

__________________
inez

Datum:
RE: Rorate weer openachtig
Permalink   
 


Annemieke en Moderator

dank voor de antwoorden.
Ik zal eens zien wat ik voor U kan doen, ter vermijding van enig misverstand omtrent bedoelingen.
Tenslotte, laten we het Mokumse open karakter in ere houden:


Onder de brug bij tante Mie
Daar kun je schijten voor één spie
En als je dan geen spie betaalt
Word je door jouw stront gehaald.__________________
inez

Datum:
Permalink   
 

sorry, bron vergeten te vermelden.

Voor elk wat wils........Aftelversjes en liedjes bij het touwtjespringen

de Havelaar.


__________________
Helena van Aerts-Middelkoop

Datum:
Permalink   
 

Leuk versje Inez, en zo katholiek ook, en zo passend in de draad.
Moderatoren: geef een mep op de verwijderknop svp!

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

wow power leveling,wow gold and wow power leveling

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Onder de brug bij tante Mie
Daar kun je schijten voor één spie
En als je dan geen spie betaalt
Word je door jouw stront gehaald.


wee u, adderengebroed!
Wacht op het einde het einde slechts...


__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Anonymous wrote:

Onder de brug bij tante Mie
Daar kun je schijten voor één spie
En als je dan geen spie betaalt
Word je door jouw stront gehaald.


wee u, adderengebroed!
Wacht op het einde het einde slechts...


Pastoor André Caldelas (RKP) Forum: Geloof en cultuur. Geplaatst op 10/10 '08 8:39u.
----------------------------------------------------------------------------
Een persoon die openbaar als homoseksueel leeft zal ook geweert moeten worden van alle andere functies zoals acoliet of lector. Dit is echter geen exclusieve maatregel tegen homoseksuelen maar dient ook te gelden voor heteroseksuelen die voor het huwelijk samenwonen en anderen die openbaar in zware zonde leven.


__________________
Inez

Datum:
Permalink   
 

Anonymous wrote:

en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven?

In de mate waarin wij anderen hun schuld vergeven, vergeeft ook God onze schuld. Kunnen WIJ niet vergeven, dan vergeeft God ons ook niet. Wanneer JIJ daarmee begint, volgen anderen vanzelf.


Er is verantwoordelijkheid die niet te vergeven is.

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

We offer wow gold a range of services wow gold for your World of buy wow gold Warcraft character. We buy wow gold are selling World of Warcraft cheap wow gold Gold and doing power cheap wow gold leveling for you at an world of warcrft gold unimaginable price. Cheap world of warcrft gold wow gold is on hot sale wow power leveling on all servers, especially power leveling on American servers. You can buy world of warcraft power leveling cheap wow gold and power wow gold leveling from wow gold us, a loyal and reliable buy wow gold wow gold Hero Online buy wow gold Goldcorporation cheap wow gold and power leveling work cheap wow gold group. Buy cheap world of warcraft gold wow gold here, and then world of warcraft gold enjoy your excited wow life!
__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Anonymous wrote:

wee u, adderengebroed!
Wacht op het einde slechts...


Pater Eric Jacqmin Forum: Katholiek / Traditie in debat. Geplaatst op 26/3 '09 15:19u. Onderwerp: De Novus Ordo Mis (posts: 142, views: 0)
--------------------------------------------------------------------------------
Ik kan niet nalaten te reageren, want "het jeukt", als men begrijpt wat ik bedoel..

Het is Vrouwen links en mannen rechts. Dat doen wij NU nog waar de mensen ons volgen. Vooral in de weekmissen is dit mogelijk. Zondags komen er nieuwelingen, niet lang bekeerden enz.. en die begrijpen er idd niets van. Kwestie van de tijd te hebben om aan alles gewoon te worden..

Daar zijn zeer goed redenen voor !

__________________
wow gold

Datum:
wow gold
Permalink   
 


Aviation fuel wow gold is harmless stuff wow gold when it is the wow gold major cause of nike shoes asthma worldwide. They rolex say that the citric buy wow gold acid of green citrus buy wow gold is Vitamin C. buy wow gold Most of these Olympians jordan shoes worship such stupidity, cartier and they've been cheap wow gold told what they cheap wow gold need to do in cheap wow gold order to survive sport shoes it.Petrol industry -"Wear omega this body suit or world of warcraft gold else!" There's blood world of warcraft gold on their hands, world of warcraft gold for supporting these casual shoes Bush Nazis and their rolex watches fabricated wars that cartier watches are for the purpose omega watches of establishing sh*thead replica watches kingdoms everywhere. wholesale watches Do these athletes cheap watches think that Dumb Boy is so lovably.

__________________
AZ

Datum:
RE: Rorate weer openachtig
Permalink   
 


Anna Enigma® wrote:

Het censuurgehalte op rorate is zo groot dat de vrijheid van het uiten van je mening daar volledig zoek is.

Inderdaad.

En dat geldt niet alleen voor meningen, maar zelfs voor gebeden !

De moderatoren blijken te kunnen volgen wie welk gebed in de Mariakapel schrijft.
En ze hebben daarna de gore moed om die kennis te gebruiken.

Het komt nogal eens voor dat die gebeden heel persoonlijk en intiem zijn.
Het is onverdraaglijk dat die, soms wanhopige, uitingen door anderen aan een persoon gekoppeld kunnen worden.

Daarom een waarschuwing aan alle Rorate-leden:

Geef niet van jezelf bloot wat je niet wilt prijsgeven, in je gebeden in de Mariakapel.

Alleen bij God, of Maria, ben je veilig...


Binnenkort DVD met opklapbaar keukentafeltje verkrijgbaar


__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

casino online - mgiliori casino online italiani 2010

__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

Forum: Actuele zaken. Geplaatst op 12/6 '10 17:36u. Onderwerp: onderwerpen verdwenen (posts: 10, views: 0) Van harte bedankt. Ik ben weer geheel op de hoogte.

__________________
qqq

Datum:
qqq
Permalink   
 


kate spade

180830yueqin__________________
Aaronwab

Datum:
Spookachtige gebeurtenissen in Spaarndammerbuurt
Permalink   
 


Zo ziet dat Braambosparkje er tegenwoordig uit. Foto van Ruth Hoeck.braambismonument_ruth hoek.jpgBijlagen
__________________
pengeluaran sgp

Datum:
hasil result singaporepools
Permalink   
 


selamat datang di website anitore.me yang kami berikan kepada anda dengan prediksi sgp dan juga tampilan yang sedikit menarik bagi para pemain togel online dan juga judi online . disni kami memberikan kemudahan untuk anda yang terbukti telah membantu para member untuk dapat menembuskna jcakpot yang mereka inginkan. disni kami juga terbukti sudah berkembang degan update-an hasil Pengeluaran sgp terbaik  dan tepat pada waktu saat di butuhkan.
data sgp yang kami berikan untuk anda pastinya akan lebih berguna , dikarenakan banyak yang akan tau bagaimana cara yang bisa anda gunakan . mari bergabunglah bersmaa dengan kami disni.__________________
«Eerste  <  14 5 6 | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard