Post Info TOPIC: Bisschop Gerard de Korte blaast homo-mis af
Marianne

Datum:
Bisschop Gerard de Korte blaast homo-mis af
Permalink   
 


Paramaribo is veel minder tolerant jegens homo's dan men in Nederland is.__________________
P. Unt

Datum:
Permalink   
 

Dat, mevrouw, is precies het PUNT. Mijnheer de Korte is bisschop van de WERELDKERK. Dat realiseert hij zich niet altijd, zeker niet als hij op de populaire tour is. Iets wat in Nederland wellicht door veel mensen wel begrepen kan worden (een homo viering) wordt elders falikant afgewezen. Je moet nooit te ver voor de troepen uitlopen, want dan sneuvel je zeker. De conservatieve parochianen en priesters hoefden maar bij de nuntius aan de bel te trekken en het was over. Dat vertelt De Korte natuurlijk niet. Maar als er vanuit Rome geen aanwijzing was gekomen was de homo-viering gewoon doorgegaan. Wat aangeeft dat protesteren gewoon zin heeft. __________________
Pater Hugo

Datum:
Permalink   
 

Roze viering

Zodoende heb ik gemengde gevoelens bij de afgeblazen homo-gebedsdienst in de Sint-Jan. Begrijp me goed: ik heb de grootste waardering voor de Bossche bisschop, die ik ken als een gelovig mens die ruimte wil scheppen, juist ook voor mensen die niet hetzelfde zijn en denken als hij.

De homo’s die werkelijk gelovig zijn en de zegen van de bisschop graag hadden willen ontvangen zouden echter op die zaterdag niet in de kerk hebben gezeten. Misschien wel op de zondag erna, maar juist niet op die zaterdag.

KN__________________
Mgr. De Korte

Datum:
Permalink   
 

Homoseksualiteit binnen onze Kerk blijft een open zenuw.__________________
Broeder Innocentius

Datum:
Permalink   
 

De homo’s die werkelijk gelovig zijn en de zegen van de bisschop graag hadden willen ontvangen zouden echter op die zaterdag niet in de kerk hebben gezeten. Misschien wel op de zondag erna, maar juist niet op die zaterdag.

Precies. De Korte wilde een happening faciliteren die weinig met geloof van doen had en veel met sensatie zoekerij.__________________
Bisdom

Datum:
Applaus voor plebaan die meewerkt aan 'homo-viering'
Permalink   
 


het kan verkeren:
Applaus voor plebaan die meewerkt aan 'homo-viering': 'Volledige steun van bisschop'

DEN BOSCH - Plebaan Geertjan van Rossem van de Sint-Jan in Den Bosch heeft zaterdag applaus gekregen voor zijn bijdrage aan de veelbesproken oecumenische viering bij het begin van Roze Zaterdag.

De gebedsdienst vond zaterdagochtend plaats in de protestantse Grote Kerk in Den Bosch, omdat bisschop Gerard de Korte de toestemming had ingetrokken om die in de Sint-Jan te houden na protesten van priesters en gelovigen.__________________
P. Brendan Arthur SSPX

Datum:
Bisschop Gerard de Korte blaast homo-mis af
Permalink   
 


Applaus van sensatiezoekers die anders nooit naar de kerk gaan. Leuk voor het ego van de plebaan, meer niet. Gerard de Korte heeft zich te houden aan de mores van de Wereldkerk waar hij deel van uit maakt.__________________
Kurt v.Lynden v. Schellenbergh

Datum:
Permalink   
 

Ook hier, bij de roze homo mis, zaten alleen maar oudere jongeren c.q. bejaarden. 

De bisschop heeft de eenheid, die hij bewaken moet, ernstig in gevaar gebracht voor een groep van een paar honderd bejaarden. Mensen kunnen fouten maken, de bisschop ook.

Verder mogen homosexuelen altijd de kerk bezoeken, alleen is het niet aan de kerk om een viering te organiseren die ten doel heeft homosexualiteit in de schijnwerpers te plaatsen.

De bisschop doet er wijs aan plebaan van Rossum over te plaatsen naar elders en hem te vervangen door een meer voorzichtig persoon.__________________
Mgr. De Korte

Datum:
Permalink   
 

De Korte: ik boog niet voor libertijnse cultuur

27 juni 2017

Monseigneur Gerard de Korte schrijft vandaag in een opiniebijdrage in Nederlands Dagblad waarom hij aanvankelijk toestemming had gegeven voor een oecumenische gebedsdienst in de Sint-Janskathedraal bij gelegenheid van Roze Zaterdag. De bisschop van Den Bosch zegt dat hij de Katholieke Kerk als een “liefdevolle moeder” wilde presenteren. Verwijten dat hij gezwicht was voor druk vanuit de samenleving die de Kerk een achterhaald standpunt over homoseksualiteit toedicht, verwerpt hij.

“Natuurlijk was dat [het besluit om de kathedraal] niet om te buigen voor een libertijnse cultuur. Veeleer dacht ik aan de homoseksuele parochianen die ik door de jaren heen heb ontmoet. Mannen en vrouwen die vaak worstelen met hun geaardheid, maar ook snakken naar een beetje geluk en een plek onder de zon. Juist voor hen moet de kerk een liefdevolle moeder zijn. Een trouwe moeder, ook al kan zij het gedrag van haar kinderen niet altijd begrijpen of goedkeuren”, aldus De Korte, die 15 juni bekendmaakte dat hij de toestemming voor de ‘roze’ viering in de Sint-Jan alsnog had ingetrokken.

“De afgelopen maand zal ik niet snel vergeten. Bij gelegenheid van de Roze Zaterdag in ’s-Hertogenbosch had ik, onder strikte condities, toestemming gegeven om de kathedraal te gebruiken voor een oecumenische gebedsdienst aan het begin van de dag. Toen dat nieuws naar buiten kwam, was er veel bijval, maar ook groeiende verontrusting. Om de bezorgde priesters en andere gelovigen gerust te stellen, schreef ik tijdens het pinksterweekend een brief. Maar deze brief over mijn beweegredenen heeft helaas niet de gewenste rust gebracht”, schrijft de bisschop inNederlands Dagblad.

 

De Korte houdt vol dat hij de toestemming had ingetrokken “omwille van de eenheid binnen mijn bisdom, vooral ook de eenheid tussen de bisschop en zijn priesters”. Dat leverde de bisschop nogal wat kritiek op, bijvoorbeeld van norbertijner abt Denis Hendrickx van de Abdij Berne. Die schreef dat het besluit van de bisschop andere gelovigen het gevoel zou geven dat ze “nadrukkelijk in de kou” zijn gezet. “Het is maar de vraag welke eenheid er nu geweld aangedaan is en wordt”, aldus de abt.__________________
Jojo met de Banjo

Datum:
De zaadcellen van bisschop De Korte sterven ongebruikt in zijn teelballen
Permalink   
 


De zaadcellen van bisschop De Korte sterven ongebruikt in zijn teelballen

De Korte heeft de situatie verkeerd ingeschat. Hij gaat niet vrij uit want de zaadcellen die niet gezaaid worden sterven ongebruikt in zijn teelballen. Dus Bisschop de Korte en de Paus staan meer in Godsrecht dan allen die tegen waren door geen steen te gooien!!__________________
K de Heer

Datum:
RE: Bisschop Gerard de Korte blaast homo-mis af
Permalink   
 


Een bisschop kan het zich niet permitteren een groot deel van zij ( jongere) priesters tegen zich in het harnas te jagen. De Korte heeft weer eens niet verder gekeken dan zijn neus lang was! Nu zit hij met de gebakken peren. Zo simpel is het, daar hoef je geen brei aan mooie woordjes op los te laten. __________________
Jojo met de banjo

Datum:
Bisschop Gerard de Korte blaast kazuifel uit
Permalink   
 


Jezus joeg ook de apostelen in het harnas, net als mgr. Gerard de Korte de homophielen, transseksuelen en zelfs de lesbische potten de kerk nu willen verlaten.

Het kleed in de hemel is niet een overkleed als een kazuifel of mantel dat men erover diens naakte lichaam kan trekken, het is het lichaam, geest en ziel zelf!__________________
Fien met de mandolien

Datum:
RE: Bisschop Gerard de Korte blaast homo-mis af
Permalink   
 


Ik zeg altijd maar: vrijheid, blijheid. Gun ieder het zijne. Leef, en laat leven. Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.__________________
Marianneke Mirreke

Datum:
Permalink   
 

Fien met de mandolien schreef:

Ik zeg altijd maar: vrijheid, blijheid. Gun ieder het zijne. Leef, en laat leven. Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.


 Leidt tot anarchie, chaos en verval! __________________
bisdom

Datum:
Permalink   
 

Er was veel bijval, maar ook groeiende verontrusting.__________________
Karl

Datum:
Permalink   
 

Dus heeft de bisschop de eenheid geschaadt. En verdeeldheid gezaaid. En dat is dom. __________________
bisdom

Datum:
Permalink   
 

Het vernieuwende stuit altijd ook op verzet. Lees het leven van Jezus er maar op na.__________________
Opla T.

Datum:
Permalink   
 

Het vernieuwende werkt niet. Dat heeft de afgelopen 52 jaar wel bewezen. En dan hebben we het niet over het leven van Jezus 2000 jaar geleden. Een bisschop moet de eenheid bewaren. En hij kan het zich niet permiteren als al zijn priesters onder de 60 tegen hem zijn. __________________
Gerard.

Datum:
Permalink   
 

Het is niet realistisch te stellen dat Jezus een voorstander zou zijn geweest van een Homo-dienst in een Godshuis. Dat Jezus alles maar goed vond is grote kolder.

Iets vernieuwen kan ook iets vernielen zijn. En dat is niet slim. Maar een bisschop moet de eenheid bewaren, niet onrust veroorzaken. 

De Korte: een bisschop in een voor hem niet geschikt bisdom. Er wonen daar bijna geen protestanten, aan oecumene heeft niemand daar behoefte en de regelmatige kerkgangers willen gewoon KATHOLIEKE vieringen.__________________
C. Mennen pr

Datum:
Permalink   
 

De kathedraal weer op kleur

 

“Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”, zegt het spreekwoord. Daarom zijn we blij dat Mgr. de Korte alsnog de oecumenische gebedsviering op 24 juni in de St.-Janskathedraal heeft afgeblazen. We zijn dankbaar voor zijn moed.

 

Minder dankbaar ben ik voor het feit, dat hij de zwartepiet hiervoor als het ware neerlegt bij de verontruste gelovigen en priesters. Het is dus niet zo, dat de bisschop zegt: een dergelijke viering hoort niet thuis in een katholieke kerk. Hij zegt alleen dat het doorgaan van de viering veel emoties oproept bij een deel van de gelovigen en de priesters. Het gaat niet door omdat de bisschop de verdeeldheid niet verder aan wil wakkeren.

 

Wat je had kunnen verwachten, gebeurt nu. Abt Dennis Hendrickx van de abdij van Berne in Heeswijk heeft zich tot spreekbuis gemaakt van die andere groep die nu teleurgesteld is omdat de viering niet doorgaat. Hij schrijft:

 

Uw besluit voor toestemming tot en medewerking aan de oecumenische gebedsdienst op 24 juni a.s. heeft – zo schrijft u – religieuze gevoelens van tal van katholieken geraakt. Dat zal zeker het geval zijn en dat valt natuurlijk te betreuren omdat dat geen doel op zich was en mag zijn. Maar met de intrekking voelen vele anderen zich nu nadrukkelijk in de kou gezet. Het is maar de vraag welke eenheid er nu geweld aangedaan is en wordt.

 

Inderdaad, de abt heeft gelijk als hij zegt dat de “lieve vrede” of de eenheid binnen de kerk hier geen echt argument kan zijn. Je trapt immers altijd mensen op hun hart. Dat laat zich in de kerk van vandaag bij iedere belangrijkere bestuurlijke beslissing nauwelijks vermijden.

 

De vraag kan en mag alleen zijn: is een beslissing juist op grond van de uitgangspunten van de katholieke Kerk. De bisschop heeft in zijn Pinksterbrief de leer van de Kerk rond (homo)seksualiteit duidelijk beschreven. Dat was een goede stap, zeker als je bedenkt dat de “andere kant” bij monde van abt Hendricks het ook een fijne brief vond: die ons een warm gevoel heeft gegeven van betrokkenheid en pastorale nabijheid.

 

Als je werkelijk de moraal van de Kerk onderschrijft, dan is het heel wel mogelijk en zelfs goed dat je een gesprek aangaat met groepen uit de LGBT wereld, zeker met personen die bij de katholieke Kerk willen horen maar het is wel onmogelijk om iets kerkelijk te vieren wat in zijn gedragingen, zoals door die groep gepropageerd, zondig is en daar een zegen over te geven. We hebben geen kerken om de zonde te vieren. Je kunt niet enerzijds met de mond de leer van de Kerk onderschrijven en die anderzijds door praktische toegeeflijkheid weer onderuit halen.

 

Er zou niets op tegen zijn als katholieke homoseksuelen in de kerk bij elkaar zouden komen om Gods kracht en bijstand af te smeken om kuis te kunnen leven. Maar dat lijkt niet bepaald de bedoeling en daarmee staat alles in complete tegenstelling met de Pinksterbrief van de bisschop.

 

We hebben vernomen dat plebaan van Rossem toch zijn medewerking zal verlenen in de protestantse kerk. Dat is om reden van het boven geschilderde ongepast en onbegrijpelijk. We zullen uit de verslagen wel kunnen opmaken met hoeveel eerbied er over de standpunten van de katholieke Kerk is gesproken. Ik ben bang dat het niet veel meer zal zijn dan bij een dergelijke oecumenische viering in Eindhoven enkele jaren geleden.

 

C. Mennen pr__________________
M. Mamot, pr.

Datum:
Bisschop Gerard de Korte onnadenkend
Permalink   
 


Mocht mgr. Gerard de Korte op termijn De Nieuwe Weg (neocatechumenaat)  willen contracteren moet hij wel weten dat wij de officiele lijn van de kerk strict volgen. 

Experimenten om in het gevlei te komen bij de seculiere pers of andere seculiere organisaties worden met klem afgewezen als die in strijd zijn met de leer van de kerk. 

Het was zeer onnadenkend van mgr. De Korte om zijn plebaan de vrije hand te geven. __________________
Jojo met de banjo

Datum:
Bisschop Gerard de Korte kan nog geen licht in de duisternis doen schijnen!
Permalink   
 


M. Mamot, pr. schreef:

Mocht mgr. Gerard de Korte op termijn De Nieuwe Weg (* neocatechumenaat)  willen contracteren moet hij wel weten dat wij de officiele lijn van de kerk strict volgen. 

Experimenten om in het gevlei te komen bij de seculiere pers of andere seculiere organisaties worden met klem afgewezen als die in strijd zijn met de leer van de kerk. 

Het was zeer onnadenkend van mgr. De Korte om zijn plebaan de vrije hand te geven. 


Weledelgeboren M. Mamot, pr., 

Men mag verwachten dat een priester de H.Schrift kent. Christus zelf trad op tegen farizeïsme en zelfs Petrus wees als satan terug toen die dacht zonder Profetie te kunnen oordelen. 

zou maar eens een goede en Profetische Biechtvader zoeken want uw lamp kan nog geen licht in de duisternis doen schijnen!__________________
Henk met het harpje

Datum:
HG blaast Bisschop Gerard de Korte
Permalink   
 


HG is uitgeleuterd op het Vaak-forum. Hij blijft altijd herkenbaar aan zijn kromme Nederlands. Nu gaat hij het hier weer eens proberen. Gewoon laten kletsen.__________________
Margreet Dolman

Datum:
RE: Bisschop Gerard de Korte blaast homo-mis af
Permalink   
 


Ondertussen wachten we met spanning op de stappen die bisschop De Korte gaat ondernemen na het afblazen van een Roze Zaterdag in de Bossche Sint Jans kathedraal.__________________
Peter Bergoglio

Datum:
Permalink   
 

Margreet Dolman schreef:

Ondertussen wachten we met spanning op de stappen die bisschop De Korte gaat ondernemen na het afblazen van een Roze Zaterdag in de Bossche Sint Jans kathedraal.


 Bisschop de Korte gaat beter overleggen met zijn priesterraad heeft hij beloofd; we zullen afwachten. Nog zo'n zeperd en dan kan hij zijn koffers pakken. G. De Korte als eerste bisschop van Bonaire, of zo. 

NB. Ik heb gekeken wat voor "volk" op de homoviering af kwam: Daar kun je geen toekomst op bouwen.__________________
«Eerste  <  1 2 | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard