Post Info TOPIC: Valse Schaamte - Robert Lemm over Amsterdamse Mariaverschijning
Marian

Datum:
Valse Schaamte - Robert Lemm over Amsterdamse Mariaverschijning
Permalink   
 


In het Katholiek Nieuwsblad verscheen een hele valse recensie van het boek 'Valse schaamte' van Jan Peeters:

valse schaamte.jpg

Historicus en essayist Robert Lemm waagt zich in Valse schaamte opnieuw aan het precaire onderwerp van de ‘Vrouwe van alle Volkeren’ die tussen 1945 en 1959 aan de Amsterdamse Ida Peerdeman (1905-1996) verschenen zou zijn. Hij doet dat op basis van het archief van de tweede en laatste geestelijk leidsman van de zieneres, pater Herman Brouwer (1924-2008). De ondertitel, ‘Waarom Maria niet in Nederland mocht verschijnen’, verwijst naar de overtuiging van de auteur dat de Kerk ‘Amsterdam’ van meet af heeft gedwarsboomd omdat de boodschappen haar niet goed uit kwamen. Problematisch is dat de auteur de gegronde bezwaren die er waren en de ‘modernistische’ tegenwerpingen (‘niet meer van deze tijd’, ‘tegen de oecumene’) op één lijn stelt. 

Hij suggereert weliswaar dat de twee diocesane en door de Congregatie voor de Geloofsleer getoetste onderzoeken ondeugdelijk waren, maar gaat daar inhoudelijk niet echt op in. Wel gaat hij in op het gedoe rond de – kerkelijk lange tijd niet toegestane – promotie van de ‘Vrouwe’, waar zich allerlei lieden probeerden meester van te maken, tot en met de anti-paus Clemens XV, Michel Collin (1905-1974), en de Canadese sekteleidster Marie-Paul Giguère (1921-2015). Ida Peerdeman, die van beiden niets moest hebben, raakte zelf in onmin met haar geestelijk leidsman Brouwer, die de ‘Vrouwe’ haar zelf toegewezen zou hebben. Al met al is het beeld dat geschetst wordt dermate ontluisterend dat je ernstig gaat twijfelen aan de geloofwaardigheid van de verschijningen van Amsterdam. (JP) 

Robert J. Lemm, Valse schaamte. Uitg. Aspekt, 260 pag. € 18,95, ISBN 978 94 63381 83Bijlagen
__________________
Anton

Datum:
Permalink   
 

Jan Peeters had het volste recht om het boek van Lemm af te kraken. Niemand hoeft in die verschijningen van de Vrouwe te geloven. En in het boek komen passages voor, over die neppaus en die rare Canadese. die niet bepaald het geloof in die verschijningen ondersteunen.__________________
Henk R.

Datum:
Permalink   
 

Kardinaal Meisner van Keulen is onlangs overleden. Het Katholiek Nieuwsblad wijdt een artikel aan hem, maar vermeldt niet dat de kardinaal jaarlijks de Gebedsdag van de Vrouwe van alle Volkeren vierde in aanwezigheid van duizenden pelgrims.__________________
Peter Jansen

Datum:
Permalink   
 

Kardinaal Meisner was met het oog op de Nederlandse kardinaal en bisschoppen op het punt van de Vrouwe van alle Volkeren een steen des aanstoots. De valse schaamte van het NL episcopaat ten aanzien van de verschijningen van Maria in Amsterdam contratsteerde met de openlijke devotie van de Keulse kardinaal. Het Katholiek Nieuwsblad wilde weliswaar eer bewijzen aan de Keulse kardinaal, maar diens bijval voor de Amsterdamse verschijningen moest buiten het bericht blijven.__________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard