Post Info TOPIC: Paus Franciscus
Axmann

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


 


En daarom: die 'heiligverklaringen' van vrijmetselaar Johannes XXIII, Paulus VI en toneelspeler JP-II hebben voor God geen enkele waarde, omdat ze niet heilig ZIJN. __________________
meelezer

Datum:
  
 

Communie op de tong is beter, maar het is ook beter om geen veroordeling over de handcommunie uit te spreken. Er geen halszaak van maken, want er zijn waarachtig belangrijker zaken!__________________
Janssen &Janssen

Datum:
  
 

Meelezer schreef:

De heer Janssen en mevrouw E.M. Janssen Gadellaa  vragen zich af: "Het is dus de vraag om wiens oordeel het gaat en welke nul men wordt".

De nul als laatste decimaal achter de komma voegt inderdaad niets toe aan de leegte die Gadellaa hier op dit forum vertegenwoordigt.


als u beweert moet u bewijs leveren, en tot nu toe blijft u in gebreke. Ik snap best wel dat u tegen Roomser dan de Paus zijn, bent, het betekent dat u ook tegen heiliger dan de Paus bent. Want als er heiliger dan de Paus bestaat, hoort de Paus ook naar die heiliger dan hij is te luisteren en daar knelt het bij u. Iedereen heeft gehoorzaamheid aan de Paus te beoefenen en hoe zit het dan met de Paus? Heeft die geen aan God te geven? En als die aan God geeft en er komt er één die Het Woord van God heeft omdat de Paus niet zo goed luistert, dan is het geoorloofd om het Woord van God door die ander ongehoorzaam te zijn? Nee! want de Paus is net als iedereen die de Heer heeft te gehoorzamen/ Jezus zette een kind in het midden en niet Petrus en daarmee doelde Hij op dat iedereen waakzaam naar diens naaste moet zijn en gehoorzaam naar die het heiligste is! Het gaat om Godszaak en niet om aangepast machtsstructuur. Een Pauskeuze hoort geheel unaniem met de Hemel te zijn en dan niet als enige uit kardinalen want die het heiligste is hoort gekozen te worden en dan nog heeft de heiligste te luisteren of er niet een ander heiliger geworden is dan die gekozen is. En die niet zo doen vallen in de dezelfde kuil waar farizeeërs in vallen en gevallen zijn: Hun machtsstructuur en niet die van God. En de tijd komt dan dat u de kerk er aan kapot gaat, zoals ten tijde van H.Franciscus duidelijk werd. En Franciscus liet zich nog binden. Als de tijd van de anti-christ van start gaat, wordt die kerk totaal verscheurd, omdat u zich niet realiseerd dat die anti-christ, zoals Jezus de gehele H.Geest had, die de gehele geest van satan heeft en daarmee ook alle kennis, van de hemel en aarde en hun geschiedenis en van iedereen en alles die geleefd hebben en leven. En elke leugen wordt direct met de dood bestraft. U kent satan niet, noch de anti-christ wanneer zij met de waarheid komen en wanneer niet. En dan kan u zeggen satan is een leugenaar, de anti-christ ook en dat is niet zo want in het Godsgericht kan satan niet met een leugen komen. En als u denkt dat u de waarheid kent en dat is niet zo komt satan/anti-christ met een gerechte aanklacht, en als u Jezus niet laat uitspreken omdat u denkt te kunnen getuigen en niet goed doet kan Jezus u niet verdedigen en wie van u laat Jezus uitspreken? Wie van u wacht zo lang, ja sterft zo lang totdat de hele waarheid openbaar wordt? Want pas dan spreekt Jezus zonder dat een ander Hem verhindert. Geen een van u doet dat! En wie blijft dan in leven in uw kerk: geen één! U heeft profeten nodig, danwel uzelf moet profeet worden van het kaliber Mozes en Elia en die waren meer dan Petrus want zij stonden aan de gelijke kant van Jezus op de Tabor en niet Petrus, Jacobus en Johannes! Dus u snapt niks recht en gerecht want dan had u geweten welke gebeurtenis plaats vond bij de overspelige en wie Jezus daar was en waar het geschil plaatsvond. dat was niet zomaar op aarde. Het was in het Godsgericht en zij die stenen hadden hadden de straf zelf gekregen als zij niet hadden losgelaten. U snapt niks dat iedereen weg liep, de oudste eerst en de jongeren als laatste. U moet zich eens afvragen waarom Palestijnen hun kinderen stenen laten gooien! En dan moet u eens bedenken dat zij het er niet levend van af zouden brengen bij de overspelige. Geen één, op de overspelige na! Van hoe hard de kerk profetie en profeten nodig heeft! U brallt net zo als al die hier brallen en niks van recht en gerecht weten, die blind nakleppen in hun zogenaamde oprechtheid! Geen bisschop, kardinaal, noch Paus had het daar gered bij de overspelige als zij niet wisten te zwijgen en de waarheid laten spreken zoals Die is, zoals de apostelen en de overspelige deden! En dan denkt u dat als er Een met Het Woord van God komt dat men die altijd maar kan laten wachten, ja omdat u de doctrine van Thomas van Aquino volgt, kan negeren en voor niet waar kan af doen! Moet u proberen bij satan en de anti-christ in het Godsgericht gedaagd worden. U wordt de hel in gesleept en geen Heer, Heer kan u redden! U weet helemaal niks in uw weten van het Godsgericht en wie satan en de anti-christ is, hoe zij daar te werk gaan! Iedereen weet dat als die de wet niet kent niet moet denken als advocaat in een rechtszaal kan spreken, en u die het wel kunnen(Jezus en Profeten) laat u niet voor u spreken! Nee, Jezus zelfs niet, want u laat Hem nu al niet aan Zijn Woord, dan hoezo dan wel?

En dan kan u naar uw "gevat", draaien met uw: "De nul als laatste decimaal achter de komma"

Ik heb het niet over de nul als laatste decimaal gehad en ook de kleine Theresia heeft het daar niet over gehad. En als u denkt dat het wel zo is moet u met bewijzen komen en niet een uitspraak doen zonder onderbouwing. Dat is dictatoriale onbeschoftheid omdat u misbruik maakt van zalig die niet zien en toch geloven, en te lui bent om de weg te lopen van de Emaüsgangers met Jezus.

 

En daarom komt de tijd van profeten weer en u krijgt zoals u leert en handelen en ik wil uw bord niet leeg eten die u opgeschept krijgt uit uw innerlijk en werken! U krijgt nu al niet eens een wonder voor elkaar, niet eens een recht en gerecht oordeel, zelfs als u bidt: Jezus is de Heer, moet de H.Geest u te hulp schieten want u weet niet eens Wie u bidt! Jòh leer eerst zindelijk de worden want het loopt met bagger uit uw lichaamsgaten! U cisterne is zo lek als een vergiet, uw zeef verrot, met al uw:

"Spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden".

U gelooft niet eens Eén Woord want u gaat daarna ter H.Communie en hoe dacht u dat het na uw werelds leven is, opweg naar de Hemel? Dat u daar ter H.Communie kan gaan zoals in de H.Mis? Jòh, ga daar kijken voor je je mond opentrekt, met je ik geloof, ik geloof....Men leert pas geloven als satan het vuur aan de schenen legt. Niet de goede tijden zijn moeilijk, de slechte tijden daar wordt de mens getest. En slechte tijden breken pas aan als men komt te sterven, echt sterven, als je niet met je geloof vrijkomt van satan, want dan merk je dat je geloof niet goed genoeg is omdat je Jezus, zoals Die Is, niet hebt! En zelfs als u zo gelooft, uw zonden moet uitzitten omdat u niet zo vergeven heeft zoals u vergeven is! Joker! Ga kijken in het vagevuur! Vraag hun! Maar nee uw leraren weten het beter, die nooit ergens geweest zijn in hun weten! Die net zo als u, boekenwijsheid hebben! En dacht u dat u nog kon lezen als u aan de andere kant bent van de menselijke dood. Dacht dat uw boeken door het vuur van de hel kwamen? Joker, als enige geheel heilig komt er door, ook die geheiligd worden moeten al hun heiligingen loslaten en daar geheel heilig worden want in de hemel wordt er niet meer geheiligd, en dat kan u daar niet lezen want u weet het hier ook niet te lezen. Wel u zult het leren als u in de Hemel wilt komen, met liefde of met schade en schande! Dan leert u de beker van lijden te drinken en geheel heilig leven!

 

Ja en dan zeggen:

 

De nul als laatste decimaal achter de komma voegt inderdaad niets toe aan de leegte die Gadellaa hier op dit forum vertegenwoordigt.

 

U heeft nog nooit, NOG NOOIT Gadellaa een eerlijk onderzoek gegeven, huichelaar!. NOG NOOIT! met u bekrompen "meelezen"! U bent een van die velen hier die hun oordeel al klaar hebben nog voor zij bij De Heer Jezus Christus UITGELEZEN ZIJN OVER GADELLAA!

Noem die hele rij maar op hier! Nog nooit is er hier een, die streed met Gadellaa, eerlijk geweest waar Jezus, Paulus, Johannes en profeten om vragen! En dan durven ze zich nog Christen te noemen. Maar gelukkig bevindt u zich in "goed" gezelschap! gelijk die vrienden van Job, die waren ook zo eerlijk met hun commentaar!

 __________________
P. & P.

Datum:
  
 

Janssen &Janssen schreef:
Meelezer schreef:

De heer Janssen en mevrouw E.M. Janssen Gadellaa  vragen zich af: "Het is dus de vraag om wiens oordeel het gaat en welke nul men wordt".

De nul als laatste decimaal achter de komma voegt inderdaad niets toe aan de leegte die Gadellaa hier op dit forum vertegenwoordigt.


als u beweert moet u bewijs leveren, en tot nu toe blijft u in gebreke. Ik snap best wel dat u tegen Roomser dan de Paus zijn, bent, het betekent dat u ook tegen heiliger dan de Paus bent. Want als er heiliger dan de Paus bestaat, hoort de Paus ook naar die heiliger dan hij is te luisteren en daar knelt het bij u. Iedereen heeft gehoorzaamheid aan de Paus te beoefenen en hoe zit het dan met de Paus? Heeft die geen aan God te geven? En als die aan God geeft en er komt er één die Het Woord van God heeft omdat de Paus niet zo goed luistert, dan is het geoorloofd om het Woord van God door die ander ongehoorzaam te zijn? Nee! want de Paus is net als iedereen die de Heer heeft te gehoorzamen/ Jezus zette een kind in het midden en niet Petrus en daarmee doelde Hij op dat iedereen waakzaam naar diens naaste moet zijn en gehoorzaam naar die het heiligste is! Het gaat om Godszaak en niet om aangepast machtsstructuur. Een Pauskeuze hoort geheel unaniem met de Hemel te zijn en dan niet als enige uit kardinalen want die het heiligste is hoort gekozen te worden en dan nog heeft de heiligste te luisteren of er niet een ander heiliger geworden is dan die gekozen is. En die niet zo doen vallen in de dezelfde kuil waar farizeeërs in vallen en gevallen zijn: Hun machtsstructuur en niet die van God. En de tijd komt dan dat u de kerk er aan kapot gaat, zoals ten tijde van H.Franciscus duidelijk werd. En Franciscus liet zich nog binden. Als de tijd van de anti-christ van start gaat, wordt die kerk totaal verscheurd, omdat u zich niet realiseerd dat die anti-christ, zoals Jezus de gehele H.Geest had, die de gehele geest van satan heeft en daarmee ook alle kennis, van de hemel en aarde en hun geschiedenis en van iedereen en alles die geleefd hebben en leven. En elke leugen wordt direct met de dood bestraft. U kent satan niet, noch de anti-christ wanneer zij met de waarheid komen en wanneer niet. En dan kan u zeggen satan is een leugenaar, de anti-christ ook en dat is niet zo want in het Godsgericht kan satan niet met een leugen komen. En als u denkt dat u de waarheid kent en dat is niet zo komt satan/anti-christ met een gerechte aanklacht, en als u Jezus niet laat uitspreken omdat u denkt te kunnen getuigen en niet goed doet kan Jezus u niet verdedigen en wie van u laat Jezus uitspreken? Wie van u wacht zo lang, ja sterft zo lang totdat de hele waarheid openbaar wordt? Want pas dan spreekt Jezus zonder dat een ander Hem verhindert. Geen een van u doet dat! En wie blijft dan in leven in uw kerk: geen één! U heeft profeten nodig, danwel uzelf moet profeet worden van het kaliber Mozes en Elia en die waren meer dan Petrus want zij stonden aan de gelijke kant van Jezus op de Tabor en niet Petrus, Jacobus en Johannes! Dus u snapt niks recht en gerecht want dan had u geweten welke gebeurtenis plaats vond bij de overspelige en wie Jezus daar was en waar het geschil plaatsvond. dat was niet zomaar op aarde. Het was in het Godsgericht en zij die stenen hadden hadden de straf zelf gekregen als zij niet hadden losgelaten. U snapt niks dat iedereen weg liep, de oudste eerst en de jongeren als laatste. U moet zich eens afvragen waarom Palestijnen hun kinderen stenen laten gooien! En dan moet u eens bedenken dat zij het er niet levend van af zouden brengen bij de overspelige. Geen één, op de overspelige na! Van hoe hard de kerk profetie en profeten nodig heeft! U brallt net zo als al die hier brallen en niks van recht en gerecht weten, die blind nakleppen in hun zogenaamde oprechtheid! Geen bisschop, kardinaal, noch Paus had het daar gered bij de overspelige als zij niet wisten te zwijgen en de waarheid laten spreken zoals Die is, zoals de apostelen en de overspelige deden! En dan denkt u dat als er Een met Het Woord van God komt dat men die altijd maar kan laten wachten, ja omdat u de doctrine van Thomas van Aquino volgt, kan negeren en voor niet waar kan af doen! Moet u proberen bij satan en de anti-christ in het Godsgericht gedaagd worden. U wordt de hel in gesleept en geen Heer, Heer kan u redden! U weet helemaal niks in uw weten van het Godsgericht en wie satan en de anti-christ is, hoe zij daar te werk gaan! Iedereen weet dat als die de wet niet kent niet moet denken als advocaat in een rechtszaal kan spreken, en u die het wel kunnen(Jezus en Profeten) laat u niet voor u spreken! Nee, Jezus zelfs niet, want u laat Hem nu al niet aan Zijn Woord, dan hoezo dan wel?

En dan kan u naar uw "gevat", draaien met uw: "De nul als laatste decimaal achter de komma"

Ik heb het niet over de nul als laatste decimaal gehad en ook de kleine Theresia heeft het daar niet over gehad. En als u denkt dat het wel zo is moet u met bewijzen komen en niet een uitspraak doen zonder onderbouwing. Dat is dictatoriale onbeschoftheid omdat u misbruik maakt van zalig die niet zien en toch geloven, en te lui bent om de weg te lopen van de Emaüsgangers met Jezus.

 

En daarom komt de tijd van profeten weer en u krijgt zoals u leert en handelen en ik wil uw bord niet leeg eten die u opgeschept krijgt uit uw innerlijk en werken! U krijgt nu al niet eens een wonder voor elkaar, niet eens een recht en gerecht oordeel, zelfs als u bidt: Jezus is de Heer, moet de H.Geest u te hulp schieten want u weet niet eens Wie u bidt! Jòh leer eerst zindelijk de worden want het loopt met bagger uit uw lichaamsgaten! U cisterne is zo lek als een vergiet, uw zeef verrot, met al uw:

"Spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden".

U gelooft niet eens Eén Woord want u gaat daarna ter H.Communie en hoe dacht u dat het na uw werelds leven is, opweg naar de Hemel? Dat u daar ter H.Communie kan gaan zoals in de H.Mis? Jòh, ga daar kijken voor je je mond opentrekt, met je ik geloof, ik geloof....Men leert pas geloven als satan het vuur aan de schenen legt. Niet de goede tijden zijn moeilijk, de slechte tijden daar wordt de mens getest. En slechte tijden breken pas aan als men komt te sterven, echt sterven, als je niet met je geloof vrijkomt van satan, want dan merk je dat je geloof niet goed genoeg is omdat je Jezus, zoals Die Is, niet hebt! En zelfs als u zo gelooft, uw zonden moet uitzitten omdat u niet zo vergeven heeft zoals u vergeven is! Joker! Ga kijken in het vagevuur! Vraag hun! Maar nee uw leraren weten het beter, die nooit ergens geweest zijn in hun weten! Die net zo als u, boekenwijsheid hebben! En dacht u dat u nog kon lezen als u aan de andere kant bent van de menselijke dood. Dacht dat uw boeken door het vuur van de hel kwamen? Joker, als enige geheel heilig komt er door, ook die geheiligd worden moeten al hun heiligingen loslaten en daar geheel heilig worden want in de hemel wordt er niet meer geheiligd, en dat kan u daar niet lezen want u weet het hier ook niet te lezen. Wel u zult het leren als u in de Hemel wilt komen, met liefde of met schade en schande! Dan leert u de beker van lijden te drinken en geheel heilig leven!

 

Ja en dan zeggen:

 

De nul als laatste decimaal achter de komma voegt inderdaad niets toe aan de leegte die Gadellaa hier op dit forum vertegenwoordigt.

 

U heeft nog nooit, NOG NOOIT Gadellaa een eerlijk onderzoek gegeven, huichelaar!. NOG NOOIT! met u bekrompen "meelezen"! U bent een van die velen hier die hun oordeel al klaar hebben nog voor zij bij De Heer Jezus Christus UITGELEZEN ZIJN OVER GADELLAA!

Noem die hele rij maar op hier! Nog nooit is er hier een, die streed met Gadellaa, eerlijk geweest waar Jezus, Paulus, Johannes en profeten om vragen! En dan durven ze zich nog Christen te noemen. Maar gelukkig bevindt u zich in "goed" gezelschap! gelijk die vrienden van Job, die waren ook zo eerlijk met hun commentaar!

 


Beste meneer Janssen,

Ik heb de uitgebreide bewijsvoering gestuurd naar Mevrouw E.M. Janssen-Gadellaa. Zij kan het u haarfijn uitleggen.

Met vriendelijke groet,

P. & P.__________________
Randon.K

Datum:
  
 

Het gaat weer nergens over dombo,s zoeken weer ruzie met elkaar ,zielig heel zielig.__________________
Boudica

Datum:
  
 

meelezer schreef:

Communie op de tong is beter, maar het is ook beter om geen veroordeling over de handcommunie uit te spreken. Er geen halszaak van maken, want er zijn waarachtig belangrijker zaken!


Handcommunie, geen halszaak van maken
Gehuwde priesters, geen halszaak van maken
Misdienettes, geen halszaak van maken
Leken die de communie uitdelen, geen halszaak van maken
Vrije sex, geen halszaak van maken
Vrouwelijke priesters, geen halszaak van maken
Praktiserende homo's de communie uitreiken, geen halszaak van maken
Kerkverplichting, geen halszaak van maken

WANT: ER ZIJN WAARACHTIG BELANGRIJKER ZAKEN!__________________
Westbound

Datum:
  
 

Boudica schreef:
meelezer schreef:

Communie op de tong is beter, maar het is ook beter om geen veroordeling over de handcommunie uit te spreken. Er geen halszaak van maken, want er zijn waarachtig belangrijker zaken!


Handcommunie, geen halszaak van maken
Gehuwde priesters, geen halszaak van maken
Misdienettes, geen halszaak van maken
Leken die de communie uitdelen, geen halszaak van maken
Vrije sex, geen halszaak van maken
Vrouwelijke priesters, geen halszaak van maken
Praktiserende homo's de communie uitreiken, geen halszaak van maken
Kerkverplichting, geen halszaak van maken

WANT: ER ZIJN WAARACHTIG BELANGRIJKER ZAKEN!


 Meelezer schuift kennelijk het liefst alles onder het tapijt, onder het motto: "geen halszaak van maken, want er zijn waarachtig belangrijker zaken".__________________
Galland

Datum:
  
 

Westbound schreef:
Boudica schreef:
meelezer schreef:

Communie op de tong is beter, maar het is ook beter om geen veroordeling over de handcommunie uit te spreken. Er geen halszaak van maken, want er zijn waarachtig belangrijker zaken!


Handcommunie, geen halszaak van maken
Gehuwde priesters, geen halszaak van maken
Misdienettes, geen halszaak van maken
Leken die de communie uitdelen, geen halszaak van maken
Vrije sex, geen halszaak van maken
Vrouwelijke priesters, geen halszaak van maken
Praktiserende homo's de communie uitreiken, geen halszaak van maken
Kerkverplichting, geen halszaak van maken

WANT: ER ZIJN WAARACHTIG BELANGRIJKER ZAKEN!


 Meelezer schuift kennelijk het liefst alles onder het tapijt, onder het motto: "geen halszaak van maken, want er zijn waarachtig belangrijker zaken".


De Meelezer wenst kennelijk VAN NIETS een halszaak te maken. Gescheidenen opnieuw in de echt verbinden? Geen halszaak van maken! Ik vraag me af van welke zaak hij WEL een halszaak wil maken. __________________
traditionalist

Datum:
  
 

Je kunt je beter opsluiten in je eigen wereld en trouw blijven aan alle tradities. Laat de wereld maar in zijn sop gaarkoken.__________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

Galland schreef:
Westbound schreef:
Boudica schreef:
meelezer schreef:

Communie op de tong is beter, maar het is ook beter om geen veroordeling over de handcommunie uit te spreken. Er geen halszaak van maken, want er zijn waarachtig belangrijker zaken!


Handcommunie, geen halszaak van maken
Gehuwde priesters, geen halszaak van maken
Misdienettes, geen halszaak van maken
Leken die de communie uitdelen, geen halszaak van maken
Vrije sex, geen halszaak van maken
Vrouwelijke priesters, geen halszaak van maken
Praktiserende homo's de communie uitreiken, geen halszaak van maken
Kerkverplichting, geen halszaak van maken

WANT: ER ZIJN WAARACHTIG BELANGRIJKER ZAKEN!


 Meelezer schuift kennelijk het liefst alles onder het tapijt, onder het motto: "geen halszaak van maken, want er zijn waarachtig belangrijker zaken".


De Meelezer wenst kennelijk VAN NIETS een halszaak te maken. Gescheidenen opnieuw in de echt verbinden? Geen halszaak van maken! Ik vraag me af van welke zaak hij WEL een halszaak wil maken. 


 Wel vraag het hem/haar!

En in het vele waar Meelezer ongelijk heeft, heeft die wel gelijk dat er belangrijker zaken zijn want u gaat er blind van uit dat opgestelde regels allemaal zo nageleefd moeten worden als u denkt ze te verstaan. U vraagt zich niet af of die regels wel zo heilig zijn als u denkt dat die zijn. Geen van u gaat er op in dat men elk woord in de H.Schrift profetisch moet beoordelen. En laat ik u een voorbeeld geven waar twee verschillende schrijvers een zelfde situatie beoordelen en beide een verschillend beginnen. In beide gevallen gaat het om de dorsvloer van Jeruzalem waar later door Salomon de Tempel gebouwd zal worden. De ene begint met:

 

[1] Opnieuw ontvlamde de woede van de HEER tegen de Israëlieten. Hij* zette David tegen hen op door te zeggen: ‘Ga een volkstelling houden in Israël en Juda.’(2Sam 24)

een later geschiedschrijver/ziener

[1] Eens keerde satan* zich tegen Israël. Hij zette David ertoe aan een volkstelling te houden in Israël. (1Kr 21) 

 

en wie schreef daar nu de werkelijke waarheid?

En zo zijn er meer situaties te vinden, en zelfs met enkele situaties kan men niet zo maar lezen. Zo is het ook met al die regels die de kerk uitvaardigt. Hoewel men in goedgelovigheid mag uitgaan dat men niet zomaar regels uitvaardigt, heet dat niet dat elke regel geheel heilig is. Ook Petrus kreeg te horen dat zijn inzicht te kort schoot. Ook de apostelen! En zij deden wonderen!

Wilt u een goed oordeel geven moet u ook naar de Heer leren gaan zoals de Apostelen leren en elke regel de uitleg van de Heer vragen! En doet u het nu niet dan krijgt u het later op uw brood want als u sterft moet u niet denken dat u gelijk voor de Heer staat! Er is nog een weg door de hel af te leggen en elke gedachte die niet zuiver is houdt u tegen om bij de Heer te komen. En zo is het op de wereld ook. Elke aanname van een regel en de uitleg die niet geheel zuiver is doet u de verschijning van de Heer afhouden! Wel en hoevelen zijn er die de Heer direct zien zoals die in de Hemel is? En geen van hen vraagt zich af waarom? God is toch almachtig.....? Er zit dus een adder in het gras die u bij de hielen heeft en diens gif dat u niet ziet en voelt houdt het tegen!

 

DUS JA ER ZIJN BELANGRIJKER ZAKEN:

 

[1] Maak vooral werk van de liefde. Maar streef ook naar geestelijke gaven, allereerst naar de profetie.(1Kor 14)

Omdat u dan leert hoe de vork in de steel zit ipv blind nakleppen! En velen doen dat hier! Kijk u naar de kritiek op de Paus. Alsof een journalist een heilige is zo kleppen ze hun na en nemen ze hun publicaties aan als de waarheid! Doe goed onderzoek: Onderzoek alles en behoudt het geode en elke generatie heeft te leren naar de Heer te gaan totdat men Hem volmaakt ziet! En iedere generatie heeft alles te onderzoeken! Anders zal de weg door de hel zal het u duidelijk maken!

 

 __________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

traditionalist schreef:

Je kunt je beter opsluiten in je eigen wereld en trouw blijven aan alle tradities. Laat de wereld maar in zijn sop gaarkoken.


 dat deed die met 1 talent ook! En geen van u vraagt hoe die andere twee, die met 3 en 5 talenten hun talenten wisten te verdubbelen! Wel niet door zich zelf op te sluiten in hun eigen huis!__________________
Frans .U . Wielhouwer

Datum:
  
 

Boudica schreef:
meelezer schreef:

Communie op de tong is beter, maar het is ook beter om geen veroordeling over de handcommunie uit te spreken. Er geen halszaak van maken, want er zijn waarachtig belangrijker zaken!


Handcommunie, geen halszaak van maken
Gehuwde priesters, geen halszaak van maken
Misdienettes, geen halszaak van maken
Leken die de communie uitdelen, geen halszaak van maken
Vrije sex, geen halszaak van maken
Vrouwelijke priesters, geen halszaak van maken
Praktiserende homo's de communie uitreiken, geen halszaak van maken
Kerkverplichting, geen halszaak van maken

WANT: ER ZIJN WAARACHTIG BELANGRIJKER ZAKEN!


 Beschouwende zijn er zaken die halszaak zijn en bijkomende zaken maar wel een discussie waard in deze draad.__________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

Frans .U . Wielhouwer schreef:
Boudica schreef:
meelezer schreef:

Communie op de tong is beter, maar het is ook beter om geen veroordeling over de handcommunie uit te spreken. Er geen halszaak van maken, want er zijn waarachtig belangrijker zaken!


Handcommunie, geen halszaak van maken
Gehuwde priesters, geen halszaak van maken
Misdienettes, geen halszaak van maken
Leken die de communie uitdelen, geen halszaak van maken
Vrije sex, geen halszaak van maken
Vrouwelijke priesters, geen halszaak van maken
Praktiserende homo's de communie uitreiken, geen halszaak van maken
Kerkverplichting, geen halszaak van maken

WANT: ER ZIJN WAARACHTIG BELANGRIJKER ZAKEN!


 Beschouwende zijn er zaken die halszaak zijn en bijkomende zaken maar wel een discussie waard in deze draad.


 wel doe een poging en onderbouw uw inzicht, zou ik zeggen, zo dat het duidelijk wordt waarom het zo is/hoort te zijn. Laat zien dat u profetisch bent en alles openbaar weet te maken.__________________
Nou nou

Datum:
  
 

Die Janssen & Janssen dat is me er eentje! (Of twee?)__________________
Anonieme meelezer

Datum:
  
 

Nou nou schreef:

Die Janssen & Janssen dat is me er eentje! (Of twee?)


Janssen & Janssen is één en al één in alles! Bewijs? Hij/zij heeft/hebben het zelf gezegd! __________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

Anonieme meelezer schreef:
Nou nou schreef:

Die Janssen & Janssen dat is me er eentje! (Of twee?)


Janssen & Janssen is één en al één in alles! Bewijs? Hij/zij heeft/hebben het zelf gezegd! 


 Wie van u schrijft in diens eentje? Weet u niet dat u zonder Jezus niks kan en waarom zet u dan uw naam er boven, alsof u de enige bent die schrijft? Is dat niet stelen?__________________
Nou nou

Datum:
  
 

" Wie van u schrijft in diens eentje? Weet u niet dat u zonder Jezus niks kan en waarom zet u dan uw naam er boven, alsof u de enige bent die schrijft? Is dat niet stelen?"

Word je nou niet moe van dat kronkelen, Henk. Ik heb wel met je te doen!

 __________________
ERWIN

Datum:
  
 

Nou nou schreef:

Die Janssen & Janssen dat is me er eentje! (Of twee?)


Kwestie van meerpersoonlijkheidsstoornis. __________________
Tom van Erkel.

Datum:
  
 

Laten we deze draad zuiver houden en de zielige ventje negeren.

 

 

Waar gaat het over over Paus Franciscus de Paus Pastoor.

Wie kan tegen een Paus Pastoor zijn. Niemand.__________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

ERWIN schreef:
Nou nou schreef:

Die Janssen & Janssen dat is me er eentje! (Of twee?)


Kwestie van meerpersoonlijkheidsstoornis. 


 Zegt u ook zeker tegen God...De Vader, Zoon en H.Geest, Drie-Ene God.....

Waarom staat er dan:

 

 [26] En God zei: ‘Nu gaan Wij* de mens* maken, als beeld* van Ons, op Ons gelijkend. (gen 1)

 

is op Ons gelijkend, niet gelijkend?__________________
Nou nou

Datum:
  
 

Die twee van Janssen zeggen: "En God zei: ‘Nu gaan Wij* de mens* maken, als beeld* van Ons, op Ons gelijkend. (gen 1) is op Ons gelijkend, niet gelijkend?"

Probeer daar maar eens achter te komen! Maar dan moeten jullie wèl kunnen lezen!__________________
Ewa Galiowska

Datum:
  
 

Tom van Erkel. schreef:

Laten we deze draad zuiver houden en de zielige ventje negeren.

 

 

Waar gaat het over over Paus Franciscus de Paus Pastoor.

Wie kan tegen een Paus Pastoor zijn. Niemand.


Het blijkt dat u hierin ongelijk hebt. Dat kan u niet begrijpen, maar het feit ligt er dat een aanzienlijke minderheid van de katholieken niet staan te springen van blijdschap vanwege het pontificaat van Franciscus. Zo lang deze ontevredenen deze ontevredenheid beschaafd uitten moet dat mogen!

Het moet natuurlijk ook geen platte scheldpartij worden.  __________________
Jozef P.

Datum:
  
 

Ewa Galiowska schreef:
Tom van Erkel. schreef:

Laten we deze draad zuiver houden en de zielige ventje negeren.

 

 

Waar gaat het over over Paus Franciscus de Paus Pastoor.

Wie kan tegen een Paus Pastoor zijn. Niemand.


Het blijkt dat u hierin ongelijk hebt. Dat kan u niet begrijpen, maar het feit ligt er dat een aanzienlijke minderheid van de katholieken niet staan te springen van blijdschap vanwege het pontificaat van Franciscus. Zo lang deze ontevredenen deze ontevredenheid beschaafd uitten moet dat mogen!

Het moet natuurlijk ook geen platte scheldpartij worden.  


 Tom van Erkel ziet het goed. Die minderheid van katholieken die ontevreden is heb je altijd, in elk pontificaat, ook in die pontificaten die de traditionalisten gebruiken als voorbeeldig. Iedere paus heeft sterke en zwakke punten. Maar welke benadruk je? Als goed en trouw katholiek moet je kijken naar de positieve punten van een paus, en rekening houden met het tijdsbestek. Want pakweg 1900 zag de wereld er heel anders uit, toen waren verreweg de meeste mensen nog christelijk. In onze tijd zijn heel veel mensen niet eens meer gedoopt. Het secularisme is alomtegenwoordig, en de islam is in opmars. In zo'n tijd is een Paus "Pastoor", pastoraal, meer op z'n plaats dan een paus als traditionalistische scherpslijper, als moralist et cetera. Mensen hebben bemoediging nodig in een vijandige wereld van oorlog in het Midden Oosten - waar de christenen worden vervolgd en vermoord; in een wereld waar de economie het allesoverheersende principe is....Dan heeft het geen zin om geleerde theologische encyclieken uit te brengen....of om een strijdpunt te maken van de juiste liturgie...Binnenskamerse onenigheden zijn dan, door de bank genomen, contraproductief.__________________
Anoniem

Datum:
  
 

Ik kan het niet begrijpen U ziet het helemaal goed hoe enkele zo durven te reageren op onze paus een echte herder die onze kerk kan redden van totale leeg loop Amen ...


AvondgebedGod in de hemel,
U bent goed,
U bent één en al liefde.
Als ik daaraan denk dan kan ik echt goed slapen.
Dank u wel voor deze mooie dag met de mooie momenten...
en ook de moeilijke dingen...
Met Uw hulp gaan we morgen weer verder.
Amen.__________________
Joop

Datum:
  
 

Anoniem schreef:

Ik kan het niet begrijpen U ziet het helemaal goed hoe enkele zo durven te reageren op onze paus een echte herder die onze kerk kan redden van totale leeg loop Amen ...


AvondgebedGod in de hemel,
U bent goed,
U bent één en al liefde.
Als ik daaraan denk dan kan ik echt goed slapen.
Dank u wel voor deze mooie dag met de mooie momenten...
en ook de moeilijke dingen...
Met Uw hulp gaan we morgen weer verder.
Amen.


God ziet alles Goed?

Verder is paus Franciscus totaal niet instaat de leegloop te stuiten. De cijfers liegen niet. De kerkverlating gaat ondanks de populariteit van de paus (lang niet bij iedereen, overigens) sneller door dan ooit tevoren. Wel zo snel dat over pakweg 30 jaar in Frankrijk de SSPX de meerderheid van de praktiserende gelovigen vertegenwoordigt. Niet dat dit grote aantallen mensen zal betreffen, overigens. En dit beeld beangstigt mij.

Verder is het goed dat u graag bidt voor de paus, hij zal het zeker nodig hebben.

Het cynisme bestaat hierin dat wat men heeft willen afschaffen in extremo als enigste overblijft. En wel volgens de laat 19e eeuwse idealen van Marcel Lefebvre. Onveranderlijk, voor alle tijden.

Net als de Orthodoxe Joden van Pools-Oekrainse afkomst hun 16e eeuwse tradities tot standaard voor altijd hebben verklaard. En niet zonder succes.

En God zag dat het Goed is.........  __________________
opmerker

Datum:
  
 

Hoe durft u de paus te verwijten dat hij de "leegloop" niet kan stuiten? Geen enkele paus kan dat! Weest u blij dat paus Franciscus zoveel good will kweekt bij velen. Dat komt omdat hij pastoraal is, naar buiten treedt. Wat u wil is een ceremoniële paus die zich opsluit in het Vaticaan. Ja, dan blijft er inderdaad niemand meer over!__________________
opmerkerT

Datum:
  
 

opmerker schreef:

Hoe durft u de paus te verwijten dat hij de "leegloop" niet kan stuiten? Geen enkele paus kan dat! Weest u blij dat paus Franciscus zoveel good will kweekt bij velen. Dat komt omdat hij pastoraal is, naar buiten treedt. Wat u wil is een ceremoniële paus die zich opsluit in het Vaticaan. Ja, dan blijft er inderdaad niemand meer over!


 Zeg, ga je mond spoelen, geschifte, malle kwezel!

Deze draad wordt helaas overgenomen door onnozele protelieken en nitwits, die brallen over een "pastorale" paus. Als het niet zo erg was zou je om dit soort scum moeten lachen.

Wat weet je over de RKK, de Traditie, de Leer, de Liturgie, de kerkvaders, de heiligen, Maria, de dogma's, de Sacramenten? Juist, NIETS.

Donder op dan! Dit is een R.K. forum, niet voor afvalligen en duivelaanbidders als jij.__________________
lezerT

Datum:
Paus Franciscus is bezeten door de Duivel, iedereen die hij aanraakt verongelukt of gaat dood.
  
 


Anybody Paying Attention Yet!!! Pope Francis Desires To Ride In A Small Kia In Korea & His Relatives Then Die In A Small Kia!!! How's That For A Bitch Slap! Damn! The Lot Of You Are Dense!!!!!!!!!!!

 

 

 

AP_pope_ml_140814_16x9_992.jpg


Pope Francis started his five-day visit to South Korea by making a public speech in English for the first time and riding inside a compact Kia hatchback. The pope read a 10-minute speech in English at the Presidential office in Seoul, noting Korea’s lack of peace, challenges facing solidarity and reconciliation, and the need to educate the young. Although he did not directly mention North Korea, the references were clear, with his speech following an address by South Korean President Park Geun-hye, who dedicated most of her message slamming the North. “Catholics in North Korea had been stripped of their assets, religious leaders kidnapped and murdered,” she said at the welcome ceremonial speech. The South Korean government is “trying best to follow the road of peace, instead of war and nuclear weapons,” she stressed. “We trust the pope’s wish is also a denuclearized Korean peninsula,” she said. ABC NEWS Read More>>>>> 
 
 
pope%2Bfrancis%2Brelatives%281%29.jpg

(Vatican Radio) Pope Francis has learnt of the tragic death of three of his relatives in a traffic accident in Argentina and is "profoundly saddened." The Director of the Holy See’s Press Office, Father Federico Lombardi said the Pope had received news of the tragic accident and asks that "all those who share in his grief join with him in prayer." The victims were the wife of the Pope’s nephew and her two young children aged 2 years and eight months. His nephew, Emanuel Horacio Bergoglio, was seriously injured in the accident.

2 comments:__________________
Carl

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


opmerker schreef:

Hoe durft u de paus te verwijten dat hij de "leegloop" niet kan stuiten? Geen enkele paus kan dat! Weest u blij dat paus Franciscus zoveel good will kweekt bij velen. Dat komt omdat hij pastoraal is, naar buiten treedt. Wat u wil is een ceremoniële paus die zich opsluit in het Vaticaan. Ja, dan blijft er inderdaad niemand meer over!


Of geen enkele paus de enorme "leegloop" kan stuiten weet u niet! Paus Franciscus kweekt goodwill bij mensen die nooit naar de Katholieke kerk gaan, en ondanks de door hem gekweekte goodwill blijven zij niet naar de katholieke kerk gaan. Statistieken liegen niet. Paus Franciscus heeft geen enkele positieve invloed op de kerkverlating. Als je naar buiten treedt moet je dit op een intelligente wijze doen, als paus zijnde. Nou, hier ontbreekt het nogal aan. En zoals gezegd: het uiteindelijke resultaat is een tijdelijke hype met nul rendament.

Aan de andere kant kweekt deze paus heel veel badwill met zijn conflicterende opmerkingen bij bepaalde groepen katholieken (en dan heb ik het uitdrukkelijk niet over de SSPX).

Een meer voorzichtige paus met iets meer respect voor de traditie zou voor de kerk beter zijn. Dan blijven die mensen de Catholica trouw die nu overwegen lidmaat van de SSPX te worden. En dat zijn er meer dan u denkt.

Dankzij/ondanks Franciscus blijft er in Europa bitter weinig tot niks over van de RK. Zelfs in Polen is het verval begonnen. En niet zo'n beetje ook. Dus werkt het niet, en dat mag gezegd mogen worden, ook als Kiko Arguello dit om hem moverende perfide redenen niet leuk vindt.

Het blind volgen van een hype riekt voor mij naar hysterie. Een goede paus zou analyseren wat diegenen die regelmatig gebruik maken van de diensten van de RK eigenlijk wensen. En voortbouwen op de wensen van die mensen, zodat er nog iets overblijft van de kerk. Dat heidenen je leuk vinden als paus, daar heeft de kerk niks aan. Minder dan helemaal niks.

Eén ding weet ik zeker. De charismatische clubs zullen de kerk niet redden, eerder beschadigen. Met hele grote vreze vrees ik dat de extreme SSPX inderdaad de Pyruss - eindoverwinning mag smaken in grote delen van Europa, Noord Amerika en Zuid Amerika. En daar bent u ook bang voor?

De kerk heeft een moedige, intelligente paus nodig die best pastoraal mag zijn. Een paus die Vaticanum II eerlijk, wetenschappelijk en goed laat analyseren en daar waar nodig duidelijk en dogmatisch corrigeert. Want dat er fouten in zijn geslopen, kan iedere neutrale persoon concluderen. Misschien is de Novus Ordo ook aan een herijking toe. Maar daarvoor mist Franciscus de kwaliteiten.

Overigens erken ik de legitimiteit van Franciscus wel. Hij is nu de paus. Maar daarom is het nog niet verboden om helemaal niet blij te zijn met de huidige legitieme paus! En het is ook niet verboden om dit te uitten.

 __________________
Sanno

Datum:
  
 

Maar hoe dan ook de Hema worst is nog steeds TOP.__________________
« Eerste  <  Page 34  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard