Post Info TOPIC: Paus Franciscus
Janno

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


Randon.K schreef:
Janno schreef:
Huib Kloosbergen schreef:
Boudica schreef:
Hugo schreef:
Anoniem schreef:
waarnemer schreef:

Als paus Franciscus toenadering zoekt tot die traditionalisten van de SSPX, is dat uit pure goedheid. Dat de afgescheiden SSPX de paus voor een modernist uitmaken die goed niet van kwaad kan onderscheiden (mind you!), benadrukt nog eens de ondankbare houding van de Pius broeders. Want zij hebben de vorige gesprekken afgebroken (alleen willen ze dat niet toegeven). In feite willen ze Rome niet, en zijn ze schismatiek - ook dat durven ze niet openlijk te etaleren. Ze begrijpen dondersgoed dat openlijk schisma hun definitieve einde inluidt.


 Het is net andersom. Rome is schismatiek t.o.v. de traditie. Iedereen met enige zin voor objectiviteit kan dit checken in Nostra Aetate.


Rome is een complete chaos! Daarnaast heersen de vrijmetselaars en satan in het hedendaagse Rome! Afbreken die hap en opnieuw beginnen! 


Boute uitspraken Hugo, maar helaas wèl waar! 


 Nergens is het volmaakt maar vals beschuldigen zonder het te kunnen aantonen is een grote zonde.

Zaken die men niet zeker weet moet men niet als vaststaand feit brengen want dat is liegen en bedriegen ,en dat mag niet.


Google eens op de woorden vaticaan en vrijmetselarij en je krijgt een waslijst aan onderwerpen, waaruit blijkt dat de vrijmetselarij stevig geworteld is in het vaticaan.


 De groots mogelijke onzin.


Mensen die het afdoen als zijnde 'de grootst mogelijke onzin', zonder zich in de materie te verdiepen, zijn in de regel huiverig om achter de realiteit te komen.__________________
Axmann

Datum:
  
 

Randon.K schreef:
Janno schreef:
Huib Kloosbergen schreef:
Boudica schreef:
Hugo schreef:
Anoniem schreef:
waarnemer schreef:

Als paus Franciscus toenadering zoekt tot die traditionalisten van de SSPX, is dat uit pure goedheid. Dat de afgescheiden SSPX de paus voor een modernist uitmaken die goed niet van kwaad kan onderscheiden (mind you!), benadrukt nog eens de ondankbare houding van de Pius broeders. Want zij hebben de vorige gesprekken afgebroken (alleen willen ze dat niet toegeven). In feite willen ze Rome niet, en zijn ze schismatiek - ook dat durven ze niet openlijk te etaleren. Ze begrijpen dondersgoed dat openlijk schisma hun definitieve einde inluidt.


 Het is net andersom. Rome is schismatiek t.o.v. de traditie. Iedereen met enige zin voor objectiviteit kan dit checken in Nostra Aetate.


Rome is een complete chaos! Daarnaast heersen de vrijmetselaars en satan in het hedendaagse Rome! Afbreken die hap en opnieuw beginnen! 


Boute uitspraken Hugo, maar helaas wèl waar! 


 Nergens is het volmaakt maar vals beschuldigen zonder het te kunnen aantonen is een grote zonde.

Zaken die men niet zeker weet moet men niet als vaststaand feit brengen want dat is liegen en bedriegen ,en dat mag niet.


Google eens op de woorden vaticaan en vrijmetselarij en je krijgt een waslijst aan onderwerpen, waaruit blijkt dat de vrijmetselarij stevig geworteld is in het vaticaan.


 De groots mogelijke onzin.


Randon K., ziehier een informatief verhaal voor jou.

http://www.hetknp.org/1997/07/09/satanisten-actief-in-het-vaticaan/

 __________________
Boudica

Datum:
  
 

Axmann schreef:
Randon.K schreef:
Janno schreef:
Huib Kloosbergen schreef:
Boudica schreef:
Hugo schreef:
Anoniem schreef:
waarnemer schreef:

Als paus Franciscus toenadering zoekt tot die traditionalisten van de SSPX, is dat uit pure goedheid. Dat de afgescheiden SSPX de paus voor een modernist uitmaken die goed niet van kwaad kan onderscheiden (mind you!), benadrukt nog eens de ondankbare houding van de Pius broeders. Want zij hebben de vorige gesprekken afgebroken (alleen willen ze dat niet toegeven). In feite willen ze Rome niet, en zijn ze schismatiek - ook dat durven ze niet openlijk te etaleren. Ze begrijpen dondersgoed dat openlijk schisma hun definitieve einde inluidt.


 Het is net andersom. Rome is schismatiek t.o.v. de traditie. Iedereen met enige zin voor objectiviteit kan dit checken in Nostra Aetate.


Rome is een complete chaos! Daarnaast heersen de vrijmetselaars en satan in het hedendaagse Rome! Afbreken die hap en opnieuw beginnen! 


Boute uitspraken Hugo, maar helaas wèl waar! 


 Nergens is het volmaakt maar vals beschuldigen zonder het te kunnen aantonen is een grote zonde.

Zaken die men niet zeker weet moet men niet als vaststaand feit brengen want dat is liegen en bedriegen ,en dat mag niet.


Google eens op de woorden vaticaan en vrijmetselarij en je krijgt een waslijst aan onderwerpen, waaruit blijkt dat de vrijmetselarij stevig geworteld is in het vaticaan.


 De groots mogelijke onzin.


Randon K., ziehier een informatief verhaal voor jou.

http://www.hetknp.org/1997/07/09/satanisten-actief-in-het-vaticaan/

 


Ook ik heb het artikel gelezen, heer Axmann. Allemaal oud nieuws, maar het geeft een 'fraaie' indicatie over de onzuivere praktijken die in het vaticaan plaats vinden. En dat is nog maar een summier deel van hetgeen er wèrkelijk plaats vindt.__________________
Marco

Datum:
  
 

Janno schreef:
Randon.K schreef:

 


Google eens op de woorden vaticaan en vrijmetselarij en je krijgt een waslijst aan onderwerpen, waaruit blijkt dat de vrijmetselarij stevig geworteld is in het vaticaan.


 De groots mogelijke onzin.


Mensen die het afdoen als zijnde 'de grootst mogelijke onzin', zonder zich in de materie te verdiepen, zijn in de regel huiverig om achter de realiteit te komen.


 Een staaltje van struisvogelpolitiek dus.__________________
Observator

Datum:
  
 

In de Kerk is altijd, van meet af aan, de tegenstander geweest, de antichrist. Reeds de apostel Johannes waarschuwt ertegen.

Het heeft dus geen zin om de huidige paus daarop af te rekenen, en te doen alsof er een kerk zou kunnen zijn zonder vrijmetselaars, of hoe je de tegenstanders ook noemen wilt.

 Paus Franciscus doet enorm zijn best en voelt onze tijd tijd heel goed aan.

Je kunt je niet terugtrekken in een burcht van oude vormen alsof die de hoofdzaak zouden zijn van het christen zijn, het Geloof.

Deze tijd van secularisme vraagt juist om getuigen van het geloof, want daar gaat het om. De islam komt juist omdat de mensen het christendom hebben opgegeven.__________________
Anoniem

Datum:
  
 

Observator schreef:

In de Kerk is altijd, van meet af aan, de tegenstander geweest, de antichrist. Reeds de apostel Johannes waarschuwt ertegen.

Het heeft dus geen zin om de huidige paus daarop af te rekenen, en te doen alsof er een kerk zou kunnen zijn zonder vrijmetselaars, of hoe je de tegenstanders ook noemen wilt.

 Paus Franciscus doet enorm zijn best en voelt onze tijd tijd heel goed aan.

Je kunt je niet terugtrekken in een burcht van oude vormen alsof die de hoofdzaak zouden zijn van het christen zijn, het Geloof.

Deze tijd van secularisme vraagt juist om getuigen van het geloof, want daar gaat het om. De islam komt juist omdat de mensen het christendom hebben opgegeven.


Wij geloven vast wat de Kerk ons leert omdat Christus het heeft gezegd. [Zie 'Oefening van Geloof'] Voorwaarde is dan wel dat de Kerk onderweg de boodschap niet verandert. Helaas is dat gebeurt bij gelegenheid van Vaticanum II. Vandaar dat die (conciliaire) Kerk niet meer geloofwaardig is. En daarom is ze nu aan het verdwijnen. Want wat vroeger waar was en nu niet meer, tja, dat gaat er niet in bij de mensen. Zo eenvoudig is het.__________________
Randon.K

Datum:
  
 

Marco schreef:
Janno schreef:
Randon.K schreef:

 


Google eens op de woorden vaticaan en vrijmetselarij en je krijgt een waslijst aan onderwerpen, waaruit blijkt dat de vrijmetselarij stevig geworteld is in het vaticaan.


 De groots mogelijke onzin.


Mensen die het afdoen als zijnde 'de grootst mogelijke onzin', zonder zich in de materie te verdiepen, zijn in de regel huiverig om achter de realiteit te komen.


 Een staaltje van struisvogelpolitiek dus.


 Allemaal kwaje jongens praat en waanzin.__________________
Meelezer

Datum:
  
 

Observator meent: "Paus Franciscus doet enorm zijn best en voelt onze tijd tijd heel goed aan.

Je kunt je niet terugtrekken in een burcht van oude vormen alsof die de hoofdzaak zouden zijn van het christen zijn, het Geloof."

Inderdaad Paus Franciscus doet enorm zijn best om het Geloof van de Kerk en de liturgie nog meer te verzieken en te bestrijden: Kloosterorden worden ontbonden, seminaries worden leeggepest, priesterkandidaten worden naar huis gestuurd, trouwe bisschoppen worden vervangen door modernisten. 

Geheel in stijl dus van wat onze 'Observator' voor ogen staat. Maar bedenk dat Christus zijn trouwe volgelingen beloofd heeft dat de poorten der hel Zijn Kerk niet zullen overweldigen. 'Als de nood het hoogst is, is de redding nabij' zegt een spreekwoord.

 

 __________________
Observator

Datum:
  
 

Meelezer schreef:

Observator meent: "Paus Franciscus doet enorm zijn best en voelt onze tijd tijd heel goed aan.

Je kunt je niet terugtrekken in een burcht van oude vormen alsof die de hoofdzaak zouden zijn van het christen zijn, het Geloof."

Inderdaad Paus Franciscus doet enorm zijn best om het Geloof van de Kerk en de liturgie nog meer te verzieken en te bestrijden: Kloosterorden worden ontbonden, seminaries worden leeggepest, priesterkandidaten worden naar huis gestuurd, trouwe bisschoppen worden vervangen door modernisten. 

Geheel in stijl dus van wat onze 'Observator' voor ogen staat. Maar bedenk dat Christus zijn trouwe volgelingen beloofd heeft dat de poorten der hel Zijn Kerk niet zullen overweldigen. 'Als de nood het hoogst is, is de redding nabij' zegt een spreekwoord.

 

 


 Een dergelijke zienswijze komt erop neer dat men niet meer met de paus wil praten. Men is in feite sedevacantist, ook roept men nog zo hard het tegendeel.__________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

Anoniem schreef:
Observator schreef:

 


Wij geloven vast wat de Kerk ons leert omdat Christus het heeft gezegd. [Zie 'Oefening van Geloof'] Voorwaarde is dan wel dat de Kerk onderweg de boodschap niet verandert. Helaas is dat gebeurt bij gelegenheid van Vaticanum II. Vandaar dat die (conciliaire) Kerk niet meer geloofwaardig is. En daarom is ze nu aan het verdwijnen. Want wat vroeger waar was en nu niet meer, tja, dat gaat er niet in bij de mensen. Zo eenvoudig is het.


 en daarom gaat het mis want men weet niet hoe christus met de apostelen heeft gesproken, noch de absoluut heilige uitleg van Diens woorden omdat geen één leert naar Jezus zelf te gaan en te verstaan zoals Jezus verstaat. Dat heeft men met hun verstaan van de uitleg van Thomas  van Aquino en de Inquisitie er in geslagen: zo of anders de brandstapel of de martelkamer! En u doet niet anders met uw leer: De Waarheid gaat boven elk bevattingsvermogen! Wil men God verstaan en hoe de apostelen verstaan hebben en hoeveel ze geheel Goed verstaan hebben kan men niet anders dan naar God gaan en wel zo dat men verstaat zo als God verstaat! U leest de lezingen elke dag in de H.Mis en die bijna aan het eind van de Johannes Evangelie slaat u over en/of zwijgt u dood:

 

  [12] Eigenlijk heb Ik jullie nog* veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. [13] Wanneer de Geest der waarheid komt, zal* Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat*komen gaat, zal Hij jullie meedelen. [14] Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. [15] Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.  [19] Jezus, die doorhad dat ze Hem om uitleg wilden vragen, zei: ‘Zoeken jullie naar de betekenis van mijn uitspraak: “Nog een korte tijd en je ziet Me niet, en nog een korte tijd en je ziet Me wel”? [20]Waarachtig, Ik verzeker jullie: je zult treuren en weeklagen te midden van een wereld die zich zal verheugen. Maar ook al zijn jullie bedroefd, jullie droefheid zal in vreugde verkeren. [21] Wanneer een vrouw moet bevallen, heeft ze het zwaar, omdat haar uur gekomen is; maar is het kind eenmaal geboren, dan denkt ze niet meer aan haar benauwdheid, uit pure vreugde, omdat er een mens ter wereld is gekomen. [22]Zo hebben ook jullie het nu wel zwaar, maar Ik* zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen. [23] Op* die dag zul je Mij geen uitleg meer te vragen hebben. Waarachtig, Ik verzeker jullie: wat jullie de Vader ook zullen vragen in mijn naam, Hij zal het jullie geven. [24] Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in mijn naam. Vraag en je zult verkrijgen, en je vreugde zal volkomen zijn.

     [25] Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd in versluierende* taal. Er komt een uur* dat Ik geen versluierende taal meer zal gebruiken, maar onomwonden over de Vader zal spreken.(John 16)

 

en Paulus vertrapt u:

 

[1] Maak vooral werk van de liefde. Maar streef ook naar geestelijke gaven, allereerst naar de profetie.  [20] Broeders en zusters, wees niet kinderlijk in uw oordeel; blijf klein als het om slechtheid gaat, maar wees in uw oordeel volwassen mensen. [21] In de wet* staat: Door mensen met een onverstaanbare tongval en in een vreemde taal zal Ik spreken tot dit volk, maar zelfs dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heer. [22]Spreken* in talen is dus een teken, niet bestemd voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen; de profetie daarentegen is niet bestemd voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. [23] Wat zal er dus gebeuren als buitenstaanders of ongelovigen binnenkomen, terwijl heel de gemeente bijeen is en allen tegelijk in talen spreken? Zullen zij niet zeggen dat u gek bent? [24] Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld [25] en worden zijn verborgen gedachten blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.(1Kor 14)

 

u heeft niks meer te maken met:

 

[1] Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast* met het beheer van Gods geheimen. [2]Welnu, van een beheerder wordt niets anders geëist dan dat hij betrouwbaar blijkt. [3] Mij is echter weinig gelegen aan uw oordeel, of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. [4] Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. Hij die over mij oordeelt, is de Heer. [5] Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder de lof die hem toekomt, ontvangen van God.(1 Kor 4)

 

en

 

dan zal ik het gaan hebben over visioenen en openbaringen van de Heer. [2] Ik ken een christenmens die veertien* jaar geleden – in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het – werd weggerukt naar de derde hemel. [3] Van die mens weet ik dat hij – met het lichaam of zonder het lichaam, ik weet het niet, God weet het – [4] werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. [5] Op zo iemand wil ik roemen, (1Kor 12)

 

Dus wie bent u? Die zelf danst voor satan want ook die vertrapt dat men de Hele Waarheid ook nu kan horen en verkrijgen en doet alsof die zelf de waarheid schrijft en spreekt., dan wel verschuift/verdraaitnaar buiten het bereik van de hedendaagse generatie

 

 

 

 

 __________________
verslaggever

Datum:
  
 

http://www.novusordowatch.org/wire/sspx-families-fellay-resign.htm#at_pco=smlwn-1.0&at_si=542a07d199826a33&at_ab=per-4&at_pos=0&at_tot=1

 

Het rommelt bij de SSPX__________________
verslaggever

Datum:
  
 

We must say it now, even if we find it difficult: We do not trust you any more, nor, especially, your advisors, Your Excellency. We no longer want you to control the Chariot of Tradition amidst the turmoil of our disordered world.

 gezegd tegen Mr. B. Fellay!

 __________________
Benno

Datum:
  
 

verslaggever schreef:

We must say it now, even if we find it difficult: We do not trust you any more, nor, especially, your advisors, Your Excellency. We no longer want you to control the Chariot of Tradition amidst the turmoil of our disordered world.

 gezegd tegen Mr. B. Fellay!

 


Ik kan me hun wantrouwen heel goed voorstellen. Waarom wil B. Fellay persé tot een eenheid komen met de slangenkuil, die het vaticaan heet?__________________
Janno

Datum:
  
 

Benno schreef:
verslaggever schreef:

We must say it now, even if we find it difficult: We do not trust you any more, nor, especially, your advisors, Your Excellency. We no longer want you to control the Chariot of Tradition amidst the turmoil of our disordered world.

 gezegd tegen Mr. B. Fellay!

 


Ik kan me hun wantrouwen heel goed voorstellen. Waarom wil B. Fellay persé tot een eenheid komen met de slangenkuil, die het vaticaan heet?


Misschien omdat Fellay een belangrijke Vaticaanse post is aangeboden? God verhoede dat hij op dit satanische voorstel ingaat.__________________
Janssen & Janssen

Datum:
  
 

Janno schreef:
Benno schreef:
verslaggever schreef:

We must say it now, even if we find it difficult: We do not trust you any more, nor, especially, your advisors, Your Excellency. We no longer want you to control the Chariot of Tradition amidst the turmoil of our disordered world.

 gezegd tegen Mr. B. Fellay!

 


Ik kan me hun wantrouwen heel goed voorstellen. Waarom wil B. Fellay persé tot een eenheid komen met de slangenkuil, die het vaticaan heet?


Misschien omdat Fellay een belangrijke Vaticaanse post is aangeboden? God verhoede dat hij op dit satanische voorstel ingaat.


 u weet helemaal niet wie aanbiedt. U weet helemaal niet hoe de H.Traditie is en of alles zuiver is doorgegeven....Maar ja de farizeeërs zeiden ook dat ze kinderen van Mozes waren want zij zeiden ook dat hun traditie zuiver was...Nou Jezus zag die traditie van hun toch wel heel veel anders....Maar ja dat kun je een wantrouwende niet aan diens verstand brengen, ook niet dat er een verschil is tussen een profeet en een priester, tussen de tuin van Eden en nu, terwijl Jezus zegt tegen Petrus dat vlees en bloed hem dat niet geopenbaard heeft. Ach die denkt in de waarheid te zijn en geen directe wonderen kan verrichten is of als Jezus in Nazareth, of als de farizeeërs in Jeruzalem! Wel Jezus wist hoe en bij wie je een wonder kon doen, zo weet men tegenwoordig niet meer! Dan zijn ze niet als Jezus in Nazareth.....! __________________
HIP----HOP ######

Datum:
  
 

Marco schreef:
Janno schreef:
Randon.K schreef:

 


Google eens op de woorden vaticaan en vrijmetselarij en je krijgt een waslijst aan onderwerpen, waaruit blijkt dat de vrijmetselarij stevig geworteld is in het vaticaan.


 De groots mogelijke onzin.


Mensen die het afdoen als zijnde 'de grootst mogelijke onzin', zonder zich in de materie te verdiepen, zijn in de regel huiverig om achter de realiteit te komen.


 Een staaltje van struisvogelpolitiek dus.


 Een heerlijke struisvogelbiefstuk is nooit weg.__________________
Meelezer

Datum:
  
 

Ik kan mij het wantrouwen en de ongerustheid van een deel van de FSPX heel goed voorstellen. Stel dat Mgr. Fellay overeenstemming zou bereiken met de kerk die paus Franciscus voor ogen staat. Het is niet denkbeeldig dat dan spoedig ook een "apostolische visitatie" van de FSPX zal plaatsvinden. Wat de Franciscanen van de Immaculata is overkomen (en kardinaal Burke!) kan ook de FSPX treffen.

Voorlopig neem ik aan dat Mgr. B. Fellay slim genoeg is en zich bewust is van het dreigende gevaar.__________________
Meelezer

Datum:
  
 

Meelezer schreef:

Ik kan mij het wantrouwen en de ongerustheid van een deel van de FSPX heel goed voorstellen. Stel dat Mgr. Fellay overeenstemming zou bereiken met de kerk die paus Franciscus voor ogen staat. Het is niet denkbeeldig dat dan spoedig ook een "apostolische visitatie" van de FSPX zal plaatsvinden. Wat de Franciscanen van de Immaculata is overkomen (en kardinaal Burke!) kan ook de FSPX treffen.

Voorlopig neem ik aan dat Mgr. B. Fellay slim genoeg is en zich bewust is van het dreigende gevaar.


Nog een recent voorbeeld: http://www.katholisches.info/2014/09/26/bischof-livieres-papst-franziskus-wird-amtsenthebung-vor-gott-verantworten-muessen/

 __________________
Observator

Datum:
  
 

Meelezer schreef:
Meelezer schreef:

Ik kan mij het wantrouwen en de ongerustheid van een deel van de FSPX heel goed voorstellen. Stel dat Mgr. Fellay overeenstemming zou bereiken met de kerk die paus Franciscus voor ogen staat. Het is niet denkbeeldig dat dan spoedig ook een "apostolische visitatie" van de FSPX zal plaatsvinden. Wat de Franciscanen van de Immaculata is overkomen (en kardinaal Burke!) kan ook de FSPX treffen.

Voorlopig neem ik aan dat Mgr. B. Fellay slim genoeg is en zich bewust is van het dreigende gevaar.


Nog een recent voorbeeld: http://www.katholisches.info/2014/09/26/bischof-livieres-papst-franziskus-wird-amtsenthebung-vor-gott-verantworten-muessen/

 


 Als het wantrouwen zo groot is, en contact als zinloos wordt ervaren, dan is de conclusie dat de SSPX sedevacantistisch is. Dan is het beter om daar verder niet meer omheen te draaien.__________________
Axmann

Datum:
  
 

Observator schreef:

 

 


 Als het wantrouwen zo groot is, en contact als zinloos wordt ervaren, dan is de conclusie dat de SSPX sedevacantistisch is. Dan is het beter om daar verder niet meer omheen te draaien.


 Sommige leden van de PiusX-broederschap zullen inderdaad sedesvacantist zijn. En dat kan ik mezelf heel goed voostellen!__________________
Menno

Datum:
  
 

Axmann schreef:
Observator schreef:

 

 


 Als het wantrouwen zo groot is, en contact als zinloos wordt ervaren, dan is de conclusie dat de SSPX sedevacantistisch is. Dan is het beter om daar verder niet meer omheen te draaien.


 Sommige leden van de PiusX-broederschap zullen inderdaad sedesvacantist zijn. En dat kan ik mezelf heel goed voostellen!


Je kan namelijk niet zeggen dat Christus' kerk goed bestuurd wordt. Daarnaast maken in het vaticaan vrijmetselaars, satanisten en godshuichelaars de dienst uit. Iets zegt me dat paus Franciscus deze onreinheid te vuur en te zwaard zal bestrijden. __________________
Meelezer

Datum:
  
 

Vandaag gelezen: "Kardinaal Betori van Firenze verbiedt de Oude Mis."

In de Kerk van nu zijn er twee pausen. Paus 1 ("emeritus" B XVI) heeft bepaald dat de "oude" mis niet verboden kan worden en paus 2 (F) staat toe, of bepaalt achter de schermen, dat de H.Mis van alle tijden verboden wordt.

Wie is nu eigenlijk sedesvacantistisch?

 

 

 
 


__________________
Siep V.

Datum:
  
 

Meelezer schreef:

Vandaag gelezen: "Kardinaal Betori van Firenze verbiedt de Oude Mis."

In de Kerk van nu zijn er twee pausen. Paus 1 ("emeritus" B XVI) heeft bepaald dat de "oude" mis niet verboden kan worden en paus 2 (F) staat toe, of bepaalt achter de schermen, dat de H.Mis van alle tijden verboden wordt.

Wie is nu eigenlijk sedesvacantistisch?

 

Ten eerste klopt dit verhaal wel ,en deze kardinaal zo maar beschuldigen  van vrijmetselaar zijn zal men toch eerst aan moeten tonen;maar dan blijft het stil dood en dood stil.

 

 

 
 

 __________________
Meelezer

Datum:
  
 

Siep V. zegt:

"Ten eerste klopt dit verhaal wel ,en deze kardinaal zo maar beschuldigen  van vrijmetselaar zijn zal men toch eerst aan moeten tonen;maar dan blijft het stil dood en dood stil."

Dit is een onzinnige bewering, Siep V. Leden van de loge zijn niet openbaar geregistreerd. Onderling herkennen leden elkaar wel door gebaren, tekens, lichaamshoudingen, symbolen e.d..  Ex-leden kunnen buitenstaanders daarop attenderen.__________________
Siep V.

Datum:
  
 

Meelezer schreef:

Siep V. zegt:

"Ten eerste klopt dit verhaal wel ,en deze kardinaal zo maar beschuldigen  van vrijmetselaar zijn zal men toch eerst aan moeten tonen;maar dan blijft het stil dood en dood stil."

Dit is een onzinnige bewering, Siep V. Leden van de loge zijn niet openbaar geregistreerd. Onderling herkennen leden elkaar wel door gebaren, tekens, lichaamshoudingen, symbolen e.d..  Ex-leden kunnen buitenstaanders daarop attenderen.


 Weet je wat onzinnig is een persoon in dit geval een kardinaal beschuldigen van lid te zijn van een Loge der Vrijmetselaren wat men niet kan weten  dus een zeer kwaadaardige aanname.

BEWIJZEN---------- mensen altijd met bewijzen komen zo niet hou dan het leugenachtige mondje en meer niet.__________________
Observator

Datum:
  
 

Tja, al die beschuldigingen van vrijmetselarij, ze zijn al zo oud! Begin 19e eeuw had de zalige Anna Katharina Emmerich het er al over in haar visioenen.

Of je ze nou vrijmetselaars noemt, of mafia, of wat dan ook, tegenstanders in de burcht zijn van werkelijk alle tijden

Het is alleen een bekrompen historische visie die bepaalde groepen doet roepen dat het nu erger is dan ooit te voren. In alle tijden zijn er zelfs heiligen geweest die vonden dat de kerk er erger aan toe was dan ooit te voren!

O.L. Vrouw laat de paus niet in de steek!! Ook al schreeuwen sommigen nog zo hard dat Rome de zetel is geworden van de antichrist.

Er zit een dosis (onbewust) satanisme in een bepaald soort kritiek die de gelovigen zo zeer ontmoedigt dat ze gaan denken dat de kerk geen waarde meer heeft.

En nu zijn er belanghebbende fanatici die zelfs het hoofd van de SSPX waarschuwen niet met paus Franciscus in gesprek te treden. Gekker kan het niet!__________________
Vandommele Arthur

Datum:
  
 

Wat een onvoorstelbare ONZIN wordt hier verspreid. Die verdachtmakerij tegenover het Vatikaan komt van de duivel, die zeer aktief is in de traditionele kringen om de rooms-katholieke kerk te verzwakken. 
Dat zal hoogstens een generatie duren. Die tradi's zijn maar een klein marginaal groepje van nostalgiekers en schizofrenen. Waarom verhuizen die niet naar het Roarate-forum, een site voor fanatieke bruinhemden waar je je thuis gaat voelen. __________________
Anoniem

Datum:
  
 

Vandommele Arthur schreef:

Wat een onvoorstelbare ONZIN wordt hier verspreid. Die verdachtmakerij tegenover het Vatikaan komt van de duivel, die zeer aktief is in de traditionele kringen om de rooms-katholieke kerk te verzwakken. 
Dat zal hoogstens een generatie duren. Die tradi's zijn maar een klein marginaal groepje van nostalgiekers en schizofrenen. Waarom verhuizen die niet naar het Roarate-forum, een site voor fanatieke bruinhemden waar je je thuis gaat voelen. 


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helemaal met je eens bruinhemden en racisten zijn het__________________
Merijn

Datum:
  
 

 

Arthur: Wat een onvoorstelbare ONZIN wordt hier verspreid.

Zeg dat wel. Nog even en de draad is 5000 bijdragen lang. Kwantiteit is niet hetzelfde als kwaliteit. :-)

Arthur: Die verdachtmakerij tegenover het Vatikaan komt van de duivel, die zeer aktief is in de traditionele kringen om de rooms-katholieke kerk te verzwakken.

Ik denk dat de duivel (als er zoiets bestaat) rustig toekijkt hoe men hier te keer gaat. ;-)Q95A3

Groeten.

Fons.

 __________________
Dr. J.J.Q.H.Mansveldt

Datum:
  
 

Meelezer schreef:

Vandaag gelezen: "Kardinaal Betori van Firenze verbiedt de Oude Mis."

In de Kerk van nu zijn er twee pausen. Paus 1 ("emeritus" B XVI) heeft bepaald dat de "oude" mis niet verboden kan worden en paus 2 (F) staat toe, of bepaalt achter de schermen, dat de H.Mis van alle tijden verboden wordt.

Wie is nu eigenlijk sedesvacantistisch?

 

 

 
 

 De meesten hier van de inzenders van gekke en valse beschuldigingen aan mensen die zich hier niet kunnen verdedigen.__________________
« Eerste  <  Page 34  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard