Post Info TOPIC: Paus Franciscus
Edelweis

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


antje schreef:
Mol schreef:

Kerk = Traditie = lex orandi = lex credendi. All else is folly. 

 Voorlichter dixit.

Zo simpel is het. En op basis daarvan kan de huidige paus plus de hele periode vanaf 1964 worden afgeserveerd als waardeloos.


 ''Francis Declares War On Jesus Christ Crucified for Lent: Claims Crucifixes are Not Needed In Churches & THE CRUCIFIX IS NOT A ROMAN CATHOLIC SYMBOL!''

popefrancisthedestroyer.blogspot.nl/2014/04/pope-f

 

'Pope Francis is a hater of the crucifix because his friends the Jews, Muslims, Protestants, Freemasons, Atheists & other assorted godless souls hate the crucifix. And Pope Francis would rather have the praise and love of the Jews, Muslims, Protestants, Freemasons, Atheists & other assorted godless souls than he would of Jesus Christ Crucified. This is why Pope Francis has declared a war on the crucifix.

Pope Francis aims to remove the crucifix from the lives of Roman Catholics.

You can always tell a heretic and a bad Catholic by the absence of the crucifix.

There better be a crucifix in the church you attend Mass, if not, go to a church that has a crucifix.

Any church that does not have a crucifix is a church of Pope Francis.

Pope Francis is slowing destroying the faith and morals of the church and he is set out to destroy the traditions of the church, and what will Pope Francis replace it with?'


 het kruis is geen origineel symbool van het christendom. Het was het symbool van de doodstraf van de Romijnen voor  niet Romijnen als afschrikking om op te staan tegen de Romijnen en de Joodse hogepriester eiste dat die aan het hout genageld zou worden want Jezus zei: Breek de tempel af en ik zal hem in drie dagen herbouwen En op die uitspraak is Jezus ter dood veroordeeld:

 

  [6] ‘Tattenai*, gouverneur van het gebied aan de overkant van de Rivier, Setar-Boznai en uw ambtgenoten uit Afarsat, aangesteld aan de overkant van de Rivier, mogen hun niets in de weg leggen. [7]Laat het werk aan het huis van God doorgaan, zodat de gouverneur van Juda en de oudsten van de Judeeërs het huis van God op zijn vroegere plaats kunnen herbouwen. [8] Bovendien bepaal ik hierbij dat u met de oudsten van de Judeeërs moet samenwerken om dit huis van God te herbouwen. De uitgaven moeten aan deze mannen volledig en op tijd worden vergoed uit de koninklijke inkomsten en belastingen uit het gebied aan de overkant van de Rivier. [9] En alles wat zij nodig hebben, stieren, rammen of lammeren voor de brandoffers ter ere van de God van de hemel, koren, zout, wijn of olie, alles wat de priesters van Jeruzalem vragen, moet hun dagelijks zonder mankeren verstrekt worden. [10] Zij kunnen dan welriekende offers opdragen aan de God van de hemel, en bidden voor*het leven van de koning en zijn zonen. [11] Mocht iemand iets willen veranderen aan deze beschikking, dan bepaal ik dat een balk uit zijn huis moet worden losgebroken, dat hij daaraan zelf moet worden opgehangen en vastgeslagen, en dat zijn huis veranderd moet worden in een mesthoop. [12] Dat de God die daar zijn naam gevestigd heeft, alle koningen en volken mag vernietigen die het zouden wagen hieraan iets te veranderen, of schade toe te brengen aan het huis van God in Jeruzalem. Ik, Darius, heb dit decreet uitgevaardigd. Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden.’ (Ezra 6)

Iedereen die zondigt breekt de tempel van diens ziel af en daarmee ook die van diens geest, lichaam en de werk van diens handen en doet mee aan afbraak van de herbouwde Tempel. Iedereen die zondigt hoort aan de balk van diens huis genageld te sterven en zo is de Hogepriester akkoord gegaan om aan het kruisigingshout van de Romijnen, genageld te laten sterven.

Het kruis is dan ook geen origineel symbool van het Christendom, het is het symbool van Rome dat door de Hogepriester als vervanging van de balk van Jezus diens huis werd aanvaard want anders zou er een balk uit de Tempel gerukt moeten worden want Jezus verklaarde dat God diens Vader was en daarmee de Tempel het Huis van Jezus. Het origineel symbool van de Christenen is de opstanding uit de doden op de 3e dag die ook de 8e dag is, en de verrijzenis naar de hemel En dat Jezus de Zoon van God is!

 __________________
Voorlichter

Datum:
  
 

Edelweis schreef:
antje schreef:
Mol schreef:

 


 het kruis is geen origineel symbool van het christendom. Het was het symbool van de doodstraf van de Romijnen voor  niet Romijnen als afschrikking om op te staan tegen de Romijnen en de Joodse hogepriester eiste dat die aan het hout genageld zou worden want Jezus zei: Breek de tempel af en ik zal hem in drie dagen herbouwen En op die uitspraak is Jezus ter dood veroordeeld:

 

  [6] ‘Tattenai*, gouverneur van het gebied aan de overkant van de Rivier, Setar-Boznai en uw ambtgenoten uit Afarsat, aangesteld aan de overkant van de Rivier, mogen hun niets in de weg leggen. [7]Laat het werk aan het huis van God doorgaan, zodat de gouverneur van Juda en de oudsten van de Judeeërs het huis van God op zijn vroegere plaats kunnen herbouwen. [8] Bovendien bepaal ik hierbij dat u met de oudsten van de Judeeërs moet samenwerken om dit huis van God te herbouwen. De uitgaven moeten aan deze mannen volledig en op tijd worden vergoed uit de koninklijke inkomsten en belastingen uit het gebied aan de overkant van de Rivier. [9] En alles wat zij nodig hebben, stieren, rammen of lammeren voor de brandoffers ter ere van de God van de hemel, koren, zout, wijn of olie, alles wat de priesters van Jeruzalem vragen, moet hun dagelijks zonder mankeren verstrekt worden. [10] Zij kunnen dan welriekende offers opdragen aan de God van de hemel, en bidden voor*het leven van de koning en zijn zonen. [11] Mocht iemand iets willen veranderen aan deze beschikking, dan bepaal ik dat een balk uit zijn huis moet worden losgebroken, dat hij daaraan zelf moet worden opgehangen en vastgeslagen, en dat zijn huis veranderd moet worden in een mesthoop. [12] Dat de God die daar zijn naam gevestigd heeft, alle koningen en volken mag vernietigen die het zouden wagen hieraan iets te veranderen, of schade toe te brengen aan het huis van God in Jeruzalem. Ik, Darius, heb dit decreet uitgevaardigd. Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden.’ (Ezra 6)

Iedereen die zondigt breekt de tempel van diens ziel af en daarmee ook die van diens geest, lichaam en de werk van diens handen en doet mee aan afbraak van de herbouwde Tempel. Iedereen die zondigt hoort aan de balk van diens huis genageld te sterven en zo is de Hogepriester akkoord gegaan om aan het kruisigingshout van de Romijnen, genageld te laten sterven.

Het kruis is dan ook geen origineel symbool van het Christendom, het is het symbool van Rome dat door de Hogepriester als vervanging van de balk van Jezus diens huis werd aanvaard want anders zou er een balk uit de Tempel gerukt moeten worden want Jezus verklaarde dat God diens Vader was en daarmee de Tempel het Huis van Jezus. Het origineel symbool van de Christenen is de opstanding uit de doden op de 3e dag die ook de 8e dag is, en de verrijzenis naar de hemel En dat Jezus de Zoon van God is!

 


 Allemaal futiele wijsneuzigheid. Het zou even onzinnig om te beweren dat het hakenkruis niet voor de Nazi’s staat omdat het gebruikt wordt in het hindoeïsme, jaïnisme, en (ook wel) boeddhisme. Het hakenkruis komt zelfs voor in de vroeg-christelijke graftomben bij Rome en op de Griekse en Romeinse mozaïekvloeren uit de Oudheid. En op de klompen van de Noormannen (zie Wikipedia voor dit alles). Maar zo’n bewering is daarenboven des te onzinniger omdat het kruis met corpus geheel geïndividualiseerd wordt door Christus en zijn geschiedenis. Het is typisch Rooms-katholiek. Niemand in de wereld zal zich daarin vergissen.

 __________________
lezerT

Datum:
Ketterse "paus" Franciscus ontmantelt stap voor stap de RKK.
  
 


Bevrijdingstheoloog ‘Frei Betto’ ontmoet paus Franciscus.

De ontmoeting vond plaats in Casa Santa Marta, het Vaticaans gastenverblijf waar paus Franciscus sinds zijn verkiezing woont. De persdienst van de Heilige Stoel deed over deze privé audiëntie echter geen mededelingen.

Paus Franciscus geeft nogmaals toe dat de bevrijdingstheologie eigenlijk door de kerk veroordeeld werd, maar nu in ere hersteld wordt. Deze theologie is van oorsprong kettters want ze focust enkel op de armen en de werklozen enz: op sociale onrechtvaardigheid. Dit heeft trekken weg van communisme en werd door de Katholieke Kerk veroordeeld. Zie ook onze andere artikels.

En Bergoglio gaat bidden voor 2 ketters die in de hel zitten? Giordano Bruno wordt overigens door de Vrijmetselaars en de Theosofen als een martelaar gezien! Het feit dat ‘Frei Betto’ vraagt voor rehabilitatie van zulke figuren zegt veel over hemzelf.

http://valseprofeet.wordpress.com/2014/04/10/bevrijdingstheoloog-frei-betto-ontmoet-paus-franciscus/__________________
antje

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


Video: 'Syrian Catholic Beheaded By Muslims - Allahu Akbar! Allahu Akbar!' http://popefrancisthedestroyer.blogspot.nl/2014/04/video-syrian-catholic-beheaded-by.html

 

Is this Pope submitting to the sect of the Muslims?

popefrancisthedestroyer.blogspot.nl/search?updated

 

 • Italy is flooded with Muslims with the help of Pope Francis.
 • Churches are closed and turned in Mosques
 • The Mosque in Rome is the largest in Europe
 • Dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue....

You should be very concerned.__________________
lezerT

Datum:
Paus Franciscus spreekt weer eens peop
  
 


Pope Francis said the life of every Christian is a constant battle against evil just as Jesus during his life had to struggle against the devil and his many temptations. And he warned that whoever wants to follow Jesus must be aware of this reality.

Dus Jesus is gelijk aan (zondige) mensen? Dit is pure blasfemie!!!!

http://www.news.va/en/news/pope-francis-satan-exists-in-the-21st-century-and?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

Deze 'paus' doet steeds hetzelfde 'trucje', God en de mensen gelijkstellen.

Ze krijgen we volgende week ook in de Kruisweg in Rome verhalen van zielige mensen en immigranten (gelukszoekers). Het Lijden en Sterven van de Zoon van God wordt bijzaak.

Mensen die denken dat deze communistische valse profeet nog IETS met de RKK van doen heeft, wordt wakker. De plannen van Bergoglio zijn duivels.
Gelukkig zal de Curie en een groot aantal kardinalen hem uiteindelijk (binnen niet al te lange tijd) doen verdwijnen.__________________
frau antje

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


Voor de DERDE keer komt de heer Deetman (protestant, hater van de RKK, grote vriend van bisschop De Korte) vlak voor Pasen met "feiten" over misbruik.

Een bisschop die overleden is wordt publiekelijk veroordeeld, louter op verhalen van twee z.g. "slachtoffers", uit het kliekje van opruier Guido Klabbers. 50 jaar geleden, geen getuigen.  Lekker makkelijk, ging het maar zo in het gewoon strafrecht...

Het Katholiek Nieuwsblad zat er als eerste bovenop. Geen enkele bisschop die zijn muil opendeed om deze schandelijke veroordeling zonder mogelijkheid tot verweer aan te vechten.

Nee, ze doen er nog een schepje bovenop...

De ware misbaksels zijn de huidige bisschoppen, zonder één uitzondering. Misschien kan dhimmie De Korte de rol van Pilatus in The Passion opeisen. Hij is er geknipt voor. Net zoals hij de farizeeër uithing in de pro-islam haatdienst tegen Wilders.

Toeval??? En als klap op de vuurpeil kwam huichelaar Bergoglio vandaag met de (pffff.... zóveelste....) excuses voor het misbruik. [HOUD DAAR EENS MEE OP, MAN!!!] In zijn eigen bisdom in Buenos Aires "bestond het absoluut niet" volgens hem.

Het is allemaal om van te kotsen, deze zelfvernietiging en weg-met-ons door protestanten en afvalligen.

Moge de RKK van dit lage, huichelachtige zootje verlost worden!__________________
who am I to judge

Datum:
  
 

Photo of the Week

Lesbians at Corboda Cathedral Atrgentina 01

Child of lesbians baptized at Cordoba Cathedral

April 5, 2014, the baptism of a girl, daughter of a lesbian couple, above, took place in the Cathedral of Cordoba, Argentina. The celebrant was Fr. Carlos Varas, who had the full authorization of the Archbishop of Cordoba, Msgr. Carlos Jose Nanez.

"We had an audience with Archbishop Nanez and he told us that there would be no problem for the baby to be baptized in the Cathedral," affirmed one of the lesbians.
 
 


__________________
Lezer

Datum:
  
 

Edelweis schreef:

de vorige bijdrage is van mij. Sorry voor het mogelijk misverstaan


Daar is hij weer: Edelweis!

Hij is niet edel en weis noch wijs. Het is de bekende braller Henk G.! __________________
Edelweis

Datum:
  
 

Voorlichter schreef:
Edelweis schreef:
antje schreef:
Mol schreef:

 


 het kruis is geen origineel symbool van het christendom. Het was het symbool van de doodstraf van de Romijnen voor  niet Romijnen als afschrikking om op te staan tegen de Romijnen en de Joodse hogepriester eiste dat die aan het hout genageld zou worden want Jezus zei: Breek de tempel af en ik zal hem in drie dagen herbouwen En op die uitspraak is Jezus ter dood veroordeeld:

 

  [6] ‘Tattenai*, gouverneur van het gebied aan de overkant van de Rivier, Setar-Boznai en uw ambtgenoten uit Afarsat, aangesteld aan de overkant van de Rivier, mogen hun niets in de weg leggen. [7]Laat het werk aan het huis van God doorgaan, zodat de gouverneur van Juda en de oudsten van de Judeeërs het huis van God op zijn vroegere plaats kunnen herbouwen. [8] Bovendien bepaal ik hierbij dat u met de oudsten van de Judeeërs moet samenwerken om dit huis van God te herbouwen. De uitgaven moeten aan deze mannen volledig en op tijd worden vergoed uit de koninklijke inkomsten en belastingen uit het gebied aan de overkant van de Rivier. [9] En alles wat zij nodig hebben, stieren, rammen of lammeren voor de brandoffers ter ere van de God van de hemel, koren, zout, wijn of olie, alles wat de priesters van Jeruzalem vragen, moet hun dagelijks zonder mankeren verstrekt worden. [10] Zij kunnen dan welriekende offers opdragen aan de God van de hemel, en bidden voor*het leven van de koning en zijn zonen. [11] Mocht iemand iets willen veranderen aan deze beschikking, dan bepaal ik dat een balk uit zijn huis moet worden losgebroken, dat hij daaraan zelf moet worden opgehangen en vastgeslagen, en dat zijn huis veranderd moet worden in een mesthoop. [12] Dat de God die daar zijn naam gevestigd heeft, alle koningen en volken mag vernietigen die het zouden wagen hieraan iets te veranderen, of schade toe te brengen aan het huis van God in Jeruzalem. Ik, Darius, heb dit decreet uitgevaardigd. Het moet zorgvuldig ten uitvoer gebracht worden.’ (Ezra 6)

Iedereen die zondigt breekt de tempel van diens ziel af en daarmee ook die van diens geest, lichaam en de werk van diens handen en doet mee aan afbraak van de herbouwde Tempel. Iedereen die zondigt hoort aan de balk van diens huis genageld te sterven en zo is de Hogepriester akkoord gegaan om aan het kruisigingshout van de Romijnen, genageld te laten sterven.

Het kruis is dan ook geen origineel symbool van het Christendom, het is het symbool van Rome dat door de Hogepriester als vervanging van de balk van Jezus diens huis werd aanvaard want anders zou er een balk uit de Tempel gerukt moeten worden want Jezus verklaarde dat God diens Vader was en daarmee de Tempel het Huis van Jezus. Het origineel symbool van de Christenen is de opstanding uit de doden op de 3e dag die ook de 8e dag is, en de verrijzenis naar de hemel En dat Jezus de Zoon van God is!

 


 Allemaal futiele wijsneuzigheid. Het zou even onzinnig om te beweren dat het hakenkruis niet voor de Nazi’s staat omdat het gebruikt wordt in het hindoeïsme, jaïnisme, en (ook wel) boeddhisme. Het hakenkruis komt zelfs voor in de vroeg-christelijke graftomben bij Rome en op de Griekse en Romeinse mozaïekvloeren uit de Oudheid. En op de klompen van de Noormannen (zie Wikipedia voor dit alles). Maar zo’n bewering is daarenboven des te onzinniger omdat het kruis met corpus geheel geïndividualiseerd wordt door Christus en zijn geschiedenis. Het is typisch Rooms-katholiek. Niemand in de wereld zal zich daarin vergissen.

 


 Als die tekst in de H.Schrift futiel is dan geldt dat ook voor de 8e dag en de 3e dag dat Jezus opstond uit de doden en evenzo de zondag als 8e dag wordt gevierd. Het kruis is typisch Rooms-Katholiek omdat men het kruis verheven heeft zonder te weten waarom Jezus ter dood veroordeeld is. Naar de Joodse wet kon men Hem niet ter dood veroordelen, zelfs niet van blasfemie en zou men ter dood veroordelen zou men moeten stenigen. Zou men er aan denken dat Jezus kwam om de wet te vervullen zou men weten dat het kruis voor de balk staat waar iedere zondaar aan geslagen zou horen te worden en om die straf voor iedereen op zich te nemen spreekt Jezus iedereen vrij die niet zo gestorven is en wel zo had moeten sterven! 

Maar het christendom kent diens joodse wortels niet meer, men weet niet eens waarom en hoe er een Messiaanse geboortelijn loopt. Men weet niks meer van eerste geboorte recht en dubbelrecht. Men weet niet waarom de eerstgeborene vrijgekocht moest worden. Men weet niks van oog om oog. Niks van de wet vervullen.

Was ook niet te verwachten want die de wet afgeschaft hebben, hebben er ook geen verstand van! U met uw rede-lijk en Rooms-Katholiek! U kent niet eens de twaalf artikelen van het geloof want daar staat: de Heilige Katholieke Kerk en niet Heilige Rooms katholieke Kerk! Daar is een reden voor! U met uw ga een goed boek lezen of zoals waarnemer; zoek een goede redacteur! Ik weet een betere raad voor u: zoek de H.Geest en als u die dan gevonden hebt vraag dan hoe teksten letterlijk te verstaan zijn en waarom, dan weet hoe de H.Geest zegt en het is!

 

 

 __________________
Edelweis

Datum:
  
 

Lezer schreef:
Edelweis schreef:

de vorige bijdrage is van mij. Sorry voor het mogelijk misverstaan


Daar is hij weer: Edelweis!

Hij is niet edel en weis noch wijs. Het is de bekende braller Henk G.! 


 Voor u is iedereen die sorry schrijft Gadellaa. Dan is Voorlichter zeker ook Gadellaa? __________________
Lezer

Datum:
  
 

Edelweis schreef:
Lezer schreef:
Edelweis schreef:

de vorige bijdrage is van mij. Sorry voor het mogelijk misverstaan


Daar is hij weer: Edelweis!

Hij is niet edel en weis noch wijs. Het is de bekende braller Henk G.! 


 Voor u is iedereen die sorry schrijft Gadellaa. Dan is Voorlichter zeker ook Gadellaa? 


Niet wie sorry schrijft, maar de unieke combinatie van iemand die bedriegt, dramt, bralt, en de taal niet beheertst; dat is Henk G.!

Terecht zou die blijvend van de fora verbannen moeten worden.__________________
R.K. gelovige

Datum:
  
 

frau antje schreef:

Voor de DERDE keer komt de heer Deetman (protestant, hater van de RKK, grote vriend van bisschop De Korte) vlak voor Pasen met "feiten" over misbruik.

Een bisschop die overleden is wordt publiekelijk veroordeeld, louter op verhalen van twee z.g. "slachtoffers", uit het kliekje van opruier Guido Klabbers. 50 jaar geleden, geen getuigen.  Lekker makkelijk, ging het maar zo in het gewoon strafrecht...

Het Katholiek Nieuwsblad zat er als eerste bovenop. Geen enkele bisschop die zijn muil opendeed om deze schandelijke veroordeling zonder mogelijkheid tot verweer aan te vechten.

Nee, ze doen er nog een schepje bovenop...

De ware misbaksels zijn de huidige bisschoppen, zonder één uitzondering. Misschien kan dhimmie De Korte de rol van Pilatus in The Passion opeisen. Hij is er geknipt voor. Net zoals hij de farizeeër uithing in de pro-islam haatdienst tegen Wilders.

Toeval??? En als klap op de vuurpeil kwam huichelaar Bergoglio vandaag met de (pffff.... zóveelste....) excuses voor het misbruik. [HOUD DAAR EENS MEE OP, MAN!!!] In zijn eigen bisdom in Buenos Aires "bestond het absoluut niet" volgens hem.

Het is allemaal om van te kotsen, deze zelfvernietiging en weg-met-ons door protestanten en afvalligen.

Moge de RKK van dit lage, huichelachtige zootje verlost worden!


 Al deze afvalligen en verraders van de Kerk, alle minkukels 'slachtoffers' (meineedplegers), alle bisschoppen die Deetman in de reedt kruipen, ze zullen branden in de Hel.__________________
Edelweis

Datum:
  
 

Lezer schreef:
Edelweis schreef:
Lezer schreef:
Edelweis schreef:

de vorige bijdrage is van mij. Sorry voor het mogelijk misverstaan


Daar is hij weer: Edelweis!

Hij is niet edel en weis noch wijs. Het is de bekende braller Henk G.! 


 Voor u is iedereen die sorry schrijft Gadellaa. Dan is Voorlichter zeker ook Gadellaa? 


Niet wie sorry schrijft, maar de unieke combinatie van iemand die bedriegt, dramt, bralt, en de taal niet beheertst; dat is Henk G.!

Terecht zou die blijvend van de fora verbannen moeten worden.


 Ik weet niet wie u geleerd heeft, ik heb geleerd dat iemand een eerlijk proces zou moeten hebben. Staat trouwens ook in de H.Schrift toen men Jezus wilde veroordelen. Er staat nog veel meer in de H.Schrift waar u geen boodschap aan heeft. En eerlijk schijnt bij u ver weg te zijn, zoals eerlijk hoort te zijn. Als ik hier om me heen kijk zijn er meer leugenaars dan die het serieus met de liefde en de waarheid nemen. Neem Voorlichter en Frau antje en RK gelovige. Die schrijven zoveel onzin dat je rode oren krijgt, ja, het schaamrood op je kaken komt. Ben blij, niet om hun ziel, dat zij niet op Gods Troon zitten, over eerlijk en rechtvaardig oordelen gesproken. En hetzelfde geldt voor u want ook u uit beschuldigingen voor de vuist weg. Men weet niet eens dat Maria en Jezus als enige uit het Jodendom had kunnen voortkomen vanwege de Messiaanse lijn omdat de anderen niks weten van onder de Wet geboren zijn, en hoe De Wet te vervullen is. Men kan niet een rekenen en vergelijkingen trekken die rechtlijnig zijn. Men weet niet waarom Jezus aan het hout genageld moest worden, men weet bijna niks meer. Men houdt elke verbetering, vernieuwing en verdieping tegen en is aards conservatief. Kijk naar Voorlichter: Alles voor het 2e Vaticaans Concilie is heilig en die weet niet eens heilig te definiëren want als het daar op aankomt kan geen mens gedurende het leven geheel heilig zijn, dan is de leer ook niet heilig, hooguit geheiligd heilig en dat is toch anders dan altijd heilig. Het is anders als een ander uw schuld betaalt en zelf geen schuld heeft gehad, of een ander diens schuld betaalt en zelf schuld heeft afbetaald, of een anders diens schuld betaalt en aan diens eigen schuld heeft mee betaald en is afbetaald. Men maakt hier een potje van. Rekenen komt voort uit God want het komt voort uit loon naar werken en Gods Maat. Rekenen komt niet uit kwaad voort want kwaad wenst geen rekening met anderen te houden, die denkt aan zichzelf en heeft lak aan anderen. Loon naar werken komt ook uit God voort en hier zijn velen die denken dat het niet van God is.

En Recht en rechtvaardigheid komt ook uit God voort en als men niet geheel heilig kan zijn is er geen recht en rechtvaardigheid van mensen met God te verwachten. Dan hoezo spreekt de kerk recht? Hoezo denkt zij anderen te kunnen leren? En zo is het met u ook. U beschuldigt zonder te kunnen rekenen en vergelijken met God zoals God rekent en vergelijkt, en zo is het met Voorlichter en Frau antje en RK gelovige ook. Kijk naar hun oordelen over Paus Franciscus en zonodig Paus Benedictus. Is hun oordeel recht en rechtvaardig? Kunnen zij rekenen met God zodat hun rekening overeenstemt met die van God? Nee, want zij leren allemaal: men kan niet 100% geheiligd heilig zijn! En die moeten dan mogen leren? U moet eens naar een apotheker gaan die medicijnen bereidt zoals zij hun medemens meten: iedereen gaat dood want alles is niet 100% heilig! Iedereen, want ze oordelen zonder een heilige meting gedaan te hebben. En maar oordelen en geen schijntje bescheidenheid over hun oordeel terwijl ze leren dat geen mens 100% geheiligd heilig kan zijn! Geen wonder dat er geen verbetering en vooruitgang en verdieping plaats kan vinden want dan zouden ze moeten erkennen dat zij zelf geen goed oordeel geven!

Ze geven scheepsladingen vol kritiek zonder een eerlijke meting en maar doen alsof zij wel gerecht meten: onze ouders maten ook zo en zij leerden heilig! En maar beweren dat geen mens 100% geheiligd heilig kan zijn en geheel heilig kan doorgeven! Satan zei dat tegen Elifaz de Temaniet en Elifaz werd niet als enige terug gefloten door God zelf, hij moest een zoenoffer aanbieden en niet door hem gedaan maar door Job! Maar dat telt niet want dan komt men met: Kerk = Traditie = lex orandi = lex credendi. All else is folly. Het is geen geloof van Het Boek! Dan waarom leest men Dat Boek tijdens de H.Mis, waarom leert men er uit? En als het Evangelie gelezen wordt dan wordt het met nog meer eer en voorzichtigheid gedaan!  Zelfs het geschrevene van een kerkleraar wordt niet in plaats van het Evangelie gelezen en met zo veel eer en voorzichtigheid gelezen als het Evangelie.

Nee als het hun uitkomt dan citeert men en geeft uitleg…..zoals het hoort…! Hoezo als je niet 100% geheiligd heilig kan weergeven? Dan is hun uitleg heilig? Dan was het voorheen altijd heilig want hun voorgangers legden zo uit? En….konden die dan 100% geheiligd heilig verstaan en weergeven?

ik zeg niet dat zij niet van waarde (kunnen) zijn. Zij zelf zeggen dat hun uitleg niet echt waardevol is en toch verklaren zij: Het is heilig! Dan ben je niet meer dan een slager die diens eigen vlees keurt en diens eigen vlees als enige in diens winkel laat! U bent niet beter dan al die andere slagers! Dan stap op van de Troon van God en laat die vrij, dan kan God nog een eigen keuze maken! Maar dan hebben we een probleem want wie van u kan een keuze van God keuren? Geen van u want die niet kan keuren met God als God, kan ook Diens keuze niet verstaan! En dan zijn we bij zalig die niet zien en toch geloven! Dat houdt men anderen voor maar niet hunzelf, want o wee men zou eens verkeerd, niet ziende, geloven! De hele Kerk zou verloren gaan! Dat Heer belooft heeft dat die Zijn Kerk niet zou verlaten, dat neemt men aan. Dat God zelf om de mens heen kan handelen ook, dat God een ander aan het roer zet die zij niet kunnen keuren, en goed kan gaan, nee dat kan niet! En maar verkondigen: geloof is eenvoudig en men moet als kinderen worden en als het om het kind in het midden gaat dan is dat ineens niet zo!

Dus voor u over mij oordeelt, Lezer moet u eens over uw eigen pseudoniem oordelen en om recht en rechtvaardig te zijn moet men recht en rechtvaardig kunnen lezen. U kunt het een niet over mij oordelen omdat u niet eens eerlijk over uzelf kan oordelen! Over brallen, liegen, dreigen en weet ik al niet meer van de zelfde strekking en bannen gesproken!

 

 

 

 __________________
antje

Datum:
Dit is de "RKK" van Paus Franciscus
  
 


 

protectthepope.com/?p=10353

 

An account of dissent and political correctness at an Archdiocese of Westminster CCRS study day for teachers by Patrick Lawler

POSTED BY Patrick Lawler

“One of the teaching days on the Westminster CCRS course I attended was specifically for teachers in ‘Catholic’ (you’ll see why I place it in parentheses as we go along) diocesan schools, mostly primary schools, as it turned out but with a few from secondary. The theme of the day was “What makes a successful Catholic School?”

The state of ‘Catholic’ schools (Primary and Secondary) can be illustrated by the following points, all of which are real responses, views and official policies I read and heard on the day. I am not making any of this up:

 • It may not be said or taught at any time and in any context that the Roman Catholic Church is the One True Faith.
 • All religions and faiths are equally valid and worthy of respect.
 • Sodomite ‘marriage’ is to be celebrated and approved of.
 • Children are “sexual beings” from an early age and sexual experimentation and questioning are to be encouraged and accepted.
 • There is no such thing as “normal” in terms of sexuality, marriage or family structure; these things are fluid, changeable and not subject to any fixed morality.
 • There is no such thing as absolute Truth; truth is relative.
 • There is no such thing as objective morality; morals are relative.
 • One’s own conscience is the ultimate guide, not a fixed system of rules “imposed upon us by a patriarchal Church”.
 • As long as one has love and good intention, one need not attend Mass.
 • The Eucharist is symbolic.
 • The Koran is a holy book.
 • Islam is a religion of peace.
 • Hell does not exist.
 • Satan does not exist.
 • All people are saved.
 • There is no such thing as sin (apart from being “judgemental”, obviously!).
 • The Labour Party is the champion of the “Poor and Oppressed”.
 • The European Union is an unalloyed good.
 • The United Nations is an even bigger unalloyed good.
 • Abortion is a woman’s choice; no patriarchal “Church run by celibate old men” has anything of value to say on the matter.
 • Contraception is a really, really good thing (no patriarchal “Church run by celibate old men” has anything of value to say on the matter).”

 __________________
kijker

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


http://www.vatican.va/video/

Voor mensen die het nog verdragen: Hier is te volgen hoe de R.K. Liturgie steeds verder verkracht wordt door Jorge Bergoglio. Hij heeft een houten kruis, zonder corpus. Preekt uit zijn hoofd (dus spuit totale onzin), gedraagt en kleedt zich op een onwaardige wijze.

Het Evangelie werd voorgelezen in het Italiaans, ipv gezongen (ooit in het Latijn, later in het Italiaans, maar altijd gezongen).

Deze nepkerk is morsdood.

 __________________
kijker 2

Datum:
  
 

Paus is behoorlijk kortademig, valt op. Een goede longontsteking kan hem wel eens fataal worden.__________________
kijker

Datum:
  
 

Il Vescovo di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta con la «ferula”
realizzata per Papa Francesco dai detenuti sanremesi.

 

Papa Francesco sfilerà in piazza
San Pietro con il bastone pastorale donatogli dai detenuti di Sanremo.

 


__________________
Kerkganger

Datum:
  
 

R.K. Gelovige schreef:

"Al deze afvalligen en verraders van de Kerk, alle minkukels 'slachtoffers' (meineedplegers), alle bisschoppen die Deetman in de reedt kruipen, ze zullen branden in de Hel."

Bovendien hebben zij nog niets bewezen! Het enige wat we weten is dat er enkele duizenden euro's als "schadevergoeding" in het vooruitzicht worden gesteld. __________________
Een priester uit Limburg

Datum:
  
 

Kerkganger schreef:

R.K. Gelovige schreef:

"Al deze afvalligen en verraders van de Kerk, alle minkukels 'slachtoffers' (meineedplegers), alle bisschoppen die Deetman in de reedt kruipen, ze zullen branden in de Hel."

Bovendien hebben zij nog niets bewezen! Het enige wat we weten is dat er enkele duizenden euro's als "schadevergoeding" in het vooruitzicht worden gesteld. 


 Omdat het ENORM moeilijk is om SEXUEEL misbruik van meer dan 40 jaar geleden te bewijzen worden de meeste aangespannen zaken ingaande SEXUEEL WANGEDRAG door priesters "ONAANNEMELIJK/NIET TE BEWIJZEN" verklaard, ook door de commissie Deetman. Op het moment dat dergelijk gedrag AANNEMELIJK wordt verklaard zijn er zoveel steunbewijzen dat de Kerk de klacht moet beschouwen alszijnde bewezen. De kerk heeft zelf de commissie Deetman in het leven geroepen, dan moet men ook de consequenties van het werk van deze commissie accepteren, hoe pijnlijk (en soms nauwelijks te geloven) deze ook zijn.

Meineed plegers zullen zeker hun gerechte straf niet ontgaan, nadat zij ontslapen zijn. Maar diegenen die terecht een klacht hebben ingediend verdienen respect (diepe excuses) en liefde.

SEXUEEL misbruik bestaat al sinds het celibaat bestaat. Ik adviseer de lezers eens de eerste Decameron film te bekijken, dan krijgt u een mooi inkijkje van het misbruik in de middeleeuwen.

Het probleem hoeft hier niet het celibaat te zijn, het probleem zijn de heren die (noodgedwongen) voor het celibaat gekozen hebben. Een kleine minderheid kan/kon dit niet aan en heeft de kerk ernstig beschadigd door hun MISBRUIK.

Van Blijerheide was al decennia bekend dat daar dingen gebeurd waren die niet zuiver waren. Dat noemt men een zelfversterkend effect.

In casu mgr. Gijsen kan gezegd worden dat hij als bisschop heel veel goede dingen gedaan heeft. Helaas voor hem, het bisdom en zijn slachtoffers heeft hij zich als jonge priester te Blijerheide misdragen. Hoe ernstig dit misbruik echt is, weet ik niet (want ik ben er niet bij geweest). Maar als het bisdom het (met grote tegenzin) toegeeft dan moet er een grote kern van waarheid inzitten. Triest.

Verder moet je ook je ogen niet sluiten voor onaangenaamheden, want dan gedraag je je als een stuisvogel. Zulk gedrag zal als een boemerang op de struisvogel terugslaan. De kerk moet zich zuiveren. Waarbij ik wel wil aangeven dat ik ernstige twijfels heb of paus Franciscus de goede oppermanager is bij dat zuiveringsproces. Dit gezien zijn matige referenties aangaande dit dossier tijdens zijn tijd als aartsbisschop in Buenos Aires Argentinië. Een paus met zulke matige referenties aangaande het misbruikdossier is m.i. niet de meest geloofwaardige kandidaat "om de kerk weer op de rails te krijgen".

De kerk is zeker ontspoord, en daar zijn de nu in de openbaarheid gebrachte misbruikdossiers slechts een klein onderdeeltje van. Eigenlijk is het de afgelopen 50 jaar afgegleden naar een puinhoop.

Het verdriet daarover deel ik.__________________
gewone gelovige

Datum:
  
 

Het enige verschil, in dit soort kwesties, tussen vroeger en nu is: dat alles in de openbaarheid moet!

Het is zeer riskant om te denken dat daardoor de wereld een stuk beter wordt.__________________
Anonieme gelovige

Datum:
Nederland gelooft alleen nog in .... Deetman!
  
 


Spraakmakende misbruikverhalen

Eind november (2011) was er rumoer over seksueel misbruik door de salesiaan en latere bisschop van Den Bosch Jan ter Schure. Wie de nuchtere feiten op zich laat inwerken ziet al snel hoe weinig grond die beschuldiging heeft en hoe groot het risico dat ze bij de categorie 'Bolderkar' terechtkomt.

De twee meest spraakmakende misbruikverhalen tot nu toe gingen elk over een bisschop: Jo Gijsen en Jan ter Schure. Het eerste was een flinterdun surveillantenverhaal van om en nabij 1960, dat binnen de kortste keren aan zijn irrelevantie bezweek. De tweede geschiedenis, die over Ter Schure, speelt nog langer geleden, namelijk eind jaren veertig, begin jaren vijftig. En ze lijkt al even wankel. Tenminste voor wie de moeite neemt de omstandigheden van destijds en het c.v. van de beweerde dader na te gaan.

Wat heeft Ter Schure (volgens NRC Handelsblad van 26 november 2010) op zijn kerfstok? Een nu 76-jarige oudleerling van Huize Don Rua te Ugchelen bij Apeldoorn beweert dat Ter Schure zich in de periode van september 1948 tot 1 februari 1953 samen met zes andere salesianen seksueel aan hem heeft vergrepen. Afgezien van dat zevental (op zich al wonderlijk, hoe stelt men zich zoiets concreet voor?) zijn er in het geval van Ter Schure, toen een jong salesiaan, zijn biografische gegevens die de mogelijkheid van seksuele misstappen in Ugchelen tot vrijwel niets reduceren. Over wat de klager destijds is overkomen valt na zestig jaar niets meer met volledige zekerheid te zeggen, over de omstandigheden weten we heel wat meer. ...

zie

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1790416/2011/01/10/Bisschop-Ter-Schure-kon-niet-eens-misbruik-plegen.dhtml__________________
lezerT

Datum:
Gaat paus Franciscus zich tot islam bekeren?
  
 


Tuesday, April 15, 2014

Pope Francis Opens The Flood Gates: 4000 Muslims Invade Italy.  The Pope is raising an army of Muslims to help invade Rome.

 
black+hawk+down.gif
"House the immigrants in communities, in houses, in empty convents. Empty convents are not to be sold to be transformed into hotels to make money for the Church The empty convents are not ours; they are for the flesh of Christ, for the refugees" Pope Francis The Destroyer
"The Church is near to you in the search for a more dignified life for yourselves and for your families" Pope Francis The Destroyer To Muslims At Lampedusa July 2013
popefrancisthedestroyer.blogspot.nl/2014/04/pope-f
Where are all these Muslims going to stay? In all the closed churches and convents - Pope Francis
has a use for all the closed churches - to house Muslims.

Our Lady warned the world that one day Italy would shake off the yoke of the Lord of Lords and blood will flow on all sides - churches would be closed and priests hunted down:
“Italy will be punished for her ambition in wanting to shake off the yoke of the Lord of Lords. And so she will be left to fight a war; blood will flow on all sides. Churches will be locked up or desecrated. Priests and religious orders will be hunted down, and made to die a cruel death. Several will abandon the faith, and a great number of priests and members of religious orders will break away from the true religion; among these people there will even be bishops. Our Lady of La Salette 19 Sept. 1846 (Published by Mélanie 1879)
 


__________________
lezerT

Datum:
Is Paus Franciscus een beetje pedofiel?
  
 


Pope Francis takes two 11-year-old hitchhikers for a spin in the Popemobile dailym.ai/1taJz2u pic.twitter.com/7y6Xd1jvWe

 

Embedded image permalink


__________________
antje

Datum:
clown Paus Franciscus viert zijn eigen feestjes op Witte Donderdag
  
 


 

fotos-ineditas-francisco-6.jpg

 

media_25329_bergoglio.jpg

 

Pope-Francis-2.jpg

 

bergoglio-kissing-feet.jpg

 

xccx.jpg

 

popebio14n-26.jpg


__________________
nog meer leugens...

Datum:
Paus Franciscus haat het Kruis
  
 


Paus Franciscus: “Het Kruis is geen symbool dat ons onderscheidt van anderen”

999384_491432257612082_1749614050_n

Op 4 april 2013 vertelde paus Franciscus in zijn homilie het volgende.

“Christendom is geen filosofische doctrine, het is geen programma voor overleven of educatie, of om vrede te maken. Dit zijn gevolgen. Christendom is een persoon, een persoon opgeheven aan het Kruis, een persoon die zichzelf vernederde om ons te redden, die zonde werd.”

Het Christendom werd zonde???

“Het Kruis is geen ornament dat we altijd in de kerken moeten zetten, daar op het altaar. Het is geen symbool dat ons onderscheidt van anderen. Het Kruis is mysterie, het mysterie van God die zichzelf vernedert en niets wordt. Hij wordt zonde. Waar is jouw zonde? ‘Ik weet het niet, ik heb er hier zoveel.’ Nee, jouw zonde is daar, in het Kruis. Ga en vind het daar, in de wonden van de Heer.”

Dus volgens Bergoglio hoeft er geen kruisbeeld op het altaar en is het ook geen symbool dat ons als christenen onderscheidt van anderen? Het Kruisbeeld is het symbool van ons geloof, dat ons onderscheidt van de niet-gelovigen, omdat Jezus voor ons gestorven is aan het Kruis.

En volgens hem zitten onze zonden IN het kruis, IN de Heer. Eerder zei Bergoglio ook al dat onze zonden in het Lichaam en de Ziel van Jezus zitten, en dat we tijdens de biecht moeten zeggen: “dit is Jouw zonde, en ik zal opnieuw zondigen”, en Bergoglio zei dat Jezus dat graag heeft.

Het is niet aangeraden om zichzelf te onderrichten met deze “catechese” van Bergoglio.__________________
Kees H.

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


Bid voor deze paus, opdat zijn ziel gered worde.__________________
Leo

Datum:
  
 

Volgens mij bedoelt paus Franciscus het goed, maar  zijn intellectuele niveau is veel te laag voor het zware pausambt. De ene na de andere aantoonbaar onjuiste bewering komt uit zijn mond. De man snapt er duidelijk weinig van. Dit is dus een vergissing van de H. Geest! Hoewel hij ook best wel dingen goed doet. Maar aan zo'n paus heeft de kerk dus niks!__________________
lezerT

Datum:
  
 

 

Site logo
Catholic Family News
A Monthly Journal Preserving our Catholic Faith and Heritage

 

 

The "Canonizations": CFN interviews Professor Roberto de Mattei

Posted April 15, 2015
time_roncalli_finaldemattei-cfn-dc-sm

"In the case of a Pope, to be considered a saint he must have exercised heroic virtue in performing his mission as Pontiff, as was for example, the case for Saint Pius V or Saint Pius X. Well, as far as John XXIII, I am certain after careful consideration, that his pontificate was objectively harmful to the Church and so it is impossible to speak of sanctity for him" - Professor Roberto de Mattei.__________________
lezer

Datum:
Paus Franciscus moet eens leren van kinderen AF TE BLIJVEN!
  
 


Pope Francis Hugs, Kisses & Smells Boys: Won't You Hop Inside My Pope Mobile, I Got Pictures, Got Candy, I'm A Lovable Man And I Can Take You To The Nearest Star

 
pope+francis+kisses+boys.jpg
Pope "Who Am I To Judge" Francis


__________________
Anneliese Threelse

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


Het moge duidelijk zijn dat het pontificaat van Franciscus voor bepaalde groepen mensen nu wel al zijn glans verloren heeft. Natuurlijk, zijn intenties zullen ongetwijfeld positief zijn. Maar zijn optreden is uitermate onhandig en getuigt van een zeer laag dorpspastoors niveau. De H. Geest heft een lichtgewicht op de Petrusstoel geplaatst. Een lichtgewicht die met alle winden meewaait, en die Multi-interpreteerbaar is.

Op de korte termijn kan die windmeewaaierij de aandacht afleiden van de werkelijke problemen van de kerk van deze tijd, maar op de iets langere termijn heeft de kerk er niks aan als hij de problemen niet aanpakt. Mooie woordjes spreken over sexueel misbruik door priesters is verplichte koek voor iedere paus, maar als je weet hoe weinig enerverend hij dit dossier als Aartsbisschop van Buenos Aires heeft behandeld (hij ontkende dit probleem, nog geen 2 jaar geleden!) komen die mooie woordjes uiterst ongeloofwaardig over!

Een zwalkende zwakke paus die duidelijk coaching nodig heeft om zijn optredens te verbeteren. Al is het alleen maar om te voorkomen dat hij onbedoeld heel domme dingen zegt. Heb stellig de indruk dat hij zelf de consequenties van zijn woorden niet snapt. Of soms zelfs dat hij niet snapt wat hij zegt. Laatst dacht ik "misschien zit hij in de beginfase van Alzheimer"! Niet dat ik hem die ziekte gun, maar mensen met Alzheimer verliezen in het prille begin van de ziekte hun decorum. Dat zou een verklaring zijn voor zijn fouten.

Als er over een aantal jaartjes weer een nieuwe paus gekozen moet worden hoop ik dat een meer middle of the road kandidaat wordt uitgekozen. Niet te conservatief, maar ook niet te populistisch. En in ieder geval met iets meer intellectuele baggage.

Ik geef deze paus een 10 voor zijn motivatie, maar een 1 voor de uitvoering. Zo slecht vind ik het. Prut.__________________
« Eerste  <  Page 34  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard