Post Info TOPIC: Paus Franciscus
Anonieme meelezer

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


Beste meneer Gadellaa, dat u aan godswaan lijdt was al bekend, dat u er in blijft dat maakt uw geval tragisch: omdat u beweert te zien en niet ziet daarom zit u aan de zonde vast!__________________
Anoniem

Datum:
  
 

Wat u hier allemaal naar voren brengt heeft niets met de feiten te maken. Waar het om gaat is of de concilaire leer en mis een breuk vormen met de traditie van Altijd. Waar u de SSPX van beticht is allemaal eigen arbitraire subjectiviteit. __________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Anonieme meelezer schreef:

Beste meneer Gadellaa, dat u aan godswaan lijdt was al bekend, dat u er in blijft dat maakt uw geval tragisch: omdat u beweert te zien en niet ziet daarom zit u aan de zonde vast!


 en u denkt te zien? U die volmaakt onderzoek en Godgelijk Oordelen gedurende het leven afwijst, nooit met zuivere onderbouwing van uw oordeel komt? __________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Anoniem schreef:

Wat u hier allemaal naar voren brengt heeft niets met de feiten te maken. Waar het om gaat is of de concilaire leer en mis een breuk vormen met de traditie van Altijd. Waar u de SSPX van beticht is allemaal eigen arbitraire subjectiviteit. 


 voor u zo oordeelt moet u eerst naar Jezus Volmaakt Verschijnen Opgaan:

[1] Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast* met het beheer van Gods geheimen. [2] Welnu, van een beheerder wordt niets anders geëist dan dat hij betrouwbaar blijkt. [3] Mij is echter weinig gelegen aan uw oordeel, of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. [4] Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. Hij die over mij oordeelt, is de Heer. [5] Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder de lof die hem toekomt, ontvangen van God.(1Kor 4)__________________
Arbiter

Datum:
  
 

Henk Gadellaa schreef:
Anonieme meelezer schreef:

Beste meneer Gadellaa, dat u aan godswaan lijdt was al bekend, dat u er in blijft dat maakt uw geval tragisch: omdat u beweert te zien en niet ziet daarom zit u aan de zonde vast!


 en u denkt te zien? U die volmaakt onderzoek en Godgelijk Oordelen gedurende het leven afwijst, nooit met zuivere onderbouwing van uw oordeel komt? 


Wanneer een trol "Godgelijk" gaat oordelen is dat hetzelfde als "Gadellaa-gelijk" oordelen. En die kan zuiver onderbouwen! Die helpt de kerk regelrecht naar de gadellaamieters! __________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Arbiter schreef:
Henk Gadellaa schreef:
Anonieme meelezer schreef:

Beste meneer Gadellaa, dat u aan godswaan lijdt was al bekend, dat u er in blijft dat maakt uw geval tragisch: omdat u beweert te zien en niet ziet daarom zit u aan de zonde vast!


 en u denkt te zien? U die volmaakt onderzoek en Godgelijk Oordelen gedurende het leven afwijst, nooit met zuivere onderbouwing van uw oordeel komt? 


Wanneer een trol "Godgelijk" gaat oordelen is dat hetzelfde als "Gadellaa-gelijk" oordelen. En die kan zuiver onderbouwen! Die helpt de kerk regelrecht naar de gadellaamieters! 


 een kerk die geen levende Heiligen heeft en levend Heilig verklaart gedurende het leven is sowieso al naar de sodemieter want men oordeelt altijd fout/satanisch!

Daarbij zegt Jezus

  [12] Eigenlijk heb Ik jullie nog* veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. [13] Wanneer de Geest der waarheid komt, zal* Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat* komen gaat, zal Hij jullie meedelen. [14] Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. [15] Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.

en zo is De Waarheid Die men zegt van Jezus en De Vader, Ook De Waarheid van de Verkondiger. Zegt men De Kerk van Jezus Christus, Is Het Ook De Kerk Van De Vader en ook Van de H.Geest En Ook Van De Heilige(n) En Als Ik Dan God Gelijk  Oordeel Is Het Ook Gadellaa-Gelijk en is de Kerk Ook Gadelliaans En Gaat Dan Ook Gadellaamieters!

De vraag is dan ook of ik of wie dan ook De waarheid schrijft en als die Zo Schrijft Dan is Die levend Heilig En Verklaart Die Heilig En Hoort Men Heilig Te Verklaren!

En nou hebben we u bij uw ziel want u Verklaart levende mensen Niet Heilig gedurende hun en uw leven, dan kan u ook geen Heilig Oordeel zelf vellen! Wordt nu ineens Openbaar welk een leugenaar u bent!__________________
Anonieme waarschuwer

Datum:
  
 

File:DoNotFeedTroll.svg

 

Trol. Niet voeren a.u.b. 

 __________________
Anonieme voorsteller

Datum:
  
 

Ik stel voor om Gadellaa heilig te verklaren zolang hij leeft. Wat er daarna met hem gaat gebeuren weet ik nog niet.

En niet zo smakken wanneer je gevoederd wordt, Henk. En geen boeren laten!__________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Anonieme voorsteller schreef:

Ik stel voor om Gadellaa heilig te verklaren zolang hij leeft. Wat er daarna met hem gaat gebeuren weet ik nog niet.

En niet zo smakken wanneer je gevoederd wordt, Henk. En geen boeren laten!


 die een voorstelling geeft moet eens een lamp gaan na doen kan die licht geven in diens eigen duisternis__________________
Anti trol gilde

Datum:
  
 

Anonieme waarschuwer schreef:

File:DoNotFeedTroll.svg

 

Trol. Niet voeren a.u.b. 

 


HENK GADELLAA DE TROL RAT NIET VOEREN A.U.B.

 __________________
Anonieme luisteraar

Datum:
  
 

Hoort u dat rammelen? Dat is het trollen-maagje!__________________
Anti trol gilde

Datum:
  
 

Anonieme luisteraar schreef:

Hoort u dat rammelen? Dat is het trollen-maagje!


 Maar wel aan deze vraag houden A.U.B.

HENK GADELLAA DE TROL RAT NIET VOEREN A.U.B.

 __________________
Bas

Datum:
  
 

Genoeg over trollen!

Weer ter zake: Paus Franciscus. Nu i.v.m. de gevolgen van Vatileaks, de publicatie van zeer compromitterende boeken in Italië.__________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Anonieme luisteraar schreef:

Hoort u dat rammelen? Dat is het trollen-maagje!


 magen rammelen niet! Als men het zogenaamde "rammelen" hoort is darm peristaltiek! Hongergevoel wordt ook niet veroorzaakt door de maag maar door de darm, daarom heeft men bij heilvasten als men met glauber salz(Sodium sulfaat, geen honger gevoel want het leegt de darm(dunne en dikke darm) en legt de opname van voedsel stil zodat het lichaam omschakelt naar eigen vet verbranding zonder dat er honger verschijnselen plaats vinden. Daarom is heilvasten op die manier ook niet zo moeilijk, buiten dat het drinken van een glauber salzoplossing dat bitter smaakt. Daarom: Bitter in de mond maakt het hart gezond. Zo hadden de Israëlieten hun woestijntocht horen te beginnen ipv te morren tegen Mozes:

[22] Toen* liet Mozes de Israëlieten vanaf de Rietzee verder trekken naar de woestijn van Sur*. Drie dagen trokken zij door de woestijn, zonder water te vinden. [23] Zij kwamen in Mara, maar het water van Mara was niet te drinken, zo bitter was het. Daarom heet die plaats Mara.
     [24] Het volk begon te morren* tegen Mozes en vroeg: ‘Wat moeten we drinken?’ [25] Mozes smeekte de heer om hulp, en de heer wees hem een stuk* hout aan. Hij wierp dat in het water, en het water werd zoet. Daar gaf Hij het volk regels en recht, daar stelde Hij hen op de proef. [26] Hij* hield hun voor: ‘Als u oprecht gehoorzaamt aan het woord van de heer uw God, en als u doet wat in zijn ogen goed is, als u zijn voorschriften opvolgt en zijn verordeningen onderhoudt, dan zal geen van de ziekten* die Ik over Egypte liet komen, u treffen. Ik ben de heer, uw geneesheer.’(Ex 15)__________________
Observator

Datum:
  
 

Bas schreef:

Genoeg over trollen!

Weer ter zake: Paus Franciscus. Nu i.v.m. de gevolgen van Vatileaks, de publicatie van zeer compromitterende boeken in Italië.


 Dat gaat vooral over de duistere financiële transacties van het Vaticaan. Zo zouden de heiligverklaringen een geldmachine zijn, en zouden kardinalen in krankzinnig luxe appartementen wonen, om maar te zwijgen van investeringen in dubieuze en louche zaken.__________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Bas schreef:

Genoeg over trollen!

Weer ter zake: Paus Franciscus. Nu i.v.m. de gevolgen van Vatileaks, de publicatie van zeer compromitterende boeken in Italië.


 een echte gelovige gaat naar Jezus Volmaakt Verschijnen en versterft alles dat men op die weg daarheen tegen komt en handelt precies zoals Jezus dan Openbaart en door niet dezelfde weg terug te gaan! Elke hoge boom "vangt" veel wind, zelfs Jezus kreeg veel wind omdat die op Geheel Heilig Wees en velen keerden Hem de rug toe:

Jezus: het brood om van te leven
     [26] Jezus gaf ten antwoord: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u volop hebt kunnen eten. [27] U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de Mensenzoon u zal geven; want op Hem* heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.’ [28] Daarop zeiden ze: ‘Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten die God van ons vraagt?’ [29] Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Dit werk vraagt God van u: dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft.’ [30] Daarop zeiden ze: ‘Maar U, welk teken verricht U dan wel? We willen zien om U te kunnen geloven. Op welk werk kunt U zich beroepen? [31] Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf* hij hun te eten.’ [32] Jezus hernam: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven; mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte. [33] Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.’ [34] ‘Heer,’ zeiden ze, ‘geef ons dat brood dan, voor altijd.’
     [35] Jezus antwoordde: ‘Ik ben het brood* om van te leven. Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer, en wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst. [36] Maar zoals Ik u gezegd heb: u* hebt Mij gezien en toch gelooft u niet. [37] Allen die de Vader Mij toevertrouwt, komen naar Mij toe, en wie naar Mij toe komen, zal Ik nooit buitensluiten. [38] Want niet om mijn eigen wil te doen ben Ik uit de hemel neergedaald, maar om de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft. [39] Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik van allen die Hij Mij heeft toevertrouwd, niemand verloren laat gaan, maar hen allemaal op de laatste dag* laat opstaan. [40] Want dit is de wil van mijn Vader: dat wie de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit en dat Ik hem op de laatste dag laat opstaan.’ [41] Intussen waren de Joden gaan morren* omdat Hij gezegd had: ‘Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.’ [42] ‘Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef?’ zeiden ze. ‘En zijn vader en moeder zijn hier toch bekend? Hoe kan Hij dan beweren: “Ik ben uit de hemel neergedaald”?’ [43] Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Houd op met dat gemor! [44] Niemand kan naar Mij toe komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem naar Mij toe haalt – en Ik laat hem op de laatste dag opstaan. [45] Er staat geschreven bij de Profeten: En allen zullen onderricht ontvangen van God. Wie naar de Vader heeft geluisterd en bij Hem in de leer is geweest, komt naar Mij toe. [46] Niet dat iemand de Vader ooit gezien heeft: alleen Hij* die van God komt, heeft de Vader gezien. [47] Waarachtig, Ik verzeker u: wie gelooft, bezit eeuwig leven.
     [48] Ik ben het brood om van te leven. [49] Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, en toch zijn ze gestorven. [50] Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt: wie daarvan eet zal niet sterven. [51] Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En* het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.’ [52] Toen ontstond er onder de Joden een discussie: ‘Hoe* kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’ [53] Daarop* hernam Jezus: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. [54] Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag laat Ik hem opstaan, [55] want mijn vlees* is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. [56] Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met Mij verbonden en Ik met hem. [57] Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij. [58] Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid.’
     [59] Zo luidde de onderrichting die Jezus hield in een synagoge van Kafarnaüm.

Woorden van eeuwig leven
     [60] Velen van zijn leerlingen die Hem gehoord hadden, zeiden: ‘Dit zijn harde woorden. Wie kan daar nog naar luisteren?’ [61] Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei: ‘Dit ergert jullie dus? [62] En* als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen naar waar Hij vroeger was? [63] Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets. De woorden die Ik tot jullie gesproken heb, zijn geest: ze zijn leven. [64] Maar er zijn er onder jullie die niet geloven.’ Jezus wist immers al vanaf het eerste moment wie het waren die niet geloofden en wie het was die Hem zou overleveren. [65] En Hij vervolgde: ‘Dat is de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen tenzij hem dit door de Vader geschonken is.’
     [66] Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe en trokken niet langer met Hem mee. [67] Hierop vroeg Jezus aan de twaalf: ‘Jullie willen toch niet óók weggaan?’ [68] Simon Petrus antwoordde: ‘Maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. [69] Wij geloven vast en zeker dat u de heilige van God bent.’ [70] Jezus besloot: ‘Ben Ik het niet die jullie, alle twaalf, heb gekozen? En toch is een van jullie een duivel.’ [71] Hiermee doelde Hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot; die zou Hem namelijk overleveren: een van de twaalf.(John 6)__________________
Klaas

Datum:
  
 

Observator schreef:
Bas schreef:

Genoeg over trollen!

Weer ter zake: Paus Franciscus. Nu i.v.m. de gevolgen van Vatileaks, de publicatie van zeer compromitterende boeken in Italië.


 Dat gaat vooral over de duistere financiële transacties van het Vaticaan. Zo zouden de heiligverklaringen een geldmachine zijn, en zouden kardinalen in krankzinnig luxe appartementen wonen, om maar te zwijgen van investeringen in dubieuze en louche zaken.


 Nou ja, we willen toch allemaal "transparantie"?__________________
Anoniem

Datum:
  
 

Anti trol gilde schreef:
Anonieme luisteraar schreef:

Hoort u dat rammelen? Dat is het trollen-maagje!


 Maar wel aan deze vraag houden A.U.B.

HENK GADELLAA DE TROL RAT NIET VOEREN A.U.B.

 


 __________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Klaas schreef:
Observator schreef:
Bas schreef:

Genoeg over trollen!

Weer ter zake: Paus Franciscus. Nu i.v.m. de gevolgen van Vatileaks, de publicatie van zeer compromitterende boeken in Italië.


 Dat gaat vooral over de duistere financiële transacties van het Vaticaan. Zo zouden de heiligverklaringen een geldmachine zijn, en zouden kardinalen in krankzinnig luxe appartementen wonen, om maar te zwijgen van investeringen in dubieuze en louche zaken.


 Nou ja, we willen toch allemaal "transparantie"?


[12] Eigenlijk heb Ik jullie nog* veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. [13] Wanneer de Geest der waarheid komt, zal* Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat* komen gaat, zal Hij jullie meedelen. [14] Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. [15] Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.(John 16)

transparantie komt pas als men genoeg geloof heeft om te dragen/verdragen. Er is geen biechtgeheim om verborgen te houden, er is biechtgeheim om anderen die niet sterk genoeg zijn, te zorgen dat ze niet vallen! Zo is het ook met Godsgeheim(en)! Men verkrijgt Openbaring naar de maat van draagkracht/geloof! Het is de zondigheid(ongeloof) die verduistert! Daarom wijzen Jezus en Apostelen op vol leren worden in de H.Geest en daarmee naar Profetie de Eerste onder de Geestelijke werken te zoeken!

 __________________
Anti trol gilde

Datum:
  
 

Anoniem schreef:
Anti trol gilde schreef:
Anonieme luisteraar schreef:

Hoort u dat rammelen? Dat is het trollen-maagje!


 Maar wel aan deze vraag houden A.U.B.

HENK GADELLAA DE TROL RAT NIET VOEREN A.U.B.

 


 


 __________________
Anoniem

Datum:
  
 

Klaas schreef:


Observator schreef:
Bas schreef:

Genoeg over trollen!

Weer ter zake: Paus Franciscus. Nu i.v.m. de gevolgen van Vatileaks, de publicatie van zeer compromitterende boeken in Italië.


 Dat gaat vooral over de duistere financiële transacties van het Vaticaan. Zo zouden de heiligverklaringen een geldmachine zijn, en zouden kardinalen in krankzinnig luxe appartementen wonen, om maar te zwijgen van investeringen in dubieuze en louche zaken.


 Nou ja, we willen toch allemaal "transparantie"?__________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Anti trol gilde schreef:
Anoniem schreef:
Anti trol gilde schreef:
Anonieme luisteraar schreef:

Hoort u dat rammelen? Dat is het trollen-maagje!


 Maar wel aan deze vraag houden A.U.B.

HENK GADELLAA DE TROL RAT NIET VOEREN A.U.B.

 


 


 


 bent u niet naar de H.Mis gegaan en gebeden voor de H.Communie:

 Heer in ben niet waardig dat ik tot u kom, maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden en dan nog ter H.Communie gaan alsof God niet gesproken heeft en...uw honger nog steeds niet gestild want u bent nog steeds niet levend Heilig geworden, .......

en ja dat kan natuurlijk niet aan u liggen want u kan niet beter, het ligt aan God en de priester want God is almachtig en doet het niet en de heiliging die de priester deed werkte niet.....__________________
Anonieme luisteraar

Datum:
  
 

Knagende honger? Nee Henk. Je krijgt niets!__________________
Voedselbank

Datum:
  
 

Anonieme luisteraar schreef:

Knagende honger? Nee Henk. Je krijgt niets!


 File:DoNotFeedTroll.svg

 Trol. Niet voeren a.u.b. 

 __________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Anonieme luisteraar schreef:

Knagende honger? Nee Henk. Je krijgt niets!


 Die vol in de H.Geest is heeft geen honger in zichzelf, daarom zegt Samuël:

[22] Maar Samuël sprak:

  ‘Zouden brand- en slachtoffers de Heer even* lief zijn als gehoorzaamheid aan zijn woord?
Nee, gehoorzamen is beter dan offeren,
volgzaamheid is meer waard dan het vet van bokken.
 [23]

Opstandigheid staat gelijk met de zonde van toverij,
ongehoorzaamheid met afgodendienst.(1S 15)

 

die niet zondigt krijgt geen honger en hoeft ook niet te offeren__________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Voedselbank schreef:
Anonieme luisteraar schreef:

Knagende honger? Nee Henk. Je krijgt niets!


 File:DoNotFeedTroll.svg

 Trol. Niet voeren a.u.b. 

 


 ook trollen Hebben Recht Op Liefdevol Recht En Gerecht__________________
Alfons de Caluwé

Datum:
  
 

Je bezoekt een RK-forum, in de gedachtenis eensgezindheid aan te treffen omtrend het geloof, en WAT ontmoet je daadwerkelijk: STOMPZINNIG GEOUWEHOER over een persoon die zich H.Gadelaa noemt.__________________
ERWIN

Datum:
  
 

Alfons de Caluwé schreef:

Je bezoekt een RK-forum, in de gedachtenis eensgezindheid aan te treffen omtrend het geloof, en WAT ontmoet je daadwerkelijk: STOMPZINNIG GEOUWEHOER over een persoon die zich H.Gadelaa noemt.


 Het lijkt sterk op dat vervloekte 2e Vaticaans Concilie!

 

 __________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

Alfons de Caluwé schreef:

Je bezoekt een RK-forum, in de gedachtenis eensgezindheid aan te treffen omtrend het geloof, en WAT ontmoet je daadwerkelijk: STOMPZINNIG GEOUWEHOER over een persoon die zich H.Gadelaa noemt.


 Eensgezindheid in geloof is er in de Hemel, de 7e kamers van de ziel waarvan de persoon de zonde tegen de H.Geest NIET hebben begaan, Kinderen In Het Midden en levende Heiligen die Vol In De H.Geest Zijn. Elk ander is slechts niet of tijdelijk en bij tijdelijk is het geen echte Er is daar geen of tijdelijk die geen echte is omdat men niet profetisch is, pas als allen vol profetisch zijn is er Eénsgezindheid:

[24] Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld [25] en worden zijn verborgen gedachten blootgelegd; dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden en belijden dat God werkelijk in uw midden is.(1Kor 14)

want als men vol profetisch is is er geen sluier tussen De Waarheid en elkaar onderling en zijn alle definities en betekenis volmaakt geformuleerd en bekent en onfeilbaar onweerlegbaar, onontkenbar bewezen bewijs:

   [12] Eigenlijk heb Ik jullie nog* veel te zeggen, maar je kunt het nu nog niet verwerken. [13] Wanneer de Geest der waarheid komt, zal* Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat* komen gaat, zal Hij jullie meedelen. [14] Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. [15] Alles wat de Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.

[22] Zo hebben ook jullie het nu wel zwaar, maar Ik* zal jullie weerzien en jullie hart zal vol vreugde zijn, een vreugde die niemand je ooit kan ontnemen. [23] Op* die dag zul je Mij geen uitleg meer te vragen hebben. Waarachtig, Ik verzeker jullie: wat jullie de Vader ook zullen vragen in mijn naam, Hij zal het jullie geven. [24] Tot nu toe heb je nooit iets gevraagd in mijn naam. Vraag en je zult verkrijgen, en je vreugde zal volkomen zijn.
     [25] Dit alles heb Ik tegen jullie gezegd in versluierende* taal. Er komt een uur* dat Ik geen versluierende taal meer zal gebruiken, maar onomwonden over de Vader zal spreken. [26] Op die dag zullen jullie gaan bidden in mijn naam.(John 16)

 

Het feit dat men velen hier blijft hangen in stompzinnige discussies komt omdat men niet liefdevol gehoorzaamt naar de Leer van God De H.Drie-Eénheid, Maria, 7e kamer van de ziel, kinderen in het Midden, , grote Profeten, Apostelen en grote Heiligen: als eerste van de geestelijke werken zoeken: Profetie = Geheel Heilig Onderzoek/Openbaren__________________
Henk Gadellaa

Datum:
  
 

ERWIN schreef:
Alfons de Caluwé schreef:

Je bezoekt een RK-forum, in de gedachtenis eensgezindheid aan te treffen omtrend het geloof, en WAT ontmoet je daadwerkelijk: STOMPZINNIG GEOUWEHOER over een persoon die zich H.Gadelaa noemt.


 Het lijkt sterk op dat vervloekte 2e Vaticaans Concilie!

 

 


 of een enkel iemand, meerdere of een concilie of anders vervloekt is moet men een Godsoordeel halen en hebben, u weet niet eens in al uw "volwassenheid" de weg naar de Hemel, gedurende het leven, te vinden en omdat er velen zijn zoals u ,is uw en hun commentaar stompzinnig!__________________
« Eerste  <  Page 34  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard