Post Info TOPIC: Paus Franciscus
Franciscus

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


Borgmann schreef:
Axmann schreef:
Borgmann schreef:
Intussen bemoeilijkt Williamson wel het dossier SSPX, die laatste zal zeker wachten tot de dood van Williamson voordat enige verzoening mogelijk zal zijn.

 VERZOENING? Daar is geen sprake van!

Bij een verzoening zal de FSSPX -hoe dan ook- moeten inbinden en bepaalde dingen moeten erkennen waar ze nu fel op tegen zijn.

Verzoening met het huidige Rome betekent een knieval voor Vaticanum-II en het huidige vaticaan. Aangezien de satan momenteel in het vaticaan de scepter zwaait, lijkt het me niet verstandig om met Rome in dialoog te gaan over een verzoening. Dat verlies je namelijk altijd.


 Verzoening kan pas dan plaatsvinden als de gehele conciliaire kerk is uitgestorven in grote delen van Europa (zelfs in Polen begint de rot nu toe te slaan...). Dan kan de SSPX de voorwaarden dicteren.


 Actie lokt altijd weer reactie uit. Dat leert de geschiedenis. Want geen van beide zijden kan objectief gezag claimen. Daarom is praten, compromis de enige echte vruchtbare oplossing. Dat heeft paus Benedictus XVI goed gezien.__________________
LeBaron

Datum:
  
 

Franciscus schreef:
  Actie lokt altijd weer reactie uit. Dat leert de geschiedenis. Want geen van beide zijden kan objectief gezag claimen. Daarom is praten, compromis de enige echte vruchtbare oplossing. Dat heeft paus Benedictus XVI goed gezien.

 

COMPROMIS?

Dat houdt in: water bij de wijn doen.

Kwam Christus op aarde om compromissen te sluiten?__________________
Franciscus

Datum:
  
 

LeBaron schreef:
Franciscus schreef:
  Actie lokt altijd weer reactie uit. Dat leert de geschiedenis. Want geen van beide zijden kan objectief gezag claimen. Daarom is praten, compromis de enige echte vruchtbare oplossing. Dat heeft paus Benedictus XVI goed gezien.

 

COMPROMIS?

Dat houdt in: water bij de wijn doen.

Kwam Christus op aarde om compromissen te sluiten?


 Het is geen water bij de wijn doen! Dat is een verdraaiing van de werkelijke bedoeling van Benedictus. Er is geen andere uitweg! Het model van actie op reactie leidt tot niets! 

Het idee dat wat de radicalen "de conciliaire kerk" noemen zal verdwijnen, en dat de SSPX zal zegevieren is een wensdroom. Een wanhopige strategie om zichzelf te rechtvaardigen.

Nogmaals: er is geen andere uitweg dan dat verstandige gelovige katholieken met elkaar praten en tot een gemeenschappelijk standpunt komen.__________________
Anoniem

Datum:
  
 

Franciscus schreef:
LeBaron schreef:
Franciscus schreef:
  Actie lokt altijd weer reactie uit. Dat leert de geschiedenis. Want geen van beide zijden kan objectief gezag claimen. Daarom is praten, compromis de enige echte vruchtbare oplossing. Dat heeft paus Benedictus XVI goed gezien.

 

COMPROMIS?

Dat houdt in: water bij de wijn doen.

Kwam Christus op aarde om compromissen te sluiten?


 Het is geen water bij de wijn doen! Dat is een verdraaiing van de werkelijke bedoeling van Benedictus. Er is geen andere uitweg! Het model van actie op reactie leidt tot niets! 

Het idee dat wat de radicalen "de conciliaire kerk" noemen zal verdwijnen, en dat de SSPX zal zegevieren is een wensdroom. Een wanhopige strategie om zichzelf te rechtvaardigen.

Nogmaals: er is geen andere uitweg dan dat verstandige gelovige katholieken met elkaar praten en tot een gemeenschappelijk standpunt komen.


 Deze vraag kwestie is onlangs al uitgebreid aan de orde geweest n.a.v. de vraag of er over de bekering van Joden een compromis gesloten kan worden. A.U.B niet in herhalingen vallen.__________________
Anoniem

Datum:
  
 

Kijk uit dat u niet verwordt tot verzuurde fanatici, tot onverbeterlijke gelijkhebbers....__________________
Axmann

Datum:
  
 

Franciscus schreef:
 Het is geen water bij de wijn doen! Dat is een verdraaiing van de werkelijke bedoeling van Benedictus. Er is geen andere uitweg! Het model van actie op reactie leidt tot niets! 

Het idee dat wat de radicalen "de conciliaire kerk" noemen zal verdwijnen, en dat de SSPX zal zegevieren is een wensdroom. Een wanhopige strategie om zichzelf te rechtvaardigen.

Nogmaals: er is geen andere uitweg dan dat verstandige gelovige katholieken met elkaar praten en tot een gemeenschappelijk standpunt komen.


Uiteindelijk zal God zélf weer orde in de kerkelijke chaos komen scheppen.
En ik weet zeker dat Hij NIET zal onderhandelen met de conciliairen.

 __________________
Phillipe Pfaffenbiegler

Datum:
  
 

Franciscus schreef:
LeBaron schreef:
Franciscus schreef:
  Actie lokt altijd weer reactie uit. Dat leert de geschiedenis. Want geen van beide zijden kan objectief gezag claimen. Daarom is praten, compromis de enige echte vruchtbare oplossing. Dat heeft paus Benedictus XVI goed gezien.

 

COMPROMIS?

Dat houdt in: water bij de wijn doen.

Kwam Christus op aarde om compromissen te sluiten?


 Het is geen water bij de wijn doen! Dat is een verdraaiing van de werkelijke bedoeling van Benedictus. Er is geen andere uitweg! Het model van actie op reactie leidt tot niets! 

Het idee dat wat de radicalen "de conciliaire kerk" noemen zal verdwijnen, en dat de SSPX zal zegevieren is een wensdroom. Een wanhopige strategie om zichzelf te rechtvaardigen.

Nogmaals: er is geen andere uitweg dan dat verstandige gelovige katholieken met elkaar praten en tot een gemeenschappelijk standpunt komen.


Dat de conciliaire kerk verdwijnt door uitsterving (In ieder geval in West en grote delen van Midden Europa) kan een blinde nog zien. Het bisdom Haarlem geeft ter rechtvaardiging voor het stichten van mega-parochies toe dat het kerkbezoek tussen 1974 en 2014 met 90% is gedaald, en zal blijven dalen. Had men helemaal eerlijk geweest had men moeten zeggen "tussen 1965 en 2014 is het kerkbezoek met 98% gedaald....". Voor 1965 was er in Nederland nauwelijks sprake van verval. Je kunt ervoor kiezen om blind te willen zijn voor het feit dat NA Vaticanum II de boel compleet is ingestort; waar is het wel.

Dat noemt men ook wel struisvogelpolitiek. Je kop in het zand steken om de waarheid niet te hoeven zien.

Zelf denk ik eerder dat de "Conciliaire" kerk best wel wanhopig wordt, ook gezien de Pipo die men nu als paus heeft gekozen. Men weet het gewoon niet meer, ook omdat men de realiteit niet wil zien.

De SSPX, die inderdaad radicale keuzes maakt (net als de ketterse Kiko's!), is een Ultra Orthodoxe (volgens de paus) Katholieke stroming die bijzonder vitaal en relatief jong is. Men laat een stijgende lijn zien. Je hoeft geen wiskundige te zijn om te snappen dat als de conciliaire kerk uitsterft (en dat gebeurt) en de SSPX (een overigens in aantallen gelovigen een relatief kleine club) blijft groeien (gebeurt ook) dat uiteindelijk alleen de SSPX overblijft in grote delen van ons Europese continent.

De SSPX wil best praten met Rome, maar zal bepaalde concessies NOOIT doen. Gewoon omdat men verstandig genoeg is om te wachten tot de conciliairen door uitsterving totaal verzwakt zijn. Het gemeenschappelijke standpunt zal dan zijn dat Vaticanum II volledig mislukt is.

Rome is er inmiddels achter dat de oprichting en ruimhartige facilitering van de FSSP niet helpt om de SSPX te verzwakken, feitelijk helpt niks. De SSPX is dan ook volledig "In de Waarheid"; iets wat van de Conciliairen niet gezegd kan worden.

Resumerend: De kleine SSPX zal zegevieren doordat de "anderen" door onvruchtbaarheid uitsterven. Natuurlijk is dat een Pyrrhus-Overwinning. Maar het blijft een Overwinning. Wat Nederland betreft: van de RK Kerk is over 30 jaar HELEMAAL NIKS meer over (op de glorieuze overwinnaars van de H. Marcel Lefebvre na dan). En daar hoeft de SSPX ook nog bijzonder weinig voor te doen. De Conciliaire kerk vernietigt zichzelf, o.a. door het faciliteren van gehate charismatische clubs op plaatsen waar die in het geheel niet passen. Wij danken God hiervoor.  

Geduld is een schone zaak! Het zal niet meer zo lang duren!__________________
Phillipe Pfaffenbiegler

Datum:
  
 

Foto #361

Interieur van de SSPX kapel OLV van de H. Rozenkrans te Leiden (bisdom Rotterdam);

Sumatrastraat 197 te Leiden. Vanaf dit adres wordt de Re-Evangelisatie van West Nederland ter hand genomen. Dit is het toekomstbeeld voor wat er over blijft. Het staat iedere conciliaire katholiek vrij om een bezoek aan deze kerk te brengen (Paus Franciscus, mei 2014). Van u wordt wel verwacht dat u zich aan de regels houdt. De Communie wordt alleen gegeven op de tong, geknield bij de communiebank.

(Courtesy SSPX Netherlands).__________________
Franciscus

Datum:
  
 

"Dat de conciliaire kerk verdwijnt door uitsterving (In ieder geval in West en grote delen van Midden Europa) kan een blinde nog zien."

Deze slogan dient de SSPX om zichzelf te profileren als de reddende boei.

Maar zo is het niet, zo zal het niet gaan.

Hoe zwak de Kerk (conciliair, of niet) ook moge zijn in West en Midden Europa, die is absoluut niet zomaar weg te denken. En dan hebben we het nog niet eens over de Kerk buiten Europa.

Paus Benedictus XVI had het, ie**** moeilijk uitgedrukt, over de "hermeneutiek van de continuïteit". Hij bedoelt dat uit het Concilie de traditionele bedoelingen helder gemaakt moeten worden, en dat aldus de Kerk niet vervalt in het actie-reactie mechanisme, maar in synthese voortgaat.

In wezen is dit de enige uitweg.

Helaas heeft de SSPX de gesprekken afgebroken, nadat de voorstanders van doorgaan met het contact door de tegenstanders waren teruggefloten. Sindsdien is er een status quo. Jammer!

 

 

 __________________
Phillipe Pfaffenbiegler

Datum:
  
 

Franciscus schreef:

"Dat de conciliaire kerk verdwijnt door uitsterving (In ieder geval in West en grote delen van Midden Europa) kan een blinde nog zien."

Deze slogan dient de SSPX om zichzelf te profileren als de reddende boei.

Maar zo is het niet, zo zal het niet gaan.

Hoe zwak de Kerk (conciliair, of niet) ook moge zijn in West en Midden Europa, die is absoluut niet zomaar weg te denken. En dan hebben we het nog niet eens over de Kerk buiten Europa.

Paus Benedictus XVI had het, ie**** moeilijk uitgedrukt, over de "hermeneutiek van de continuïteit". Hij bedoelt dat uit het Concilie de traditionele bedoelingen helder gemaakt moeten worden, en dat aldus de Kerk niet vervalt in het actie-reactie mechanisme, maar in synthese voortgaat.

In wezen is dit de enige uitweg.

Helaas heeft de SSPX de gesprekken afgebroken, nadat de voorstanders van doorgaan met het contact door de tegenstanders waren teruggefloten. Sindsdien is er een status quo. Jammer!

 

 

 


 Beste Franciscus,

Op het moment dat "de kerk (de conciliaire variant)" is uitgestorven is het nogal makkelijk deze "weg te denken", want ze is er dan niet meer. Wat er niet meer is, is weg (Wiskunde op Einstein niveau). Dat het proces van uitsterving gewoon doorgaat wordt door het bisdom Haarlem (ter rechtvaardiging van mega-parochies) gewoon toegegeven (hoewel men niet van uitsterving durft te spreken). Dus vanaf 1965 is het kerkbezoek met 98% gedaald, en zal nog wel met 98% dalen zodat er alleen nog Lebvebristen over zullen zijn. Uiterlijk in 2065 (honderd jaar na het concilie) zal dit punt bereikt zijn.

Wat in het bisdom Haarlem gebeurt is overal aan de gang in Europa, ook in ooit zeer katholiek landen als Spanje, Ierland en Oostenrijk. Met sneltreinvaart naar het kerkhof. Dat is er aan de gang.

Inderdaad heb ik mij beperkt tot Europa, maar in delen van Noord Amerika en Zuid Amerika (MN. Brazilie) is het verval ook ingetreden. Misschien loopt men daar nog wat achter in het verval, maar het is ook daar onmiskenbaar niet goed.

Iedereen mag zich profileren, dat is niet verboden. Het is nogal dommig om te zeggen dat iets niet zo gaat als iedereen kan zien dat het wel zo gaat. Hele bisdommen worden nog op de been gehouden met de verkoop van bezittingen die men heeft opgebouwd in een ver verleden.

U spreekt van afgebroken gesprekken terwijl B. Fellay SSPX nog in mei 2014 in het Vaticaan gesproken heeft met diverse kardinalen EN DE PAUS. De paus wil standvastig en geduldig verder praten, alleen in een (veel) lagere versnelling dan zijn voorganger.

De SSPX heeft een antwoord gestuurd op het voorstel van Benedictus, een antwoord waarop de Paus niet KON ingaan. De SSPX kan ONMOGELIJK het gedrocht Nostra Aetate accepteren. Dat de SSPX drempels heeft opgeworpen waar de paus niet gelukkig van werd is een correcte constatering. Dit komt omdat de overgrote meerderheid (90% van de priesters) van de SSPX zich niet kon vinden in de verzoeningsvoorwaarden. Die 90% (en waarschijnlijk meer) vinden de status quo wel prima. Iets wat u maar niet wilt of kunt begrijpen. Zoals u blijk geeft de SSPX en haar gelovigen totaal niet te begrijpen, heb zelfs de indruk dat u bang van hen bent. Jammer! Bekeert u!

b3257_i.jpg

b3257_a.jpg

Kapel Maria ter Engelen/Maria Zur Engelen te Bleijerheide (gemeente Kerkrade) bisdom Roermond.

Een paar jaar geleden aangekocht door de SSPX. Mijn advies: Ga er heen! Doen!__________________
Franciscus

Datum:
  
 

Het afwijzen van de handreiking van paus Benedictus XVI is onverstandig geweest. Dat zal de tijd leren.__________________
Te Deum Laudamus

Datum:
  
 

Franciscus schreef:

Het afwijzen van de handreiking van paus Benedictus XVI is onverstandig geweest. Dat zal de tijd leren.


Welnee. De tijd zal leren dat "de paus" over enkele decennia met een betere deal komt. Het initiatief kwam van paus Benedictus XVI zelf, de SSPX heeft er niet om gevraagd en was er uiteindelijk ook niet blij mee.

Had men de handreiking van paus B16 aangenomen had men nu onder het gezag gestaan van de verschrikkelijke paus Franciscus.

U schijnt niet zo goed te begrijpen dat de SSPX "de paus" of "een kardinaal" of "een diocesaan bisschop" totaal niet nodig heeft voor haar voortbestaan. Andersom ligt het wellicht "iets" anders.

Het houden van het slecht voorbereide, te snel gehouden en matig uitgevoerde Pastoraal/Niet Dogmatische 2e Vaticaans Concilie is onverstandig geweest. Dat heeft de tijd geleerd (98% geloofsafval in bijvoorbeeld Nederland is geen kattenpis).

Voor de rest mag u en mag ik vinden wat we willen. Het is allemaal in de hand van God. Als de H. Geest het wil, blijven alleen de Lefebristen over. Nou, dan was dat de bedoeling van Vaticanum II, het snoeien van de kerk totdat er een Orthodox boompje over bleef. Als een enkele pruttelende bejaarde of geimporteerde huurling daar niet tegen kan hebben deze lieden plat gezegd vet pech gehad. Het is immers de Wil van God. De H. Geest vergist zich niet. En wat de H. Geest wil, beslist hij zelf en niet een of andere paus. En wat deze wil is blijkt uit het uiteindelijke resultaat. Te Deum Laudamus!!! __________________
Axmann

Datum:
  
 

Franciscus schreef:

Het afwijzen van de handreiking van paus Benedictus XVI is onverstandig geweest. Dat zal de tijd leren.


Wat is de handreiking waard van iemand die 'de guts' niet heeft om voor de waarheid uit te komen?

Wat is de handreiking waard van iemand die het pausschap prijsgeeft voor zijn eigen gezondheid?

 __________________
Axmann

Datum:
  
 

Zelfs JP-II ging, ondanks zijn ernstige ziekte, door tot de dood erop volgde. En zo HOORT het ook bij een paus!

Benedictus XVI neemt het er eigenlijk een beetje van en vindt het best zo.

Dan heb je ook nog mensen die zeggen dat hij ´onder druk´ stond, om af te treden.
Ten eerste geloof ik daar weinig van. Ten tweede: mocht dit inderdaad zo zijn, dan zou ik -als ik de paus was- tijdens de wekenlijkse zegening het volk erop attent maken dat ik onder druk gezet word om af te treden. Een dergelijke 'move' zou mijn leven drastisch bekort hebben, maar dat moet je ervoor over hebben, als paus.

 

 __________________
lezerT

Datum:
Kan deze "paus" Franciscus mee met het grof vuil?
  
 


Zwaar geschifte paus vraagt vergeving aan pinkstergemeente "voor alle katholieken, die van de duivel bezeten waren, niets begrepen hebben.”

refdag.nl/kerkplein/kerk

Het wordt met de dag gekker. Bidden en hopen dat hij heel snel opkrast, of wordt verwijderd wegens geestelijke ziekte, en naar een gesloten kliniek wordt verbannen. __________________
Karel Kolhorn

Datum:
RE: Paus Franciscus
  
 


lezerT schreef:

Zwaar geschifte paus vraagt vergeving aan pinkstergemeente "voor alle katholieken, die van de duivel bezeten waren, niets begrepen hebben.”

refdag.nl/kerkplein/kerk

Het wordt met de dag gekker. Bidden en hopen dat hij heel snel opkrast, of wordt verwijderd wegens geestelijke ziekte, en naar een gesloten kliniek wordt verbannen. 


In ieder geval heeft de RK kerk hier helemaal niks aan. In Brazilie wordt de kerk compleet weggeconcurreerd door o.a. de Pinksterkerken. Dat zou een Latijns-Amerikaanse paus toch moeten weten? Door zijn houding wordt het nog moeilijker voor o.a. Braziliaanse pastores om mensen te weerhouden om over te stappen naar de Pinkstergemeente. Natuurlijk moet je respect hebben voor "andere" Christenen, maar dit is gewoonweg dom. Zoals al eerder door anderen is opgemerkt: De man snapt de impact van zijn woorden NIET. Iedereen kan zich een keertje onhandig uitlaten, maar deze paus laat zich om de haverklap dom uit. Het geeft aan hoe de staat van de kerk heden is, en ik begin te vrezen dat de SSPX (volgelingen van mgr. Lefebvre) (ondanks hun radicaliteit) in de kern gelijk hebben over de staat van de kerk en de huidige opperherder van die kerk. Dramatisch. Dat is het. Deze paus maakt het wel heel erg makkelijk om hem aan te vallen. Zou de man van SM houden en de ellende zelf opzoeken?

Vraag mij af wanneer hij een SSPX kapel gaat bezoeken en de SSPX-ers "om vergeving" te vragen om wat Paus Paulus VI in 1976 Marcel Lefebvre heeft proberen aan te doen? Zo'n move zou tenmiste nog ergens op slaan.  __________________
meelezer

Datum:
  
 

Door de paus af te schilderen in de allerslechtste bewoordingen, schiet men zijn doel voorbij. Wil men werkelijk de Kerk regenereren, dan moet men het anders aanleggen. Want anders begrijpt niemand meer, behalve een klein groepje van ultra's, waar het werkelijk over gaat.__________________
lezerT

Datum:
  
 

meelezer schreef:

Door de paus af te schilderen in de allerslechtste bewoordingen, schiet men zijn doel voorbij. Wil men werkelijk de Kerk regenereren, dan moet men het anders aanleggen. Want anders begrijpt niemand meer, behalve een klein groepje van ultra's, waar het werkelijk over gaat.


Kun je niet ergens anders lezen dan hier?  Even de Engelse, Duitse, Amerikaanse kranten en sites nagaan! Alleen het dorpsblad KN blijft deze neppaus adoreren.__________________
meelezer

Datum:
  
 

lezerT schreef:
meelezer schreef:

Door de paus af te schilderen in de allerslechtste bewoordingen, schiet men zijn doel voorbij. Wil men werkelijk de Kerk regenereren, dan moet men het anders aanleggen. Want anders begrijpt niemand meer, behalve een klein groepje van ultra's, waar het werkelijk over gaat.


Kun je niet ergens anders lezen dan hier?  Even de Engelse, Duitse, Amerikaanse kranten en sites nagaan! Alleen het dorpsblad KN blijft deze neppaus adoreren.


 Ook op andere sites zullen ze zich in harde, brutale bewoordingen uiten. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Het stoort de serieuze katholieken. En buitenstaanders begrijpen het niet, of lachen in hun vuistje. Zo speelt men, onbewust, de duivel in de kaart. Die hoort niets liever dan dat men de paus afkraakt!__________________
Anoniem

Datum:
  
 

meelezer schreef:

Ook op andere sites zullen ze zich in harde, brutale bewoordingen uiten. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Het stoort de serieuze katholieken. En buitenstaanders begrijpen het niet, of lachen in hun vuistje. Zo speelt men, onbewust, de duivel in de kaart. Die hoort niets liever dan dat men de paus afkraakt!


 Je hebt gelijk.

Maar daar zorgt de paus dan wèl zelf voor!

 __________________
Fulco

Datum:
  
 

meelezer schreef:
lezerT schreef:
meelezer schreef:

Door de paus af te schilderen in de allerslechtste bewoordingen, schiet men zijn doel voorbij. Wil men werkelijk de Kerk regenereren, dan moet men het anders aanleggen. Want anders begrijpt niemand meer, behalve een klein groepje van ultra's, waar het werkelijk over gaat.


Kun je niet ergens anders lezen dan hier?  Even de Engelse, Duitse, Amerikaanse kranten en sites nagaan! Alleen het dorpsblad KN blijft deze neppaus adoreren.


 Ook op andere sites zullen ze zich in harde, brutale bewoordingen uiten. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Het stoort de serieuze katholieken. En buitenstaanders begrijpen het niet, of lachen in hun vuistje. Zo speelt men, onbewust, de duivel in de kaart. Die hoort niets liever dan dat men de paus afkraakt!


 Deze redenering geldt alleen voor conciliairen die het pijnlijke afstervan de de conciliaire Kerk nodeloos willen verlengen.__________________
meelezer

Datum:
  
 

Fulco schreef:
meelezer schreef:
lezerT schreef:
meelezer schreef:

Door de paus af te schilderen in de allerslechtste bewoordingen, schiet men zijn doel voorbij. Wil men werkelijk de Kerk regenereren, dan moet men het anders aanleggen. Want anders begrijpt niemand meer, behalve een klein groepje van ultra's, waar het werkelijk over gaat.


Kun je niet ergens anders lezen dan hier?  Even de Engelse, Duitse, Amerikaanse kranten en sites nagaan! Alleen het dorpsblad KN blijft deze neppaus adoreren.


 Ook op andere sites zullen ze zich in harde, brutale bewoordingen uiten. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Het stoort de serieuze katholieken. En buitenstaanders begrijpen het niet, of lachen in hun vuistje. Zo speelt men, onbewust, de duivel in de kaart. Die hoort niets liever dan dat men de paus afkraakt!


 Deze redenering geldt alleen voor conciliairen die het pijnlijke afstervan de de conciliaire Kerk nodeloos willen verlengen.


Tweedracht zaaien in de RK Kerk is het belangrijkste werk van de duivel. Alle maskers gebruikt de boze, ook dat van de pure orthodoxie. Als geen ander weet hij op te komen voor de traditie. Zoals eerder voor het modernisme. Ze tegen elkaar uit spelen is zijn grootste plezier. Hoe grover de termen waarmee de ultra's de huidige paus voor clown tot en met antichrist uitmaken, hoe groter satans succes.__________________
Anoniem

Datum:
  
 

Je bedoelt dat de duivel Vaticanum II heeft bezocht, want daar is alle tweedracht uit voortgekomen.__________________
Utah

Datum:
  
 

meelezer schreef:
Fulco schreef:
meelezer schreef:
lezerT schreef:
meelezer schreef:

Door de paus af te schilderen in de allerslechtste bewoordingen, schiet men zijn doel voorbij. Wil men werkelijk de Kerk regenereren, dan moet men het anders aanleggen. Want anders begrijpt niemand meer, behalve een klein groepje van ultra's, waar het werkelijk over gaat.


Kun je niet ergens anders lezen dan hier?  Even de Engelse, Duitse, Amerikaanse kranten en sites nagaan! Alleen het dorpsblad KN blijft deze neppaus adoreren.


 Ook op andere sites zullen ze zich in harde, brutale bewoordingen uiten. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Het stoort de serieuze katholieken. En buitenstaanders begrijpen het niet, of lachen in hun vuistje. Zo speelt men, onbewust, de duivel in de kaart. Die hoort niets liever dan dat men de paus afkraakt!


 Deze redenering geldt alleen voor conciliairen die het pijnlijke afstervan de de conciliaire Kerk nodeloos willen verlengen.


Tweedracht zaaien in de RK Kerk is het belangrijkste werk van de duivel. Alle maskers gebruikt de boze, ook dat van de pure orthodoxie. Als geen ander weet hij op te komen voor de traditie. Zoals eerder voor het modernisme. Ze tegen elkaar uit spelen is zijn grootste plezier. Hoe grover de termen waarmee de ultra's de huidige paus voor clown tot en met antichrist uitmaken, hoe groter satans succes.


Voor clown wordt de paus inderdaad uitgemaakt. Voor Antichrist slechts heel zelden, en als dat al per ongeluk gebeurt dan komt het door frustratie. Want het is me een partij slecht wat J. Bergoglio presteert...bij elke andere organisatie was de man al lang en breed de laan uitgestuurd...!

De paus is het zelf die tweedracht zaait. Is hij een werktuig van de Duivel? Denk eerder een heel incompetente man. De pure Orthodoxie voor duivels uitmaken is te makkelijk en ook aantoonbaar niet juist. U bent gewoon bang voor hen die u ultra's noemt. Gewoon, omdat zij groeien en vitaal zijn. Dat begrijpt u niet. En dat is jammer voor u. De lijn die Bergoglio in extremo voortzet heeft in Nederland sinds het concilie geleid tot een achteruitgang in kerkbezoek van 98%; dit zal zich nog verder voortzetten tot 99,99%, zodat er alleen nog (uw woorden)  ultra's over blijven. De winnaar heeft altijd gelijk. Zo simpel is het. Ik wens u de Vrede van Marcel Lefebvre! __________________
meelezer

Datum:
  
 

De duivel is beter in de Bijbel thuis dan wie ook. Hij kent de kerkgeschiedenis beter dan wie ook. Tweedracht zaaien, interne ruzie bevorderen is het meest effectieve wapen om de kerk te vernietigen. In elke tijd gebruikt hij het wapen dat bij die specifieke tijd past. En een van die wapens nu is het zwart maken van de paus met het argument dat hij niet serieus is, de goede gewoonten der kerk aan zijn laars lapt et cetera. Het onderuit halen en aan de kaak stellen van de paus is de grootste triomf die de duivel kan behalen. En het doet er voor hem niet toe via welk kanaal dat gebeurt.__________________
meelezer 98

Datum:
  
 

meelezer schreef:

De duivel is beter in de Bijbel thuis dan wie ook. Hij kent de kerkgeschiedenis beter dan wie ook. Tweedracht zaaien, interne ruzie bevorderen is het meest effectieve wapen om de kerk te vernietigen. In elke tijd gebruikt hij het wapen dat bij die specifieke tijd past. En een van die wapens nu is het zwart maken van de paus met het argument dat hij niet serieus is, de goede gewoonten der kerk aan zijn laars lapt et cetera. Het onderuit halen en aan de kaak stellen van de paus is de grootste triomf die de duivel kan behalen. En het doet er voor hem niet toe via welk kanaal dat gebeurt.


 Zeg, zeikstraal @meelezer (= Mol) deze neppaus is ZELF De Duivel.__________________
antje

Datum:
  
 

Ingresso di Papa Francesco nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Caserta: 

http://www.youtube.com/watch?v=5ANwr_XZl0M

 
 
 


“Catholics were among those who persecuted and denounced the Pentecostals, almost as if they were crazy, I am the shepherd of the Catholics and I ask you to forgive my Catholic brothers and sisters who did not understand and were tempted by the devil.” Pope Francis The Destroyer__________________
Fred Naujocks

Datum:
  
 

meelezer schreef:

Het onderuit halen en aan de kaak stellen van de paus is de grootste triomf die de duivel kan behalen.


Zijn grootste triomf is dat de mensen niet meer geloven dat hij bestaat. __________________
Boudica

Datum:
  
 

antje schreef:

 


“Catholics were among those who persecuted and denounced the Pentecostals, almost as if they were crazy, I am the shepherd of the Catholics and I ask you to forgive my Catholic brothers and sisters who did not understand and were tempted by the devil.” Pope Francis The Destroyer


 Verrek, de paus kan het woord 'katholiek' tóch gebruiken! Maar alleen in negatieve context en om de katholieken af te breken.

De verrader! Hij had zich beter Paus Judas kunnen noemen.__________________
Voorlichter

Datum:
  
 

meelezer schreef:

De duivel is beter in de Bijbel thuis dan wie ook. Hij kent de kerkgeschiedenis beter dan wie ook. Tweedracht zaaien, interne ruzie bevorderen is het meest effectieve wapen om de kerk te vernietigen. In elke tijd gebruikt hij het wapen dat bij die specifieke tijd past. En een van die wapens nu is het zwart maken van de paus met het argument dat hij niet serieus is, de goede gewoonten der kerk aan zijn laars lapt et cetera. Het onderuit halen en aan de kaak stellen van de paus is de grootste triomf die de duivel kan behalen. En het doet er voor hem niet toe via welk kanaal dat gebeurt.


 Deze redenering slaat nergens op. Want als de duivel alles en iedereen kan imiteren, kan u zelf ook het kanaal zijn dat de duivel gebruikt! Bovendien is de stelling niet waar. De duivel zal nooit de hele Waarheid vertellen, hooguit een enkele waarheid vervlechten in een geheel van leugens.__________________
« Eerste  <  Page 34  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard