Post Info TOPIC: Pastores Samuelle de Marcantognini en Henri Rivas y Franco ONGEHOORZAAM aan bisschop!!!
Kiko Arguello Wirtz

Datum:
RE: Pastores Samuelle de Marcantognini en Henri Rivas y Franco ONGEHOORZAAM aan bisschop!!!
Permalink   
 


Men geeft nu wel toe dat de belasting veel te hoog was. Als het kalf verdronken is dempt men de put!

Nergens wordt gerept over de belangrijkste reden van het afknappen: Het snordrukken van Marcantognini en Rivas. Die vonden hun Neocat hobby belangrijker dan een of andere boeren plattelands parochie; daarbij een collega veel te zwaar belastend.

Natuurlijk waren er ook andere problemen, gerelateerd aan cultuurverschillen. Maar de verhouding 5/2= te krom voor woorden.__________________
Juan

Datum:
Permalink   
 

Victor Demianczuk is volledig opgebrand door drie redenen:

- Wanbeleid door het bisdom Haalem Amsterdam

- Onmogelijke samenwerking met de heren S. Marcantognini en H. Rivas Franco

- Slechte voorbereiding op de Noord Hollandse situatie zijnerzijds

Victor heeft besloten (waarschijnlijk) uit te treden. Hij heeft een tijd van reflectie bij zijn ouders in Chicago.

Het siert hem dat hij tot en met kerstmis aan wilde blijven. Dit zag bijna iedereen aankomen, de bisschop zeker niet? Als dat zo is dan verdient Jos Punt het predikaat WAARDELOOS. Twee jaar iemand veel te zwaar belasten houdt niemand vol. Die Marcantognini en Rivas mogen zich doodschamen!__________________
Jansen

Datum:
Permalink   
 

De bossheid op pastoor Samuelle Marcantognini vind haar oorsprong tussen een groep leken van de Sint Dionysiusparochie.__________________
Hans Draaisma

Datum:
Permalink   
 

Jansen schreef:

De bossheid op pastoor Samuelle Marcantognini vind haar oorsprong tussen een groep leken van de Sint Dionysiusparochie.


 Samuelle Marcantognini weet zelf wel beter; de boosheid komt voort uit het feit dat hij oncollegiaal is op het matennaaierige af. Dit in verband met de Regio-vorming Groot Alkmaar. Daar hebben de leken uit Heerhugowaard geen zak mee te maken. Zijn "werk" voor de Neosecte is hem liever dan het gewone parochiale werk.Daarom, en Daarom alleen mocht zijn "ex collega" 5 kerken bedienen, terwijl S.G.R. Marcantognini 2 genoeg vond. Dit omdat hij anders onvoldoende tijd had voor zijn sectarische hobbies. De bisschop had gedacht aan 3 kerkjes voor Marcantognini en 4 kerken voor Demianczuk. Maar Marcantognini vond dat hij het druk genoeg had met die 2 kerkjes die hij al onder zijn hoede had, hij heeft een derde parochie kerk geweigerd.Waardoor zijn ex collega 5 in plaats van 4 kerken voor zijn kiezen kreeg. De verhouding 2 om 5 daar gaat het om. Niet om het feit dat bepaalde leken in Heerhugowaard ook niet gecharmeerd zijn van de Kikos.

Met als gevolg dat pastoor Demianczuk van het Mensgeworden woord in 2 jaar tijd volledig is opgebrand door de veel te hoge belasting die hem  is aangedaan door Marcantognini en bisschop Punt. Punt koos onterrecht de zijde van Marcantognini. Hij had Marcantognini gewoon moeten DWINGEN de Schermer erbij te doen. De kerk is maar een paar kilometer verwijderd van zijn pastorie in Oudorp.

Mede gezien door wat pater Demianczuk heeft meegemaakt in dit door en door verrotte bisdom is hij nu weg.

Dit topic is online gezet toen dit alles nog "geheim" was. Wat aangeeft dan mensen dit hebben zien aankomen. Nu kon iedere parochiaan dit zien aankomen, behalve bisschop Punt blijkbaar.

Daarom zijn mensen boos op Marcantognini en Punt. Nergens anders om. Niet zo liegen Jansen. Als u niet weet waar men over praat: Hou dan je mond!__________________
Kock

Datum:
Permalink   
 

Gerard schreef:
J. Jansen schreef:

Oldenbrink heeft gelijk: zo leuk is het niet om als Zuid-Europeaan in een Noordhollandse kerk te moeten staan met half verprotestantiseerde, aan woco-diensten en pw's gewende parochianen. Die willen allemaal hun eigen ding doen, en wie niet meedoet begrijpt de plaatselijke cultuur niet.


 Pastoor Marcantognini in Alkmaar heeft oa. slaande ruzie met mevrouw Kock, de familie Verduin en de familie Mooij. Laten deze mensen nu verstokte traditionalisten zijn die in volgorde van conservatisme symphatiseren met 1. De Dogmatische Unie, 2. De SSPX en 3. De Petrusbroederschap.  Alleen die laatste is in communio met de Wereldkerk (Agneskerk Amsterdam). Deze mensen zijn gehecht aan de Tridentijnse Ritus. Dat kun je geen Woco liefhebbers noemen en PW-ers zul je niet tegenkomen bij deze 3 groepen.

Dus in het Alkmaarse komt de snoeiharde kritiek ook uit de ultra conservatieve hoek. Dit naast de weerzin die meer progressieve katholieken zoals ik voelen tegen het feit dat de pastoor zijn kerkgebouw misbruikt voor Neocat experimenten (die vaak ook helemaal niet zijn toegestaan!).

Het is een feit dat de pastoor, vaak uit frustratie, te ver gaat bij mensen en dan mensen tegen zich in het harnas jaagt. Dat is contraproductief.  Dat krijg je verschillende mensen tegen je, en daalt het kerkbezoek nog meer dan elders in Nederland. En dat is vreemd resultaat als het doel Herevangelisatie is.


 In ieder geval is één ruzie door de natuur opgelost. Mevrouw Kock is overleden.__________________
Lettie

Datum:
Permalink   
 

In ieder geval is het een triest verhaal voor de betrokken pastoor die nu compleet afgeknapt is afgetaaid.

Zo enthousiast 2 jaar geleden, zo totaal uitgedoofd na 2 jaar gediend te hebben in de Noord Hollandse buitengewesten......

De hoofd schuldige hier is Dr. J. M. Punt, bisschop van de Noord Hollandse Buitengewesten. De uitgedoofde pastoor heeft een geringe mede schuld omdat hij ook gewoon zijn grenzen aan had kunnen geven. Aan gehoorzaamheid zit een grens. Dat vond pastoor Marcantognini blijkbaar ook toen hij de Schermer parochie "weigerde". Feitelijk heeft hij niet meer gedaan dan zijn grenzen aangeven. Dat door dat aangeven van zijn grens een ander, die dat niet wilde doen, te zwaar is belast is dan ook maar in zeer geringe mate de pastoor Marcantognini aan te rekenen. Althans, dat vind ik.__________________
Freek

Datum:
Permalink   
 

Door de onmogelijke en onmotiverende werkomstandigheden is een jonge priester door veel te zware belasting, mede veroorzaakt door de onmogelijke samenwerking met de Neocatechumenale pastores, totaal opgebrand. Iets wat je al een jaar geleden zag aankomen. Ieder mens heeft een maximale belasting. Een priester is géén superman. Het is een grof schandaal dat SAMUEL MARCANTOGNINI en zijn assistent HENRY RIVAS de bisschop hebben geweigerd om de Schermer parochie "erbij te doen". De kerk van de Schermerpolder ligt op fietsafstand van de pastorie in Oudorp waar de Neocat pastores wonen. Men was te druk met andere dingen, dus mocht de pastoor die in Bergen woonde ook de Schermer doen. Terwijl de bisschop beloofd had dat de Schermer naar Marcantognini en Rivas zou gaan. Beloofd aan de nu uittredende pastoor Victor Demianczuk. Een niet meer dan logische belofte toen Demianczuk opeens Bergen "erbij kreeg". Een belofte die gebroken werd. Natuurlijk had Demianczuk gewoon op zijn strepen moeten gaan staan. Maar zo zit deze man niet in elkaar. Gehoorzaamheid heet dat. Maar waarom geldt zulke gehoorzaamheid niet voor anderen. Dit alles is een mooi staaltje van compleet wanbeleid van bisschop Punt.

Pure platte en ware feiten, en geen laster. De waarheid is namelijk nooit laster. Ook niet als de waarheid niet zo mooi is.

En dan kan het best zijn dat de pastoor Marcantognini het in de Mare prima doet. Dat mag dan ook wel waar zijn, maar bovenstaande feiten geven de minder mooie kanten weer. Die zien de mensen in de Blije Mare niet. Maar God ziet het wel.__________________
Agnieszka

Datum:
Permalink   
 

Formeel heeft Marcantognini gewonnen. Zijn lastige oponent heeft de benen genomen en hij is nu hoofdpastor in Alkmaar en wijde omstreken. Of de kerk hiermee gediend is valt te betwijfelen. Hij heeft nu zelfs emeritus pastor J. L. Bus ingehuurd om de mis te lezen in de Laurentiuskerk in de binnenstad. Dezelfde pastor Bus die toen hij nog "de baas" was in de parochie Alkmaar Zuid het niet kon nalaten Marcantognini en zijn praktijken sterk te bekritiseren op de parochie website.

Hoe hypocriet kunnen mensen eigenlijk zijn?

In ieder geval is het spijtig te moeten constateren dat slechts 42 parochianen(excl. pastor, koor en acolieten) afgelopen zondag de moeite genomen hadden om de mis bij te wonen.

Dat is heel erg weinig voor een A-Kerk. En zeker voor een parochie met 9000 zielen. En dat gaat niet stijgen met een pastor die weliswaar een grote bijbelkennis heeft, maar deze lardeert met uiterst stomme grapjes en domme opmerkingen. Je kunt niet de ene week een parochie bedienen met een oerconservatieve halve traditionalist (kapelaan Diego Pildain) en de andere week de parochianen een one man show van de super progressieve J. L. Bus voorschotelen. Het is het een of het ander. Er is geen pijl te trekken op het beleid van het bisdom.__________________
Hugo Zwartkruis

Datum:
Permalink   
 

Dit is online gezet toen het vertrek en verwachte uittreden van Victor Demianczuk nog strict geheim gehouden werd.

Dus in deze posting zal wel een grote kern van waarheid zitten. Een blinde kip had nog kunnen zien dat Demianczuk er al geruime tijd volledig "door" zat. Iemand dan nog zwaarder belasten getuigt van totaal wan beleid.

Toen mijn oud-oom nog bisschop was zou dit nooit gebeurd zijn. Maar hij had dan ook nooit de Kikos ingehuurd. dat was een domme beslissing van zijn opvolger H. Bomers (overigens niet echt van harte, ingefluisterd door zijn hulpje Jos Punt).__________________
Een priester

Datum:
Permalink   
 

Mijn broeders in het priesterambt hebben problemen (gehad) met diverse mensen.

Bij een aantal is dit gierend uit de bocht gevlogen.

Normaal noem ik geen namen, maar omdat hier op dit forum al enkele namen genoemd zijn wil ik daar

toch op ingaan.

 

Mevrouw Kok (of ****, dat weet ik niet meer) bazuinde grote fantasie verhalen rond; ook over de pastores Marcantognini en Rivas Franco. En ook bij mij. En die verhalen waren niet zo mooi; over liturgische misstanden en zo. Deze mevrouw is enkele maanden geleden overleden. En over de Doden niks dan Goeds.

Johan en Machteld Verduin (met hun kinderen). Deze mensen ken ik in het geheel niet, alleen heb ik gehoord dat de familie Verduin "Niet gecharmeerd was van de vele Neo Catechumenale Accenten" die de pastores Marcantognini en Rivas Franco legden. Meneer Verduin was Vice Voorzitter van het kerkbestuur van de Maria Kerk. Deze mensen schijnen dusdanig behandeld te zijn dat zij nu kerken bij de schismatieken van mgr. Lefebvre te Leiden. En dat is hun goed recht. Maar jammer is het wel, want Rooms Katholiek is de SSPX niet (zolang men niet tot verzoening komt met het Vaticaan, die verwacht ik zelf zo rond Sint Juttemis). Het is simpel, als je de catechismus leest kun je concluderen dat je NIET aan je zondagsplicht voldoet als je een SSPX kerkdienst bezoekt. Die conclusie is bevestigd door de Zalige paus Johannes Paulus II.

Last but not least A. Mooij. Een psychiatrisch patient die door de pastoor is overgehaald om lid te worden van een gemeenschap van de Neo Catechumenale Weg. Deze man (en zijn vrouw) werkt bij de sociale werkplaats en voelt zich enorm beschadigd door de misleidende wijze waarop hij (in zijn beleving) is overgehaald. Hier wil ik ook niet in details treden, maar die man loopt overal luid rond te bazuinen dat pastoor Samuel Marcantognini de grootste Ketter in Nederland is. Naar mijn mening komt dit ook omdat de collega deze situatie volslagen verkeerd afgehandeld heeft. Voor mijnheer Mooij geldt onverlet wat Jezus liet optekenen in de Bergrede (Math. 5:3) Zalig de armen van Geest, want Hunner is het Koninkrijk Gods. DWZ. De fout ligt niet op de eerste plaats bij hem, omdat hij feitelijk niet beter weet. Had pastoor Samuel deze zaak in het begin in de kiem gesmoord, was het probleem waarschijnlijk opgelost geweest. Nu loopt iemand rond vol haat. En dat vind ik heel triest. In plaats daarvan laat pastoor Samuel Marcantognini allerlei memos uitgaan over deze man naar zijn collegae. En dat vind ik pas echt laf. Zelf de situatie veroorzaken en dan de fout bij een ander leggen, een ander die dan ook nog eens psychisch gehandicapt is. En dan schijnt het zo te zijn dat Samuel Marcantognini zich eigenlijk niet meer durft te vertonen in het naast de Maria kerk gelegen Winkelcentrum de  Mare. Bang dat hij "hem" tegenkomt. Waarschijnlijk staat hij dan niet voor zichzelf in. Wat overigens heel erg dom is bij psychiatrische patienten, want die kunnen heel raar uit de hoek komen als ze zich bedreigd voelen.

En zo ken ik nog wel een klein dozijn scheve schaatsen van het pastores duo uit Alkmaar Noord. Want het is echt niet waar dat de soms overdreven kritiek van slechts een paar mensen afkomstig is.

Feitelijk heel jammer, want de intentie van de heren is zonder meer goed en de inzet is groot. Alleen schat men situaties regelmatig verkeerd in doordat ze zaken bekijken vanuit een Neo bril. En dat maakt veel kapot van de goede intenties en inzet.

Wat betreft het terugtreden van pater V. Demianczuk wil ik hier wel opmerken dat dit de schuld is van de bisschop. De man is echt dusdanig zwaar belast dat het een kwestie van tijd was voordat de bom zou barsten. Bisschop Punt had pastoor Marcantognini gewoon moeten dwingen werk over te nemen van Demianczuk.  Dat dit niet gebeurd is noem ik een blunder. Feit was dat ook pastoor Samuel aan zijn tax zat, ondanks het feit dat hij op het eerste gezicht minder werk had dan pater Victor Demianczuk. Maar ik kan u wel vertellen dat hij ook nog vele verplichtingen had en heeft naar zijn Neo Catechumenale Beweging toe. En die kosten ook tijd.

Ik pleit voor een betere training sociale vaardigheden en een stevige cursus maatschappijleer en pscychologie voor alle buitenlandse pastores (maakt niet uit van welke pluimage).

Ten slotte: Van ongehoorzaamheid is hier geen sprake. De pastoor Samuel Marcantognini heeft zijn grenzen aangegeven en de pater Victor Demianczuk niet (of onvoldoende), waardoor de bisschop niet inzag dat het fout zou lopen.

Dat is precies het gevaar van doofpotten. Uiteindelijk komen er dan halve en kwart waarheden in de wereld (of halve / driekwart leugens, als je negatief wilt zijn). En die kunnen dan in deze moderne tijd op internet fora hun eigen leven gaan leiden.

In ieder geval vind ik dat de bisschop moet eisen dat Neo pastores duidelijk zijn over hun bedoeligen; dat voorkomt heel veel ellende.__________________
Janneke

Datum:
Permalink   
 

Ze doen hun stinkende best, maar door hun rare ideologie gaat er nogal wat mis op het menselijk vlak.__________________
Quirinus

Datum:
Permalink   
 

Nu kom ik niet uit Alkmaar, maar ik herken wel zaken in dit verhaal.

Men speelt de vermoorde onschuld, gaat stiekem door met de geheime praktijken, en het kerkbezoek daalt bovengemiddeld vrolijk verder. Dat gebeurt als je Neos inhuurt. En blijkbaar is dit niet erg.__________________
Marielle

Datum:
Permalink   
 

Het afknappen van ex pater Victor Demianczuk heeft er wel toe geleid dat pastor Samuel De Baas is geworden van de nieuw op te richten Superparochie Groot Alkmaar. Wanneer zal het Neo Catechumenale gezeur beginnen in de nieuwe kerken die Samuel onder zijn beheer krijgt? Waarschijnlijk valt er in Bergen op zich wel een gemeenschap te scoren. Er wonen veel rijke buitenlanders, met name Italianen. En van poen is Kiko niet vies. Als die rijke Bergense miljonairs 10% van hun inkomen moeten afstaan, dan loopt men in Nieuwe Niedorp eindelijk binnen?__________________
J. Schermer

Datum:
Permalink   
 

De Pius X kerk in Alkmaar sluiten is redelijk logisch.

De H. Michael in de Schermer sluiten is waanzinnig.

Denk dat het redelijk eenvoudig is dit via Rome tegen te houden.

Maar dan moeten de gelovigen wel actie ondernemen.__________________
G. Ratzinger

Datum:
Permalink   
 

R. L. Burke schreef:

The practices of the Neo Catechumenal priests S.G.R. Marcantognini and H. Rivas Franco from the Parish Maria situated in the city of Alkmaar in the diocese of Haarlem - Amsterdam are in conflict with the rules of the Motherchurch.

The priests should know, after 7 years in a seminary, that it is an act of disobedience towards the Pope and the official Church to allow a DIVORCED  woman to receive the communion. This woman is not without guilt concerning the divorce. The priests are well aware of her situation. Regrettably the priests go ever further in their hypocrecy to allow this divorced woman to read the gospel during mass and even far worse to allow this divorced woman to pollute the practice of the communion by letting her help to hand out the Body of Christ in the communion row.

The priests should have taught the concerned Lady that she should behave modestly, but instead they encourage Her to have a leading role in the local Church. And this in a rather irritating manner.

The reason for this is easy explained. This lady is one of the few parishoners who fell for the "Neo Catechumenal Community". Probably there she also plays a leading role.

It is plainfull wrong that the bisshop of Haarlem-Amsterdam does nothing to correct the malpractices of Fr. Marcantognini and Fr. Rivas Franco. Especially as the Neo Catechumenal Way portrayes to be so conservative for the outside world. For me it is clear that they primarely obey the (secret) rules of sect-leader Kiko and that they try to avoid the rules of the Motherchurch where it suits them.

With the result that many conservative catholics have left this centre of Neocat hypocrecy.

The biggest joke henceforth is that the bisshop of Haarlem - Amsterdam appointed the disobedient priest Marcantognini as a teacher at the seminary.

 


 Indeed, well spoken!__________________
G. Meissner

Datum:
Permalink   
 

Het dievengilde, verenigd in het Neo Catechumenaat, heeft haar ogen laten vallen op de onroerende goederen behorende bij de zieltogende? parochie st. Michael te Zuid Schermer. Met de verkoop van die gebouwen kan de schoorsteen in het Nieuwe Niedorpse zeker weer 2 jaar doorroken! Door de onwilligheid van pastor Samuel en pastor Henry om de mis te lezen in de Schermer hopen zij de genadeslag toe te dienen, waardoor de bisschop de kerk zal sluiten. De bisschop kan deze zeer prijzige huurlingen alleen financieren door bezittingen uit het verleden te verkopen. Anderen noemen dit potverteren.

Een ding is zeker. De mensen uit de Schermer die nu nog ter kerke gaan zullen in grote meerderheid niet afreizen naar de Laurentiuskerk te Oudorp. Door de geldschraperij van het bisdom wordt de secularisatie alleen maar aangewakkerd. Als je weet dat deze parochie an sich gewoon financieel gezond is, ondanks het relatief gering aantal praktiserende gelovigen, kun je toch grote vraagtekens zetten bij het beleid van bisschop Punt. In de binnenstadskerk van Alkmaar, de St. Laurentius, komen op zondag vaak ook niet veel meer dan 50 mensen (soms zelfs minder naar ik vernomen heb). Maar die kerk krijgt de status A. Heel erg vreemd.

Zelf acht ik een beroep bij de kerkelijke rechtbank te Rome zeer kansrijk. En als bisschop Punt zijn huurlingen niet meer betalen kan, neemt hij maar afscheid van ze.__________________
Heleen

Datum:
Permalink   
 

Van de door het Neo Catechumenaat afgeleverde priesters is een aanzienlijk deel al weer uit het bisdom Haarlem-Amsterdam "vertrokken". Veel priesterstudenten bij Redemptoris Mater haken voortijdig af.

De bisschop financiert een duur sprookje, gezien het feit dat de bisschop econoom is moet het rendament enorm tegenvallen. Verder krijgt hij postzakken vol klachtbrieven, die hij waarschijnlijk niet eens leest?

Is die man blind, doof en dom?__________________
J. Jansen

Datum:
Permalink   
 

De kritiek op het Neocatechemunaat in het Bisdom Haarlem-Amsterdam komt voornamelijk uit de hoek van de pastoraal werk(st)ers.__________________
Anoniem

Datum:
Permalink   
 

J. Jansen schreef:

De kritiek op het Neocatechemunaat in het Bisdom Haarlem-Amsterdam komt voornamelijk uit de hoek van de pastoraal werk(st)ers.


 Vieze leugens van J. Jansen, bedoeld om diegenen die (gelukkig voor hen nog) niet in aanraking zijn geweest met het Neocatechumenaat een rad voor de ogen te draaien.

Onverlet blijft staan dat het Neocatechumenaat een extreem dure hobby van bisschop Punt is. Een hobby die hij eigenlijk niet zo goed betalen kan. Van heel veel liefdadigheid aan de kant van de Camino is geen sprake.

Feit blijft dat Marcantognini marchandeert met de bisschop om zelf zo weinig mogelijk werk toebedeeld te krijgen; dat iemand anders daar compleet aan onderdoor gegaan is deert hem weinig.__________________
Rylko

Datum:
Permalink   
 

G. Ratzinger schreef:
R. L. Burke schreef:

The practices of the Neo Catechumenal priests S.G.R. Marcantognini and H. Rivas Franco from the Parish Maria situated in the city of Alkmaar in the diocese of Haarlem - Amsterdam are in conflict with the rules of the Motherchurch.

The priests should know, after 7 years in a seminary, that it is an act of disobedience towards the Pope and the official Church to allow a DIVORCED  woman to receive the communion. This woman is not without guilt concerning the divorce. The priests are well aware of her situation. Regrettably the priests go ever further in their hypocrecy to allow this divorced woman to read the gospel during mass and even far worse to allow this divorced woman to pollute the practice of the communion by letting her help to hand out the Body of Christ in the communion row.

The priests should have taught the concerned Lady that she should behave modestly, but instead they encourage Her to have a leading role in the local Church. And this in a rather irritating manner.

The reason for this is easy explained. This lady is one of the few parishoners who fell for the "Neo Catechumenal Community". Probably there she also plays a leading role.

It is plainfull wrong that the bisshop of Haarlem-Amsterdam does nothing to correct the malpractices of Fr. Marcantognini and Fr. Rivas Franco. Especially as the Neo Catechumenal Way portrayes to be so conservative for the outside world. For me it is clear that they primarely obey the (secret) rules of sect-leader Kiko and that they try to avoid the rules of the Motherchurch where it suits them.

With the result that many conservative catholics have left this centre of Neocat hypocrecy.

The biggest joke henceforth is that the bisshop of Haarlem - Amsterdam appointed the disobedient priest Marcantognini as a teacher at the seminary.

 


 Indeed, well spoken!


 A better written description regarding the devastating situation in the Diocese Haarlem - Amsterdam doesn't excist. The bishop is fully dependent on the mercenaries of the Neo Catechumenal Way. Mercenaries who arn't popular with the Dutch Catholic Flock at all!

This dependency puts bisshop PUNT in the position that he is very touchable for blackmail on the behalf of the Caminists.

This makes dr. J.M. Punt a sorry excuse of a bishop, disliked and often fiercely hated by the native Catholics.__________________
R. Witland

Datum:
Permalink   
 

Door de houding van zowel Marcantognini als van Punt is Demianczuk het kansloze bisdom Haarlem-Amsterdam uitgevlucht. Hij kan dit doen omdat hij als missie-pater niet is gewijd in Haarlem en aldus niet geeincarneerd is in het bovenvermeldde bisdom. Mij zou het niet zo erg verbazen dat meerdere priesters liever elders zouden "werken". Hierbij is het opvallend dat een aanzienlijk deel van de in Haarlem gewijdde Neocats naar elders zijn afgetaaid. Hoewel ze waren geincarneerd in dit bisdom "lukte het gewoon niet?".

Voor heel veel geld opgeleid, en dan kan een ander bisdom de "vruchten" plukken? Kan me voorstellen dat Pedro liever priester is in Zuid Amerika........ Maar dat had hij ook kunnen bedenken voordat hij naar Holland toog! Of worden die potentiele priesters van de Weg onjuist voorgelicht?__________________
Bisschop

Datum:
Permalink   
 

Het Duo Marcantognini en Rivas zijn per 1 september weg uit Alkmaar Noord/Oudorp.__________________
Young Dude

Datum:
Permalink   
 

Lees dit, en je weet meer:

http://anticammino.weebly.com/

 

 

 __________________
Prick Harris

Datum:
Permalink   
 

R. L. Burke schreef:

The practices of the Neo Catechumenal priests S.G.R. Marcantognini and H. Rivas Franco from the Parish Maria situated in the city of Alkmaar in the diocese of Haarlem - Amsterdam are in conflict with the rules of the Motherchurch.

The priests should know, after 7 years in a seminary, that it is an act of disobedience towards the Pope and the official Church to allow a DIVORCED  woman to receive the communion. This woman is not without guilt concerning the divorce. The priests are well aware of her situation. Regrettably the priests go ever further in their hypocrecy to allow this divorced woman to read the gospel during mass and even far worse to allow this divorced woman to pollute the practice of the communion by letting her help to hand out the Body of Christ in the communion row.

The priests should have taught the concerned Lady that she should behave modestly, but instead they encourage Her to have a leading role in the local Church. And this in a rather irritating manner.

The reason for this is easy explained. This lady is one of the few parishoners who fell for the "Neo Catechumenal Community". Probably there she also plays a leading role.

It is plainfull wrong that the bisshop of Haarlem-Amsterdam does nothing to correct the malpractices of Fr. Marcantognini and Fr. Rivas Franco. Especially as the Neo Catechumenal Way portrayes to be so conservative for the outside world. For me it is clear that they primarely obey the (secret) rules of sect-leader Kiko and that they try to avoid the rules of the Motherchurch where it suits them.

With the result that many conservative catholics have left this centre of Neocat hypocrecy.

The biggest joke henceforth is that the bisshop of Haarlem - Amsterdam appointed the disobedient priest Marcantognini as a teacher at the seminary.

 


Now, the donkey ass Rivas Franco, has been appointed at the redemptoris seminary in the diocese Roermond, bis main goal is robbing elderly people, it is all 15th century again. The corruption of this man is unbelievable. Pure evil!  __________________
Hoap

Datum:
Permalink   
 

Prick Harris schreef:
R. L. Burke schreef:

The practices of the Neo Catechumenal priests S.G.R. Marcantognini and H. Rivas Franco from the Parish Maria situated in the city of Alkmaar in the diocese of Haarlem - Amsterdam are in conflict with the rules of the Motherchurch.

The priests should know, after 7 years in a seminary, that it is an act of disobedience towards the Pope and the official Church to allow a DIVORCED  woman to receive the communion. This woman is not without guilt concerning the divorce. The priests are well aware of her situation. Regrettably the priests go ever further in their hypocrecy to allow this divorced woman to read the gospel during mass and even far worse to allow this divorced woman to pollute the practice of the communion by letting her help to hand out the Body of Christ in the communion row.

The priests should have taught the concerned Lady that she should behave modestly, but instead they encourage Her to have a leading role in the local Church. And this in a rather irritating manner.

The reason for this is easy explained. This lady is one of the few parishoners who fell for the "Neo Catechumenal Community". Probably there she also plays a leading role.

It is plainfull wrong that the bisshop of Haarlem-Amsterdam does nothing to correct the malpractices of Fr. Marcantognini and Fr. Rivas Franco. Especially as the Neo Catechumenal Way portrayes to be so conservative for the outside world. For me it is clear that they primarely obey the (secret) rules of sect-leader Kiko and that they try to avoid the rules of the Motherchurch where it suits them.

With the result that many conservative catholics have left this centre of Neocat hypocrecy.

The biggest joke henceforth is that the bisshop of Haarlem - Amsterdam appointed the disobedient priest Marcantognini as a teacher at the seminary.

 


Now, the donkey ass Rivas Franco, has been appointed at the redemptoris seminary in the diocese Roermond, bis main goal is robbing elderly people, it is all 15th century again. The corruption of this man is unbelievable. Pure evil!  


 Samuel Marcantognini is een waardeloze vent, zeer oneerlijk dient hij een verborgen agenda. __________________
«Eerste  <  1 2 3 | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard