Post Info TOPIC: Geen Imprimatur voor het boek "Lourdes aan de Amstel"?
Karmelgirl

Datum:
Geen Imprimatur voor het boek "Lourdes aan de Amstel"?
Permalink   
 


Op het Vaakforum woedde een discussie of de Haarlemse bisschop het boek "Lourdes aan de Amstel een Imprimatur of een Nihil Obstat zou moeten verlenen.

De schrijver zelf zou graag willen dat ook katholieken zijn boek kunnen lezen onder het Imprimi Potest van de Haarlemse bisschop. Officieel is zoiets wel verplicht voor een boek dat over katholieke geloofszaken gaat, maar zijn er überhaupt nog katholieken die zich van deze dode regel nog iets aantrekken?


__________________
Evulgetur

Datum:
Permalink   
 

Beste Karmelgirl
Canones 822 - 832 van het Wetboek van Canoniek Recht van 1983 stellen dat een Imprimatuur verplicht is voor het drukken van geschriften over theologie, kerkgeschiedenis, kerkelijk recht en devotieprentjes, met of zonder gebeden.

Als de bisschop zijn imprimatur zou verlenen aan het boek Lourdes aan de Amstel, zou dat betekenen dat dit boek niet in strijd is met het geloof en de katholieke doctrines, zodat gelovigen het zonder bezwaar kunnen lezen.

Gezien het onderwerp van de boek, de door dezelfde bisschop goedgekeurde Mariaverschijningen, is het waarschijnlijk teveel gevraagd om het imprimatur, een preventieve maatregel met als doel ketterij en kritiek op de leer te voorkomen, wordt ingezet.


__________________
Julien Blommaert uit Brugge

Datum:
Permalink   
 

In principe moet elk werk dat door katholieken wordt geschreven aan de Kerk worden voorgelegd.

__________________
Lidwien

Datum:
Permalink   
 

Heeft de schrijver van Lourdes aan de Amstel zijn manuscript al aangeboden aan de kerkelijke censor in het bisdom van de auteur?

Aangezien de schrijver in Istanboel schrijnt te wonen, moet hij dus niet in Haarlem maar bij de bisschop van Constantinopel zijn.

Zou wel sjiek staan hoor, zo'n kerkelijke aanbeveling voor de Amsterdamse Mariaverschijningen!


__________________
via Gregorius B. op Vaakforum

Datum:
Permalink   
 

Dit alles werd door Gregorius B. in gang gezet toen hij reageerde op een bericht van iemand die zich Replica Handbag noemt.

Posted On: 3h, 4m ago
Views: 1322
@ Replica Handbag

Geachte heer, mevrouw Replica Handbag,
U schreef:
"In plaats van me druk te maken over de als sneeuw voor de zon verdwenen vriendschap tussen Nelly Stienstra en Mgr. Eijk lees ik liever een goed katholiek boek als Lourdes aan de Amstel!"

Weet u wel dat dit boek over de Amsterdamse Mariaverschijningen niet eens een imprimatuur heeft!

Ik weet waar ik over praat, want ik heb dat boek besteld en gelezen! Zeker, de bemoeienissen van de familie Brenninkmeijer zijn zeer onthullend.

Bezwaar blijft dat zelfs een nihil obstat niet werd verleend aan deze "Katholieke Bestseller van het jaar!"


__________________
Theoloog

Datum:
Permalink   
 

Er zal toch wel iemand zijn die zo'n goed gedocumenteerd boek als Lourdes aan de Amstel een imprimatuur wil verlenen?

__________________
Les Crauw

Datum:
Aangaande Gregorius B.
Permalink   
 


Gregorius B.

Beste Gregory, bedoel je te zeggen dat je als katholiek geen boeken mag lezen waaraan geen nihil obstat is verleend?

Dan blijft er verdomd weinig te lezen over!


__________________
Rinske

Datum:
RE: Geen Imprimatur voor het boek "Lourdes aan de Amstel"?
Permalink   
 


Het siert de schrijver dat hij in elk geval rekening houdt met de regels mbt zijn katholieke lezers. Ik vind, regels zijn regels! Die moeten worden onderhouden.

Alleen ben ik bang dat, als de bisschop weigert, er weer zo'n rel a la Stienstra vs Eijk van komt.

En de schrijver bijv. via rechtzaken gaat proberen een Imprimatur of een Nihil Obstat te krijgen.

Of erger, zoals in geval Stienstra/Eijk, hij allerlei jammerbrieven naar paus of andere hoge prelaten gaat sturen.

Lijkt me het verstandigste dat goedkeuringszegel te verlenen. Dat boek is gewoon goed en eerlijk en absoluut niet tegen het katholieke geloof!

__________________
Sjeng

Datum:
Permalink   
 

Eerst moet de kerkelijke censor het stempel nihil obstat (Latijn, letterlijk: niets staat in de weg) verlenen. Dan weet de bisschop dat er geen belemmeringen voor publicatie was.

__________________
Kirk

Datum:
Permalink   
 

Goed gezien Sjeng.

Die schrijver zeurt dus voor zijn beurt, want alleen nadat hij door de censor is gegaan, kan deze Lourdes aan de Amstel doorgeven aan de bisschop, die dan eventueel het imprimatur verleent.

De mededeling imprimatur en nihil obstat kan dan op een van de eerste bladzijden van Lourdes aan de Amstel worden geplaatst, gevolgd door de naam en titel van de kerkelijke censor en bisschop Punt.

__________________
Sjong

Datum:
Permalink   
 

Lourdes aan het Amsteltje hahahahahahahahahahahahahahahahahha.

__________________
Gregorovius

Datum:
Permalink   
 

Er worden geen imprimaturs en nihil obstants meer verleend, noch gevraagd. Dat is echt de oude doos. Bisdommen hebben andere dingen aan hun hoofd, zoals hoe hou ik het hoofd nog boven water. Zo ook aartsbisschop Eijk, en daar heeft Nelly Stienstra helaas geen begrip voor.

__________________
Mr. Herman Schreuder

Datum:
Eis Imprimatur voor het boek "Lourdes aan de Amstel"?
Permalink   
 


Te zot voor woorden. De auteur van Lourdes aan de Amstel moet onmiddelijk en assertief optreden. Om hem daarin behulpzaam te zijn, hierbij een voorbeeld van protestbrief, die hij zo zou kunnen opsturen naar de censor van het bisdom Haarlem.

Aan Hoogeerwaarde Weledelgeleerde Heer Mgr. Drs. M J de Groot
Censor van het bisdom Haarlem,
Nieuwe Gracht 80
2011 NJ Haarlem

Nijmegen, 13 januari 2010,

Monseigneur, nadat ik via internet heb moeten begrijpen, dat U als Censor van het bisdom Haarlem heeft besloten mijn boek Lourdes aan de Amstel geen Nihil Obstat te verlenen is er op 12 januari op de verschillende katholieke forums gesuggereerd deze beslissing aan te vechten, desnoods bij de paus.

Gelet op het bepaalde in Canones 822 - 832 van het Wetboek van Canoniek Recht van 1983 verzoek ik U naar een billijke oplossing te zoeken om rechtsgedingen te voorkomen. Als bemiddelaar stel ik daarbij voor Mgr. A.H. van Luyn, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, en Mgr. G.J. N. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden. Ik heb hen hierover niet voorafgaand benaderd, aangezien een dergelijk verzoek alleen zinvol is wanneer dat door beide betrokken partijen wordt gedaan. Leidt dit niet tot een oplossing dan verzoek ik uitdrukkelijk dat het Diocesaan Geschillenbureau wordt ingeschakeld om het geschil over de Nihil Obstat voor mijn boek Lourdes aan de Amstel te beslechten.

Ik zeg U ter sauvering van de termijn tevens formeel aan dat ik met deze brief in bezwaar kom en acties zal ondernemen om te komen tot een buitenrechtelijke oplossing en ik verzoek op mijn bezwaar te worden gehoord.

Ik behoud mij tevens het recht voor de bezwaargronden later aan te vullen. Deze brief is uitsluitend bedoeld als een eerste schets van mijn standpunt.

Ik geef U ook op deze plaats de verzekering, dat ik geen middel onbenut zal laten om te bevorderen dat mij een Nihil Obstat zal worden verleend en dat ik alle mogelijke rechtsmiddelen zal instellen inclusief in hoogste instantie een persoonlijk beroep op de Heilige Vader.
Ik hoop en bid dat U van Uw dwaling terugkeert en mij het Nihil Obstat alsnog verleent.

Een afschrift van deze brief met Engelse en Italiaanse vertaling zend ik aan:

Mgr. Dr. Jozef Marianus Punt, bisschop van Haarlem;

Dr. Arnold Leeman, voorzitter van de Stichting de Vrouwe van alle Volkeren;

Raphaël Soffner, voorzitter bisdommelijke begeleidingscommissie VvaV;

Pater Paul Maria Sigl, Geestelijk leidsman zusters van de Madre di tutti i Popoli in Ariccia;

Peter Buser, Aktionszentrum Die Frau aller Völker St.Gallen;

Mgr. A.H. van Luyn, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie;

Mr. G. J.N. de Korte, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden;

Mgr. F. Bacqué, apostolische nuntius;

Stanislaw kardinaal Rylko, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Leken;

Zenon kardinaal Grocholewski, de prefect van de Congregatie voor het Katholieke Opvoeding;

Giovanni Battista kardinaal Re, de prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen;
Tarcisio kardinaal Bertone, staatssecretaris van het Vaticaan;

William kardinaal Levada, de prefect van de Congregatie van de Geloofsleer;

Benedictus XVI, de paus van de Katholieke Kerk.

Teneinde te verzekeren dat deze brief U bereikt, zend ik U die zowel per e-mail als bij gewone koerier en per aangetekende post.

Met vriendelijke groet,

de auteur van Lourdes aan de Amstel.


Denk dat zo'n brief wel zal helpen, ook bij eventuele volgende rechtsgang. Veel succes gewenst, mr. Herman Schreuder.


__________________
Les Crauw

Datum:
RE: Geen Imprimatur voor het boek "Lourdes aan de Amstel"?
Permalink   
 


In plaats van me druk te maken over de als sneeuw voor de zon verdwenen vriendschap tussen Nelly Stienstra en Mgr. Eijk lees ik liever een goed katholiek boek als Lourdes aan de Amstel!

__________________
Yime

Datum:
Permalink   
 

Heb het vrijdag binnengekregen. Dit boek Lourdes aan de Amstel is het zeker waard om gelezen te worden door iedere katholiek. Zekerk als je het mechanisme van de RK Kerk inzake Mariaverschijningen wil begrijpen. Fascinerend!

__________________
Nedir

Datum:
Permalink   
 

Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de kerk aan zo'n kerkvriendelijk boek haar ondersteuning weigert?


__________________
Lodewijk

Datum:
Permalink   
 

Les Crauw schreef:

In plaats van me druk te maken over de als sneeuw voor de zon verdwenen vriendschap tussen Nelly Stienstra en Mgr. Eijk lees ik liever een goed katholiek boek als Lourdes aan de Amstel!


 Helemaal met u eens, Crauw!__________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard