Post Info TOPIC: Antikatholieke tendens in Bernhard hagiografie van Cees Fasseur
RK NetNieuws

Datum:
Antikatholieke tendens in Bernhard hagiografie van Cees Fasseur
Permalink   
 


Kerkhistoricus Ton van Schaik bespeurt een antikatholieke tendens in het boek Juliana & Bernhard van Cees Fasseur. De auteur zou volgens Van Schaik ook nog eens suggereren dat paus Pius XII goede contacten met nationaalsocialisten zou hebben gehad. Dat is verre van de waarheid. Pius had weliswaar goede contacten in Duitsland, maar was anti-nazi, aldus Van Schaik in Kruispunt Radio.

Ook Renť Zwaap van MokumTV onderschreef in het VPRO programma OVT het antipapisme en antispirituele van 'de door Trix ingehuurde' historicus Fasseur.
Volgens Fasseur bij de beschrijving van een door hem geciteerde brief van eind 1944, wekt hij de suggestie dat Juliana (die later in het geheim katholiek zou worden) niet veel op zou hebben gehad met de Heilige Stoel.

Volgens Zwaap een totaal foute interpretatie. Het was Bernhard waar Juliana niet veel mee op had! Terwijl in Nederland duizenden omkomen tijdens de hongerwinter en de gaskamers op topcapaciteit draaien gaat Bernhard op bezoek bij de paus. Juliana schrijft dan:

Je hebt natuurlijk een keurige, jezuÔetachtige schijnheilige indruk gemaakt [..] jij die niet tegen uiterlijkheden opziet, hebt natuurlijk een rok gehuurd, op je knieŽn gelegen en een ring [..] afgezoend [..]. Onze latere vorstin sprak toen de wens uit dat het Vaticaan het zou begeven 'zodat het hele ingeroeste bouwwerk in stukjes" op haar Prinsgemaal zou komen te vallen.

Fasseur kon putten uit de briefwisseling tussen de beide echtelieden, wier huwelijk in een ernstige crisis verkeerde vanwege de vele buitenechtelijke kinderen die Bernhard wereldwijd verwekte. Het verhaal van een huwelijk maakt duidelijk dat de hele Greet Hofmans-affaire op de eerste plaats bedoeld was om te voorkomen dat de heer Von Lippe-Biesterfeld zijn lucratieve baan als prinsgemaal zou kwijtraken. Dat hij daarvoor zo ver ging zijn vrouw publiekelijk gek te laten verklaren maakt de miljoenen graaiende Prins Lockheed er niet sympathieker op. Fasseur gaat in zijn Bernhard-hagiografie zo ver dat hij de actie van Bernhard, die vrienden artikelen in Duitse en Amerikaanse bladen over zijn vrouw liet plaatsen, ziet als de redding van de monarchie'.
Je zult maar getrouwd zijn met een constant buiten het echtelijk bed opererende kerel, die dan ook nog een artikelen laat plaatsen waarin je wordt afgeschilderd als een waanzinnige Tsarina, die onder invloed van een soort vrouwelijke Raspoetin zou staan.
Volgens Zwaap geeft Fasseur een totaal fout beeld van zowel Juliana als Greet Hofmans, maar is toch blij dat de protestantse koningin de prive-correspondentie van haar ouders voor Fasseur openstelde: Dat geeft hoop voor de toekomst.

Zwaap hoopt dat het opengooien van de prive-correspondentie van onze vorsten een traditie zal worden. "Met Maxima verwacht ik niet dat we na de dood van Beatrix net zo lang moeten wachten als bij Juliana het geval was. Die stierf al in 2004, dus dat kan best wat sneller. Met Maxima zal ook een einde gekomen aan dat anti paapse gedoe van Beatrix. Maar ja, die heeft een vriendschapsband met Huub Oosterhuis, dat is net zo'n papenvreter als de majesteit zelf."


__________________
Miranda

Datum:
Permalink   
 

Volgens mij is die Beatrix zelf een soort Raspoetin.
Ze denkt zeker de nagedachtenis aan haar moeder kapot te kunnen maken door zulke intieme details te laten "onthullen".
In werkelijk heeft het allemaal niets met mevr. Hofmans van doen gehad!
In Hoog Soeren weten de ouderendat het fout ging tussen Bernhard en Juliana, toen laatste er achter kwam dat B en zijn moeder Armgard nog steeds Duitse-sympathien koesterden.
__________________
Jo Hoogeweij

Datum:
Permalink   
 

Miranda, zo praat je niet over Beatrix! Het is nog steeds niet bewezen dat Wilhelmina geen kind van Koning Willem III kon zijn, dus neem svp het respect een nazaat van Willem de Zwijger waardig in acht.

__________________
Historicus

Datum:
Permalink   
 

Jo Hoogeweij wrote:

Miranda, zo praat je niet over Beatrix! Het is nog steeds niet bewezen dat Wilhelmina geen kind van Koning Willem III kon zijn, dus neem svp het respect een nazaat van Willem de Zwijger waardig in acht.


Wat dat respect betreft ben ik het met je eens.

Maar Beatrix is gťťn nazaat van Willem de Zwijger !

Diens nazaat stadhouder (Ťn koning van Engeland) Willem III stierf in 1702 kinderloos.


In 1702 stierf Willem aan longontsteking, als complicatie bij een gebroken sleutelbeen, na een val van zijn paard dat struikelde over een molshoop. Vanwege zijn kinderloosheid ontstond ook hier een opvolgingsprobleem. Hij had wel geprobeerd om Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, de zoon van de Friese stadhouder Hendrik Casimir (en kleinzoon van Albertine Agnes, dochter van Frederik Hendrik van Oranje-Nassau), tot opvolger aan te wijzen, maar in Engeland werd Willem echter opgevolgd door Anne, de zuster van Mary. In Holland werd het Tweede Stadhouderloze Tijdperk uitgeroepen.

Beatrix is nazaat van stadhouder Willem IV, die een nazaat was van een andere Nassau-familie, die altijd de Friese stadhouders had geleverd.
Hij was stadhouder van de gehele Republiek van 1747 tot 1751.


Willem Karel Hendrik Friso (Leeuwarden, 1 september 1711 Den Haag in Paleis Huis ten Bosch, 22 oktober 1751), was prins van Oranje en graaf van Nassau-Dietz. Hij was de eerste erfstadhouder van de Republiek der Verenigde ProvinciŽn. Hij was voornaam, vredelievend en minzaam in zijn optreden, maar had te kampen met een zwakke gezondheid en een vergroeiing van zijn rug wat zijn politiek-bestuurlijke optreden meer en meer parten zou gaan spelen.

Willem Karel Hendrik Friso werd geboren in Leeuwarden als zoon van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz en Maria Louise van Hessen-Kassel. De val van een paard, in 1717 in de tuin van zomerresidentie Paleis Soestdijk, deed even voor zijn leven vrezen. Willem IV kreeg meer dan de gebruikelijke opvoeding van adellijke kinderen (krijgskunde): hij studeerde aan de Universiteit van Franeker en aan de Universiteit Utrecht. Willem IV sprak diverse talen (ook Fries, omdat hij deels in Friesland werd opgevoed) en was geÔnteresseerd in geschiedenis, ook in de fouten van zijn voorgeslacht zoals hij zijn hoogleraar meldde. Hij werd in 1729 in Gelderland, Drenthe en Groningen en in 1731 in Friesland tot stadhouder benoemd. Daarmee was hij in feite de hoogste ambtenaar van deze Nederlandse gewesten.
(...)
In 1740 brak opnieuw een successieoorlog uit, deze keer tussen Oostenrijk en Frankrijk. De Republiek koos in 1747 de kant van Oostenrijk, waarop Franse troepen de zuidelijke Nederlanden binnenvielen. In enkele weken veroverden de troepen van Lodewijk XV de belangrijkste plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen. In paniek werd de prins op 2 mei 1747 benoemd tot Captein-Generaal en Stadhouder van alle gewesten van de Republiek. Dat had nog veel voeten in de aarde, want over zijn bevoegdheden kon Willem het niet snel eens worden met de Staten-Generaal. Zij legden hem een instructie voor die overeenkwam met de Unie van Utrecht. Willem wilde alleen de eed afleggen op de instructie van zijn voorganger, stadhouder Willem III van Oranje-Nassau tevens koning van Groot-BrittanniŽ.

Op 11 mei deed de prins zijn intrede in Amsterdam. Ter begroeting waren niet alleen de burgemeesters, maar ook alle predikanten aanwezig. Wie geen oranje droeg liep de kans in de gracht gegooid te worden. Zelfs de paarden en ook de ossen op weg naar de slager waren ermee versierd.[2] In november van datzelfde jaar volgde verheffing tot Erfstadhouder van de Republiek.


Van hem stamt onze koningin af.
Of haar grootmoeder wel of niet een onecht kind was, is historisch misschien interessant, maar genealogisch speelt dat geen rol.

__________________
Alice

Datum:
Permalink   
 

Er was eens een prins die zich bezorgd maakte over een koninkrijk. Het koninkrijk stond onder een koningin die in de macht was van een boze heks. De koningin was ten einde raad, maar wie kon haar helpen? Alle mensen in het koninkrijk waren verdrietig en leden mee met hun koningin.
Maar op een dag trok de prins - die gemaal was van de koningin - de stoute schoenen aan. Op een wit paard galoppeerde hij naar het paleis. Listig omzeilde hij de paleiswacht, en eenmaal binnenin gekomen begaf hij zich resoluut naar de troonzaal. Hij opende de deuren, en wat zag hij? De koningin vastgebonden op de troon, met een wrede pleister over haar mond. Achter de troon stond de heks.
De prins schiet naar voren, grijpt de heks, bindt haar vast en bevrijdt vervolgens de koningin.
De boze heks wordt opgesloten en na een tijdje uit het koninkrijk verbannen. Opgelucht halen de mensen adem. Het koninkrijk is gered. En dat danken wij aan het kordate optreden van de nobele prins.

Omdat dit prachtige verhaal over een grootse redding in vergetelheid dreigde te raken, en of zelfs werd verdraaid, besloot de dochter van de koningin de hofklerk te vragen om de reddingsactie van de nobele prins aan het papier toe te vertrouwen, zodat het nageslacht deze episode nooit meer zou vergeten.

Moraal van het verhaal: laat nooit toe dat edele daden in vergetelheid raken. Zorg vooral dat boze geesten niet met het verhaal aan de haal gaan, en er andere wending aan geven. Zo was er een versie waarbinnen de prins de boosdoener was, terwijl de heks de rol leek te spelen van een fee. Om maar te zwijgen van de koningin, die bij de fee troost zou hebben gezocht omdat de prinsgemaal haar zo vaak bedroog.
Gelukkig heeft de dochter van de koningin, die nu zelf koningin is, alles rechtgezet, en dankzij de hofklerk weet nu het hele land hoe de vork in de steel zat.

__________________
Sprookjesliefhebber

Datum:
@ Alice
Permalink   
 


Gelukkig heeft de dochter van de koningin, die nu zelf koningin is, alles rechtgezet, en dankzij de hofklerk weet nu het hele land hoe de vork in de steel zat.


En ze leefden nog lang en gelukkig...

Lieve Alice,

Fijn dat je zo'n mooi en ontroerend, en vooral bevredigend verhaal hebt verteld.
Ik wou dat ik het kon geloven, en dat ik echt - net als jij - in Wonderland kon leven.

__________________
Tim van Gunsteren

Datum:
RE: Antikatholieke tendens in Bernhard hagiografie van Cees Fasseur
Permalink   
 


Van hem stamt onze koningin af.
Of haar grootmoeder wel of niet een onecht kind was, is historisch misschien interessant, maar genealogisch speelt dat geen rol.


Als Trix weigert mee te werken aan een DNA-onderzoek (zoals bleek bij de identificatie van de Russische tsarenfamilie) zegt mij dat genoeg. Ze weet wat eigenlijk iedereen kan weten. Willem III kan de vader van Wilhelmina niet zijn geweest. Niet vanwege zijn hoge leeftijd, maar omdat hij al decenia aan geslachtsziekte (Siphilus) leed.
Aangezien de Oranjes dus beweren af te stammen van Willem I, zie ik Trix vooral als boze heks. Geen belasting betalen, miljoenen kosten, kinderen die gratis mogen parkeren omdat ze een ambulance-vergunning voor hun auto's hebben, en dan nog durven klagen over haar brutale onderdanen en de pers. Ze zou zich diep moeten schamen. En dat heus niet omdat ze geen Oranje is. Moeders met kinderen kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden, maar zouden het breed hebben als De Majesteit wat mider van die malle hoeden zou kopen. Nee, Trix, wieberen, en wel zo snel mogelijk.

__________________
Uil

Datum:
Permalink   
 

Gelukkig maar dat de koningin een klerk heeft die vertelt hoe het met de dingen echt is gesteld.

__________________
Raul

Datum:
Permalink   
 

Of in ieder geval zegt hoe de majesteit het liefst had hoe de geschiedenis van haar foute vader zou moeten worden geschreven.

__________________
Gerda Lunari

Datum:
RE: Antikatholieke tendens in de Bernhard hagiografie van Cees Fasseur
Permalink   
 


Sprookjesliefhebber schreef:

Fijn dat je zo'n mooi en ontroerend, en vooral bevredigend verhaal hebt verteld.
Ik wou dat ik het kon geloven, en dat ik echt - net als jij - in Wonderland kon leven.


 Er is maar 1 ware koningin op aarde! Dat is niet een van die nep-Oranjes maar Hare Majesteit koningin Maria, de maagdelijke moeder van Jezus en de Vrouwe van alle Volkeren, zoals zij o.a. in Amsterdam en Fatima is verschenen! __________________
Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard