Post Info TOPIC: Waren de wonderen van Pater Pio nep?
RK NetNieuws

Datum:
Waren de wonderen van Pater Pio nep?
Permalink   
 


Waren de kruiswonden van Pater Pio nep?

Catholica Concreta schreef:
Ik denk dat de vraag naar zijn kruiswonden zo groot was, dat hij wel die zelfbloedende handschoenen moest uitvinden.
Dit deed hij enkel om het geloofsleven van het gewone volk te vergroten. Die hebben zulke "wonderen" nu eenmaal nodig.
Op dezelfde wijze werd destijds dat zogenaamde "Zonnewonder" van Fatima ontmaskert. Als fanatici maar lang genoeg in de zon kijken etc.


De 'wonderhandschoenen" met de kleine blaasbalgjes waaruit de ronde vloeistof ecoline spoot, zouden volgens Italiaanse internetberichten, "eerlijk" tentoongesteld worden. Dit als later dit jaar ook zijn lijk in een glazen kist zal worden geexposeert.

Overigens hebben de wonderen van Pater Pio geen rol van betekenis gespeeld in zijn heiligverklaring. Pio werd vooral heilig verklaard vanwege zijn voorbeeldige gehoorzaamheid aan zijn superieuren. Boze tongen beweren dat het Vaticaan Pio als excuusheilige gebruikte. Om de aandacht van de ongekend snelle verheffing van de oprichter van het Opus Dei te camoufleren. Die werd dan ook op dezelfde dag als Pater Pio heligverklaard.

__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Dat die "wonderhandschoenen" tentoongesteld worden, lijkt me uitgesloten. Dat zou het einde van de heiligheid van Padre Pio betekenen. Als de stigmata niet echt zijn geweest, maar met een truc tevoorschijngetoverd valt het hele Vaticaan in duigen. Dat wordt die heiligverklaring een onzalige grap. Je mag er toch van uitgaan dat ze in het Vaticaan behoorlijk onderzoek hebben gedaan voordat ze tot canonisatie overgingen!

__________________
H.A.

Datum:
Permalink   
 

Karel Doorman wrote:

Dat die "wonderhandschoenen" tentoongesteld worden, lijkt me uitgesloten. Dat zou het einde van de heiligheid van Padre Pio betekenen. Als de stigmata niet echt zijn geweest, maar met een truc tevoorschijngetoverd valt het hele Vaticaan in duigen. Dat wordt die heiligverklaring een onzalige grap. Je mag er toch van uitgaan dat ze in het Vaticaan behoorlijk onderzoek hebben gedaan voordat ze tot canonisatie overgingen!
Denk dat Pater Pio het 't Vaticaan heel goed uit kwam. Omdat JPII zijn verkiezing aan Het Opus te danken had, veranderde hij de regels mbt de heiligverklaringen. Zo kon de boekhouderachtige Jozefmarie, de uitvinder van het Opus Dei snel heilig verklaard worden. Om dit gemarchandeer niet al te opvallend te laten gebeuren, ging de meeste aandacht vooral naar Pater Pio. Want die was ook in recordtempo heiligverklaard en bovendien mateloos populair bij het gewone volk. Een vaak toegepaste truuk, tenslotte hoefde niemand te weten dat de macht in Rome van de jezuieten door het Opus Dei was overgenomen. Dat bleek overigens al toen JPII was "gekozen". Het eerste wat hij deed was naar het graf van de Opus Dei bedenker gaan.

__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Het kan best zijn dat Pater Pio het Vaticaan goed uitkwam.
Maar als algemeen bekend wordt dat de stigmata bedrog waren, dan kan dat het Vaticaan slecht uitkomen. Tenzij men aanneemt dat katholieken onverbeterlijke domoren zijn.

__________________
Pia Fraus

Datum:
Permalink   
 

Op 20 september 1918 ontwikkelde zich bij Pater Pio voor het eerst vijf open wonden in zijn handen, voeten en zijde. Van heinde en verre stroomt het volk samen om met eigen ogen te constateren dat het bloed een heerlijke geur verspreidde.

Pio's oversten laten de wonden in 1919 grondig onderzoeken door professor Festa. Die verklaard dat de wonden noch het product zijn van een externe verwonding, noch van de toediening van bijtende chemische stoffen waren.

Wat de wondebaarlijkheid van de wonden betreft was voor het Vaticaan het experiment dat dokter Bignami met Pater Pio deed, doorslaggevend. De dokter wikkelde zijn wonden in verzegeld verband dat hij pas twee weken later verwijderde.

Waren de wonden zelf aangebracht, dan zouden ze geheeld of zijn gaan etteren. Ze waren echter onverminderd open en bloedend. Een miracolo, jubelde de fans van de pater.

Tot Pasquale Gagliardi, aartsbisschop van Manfredonia uit de school klapte. Hij (en blijkbaar een groot deel van de hogere geestelijkheid) wist, hoe Pater Pio de wetenschap een kunstje had geflikt. De stigmata van de Italiaanse heilige waren geen product van goddelijke interventie, maar van automutilatie met bijtend carbolzuur. De aartsbisschop kende zelf de details: Pio gebruikte daarvoor fenol. En de heerlijke hemelse geur die uit Pio's Kruiswonden opsteeg was pure eau de cologne.

Het zou nog als kwaadsprekerij van een jaloerse aartsbisschop kunnen worden afgedaan, als de Italiaanse historicus Sergio Luzzatto de tot op heden geheim gebleven Vaticaanse archiefstukken met rust had gelaten. De stukken uit het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw bevatten een getuigenverklaring dat Pater Pio in 1919 vier gram carbolzuur (fenol) bij een apotheek had laten kopen.
De stukken zijn door onderzoekers uitvoerig betrokken in zijn heiligverklaringsproces. Net als het rapport van de beroemde pater Agostino Gemelli, stichter van het Romeinse katholieke universiteitsziekenhuis. Ook hij onderzocht de wonden en constateerde dat ze het product van automutilatie met fenol waren.

Dit alles heeft het Vaticaan geweten. Dankzij zijn wonden wist Pater Pio een geloofverdieping onder velen te bewerkstelligen. Hij had die wonden niet voor zichzelf gemaakt, maar als teken en herinnering aan het lijden van Christus. Wat Pater Pio verder dacht of deed is verder van weinig belang: hij wist dat het volk dit soort wonden nodig had. Anders zouden ze voor de kerk verloren zijn gegaan.

Zijn gelijk bewees Pater Pio. Niet door zijn Kruiswonden en ook niet door zijn niet onomstreden Heiligverklaring. Maar door de trouw van het volk aan deze wonderheilige.
Vergeet niet dat Pio al jaren Italië's populairste heilige is. Sint Franciscus van Assisie en Antonius van Padua laat hij ver achter zich.

Miljoenen komen naar het Zuid-Italiaanse gehucht San Giovanni Rotondo om er zijn lijk te zien. Om de massa's onder te brengen bouwde ze in het dorpje een paar jaar geleden de grootste kerk van Europa na de Sint Pieter. Dankzij Fenol en Keuls Water werd het plaatsje van Pater Pio een van de grootste pelgrimsoorden ter wereld. De afgelopen 5 jaren werden er meer dan 100 hotels gebouwd.

__________________
H.A.

Datum:
@ PIA
Permalink   
 


Beste Pia,
vergeet niet dat de heiligverklaring vooral te danken is aan de persoonlijke devotie van paus Johannes Paulus II voor Padre Pio. Als jonge priester had hij de pater ontmoet in het kapucijnenklooster van San Giovanni Rotondo, waar hij bij Pio te biecht ging. Padre Pio zou toen het pausschap van Karol Woityla hebben voorspeld.

Als aartsbisschop van Krakau schreef de paus een brief aan Pio, waarin hij de pater verzocht te bidden voor een zieke vriendin, de Poolse professor Wanda Polawska. Deze leed aan keelkanker en werd op voorspraak van Pio genezen. Prof. Polawska was bij de heiligverklaring op het Sint-Pietersplein aanwezig.

Het Vaticaan, altijd terughoudend in het erkennen van wonderen, liet na de stigmatisering van Pio in 1920 twee keer een onderzoek doen naar dit raadselachtige verschijnsel.

Omdat de uitkomsten van dit onderzoek duidelijk maakten dat die wonden van Pio nep waren, verbood de Romeinse Curie hem in de jaren dertig in het openbaar de mis op te dragen of de biecht af te nemen. Na drie jaar werd dit verbod, oder enorme druk van het volk, opgeheven. Pas in 1965, drie jaar voor zijn dood, werd hij door het Vaticaan officieel gerehabiliteerd.

__________________
JanW

Datum:
RE: Waren de wonderen van Pater Pio nep?
Permalink   
 


De stigmata van pater Pio zijn herhaaldelijk voorwerp geweest van een uitvoerig medisch onderzoek. De onbevooroordeelde onderzoekers hebben moeten erkennen dat hier geen vervalsing in het spel was en dat men medisch gezien, voor een raadsel stond.

Meer betrouwbare informatie over de heilige pater Pio is onder meer te vinden op
http://www.padrepio.nl/spiritualiteit.htm

http://www.kapucijnen-vlaanderen.be/pater_pio.htm

__________________
Theo Zorgenmans

Datum:
Voor JanW
Permalink   
 


Jan, heb je ook wat ONAFHANKELIJKE bronnen?
Dit is duidelijk de fanclub van Pater Pio... die vinden natuurlijk alles goed wat de pater doet...

__________________
JanW

Datum:
RE: Waren de wonderen van Pater Pio nep?
Permalink   
 


Theo Zorgenmans wrote:

Jan, heb je ook wat ONAFHANKELIJKE bronnen?
Dit is duidelijk de fanclub van Pater Pio... die vinden natuurlijk alles goed wat de pater doet...

Beste Theo,
Wat zijn volgens jou "onafhankelijke" bronnen?
Bronnen die zich in allerlei bochten wringen om alles wat Rooms-katholiek is in discrediet te brengen liggen tegenwoordig voor het opscheppen.
Beschouw je die soms wèl als "onafhankelijk"?

Ik vertrouw meer op Hollandse "wijsheden" zoals:
Eerlijk duurt het langst.
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

__________________
Theo Zorgenmans

Datum:
Permalink   
 

Jan,
in het jaar nadat de eerste wonden zich manifesteerde bij pater Pio O.F.M.Cap. werd hij onderzocht en dat was voor de leiding van de kerk voldoende om hem onmiddellijk uit de openbaarheid terug te trekken. Men was nogal onthutst en verbood Pio in het openbaar de mis te zeggen en biecht te horen.
En de kerk liet niet na te verklaren dat er niets buitenaards aan de hand was met de kruiswonden van Pater Pio. Wat zijn faam alleen maar vergrootte.

Het klooster vreesde zelfs bestormd te worden door woedende gelovigen. Dus koos men eieren voor haar geld en ontdekte al snel de aantrekkingskracht van zo'n wonderpater. En of hij die wonden nu wel of niet zelf onderhield, was niet zo belangrijk. Van heinde en verre kwam men om het zelf te zien en de schier goddelijke geur die de wonden verspreide te snuiven. Er hadden spontane genezingen plaats van mensen die alleen maar de geur van pater Pio's wonden inhaleerden. Wat uiteindelijk gewoon eau de cologne bleek te zijn.

Dat die wonden van pater Pio niet onomstreden waren, het zij zo. Dat is niet waar het om gaat bij Pater Pio. Hij is op de eerste plaats de kampioen van de biechtstoel. Dat was het belangrijkste punt in zijn heiligverklaring, niet die wonden.

De geilste zondaars werden als kuise koorknapen na een biecht bij pater Pio. Soms moest men dagen wachten voor men aan de beurt was, zo druk was de biecht. Al tijdens zijn leven waren zijn missen een massaspectakel, waarvoor al in de jaren vijftig van de vorige eeuw een megakerk moest worden gebouwd.

Maar je hebt gelijk. Onafhankelijke bronnen bestaan niet over Pater Pio.
Inmiddels komen er in dat dorpje bij Bari jaarlijks meer pelgrims als in Lourdes. Op de grot is men inmiddels een beetje uitgekeken na 150 jaar.

__________________
JanW

Datum:
Permalink   
 

Theo, bedankt voor je reactie.
Je zegt: "En de kerk liet niet na te verklaren dat er niets buitenaards aan de hand was met de kruiswonden van Pater Pio." Je bedoelt waarschijnlijk te zeggen dat de Kerk nooit verklaard heeft dat met zekerheid is vastgesteld dat de stigmata van pater Pio een bovennatuurlijke oorzaak hadden.

Dat is waar; pater Pio dan ook niet heilig verklaard vanwege de stigmata. Maar ...

"De Kerk heeft geen geloof gehecht aan het verhaal over het carbolzuur. Doorslaggevend daarvoor was een experiment van dokter Bignami die de wonden van Pater Pio grondig bestudeerde. Hij wikkelde de stigmata in verzegeld verband dat hij pas twee weken later verwijderde. De wonden waren onverminderd open en bloedend. Had de heilige de stigmata zelf aangebracht met bijtend zuur, dan zouden de wonden geheeld zijn of zijn gaan etteren."

Zo lezen wij op http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2007/detail_objectID614609_FJaar2007.html

Het sensationele verhaaltje van Sergio Luzzatto mag misschien gunstig zijn om de verkoopcijfers van zijn boek omhoog te schroeven; met betrouwbaar onderzoek heeft het niets te maken.


__________________
Theo Zorgenmans

Datum:
Permalink   
 

Beste Jan,
wat die wonden betreft: vergeet niet dat ook Pio's medebroeders en oversten niet in een buitenaardse oorsprong van zijn stigmata geloofden.
En dat ook de aartsbisschop van de diocees waar Rotondo onder valt het bijtende zuur noemde, terwijl Pio's neef een tijdje geleden een soortgelijke verklaring gaf.

De ware wonderen van Pater Pio, zo je zou willen, hadden in en rond de biechtstoel plaats. Dat is ook de reden dat alle biechtstoelen waarin Pater Pio werkte, nu belangrijke relikwieen zijn geworden.

Hoewel er her en der ook heel wat handschoentjes met bloed van de heilige Kapucijn worden vereerd en zijn fans daar gigantische bedragen voor betaalden. De bloedhandschoentjes van Pater Pio waren bijv. duurder dan de handschoen van Michael Jackson, wist het Italiaanse tijdschrift Familia. Zonder deze handschoentjes had Pater Pio nooit het grootste en meest moderne ziekenhuis in Zuid Italie kunnen bouwen

Het allerbelangrijkste is wel dat de wonden geen rol speelden in zijn zalig- en heiligverklaring. Wel zijn voorbeelding lijden, zijn onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan zijn superieuren en natuurlijk Pio's gigantische biechtvermogen.

__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Het blijft een feit dat indien de wonden van Pater Pio door hem zelf zijn aangebracht, er sprake is van bedrog. In dat geval is de heiligverklaring onder pause Johannes Paulus II een vrome grap.
Het is natuurlijk zo dat die wonden niet essenbtieel zijn inzake een heiligverklaring. Dat weet iedereen. Maar als Pater Pio zichzelf bewust deze wonden heeft toegebracht, en als het Vaticaan daarvan op de hoogte is, als het bewezen is, dan maakt dat Vaticaan zich met een heiligverklaring belachelijk.
We moeten er dus voorlopig van uitgaan dat paus Johannes Paulus II zelf, persoonlijk heeft geloofd dat die stigmata niet op natuurlijke wijze te verklaren waren. Als hij dat zelf niet geloofde, en wist dat die stigmata kunstmatig waren, is hij een soort cynicus.

Het blijft natuurlijk wel interessant om te weten dat Segio Luzzatto - die vorig jaar met het boek kwam over de kunstmatigheid van de wonden, gebaseerd op Vaticaanse documenten! - bevestigt wat onder de pausen Pius XI en Pius XII het stanpunt was.
De vraag is dan wat Karol Woytila, de jonge Poolse priester die later JP II werd, ontdekte om van standpunt te veranderen. De toeloop? Het collectieve "placebo"? Dat zou een te goedkope verklaring zijn.

__________________
Kirk Pinar

Datum:
Permalink   
 

Karel Doorman wrote:

...Segio Luzzatto - die vorig jaar met het boek kwam over de kunstmatigheid van de wonden, gebaseerd op Vaticaanse documenten! - bevestigt wat onder de pausen Pius XI en Pius XII het stanpunt was.
De vraag is dan wat Karol Woytila, de jonge Poolse priester die later JP II werd, ontdekte om van standpunt te veranderen. De toeloop? Het collectieve "placebo"? Dat zou een te goedkope verklaring zijn.
De verklaring, mijnheer Doorman, is dat Woytila als jong priester al een fan was van pater Pio, deze opzocht in Rotondo, bij hem opbiechte dat hij zich geroepen voelde de kerk in nood onder het communisme vandaan te krijgen.

Pio zou hem toen geantwoord hebben dat om daarin te slagen, Woytila eerst paus zou moeten worden. Als JPII herinnerde hij zich de ontmoeting met Pio. Maar meer nog dan aan Pio, dankte JPII de oprichter van het Opus Dei. Als eerste daad na zijn pauskeuze knielde JPII neer voor de doodskist van Sint Mariajozef.

Om beide snel heilig te kunnen verklaren, veranderde JPII de regelementen. Zoiets lastigs als de 'Advocaat van de Duivel' werd ook afgeschaft. U begrijpt wel waarom, mijnheer Doorman. Die zou dan namelijk weleens lastige vragen kunnen gaan stellen waarom pater Pio fenol liet halen bij de plaatselijke drogist.

De kerk oordeelde in deze dat het vele goeds wat de stigmata hadden veroorzaakt, aanzienlijk zwaarder woog dan een eventuele minder hemelse oorzaak. Eventueel minder spirituele oorzaak valt in het niet bij het uiteindelijk geloofbehoud. Temeer daar pater Pio nooit had beweerd dat zijn wonden een goddelijke oorzaak zouden hebben gehad.

Zijn grootste verdienste was wel dat hij het hoofd koel hield toen het gewone volk in alle eenvoud van hun geloof genade zocht en blijkbaar vond in zijn kruiswonden. Pio was zeer begaan met de gelovigen, in eerste instantie vaak arme boeren, die soms honderden kilometers te voet naar Pio kwamen.

Het gewone volk heeft zich nooit laten bedotten, en zeker niet met rode inkt of ecoline.
Al deze getuigen, inclusief de onderzoekers en medici van naam waren het er over eens dat de wonden van pater Pio wel echte wonden waren. En dat het bloed echt vloeide!

Wat zouden deze mensen teleurgesteld huiswaarts zijn gegaan, of zichzelf misschien wel van de kerk afwenden, als Pater Pio niet echt bloedde. Mijnheer Doorman, heeft u er weleens aan gedacht welk een offer Pio hiermee bracht.


__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Het mag best zo zijn dat Karol Woytila onder de indruk was van degene die hem voorspelde dat hij paus zou worden.
Moet ik daaruit de conclusie trekken dat indien die voorspelling niet was uitgekomen, Pater Pio niet was heiligverklaard?

Ik blijf er voorts bij dat paus Johannes Paulus II Pater Pio nooit had kunnen heiligverklaren, indien hij geloofd had dat Pater Pio zijn stigmata zelf had toegebracht.

__________________
Theo Zorgenmans

Datum:
Permalink   
 

Ach ja, mijnheer Doorman, waarschuwde Christus u daar al niet voor: zalig zijn zij die NIET zien en toch geloven?
Het is ronduit stuitend dat sommigen om te kunnen geloven in de ene, ware katholieke kerk, een bloedende zuid-Italiaanse pater nodig hebben.

__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Ik ben met u eens dat als het geloof afhankelijk is van bloedende paters, dat we dan in de aap zijn gelogeerd. Voor vergelijkbare fenomenen geldt hetzelfde.

Iemands heiligheid hangt, uiteraard, niet af van uiterlijke fenomenen. Die zijn hoogstens uitvloeisels, bijkomstigheden. Maar die moeten wel echt zijn. Ik bedoel: ze moeten ook voor degene die ze ondergaat, een raadsel zijn, en niet verklaard kunnen worden door wetenschappelijk onderzoek. Zulke dingen bestaan.

Het wordt echter een heel ander verhaal wanneer iemand zichzelf iets toebrengt. In dat geval, is er geen raadsel, en kan het wetenschappelijk worden verklaard. Indien dat laatste het geval is bij Pater Pio, hebben we te maken met vorm van - in dit geval - vroom bedrog.
Zoiets kunnen we niet zeggen van pakweg Bernadette, de herderskinderen van Fatima, of Ida Peerdeman. Hen overkwam iets dat ze zelf niet konden verklaren, en dat ook door anderen niet kon worden verklaard.

__________________
Anonymous

Datum:
Permalink   
 

Karel Doorman wrote:

Ik ben met u eens dat als het geloof afhankelijk is van bloedende paters, dat we dan in de aap zijn gelogeerd. Voor vergelijkbare fenomenen geldt hetzelfde.

......
Hen overkwam iets dat ze zelf niet konden verklaren, en dat ook door anderen niet kon worden verklaard.


Dat is al heel wat kinderen binnen de kerk overkomen.
Er kan echer steeds meer wetenschappelijk verklaard worden.
Het wonder is dan ook niet het bloeden, maar het helen van al die apen.


__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Bernadette, de herdertjes van Fatima en Ida Peerdeman OVERKWAM IETS. Er verscheen hun een Vrouw, Maria.
De wetenschap zegt dan: inbeelding, fantasie. Die Vrouw bestaat alleen in hun eigen verbeeldingswereld, en niet daarbuiten. Zelfs binnen de Kerk zijn er die dat beweren. De volgende stap - van de Wetenschap - is: datzelfde geldt voor de verrezen Christus. Die bestaat alleen in de verbeeldingswereld van wie hem na zijn dood zagen, wellicht zo'n 500 mensen. Ook binnen de kerk zijn er theologen die dat beweren. Ze zeggen eigenlijk dat er geen wereld bestaat buiten onze zintuiglijke waarneming. Dat alles daaromtrent berust op ieders persoonlijke fantasie.
Het Geloof kan het bestaan van de bovennatuurlijke werkelijkheid niet bewijzen, en de Wetenschap kan niet bewijzen dat die werkelijkheid niet bestaat.

Maar dit heeft allemaal niets te maken met mensen die anderen wijsmaken dat zij iets gezien of meegemaakt of ondergaan hebben, terwijl zijzelf weten dat dat niet waar is. En dat ze dat alleen maar doen om invloed uit te oefenen, iets gedaan te krijgen, de aandacht te trekken, geprezen te worden. Het middel deugt dan niet.


__________________
Theo Zorgenmans

Datum:
Permalink   
 

Het belngrijkste voor de kerk was in dit geval dus dat de wonden van Padre Pio echt waren, niet hoe ze tot stand zijn gebracht.

__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Volgens Luzzato waren ze niet echt, gebaseerd op Vaticaanse archiefstukken!

__________________
JanW

Datum:
Permalink   
 

Theo Zorgenmans wrote:

Het belangrijkste voor de kerk was in dit geval dus dat de wonden van Padre Pio echt waren, niet hoe ze tot stand zijn gebracht.
Je schijnt het niet te (willen?) begrijpen, beste Theo.
De wonden waren echt. Daarover bestaat, ook van medische zijde, geen twijfel.
De vraag is: hoe zijn ze ontstaan? Door automutilatie?
"Nee", zeggen de medici, "Wij hebben dit uitvoerig gecontroleerd en hebben kunnen uitsluiten dat dit de oorzaak is."
Hebben ze dan een "bovennatuurlijke" oorzaak? Medici kunnen die vraag niet beantwoorden, want dat is niet hun terrein.
Kan de Paus, kan de Kerk, zo'n vraag beantwoorden? Soms wel en soms niet.
Dit is afhankelijk van heel veel factoren. Aan welke criteria moeten bijvoorbeeld stigmata voldoen, willen ze erkend worden als ontstaan door een bovennatuurlijke oorzaak?
Ik denk dat die vraag niet eenvoudig te beantwoorden is.

Het zal gaan zoals bij de beoordeling van al dan niet vermeende verschijningen e.d.
De Kerk kent in zulke gevallen drie mogelijkheden:
1. Er is vastgesteld dat er een bovennatuurlijke ookzaak is. ("Constat de supernaturalitate")
2. Er is vastgesteld dat er geen bovennatuurlijke oorzaak is. ("Constat de non supernaturalitete")
3. Er is niet vastgesteld dat er een bovennatuurlijke oorzaak is. (Non constat de supernaturalitate")

Mogelijkheid 1 is duidelijk: wij mogen geloven dat er een bovennatuurlijke oorzaak is.
Bij mogelijkheid 2 mogen we aannemen dat er sprake is van andere oorzaken of zelfs dat er bedrog in het spel kan zijn.
Bij mogelijkheid 3 is noch het een, noch het ander vastgesteld. Meestal is dit het geval wanneer het onderzoek nog voortduurt of omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. Een bovennatuurlijke oorzaak is in zo'n geval niet uitgesloten.

Dit laatste is ook van toepassing bij de beoordeling door de Kerk van de stigmata van Pater Pio.
__________________
Gerben

Datum:
Permalink   
 

Dus als ik het goed begrijp, wenst de kerk haar vingers niet aan de wonden van pater Pio te branden?

__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Dat heb je heel goed begrepen, Gerben.
Het is altijd het verstandigst om in dit soort kwesties geen uitspraak te doen. "We weten het niet" houdt alle opties open.
Het interessante is hoogstens waarom men onder Pius XI en Pius XII meende het wel te weten, gezien het isolement waarin men toen de pater plaatste.
Het kan dus altijd verkeren. Wat vroeger storend was, kan later heilig worden.

__________________
Lieneke

Datum:
Permalink   
 

Karel Doorman wrote:

Dat heb je heel goed begrepen, Gerben.
Het is altijd het verstandigst om in dit soort kwesties geen uitspraak te doen. "We weten het niet" houdt alle opties open.
Het interessante is hoogstens waarom men onder Pius XI en Pius XII meende het wel te weten, gezien het isolement waarin men toen de pater plaatste.
Het kan dus altijd verkeren. Wat vroeger storend was, kan later heilig worden.
Dit snap ik niet. Eerst twee pausen die blijkbaar wisten dat er iets niet in de haak was met de kruiswonden van Padre Pio, en dan die 180 graden omslag van Joh.Paulus II? Waar blijft de onfeilbaarheid?

__________________
Karel Doorman

Datum:
Permalink   
 

Zo'n verandering heeft niets met onfeilbaarheid te maken. Onfeilbaarheid slaat alleen op leerstellige uitspraken, en die komen maar een of hoogstens twee keer per eeuw voor.

Bedenk dat La Salette, Lourdes en Fatima ook hebben moeten wachten op goedkeuring, en dat er een tijd is geweest dat een priester er gewoon niet naar toe mocht. Dat heeft niets met onfeilbaarheid te maken.
Het is onzekerheid, niet weten, laten onderzoeken, tot een voorlopige conclusie komen, afwachten wat de resultaten zullen zijn,kijken hoe de tijd de dingen verandert...

In het geval van Pater Pio is men met het ooh op zijn heiligverklaring tot een "wij weten het niet" (m.b.t. zijn stigmata) gekomen, waar men enige decennia daarvoor meende dat er sprake was van hysterie en zelf toegebrachte wonden. Zerker wist men dan toen ook niet, maar dat dacht men. Wellicht ook omdat men toen geen behoefte aan die man had, terwijl men later - met al dat volk dat toestroomde - er een enorme behoefte aan kreeg. Dat kan toch? Wat je eerst niet lekker vindt, daar smul je later van. Er zijn aardig wat mensen heiligverklaard die in hun eigen tijd door diezelfde kerk op de pijnbank zijn gelegd. De kerk is de martelkamer van haar eigen heiligen.
Each one kills what he loves, zei Oscar Wilde.

Met onfeilbaarheid heeft dat ellemaal niets, maar dan ook niets te maken.


__________________
Arend

Datum:
Permalink   
 

Denk dat de erkenning van die wonden eerder te maken heeft met het voortschrijdend inzicht dat de kerk verkreeg in deze materie.
Dit met name door bijkomend ondersteunend bewijs als gebedsverhoringen en wonderbaarlijke genezingen na aanraking met de zogeheten bloedhandschoentjes van de heilige Pio.__________________
Witteveder

Datum:
Permalink   
 

Maar waarom werd Padre Pio een heilige voor paus Johannes Paulus II,
en was hij een hystrericus voor paus Pius XI en paus Pius XII?

__________________
Theo Zorgenmans

Datum:
Permalink   
 

Witteveder wrote:

Maar waarom werd Padre Pio een heilige voor paus Johannes Paulus II,
en was hij een hystrericus voor paus Pius XI en paus Pius XII?
Denk dat je de oorzaak bij de pausen moet zoeken, niet bij Pater Pio. Die is altijd dezelfde gebleven.

__________________
Ton ACJ Roomer

Datum:
Permalink   
 

6-7-2008 / Bisdom Rotterdam reikt plaquette van verdienste uit


De Ridderkerkse genezeres Helena de Boer-van den Bronk heeft een plaquette van verdienste van het Bisdom Rotterdam gekregen. Ze werd met dit eerbetoon enige tijd geleden verrast door de heer J. Bakker, econoom van bisschop Van Luyn. Hij sprak namens de bisschop felicitatiewoorden uit, waarna hij de plaquette met het reliëf van de Heilige Laurentius - de patroon van het bisdom - overhandigde.

Mevrouw de Boer, die in de volksmond bekend werd als de blinde genezeres, vierde dat het 40 jaar geleden is dat zij haar gave mocht ontvangen. Haar door veel mensen bezochte receptie was tevens bedoeld ter viering van haar 89ste verjaardag op 10 maart jl. Uit alle delen van het land kwamen genezen mensen haar in Slikkerveer de hand drukken. Helena had hiervoor sinds 1968 de kracht, het jaar dat ze Pater Pio altijd in haar omgeving ging ervaren. Ze ziet hem altijd voor zich en voelt hem als beschermer en helper. Veel mensen zijn sindsdien onder haar handen genezen. Hoewel haar visioenen en vaste geloof lang niet door iedereen gedeeld werden, ging mevrouw de Boer alle jaren gewoon door. Ook als ze in de buurt werd gepest als heks bleef ze vanuit haar overtuiging mensen helpen.
In het huidige tijdsgewricht is het niet meer vanzelfsprekend dat we met heilige gevoelens kijken naar iemand met een bijzondere gave stelde de heer Bakker bij de aanbieding van de plaquette.

Nooit klagend
Hij haalde in zijn woordje voorbeelden van tekenen van heiligheid aan: Waar anderen afhaakten, bleef zij doorgaan. Ze werd bespot en beschimpt, maar ze is doorgegaan. Zichzelf wegcijferend, nooit vragend, nooit klagend. Dat zijn tekenen van heiligheid. Kijk naar de grote schare van haar volgelingen. Ook dat is een teken van heiligheid.
Daarmee zal Helena de Boer nog niet heilig worden verklaard -dat kan alleen een man in Rome- , maar het bisdom heeft met de toekenning van de plaquette wel duidelijk willen maken dat haar werk niet onopgemerkt is gebleven.
Met de giften die ze van dankbare ex-zieken mocht ontvangen bouwde de Ridderkerkse een kapel voor Pater Pio op. Nu is dat nog een plek voor bezinning in haar eigen woning, maar in de toekomst zal deze kapel deel uit gaan maken van de Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Kerk in Leiden.
Naast de plaquette kwam zaterdagmiddag een andere verrassing van de familie Hage, die een schilderij van mevrouw de Boer met Pater Pio aanbood. Dit linnendoek van een meter bij 80 centimeter werd gemaakt door André Hage uit Schoonoord. Ik zie natuurlijk niet wat mevrouw de Boer ziet, maar ik heb geprobeerd om daar een voorstelling van te geven met de kleuren die zij geestelijk ziet en gouden stralen aldus de Drentse schilder.


Bron/lees verder: De Combinatie__________________
1 2  >  Laatste»  | Pagina%paginanummer%van%totalepagina%  sorted by
Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard